Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KRAJE OBKLOPENÉ ZEMĚDĚLSTVÍM Z_052_Česká republika_Kraje obklopené zemědělstvím Autor: Mgr. Jitka Kořístková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KRAJE OBKLOPENÉ ZEMĚDĚLSTVÍM Z_052_Česká republika_Kraje obklopené zemědělstvím Autor: Mgr. Jitka Kořístková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava,"— Transkript prezentace:

1 KRAJE OBKLOPENÉ ZEMĚDĚLSTVÍM Z_052_Česká republika_Kraje obklopené zemědělstvím Autor: Mgr. Jitka Kořístková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen k seznámení žáků k tématu ZEMĚDĚLSTVÍ  Materiál rozvíjí nově získané vědomosti a dovednosti  Je určen pro předmět zeměpis a ročník 8.  Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici: MILAN HOLEČEK A KOL. Česká republika pro 8. a 9. ročník základní školy. Praha: Fortuna, 2005. ISBN 80-7168--930-0

3 ZEMĚDĚLSTVÍ  Česká republika je hospodářsky rozvinutý stát s vyspělým zemědělstvím  přesto náš stát v současné době dováží nejen exotické plodiny, ale i levnější zemědělské produkty, které se produkují částečně i u nás – jsou to např. brambory, ovoce, mléčné výrobky  z exotických plodin dovážíme zejména subtropické ovoce, kakao a kávu  ČR vyváží hlavně chmel a sladovnický ječmen

4

5  oblasti s nadprůměrnou zemědělskou výrobou: Středočeský kraj Jihomoravský kraj Jihočeský kraj Kraj Vysočina  základní hospodářská funkce zemědělství spočívá v zajištění výživy obyvatelstva  zemědělské produkty se spotřebovávají přímo nebo se částečně zpracovávají v různých oborech potravinářského průmyslu  zemědělství také poskytuje suroviny dalším hospodářským odvětvím, např. textilnímu, kožedělnému, chemickému nebo farmaceutickému průmyslu

6 Mapa potravinářského průmyslu v České republice

7 Otázky:  Jak je na tom ČR se zemědělstvím?  Které plodiny ČR dováží a které produkuje?  Které kraje dosahují nadprůměrné zemědělské výroby?  Jakým dalším odvětvím poskytuje zemědělství suroviny?

8  nemalá část rostlinné produkce je využívána jako krmivo pro živočišnou výrobu  část zemědělských surovin a zbytky po průmyslovém zpracování se do zemědělské výroby vrací jako přírodní hnojivo  dnes jsou používána efektivnější průmyslově vyráběná hnojiva, negativně však působí na životní prostředí  zemědělský sektor obhospodařuje více než polovinu rozlohy ČR  čeští zemědělci se obtížně prosazují v konkurenci dotovaném evropském zemědělství, proto jsou jejich problémy nízké výkupní ceny masa, mléka, omezení pěstování řepy cukrovky či omezování rozšiřování ploch vinohradů  v posledních desetiletích ubývá orné půdy, naopak přibývá ploch luk a pastvin, ale také lesů a rybníků /společnost má větší zájem o ochranu životního prostředí/  v současnosti čtvrtinu obhospodařují jednotliví vlastníci, další čtvrtinu obhospodařují zemědělská výrobní družstva, téměř polovina je využívána obchodními společnostmi  pro naše zemědělství je nadále typická rozsáhlá pole osetá jednou kulturní plodinou, tzv. monokultura

9 Graf složení půd České republiky podle využití v zemědělství

10 Otázky:  K čemu je využívána rostlinná produkce?  Jaká hnojiva se používají v zemědělství?  Jaké problémy mají dnešní zemědělci?  Vysvětli pojem monokultura.

11 Rostlinná výroba Doplň:  největší plochu z vysetých kulturních plodin zaujímají o………  převažuje p………, za ní následuje ječmen, v menší míře se pěstuje k……… a ž…  v posledních letech se zmenšily plochy určené pro o………..  ř…. c…….. se pěstuje v příznivějších podmínkách, b……… v nenáročných horských oblastech  výrazně vzrostly plochy olejnin, hlavně ř…. o…..

12  k omezení plodin došlo u technických plodin, ke kterým patří l.. /Českomoravská a Drahanská vrchovina/ a ch…. /Žatecko, Přerovsko, Roudnice nad Labem/  o…. a z…….. se pěstují Dyjsko-svrateckém úvalu a v Polabí  pěstování v…. r…. je soustředěno převážně na jižní Moravě /Velké Bílovice/, 95% plochy vinic v ČR

13  z………. a r… b………. se pěstují v moravských úvalech a při soutoku Labe a Ohři  nejčastější druhy zeleniny: c……., h……. z… a m…..  pěstují se u nás i léčivé rostliny: h……… p….., m…. p……  koření: k…., f…….  podle vlivu přírodních podmínek rozdělujeme území ČR na 4 oblasti Zemědělské výrobní oblasti: a)kukuřičná – oblast nížinné, velmi teplé jižní Moravy b)řepařská – mírně zvlněné teplé oblasti do 350 m. n. m. c)bramborářská – oblast vrchovin d)horská – horské a podhorské chladné oblasti

14 Mapa zemědělských výrobních oblastí v České republice

15 Otázky:  Které kulturní plodiny zaujímají největší plochu?  V kterých oblastech došlo k omezení plodin a které plodiny to jsou?  V kterých oblastech ČR se pěstuje zelenina a rané brambory?  Jaké léčivé rostliny či koření se u nás pěstuje?  Vyjmenuj čtyři zemědělské výrobní oblasti.

16 Živočišná výroba Doplň:  živočišná výroba dnes představuje p……… /47%/ celkové zemědělské výroby v ČR  ve všech krajích je zastoupen ch.. s….. /šumavské, orlické podhůří, Českomoravská vrchovina/  chov skotu převažuje v oblastech s dostatkem krmného obilí /stav se neustále snižuje/  ve velkoobchodech drůbeže převažuje h…….. d…… – k……., b………  v menší míře je zastoupena v…. d…… - k……, h…..

17 Otázky:  Kolik procent celkové produkce představuje živočišná výroba?  Který chov se vyskytuje ve všech krajích?  Která hrabavá či vodní drůbež se u nás nejvíce chová?

18 Základní ukazatele živočišné výroby v České republice

19 Zdroje: Chmel. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 4.8.2010]. Dostupné z: http://www.google.cz/search?http://www.google.cz/search Sladovnický ječmen. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 5.6.2010]. Dostupné z: http://www.google.cz/search?q=sladovnick%C3%BD+je%C4%http://www.google.cz/search?q=sladovnick%C3%BD+je%C4% Potravinářství. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 17.8.2009]. Dostupné z: http://www.google.cz/search?q=potravin%C3%A1%C5%99sk%C3%BD+pr%C5%http://www.google.cz/search?q=potravin%C3%A1%C5%99sk%C3%BD+pr%C5% Potravinářství. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 7.8.2011]. Dostupné z: http://www.google.cz/search?q=potravin%C3%A1%C5%99sk%C3%BD+pr%C5%http://www.google.cz/search?q=potravin%C3%A1%C5%99sk%C3%BD+pr%C5% Masný průmysl. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 7.9.2010]. Dostupné z: http://www.google.cz/search?q=potravin%C3%A1%C5%99sk%C3%BD+pr%C5%http://www.google.cz/search?q=potravin%C3%A1%C5%99sk%C3%BD+pr%C5% Mlékárenský průmysl. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 15.5.2008]. Dostupné z: http://www.google.cz/search?q=potravin%C3%A1%C5&source=univ&sa=X&ei=http://www.google.cz/search?q=potravin%C3%A1%C5&source=univ&sa=X&ei Mapa potravinářského průmyslu. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 6.4.2009]. Dostupné z: http://www.google.cz/seCZ443&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=L2fmUd6aJ-http://www.google.cz/seCZ443&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=L2fmUd6aJ- Řepka olejná. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 18.4.2004]. Dostupné z: http://www.google.cz/search?q=%C5%99epka+olejka+obr%C3%http://www.google.cz/search?q=%C5%99epka+olejka+obr%C3% Soubor:Phragmites East Boldon.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 21.1.2010]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Phragmites_East_Boldon.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Phragmites_East_Boldon.jpg Soubor:Monokultura.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2.2.2008]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Monokultura.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Monokultura.jpg Řepné pole. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 8.4.2008]. Dostupné z: http://www.google.cz/search?q=%C5%http://www.google.cz/search?q=%C5% Mapa rostlinné výroby. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 25.8.2007]. Dostupné//vitejtenazemi.cenia.cz/cenia/index.php?p=vyuzivani_pudy_v_zemedelstvi_a_zemedelska_produkce&site=puda//vitejtenazemi.cenia.cz/cenia/index.php?p=vyuzivani_pudy_v_zemedelstvi_a_zemedelska_produkce&site=puda Půdní fond. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 7.6.2006]. Dostupné z: http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=pudni_fond_cr&site=puda

20 Kukuřice. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 17.8.2011]. Dostupné z: http://www.google.cz/search?q=kuku%C5%http://www.google.cz/search?q=kuku%C5% Cibule. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 8.4.2008]. Dostupné z: http://www.google.cz/search?http://www.google.cz/search Brambory. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 19.9.2009]. Dostupné z: http://www.gfPnoDgDw&ved=0CDcQsAQ&biw=1116&bih=674#facrc=_&imgdii=_&imgrc=cVZNw8Sec0iKQMhttp://www.gfPnoDgDw&ved=0CDcQsAQ&biw=1116&bih=674#facrc=_&imgdii=_&imgrc=cVZNw8Sec0iKQM Heřmánek římský. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 14.9.2005]. Dostupné z: http://www.google.cz/search?q=he%C5%99m%C3%http://www.google.cz/search?q=he%C5%99m%C3% Živočišná výroba. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 7.9.2005]. Dostupné z: http://www.google.cz/search?q=chov+skotu+obr%C3%http://www.google.cz/search?q=chov+skotu+obr%C3% Husí farma. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 9.8.2008]. Dostupné z: http://www.gp4DIAg&sqi=2&ved=0CDEQsAQ&biw=1116&bih=674#facrc=_&imgdii=_&imgrc=5DWe643BQXm3ZMhttp://www.gp4DIAg&sqi=2&ved=0CDEQsAQ&biw=1116&bih=674#facrc=_&imgdii=_&imgrc=5DWe643BQXm3ZM Chov prasat. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 18.7.2008]. Dostupné z: http://www.google.cz/search?q=chov+prasat&rlz=1R2RNRN_csCZ443&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=XAaw-http://www.google.cz/search?q=chov+prasat&rlz=1R2RNRN_csCZ443&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=XAaw- Chov drůbeže. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 21.11.2009]. Dostupné z: http://www.google.cz/search?q=chov+prasat&rEe&oq=chov+dr%C5%AFbe%C5%http://www.google.cz/search?q=chov+prasat&rEe&oq=chov+dr%C5%AFbe%C5% RNDr. D. Borecký, CSc. a kol. Zeměpis pro 8. ročník. Brno: Nová škola, 2009. ISBN 80-7289-102-2


Stáhnout ppt "KRAJE OBKLOPENÉ ZEMĚDĚLSTVÍM Z_052_Česká republika_Kraje obklopené zemědělstvím Autor: Mgr. Jitka Kořístková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava,"

Podobné prezentace


Reklamy Google