Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

8. Březen 2006 ČZU - Praha Miroslav Prokop Personální odbor MZe

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "8. Březen 2006 ČZU - Praha Miroslav Prokop Personální odbor MZe"— Transkript prezentace:

1 8. Březen 2006 ČZU - Praha Miroslav Prokop Personální odbor MZe

2 MINISTERSTVO ZEMĚDĚDSTVÍ ústřední orgán státní správy
Základní kompetence - ústavní zákon č. 2/1969 zemědělství (s výjimkou zemědělského půdního fondu) potravinářství vodní hospodářství (s výjimkou ochrany přirozené akumulace vod, ochrany vodních zdrojů a ochrany jakosti vod) lesní hospodářství a rybářství (s výjimkou národních parků)

3 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Ministerstvo zemědělství zam. Ústředí –Těšnov 17, Praha zam. 64 regionálních úřadů – Zemědělské agentury a pozemkové úřady zam.

4 Ministerstvo zemědělství Další orgány státní správy
Státní Veterinární správa zam. Vykonává dozor nad zdravím a ochranou zvířat proti týrání, nad zdravotní nezávadností potravin živočišného původu, nad ochranou území před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů. Pracoviště - Slezská 7, Praha 2 (ústředí) Krajské veterinární správy (14) + okresní střediska Státní zemědělská a potravinářská inspekce zam. Je orgánem státního dozoru zejména nad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin. Pracoviště Brno (ústředí) + inspektoráty v Hradci Králové, Olomouci, Plzeň, Praze 5, Táboře a Ústí nad Labem

5 Ministerstvo zemědělství Další orgány státní správy
Státní rostlinolékařská správa zam. Státní orgán stanovující podmínky pro ochranu území před zavlečením s přípravky na ochranu rostlin. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zam. Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství) a v oblasti živočišné produkce. Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

6 Ministerstvo zemědělství Další orgány státní správy
Česká plemenářská inspekce zam. Hlavním úkolem České plemenářské inspekce je kontrola dodržování ustanovení plemenářského zákona.  Jedná se zejména o kontroly: dodržování povinností chovatelů, uznaných chovatelských sdružení, oprávněných osob a chovatelských podniků v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat, chovatelů a ostatních osob při označování a evidenci hospodářských zvířat.

7 Ministerstvo zemědělství Další orgány státní správy
Česká plemenářská inspekce Inspekce dále: ověřuje původy hospodářských zvířat,  kontroluje postupy testování, provádí zvláštní kontroly. Pracoviště: Praha - Štěpánská 63 (ústředí), Benešov, České Budějovice, Klatovy, Karlovy Vary, Jičín, Náchod, Pardubice, Brno, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kroměříž, Nový Jičín, Šumperk.

8 Ministerstvo zemědělství Další orgány státní správy
Státní zemědělská a potravinářská inspekce zam. Je orgánem státního dozoru zejména nad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin. Pracoviště: Brno (ústředí) + inspektoráty v Hradci Králové, Olomouci, Plzni, Praze 5, Táboře a Ústí nad Labem Státní rostlinolékařská správa zam. Státní orgán stanovující podmínky pro ochranu území před zavlečením a rozšiřováním karanténních škodlivých organismů a podmínky pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin.

9 Ministerstvo zemědělství Další orgány státní správy
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zam. Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství) a v oblasti živočišné produkce. Pracoviště: Brno - jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

10 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Další nevýrobní organizace v působnosti MZe Ústav zemědělských a potravinářských informací v Praze 2, Slezská Zabývá se v plné šíři komplexním transferem oborových znalostních informací z oblastí: zemědělství, potravinářství, výživa, ochrana spotřebitele, lesnictví a životní prostředí. Činnost Ústavu lze rozdělit do dvou základních skupin: informační fondy, komunikační služby.

11 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Ústav pro hospodářskou údržbu lesa v Brandýse n.Labem Provádění inventarizace lesů v České republice (IL) Vyhotovování a správa dat oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) včetně zajišťování jednotného typologického systému lesů v České republice Zabezpečování funkce informačního a datového centra (IDC) odvětví lesního hospodářství a myslivosti České republiky Zabezpečování poradenství a služeb při provádění certifikace lesů České republiky Pobočky: Hradec Králové, Frýdek –Místek, Olomouc, Brno, Jablonec, Kroměříž, Plzeň, Stará Boleslav

12 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (Hudcova 56a, Brno – Medlánky) Česká zemědělská akademie (se sídlem Těšnov 17, Praha 1) Zemědělská vodohospodářská správa (se sídlem Hlinky 60, Brno)

13 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Státní výzkumné ústavy Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha 2, Mánesova 75 Výzkumný ústav rostinné výroby – Praha – Ruzyně Výzkumný ústav živočišné výroby Praha – Uhříněves Výzkumný ústav potravinářský Praha 10 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Jíloviště-Strnady Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy – Praha - Zbraslav

14 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Státní podniky Lesy ČR, st.p. Hradec Králové, Povodí Labe, st.p. (sídlo – Hradec Králové) Povodí Ohře, st.p. (sídlo Chomutov) Povodí Vltavy, st.p. (sídlo Praha) Povodí Moravy, st.p. (sídlo Brno) Povodí Odry, st.p. (sídlo Opava) Budvar, n.p. České Budějovice

15 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Další organizace v působnosti resortu zemědělství, zřízené zvláštním zákonem (vedoucím organizace je ze zákona ministr zemědělství) Pozemkový fond ČR zam. hospodaření s půdou a zemědělskými nemovitostmi - privatizace, restituce, prodej státní půdy PGRLF, a.s zam. subvencuje části úroků z úvěrů, poskytuje záruky na úvěry podnikatelských subjektů v zemědělství, lesnictví, vodním hospodářství i průmyslu zpracovávajícím produkci ze zemědělské výroby a plní další úkoly podle potřeb MZe

16 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Další organizace v působnosti resortu zemědělství, zřízené zvláštním zákonem Státní zemědělský intervenční fond zam. Agentura pro platby z EU, značka KLASA – podpora potravinářských produktů ČR prostřednictvím intervenčních zásahů napomáhá stabilizovat trh zemědělských výrobků a potravin a administruje podpory zemědělství

17 Děkuji za pozornost Miroslav Prokop Personální odbor MZe
Těšnov 17, Praha 1


Stáhnout ppt "8. Březen 2006 ČZU - Praha Miroslav Prokop Personální odbor MZe"

Podobné prezentace


Reklamy Google