Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Mgr. Jitka Kořístková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Mgr. Jitka Kořístková"— Transkript prezentace:

1 Autor: Mgr. Jitka Kořístková
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. KRAJE OBKLOPENÉ ZEMĚDĚLSTVÍM Z_052_Česká republika_Kraje obklopené zemědělstvím Autor: Mgr. Jitka Kořístková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace

2 Anotace: Digitální učební materiál je určen k seznámení žáků k tématu ZEMĚDĚLSTVÍ Materiál rozvíjí nově získané vědomosti a dovednosti Je určen pro předmět zeměpis a ročník 8. Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici: MILAN HOLEČEK A KOL. Česká republika pro 8. a 9. ročník základní školy. Praha: Fortuna, ISBN

3 ZEMĚDĚLSTVÍ Česká republika je hospodářsky rozvinutý stát s vyspělým zemědělstvím přesto náš stát v současné době dováží nejen exotické plodiny, ale i levnější zemědělské produkty, které se produkují částečně i u nás – jsou to např brambory, ovoce, mléčné výrobky z exotických plodin dovážíme zejména subtropické ovoce, kakao a kávu ČR vyváží hlavně chmel a sladovnický ječmen

4

5 oblasti s nadprůměrnou zemědělskou výrobou: Středočeský kraj Jihomoravský kraj Jihočeský kraj Kraj Vysočina základní hospodářská funkce zemědělství spočívá v zajištění výživy obyvatelstva zemědělské produkty se spotřebovávají přímo nebo se částečně zpracovávají v různých oborech potravinářského průmyslu zemědělství také poskytuje suroviny dalším hospodářským odvětvím, např textilnímu, kožedělnému, chemickému nebo farmaceutickému průmyslu

6 Mapa potravinářského průmyslu v České republice

7 Otázky: Jak je na tom ČR se zemědělstvím? Které plodiny ČR dováží a které produkuje? Které kraje dosahují nadprůměrné zemědělské výroby? Jakým dalším odvětvím poskytuje zemědělství suroviny?

8 nemalá část rostlinné produkce je využívána jako krmivo pro živočišnou výrobu
část zemědělských surovin a zbytky po průmyslovém zpracování se do zemědělské výroby vrací jako přírodní hnojivo dnes jsou používána efektivnější průmyslově vyráběná hnojiva, negativně však působí na životní prostředí zemědělský sektor obhospodařuje více než polovinu rozlohy ČR čeští zemědělci se obtížně prosazují v konkurenci dotovaném evropském zemědělství, proto jsou jejich problémy nízké výkupní ceny masa, mléka, omezení pěstování řepy cukrovky či omezování rozšiřování ploch vinohradů v posledních desetiletích ubývá orné půdy, naopak přibývá ploch luk a pastvin, ale také lesů a rybníků /společnost má větší zájem o ochranu životního prostředí/ v současnosti čtvrtinu obhospodařují jednotliví vlastníci, další čtvrtinu obhospodařují zemědělská výrobní družstva, téměř polovina je využívána obchodními společnostmi pro naše zemědělství je nadále typická rozsáhlá pole osetá jednou kulturní plodinou, tzv. monokultura

9 Graf složení půd České republiky podle využití v zemědělství

10 Otázky: K čemu je využívána rostlinná produkce? Jaká hnojiva se používají v zemědělství? Jaké problémy mají dnešní zemědělci? Vysvětli pojem monokultura.

11 Rostlinná výroba Doplň:
největší plochu z vysetých kulturních plodin zaujímají o……… převažuje p………, za ní následuje ječmen, v menší míře se pěstuje k……… a ž… v posledních letech se zmenšily plochy určené pro o……….. ř…. c…….. se pěstuje v příznivějších podmínkách, b……… v nenáročných horských oblastech výrazně vzrostly plochy olejnin, hlavně ř…. o…..

12 k omezení plodin došlo u technických plodin, ke kterým patří l
k omezení plodin došlo u technických plodin, ke kterým patří l.. /Českomoravská a Drahanská vrchovina/ a ch…. /Žatecko, Přerovsko, Roudnice nad Labem/ o…. a z…….. se pěstují Dyjsko-svrateckém úvalu a v Polabí pěstování v…. r…. je soustředěno převážně na jižní Moravě /Velké Bílovice/, % plochy vinic v ČR

13 z………. a r… b………. se pěstují v moravských úvalech a při soutoku Labe a Ohři
nejčastější druhy zeleniny: c……., h……. z… a m….. pěstují se u nás i léčivé rostliny: h……… p….., m…. p…… koření: k…., f……. podle vlivu přírodních podmínek rozdělujeme území ČR na 4 oblasti Zemědělské výrobní oblasti: kukuřičná – oblast nížinné, velmi teplé jižní Moravy řepařská – mírně zvlněné teplé oblasti do 350 m. n. m. bramborářská – oblast vrchovin horská – horské a podhorské chladné oblasti

14 Mapa zemědělských výrobních oblastí v České republice

15 Otázky: Které kulturní plodiny zaujímají největší plochu? V kterých oblastech došlo k omezení plodin a které plodiny to jsou? V kterých oblastech ČR se pěstuje zelenina a rané brambory? Jaké léčivé rostliny či koření se u nás pěstuje? Vyjmenuj čtyři zemědělské výrobní oblasti.

16 Živočišná výroba Doplň:
živočišná výroba dnes představuje p……… /47%/ celkové zemědělské výroby v ČR ve všech krajích je zastoupen ch.. s….. /šumavské, orlické podhůří, Českomoravská vrchovina/ chov skotu převažuje v oblastech s dostatkem krmného obilí /stav se neustále snižuje/ ve velkoobchodech drůbeže převažuje h…….. d…… – k……., b……… v menší míře je zastoupena v…. d…… - k……, h…..

17 Otázky: Kolik procent celkové produkce představuje živočišná výroba? Který chov se vyskytuje ve všech krajích? Která hrabavá či vodní drůbež se u nás nejvíce chová?

18 Základní ukazatele živočišné výroby v České republice

19 Zdroje: Chmel. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Sladovnický ječmen. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Potravinářství. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Potravinářství. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Masný průmysl. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Mlékárenský průmysl. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Mapa potravinářského průmyslu. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Řepka olejná. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Phragmites East Boldon.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Monokultura.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Řepné pole. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Mapa rostlinné výroby. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné//vitejtenazemi.cenia.cz/cenia/index.php?p=vyuzivani_pudy_v_zemedelstvi_a_zemedelska_produkce&site=puda Půdní fond. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:

20 Kukuřice. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]
Kukuřice. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Cibule. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Brambory. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Heřmánek římský. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Živočišná výroba. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Husí farma. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Chov prasat. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Chov drůbeže. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: RNDr. D. Borecký, CSc. a kol. Zeměpis pro 8. ročník. Brno: Nová škola, ISBN


Stáhnout ppt "Autor: Mgr. Jitka Kořístková"

Podobné prezentace


Reklamy Google