Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 8. Březen 2006 ČZU - Praha Miroslav Prokop Personální odbor MZe

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 8. Březen 2006 ČZU - Praha Miroslav Prokop Personální odbor MZe"— Transkript prezentace:

1 1 8. Březen 2006 ČZU - Praha Miroslav Prokop Personální odbor MZe e-mail : prokop@mze.cz

2 2 MINISTERSTVO ZEMĚDĚDSTVÍ ústřední orgán státní správy Základní kompetence - ústavní zákon č. 2/1969 zemědělství (s výjimkou zemědělského půdního fondu) potravinářství vodní hospodářství (s výjimkou ochrany přirozené akumulace vod, ochrany vodních zdrojů a ochrany jakosti vod) lesní hospodářství a rybářství (s výjimkou národních parků)

3 3 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ A.Ministerstvo zemědělství 2 175 zam. Ústředí –Těšnov 17, Praha 1 675 zam. 64 regionálních úřadů – Zemědělské agentury a pozemkové úřady 1 500 zam. www.mze.cz www.jobpilot.cz

4 4 Ministerstvo zemědělství Další orgány státní správy B.Další orgány státní správy Státní Veterinární správa1 710 zam. Vykonává dozor nad zdravím a ochranou zvířat proti týrání, nad zdravotní nezávadností potravin živočišného původu, nad ochranou území před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů. Pracoviště - Slezská 7, 120 00 Praha 2 (ústředí) Krajské veterinární správy (14) + okresní střediska www.svscr.cz Státní zemědělská a potravinářská inspekce 512 zam. Je orgánem státního dozoru zejména nad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin. Pracoviště Brno (ústředí) + inspektoráty v Hradci Králové, Olomouci, Plzeň, Praze 5, Táboře a Ústí nad Labem www.szpi.gov.cz/

5 5 Ministerstvo zemědělství Další orgány státní správy Státní rostlinolékařská správa 480 zam. Státní orgán stanovující podmínky pro ochranu území před zavlečením s přípravky na ochranu rostlin. www.srs.cz Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 945 zam. Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství) a v oblasti živočišné produkce. Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky. www.ukzuz.cz

6 6 Ministerstvo zemědělství Další orgány státní správy Česká plemenářská inspekce 152 zam. Hlavním úkolem České plemenářské inspekce je kontrola dodržování ustanovení plemenářského zákona. Jedná se zejména o kontroly: dodržování povinností chovatelů, uznaných chovatelských sdružení, oprávněných osob a chovatelských podniků v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat, chovatelů a ostatních osob při označování a evidenci hospodářských zvířat.

7 7 Ministerstvo zemědělství Další orgány státní správy Česká plemenářská inspekce Inspekce dále: ověřuje původy hospodářských zvířat, kontroluje postupy testování, provádí zvláštní kontroly. Pracoviště: Praha - Štěpánská 63 (ústředí), Benešov, České Budějovice, Klatovy, Karlovy Vary, Jičín, Náchod, Pardubice, Brno, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kroměříž, Nový Jičín, Šumperk. www.cpinsp.cz

8 8 Ministerstvo zemědělství Další orgány státní správy Státní zemědělská a potravinářská inspekce 512 zam. Je orgánem státního dozoru zejména nad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin. Pracoviště: Brno (ústředí) + inspektoráty v Hradci Králové, Olomouci, Plzni, Praze 5, Táboře a Ústí nad Labem www.szpi.gov.cz Státní rostlinolékařská správa 480 zam. Státní orgán stanovující podmínky pro ochranu území před zavlečením a rozšiřováním karanténních škodlivých organismů a podmínky pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin. www.srs.cz

9 9 Ministerstvo zemědělství Další orgány státní správy Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 945 zam. Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství) a v oblasti živočišné produkce. Pracoviště: Brno - jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky. www.ukzuz.cz

10 10 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ C.Další nevýrobní organizace v působnosti MZe Ústav zemědělských a potravinářských informací v Praze 2, Slezská Zabývá se v plné šíři komplexním transferem oborových znalostních informací z oblastí: zemědělství, potravinářství, výživa, ochrana spotřebitele, lesnictví a životní prostředí. Činnost Ústavu lze rozdělit do dvou základních skupin: 1.informační fondy, 2.komunikační služby. www.agronavigator.cz

11 11 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Ústav pro hospodářskou údržbu lesa v Brandýse n.Labem Provádění inventarizace lesů v České republice (IL) Vyhotovování a správa dat oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) včetně zajišťování jednotného typologického systému lesů v České republice Zabezpečování funkce informačního a datového centra (IDC) odvětví lesního hospodářství a myslivosti České republiky Zabezpečování poradenství a služeb při provádění certifikace lesů České republiky Pobočky: Hradec Králové, Frýdek –Místek, Olomouc, Brno, Jablonec, Kroměříž, Plzeň, Stará Boleslav www.uhul.cz

12 12 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (Hudcova 56a, 621 00 Brno – Medlánky) www.uskvbl.cz Česká zemědělská akademie (se sídlem Těšnov 17, 117 05 Praha 1) www.cazv.cz Zemědělská vodohospodářská správa (se sídlem Hlinky 60, 603 00 Brno) www.zvhs.cz

13 13 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ D.Státní výzkumné ústavy Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha 2, Mánesova 75 www.vuze.cz Výzkumný ústav rostinné výroby – Praha – Ruzyně www.vurv.cz Výzkumný ústav živočišné výroby Praha – Uhříněves www.vuzv.cz Výzkumný ústav potravinářský Praha 10 www.vupp.cz Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Jíloviště-Strnady www.vulhm.cz Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno www.vri.cz Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy – Praha - Zbraslav www.vumop.cz

14 14 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ E.Státní podniky Lesy ČR, st.p. Hradec Králové, www.lesycr.cz Povodí Labe, st.p. (sídlo – Hradec Králové) www.pla.cz Povodí Ohře, st.p. (sídlo Chomutov) www.poh.cz Povodí Vltavy, st.p. (sídlo Praha) www.pvl.cz Povodí Moravy, st.p. (sídlo Brno) www.pmo.cz Povodí Odry, st.p. (sídlo Opava) www.povodiodry.cz www.povodi.cz Budvar, n.p. České Budějovice www.budvar.cz

15 15 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ F.Další organizace v působnosti resortu zemědělství, zřízené zvláštním zákonem (vedoucím organizace je ze zákona ministr zemědělství) Pozemkový fond ČR1430 zam. hospodaření s půdou a zemědělskými nemovitostmi - privatizace, restituce, prodej státní půdy www.pfcr.cz PGRLF, a.s. 45 zam. subvencuje části úroků z úvěrů, poskytuje záruky na úvěry podnikatelských subjektů v zemědělství, lesnictví, vodním hospodářství i průmyslu zpracovávajícím produkci ze zemědělské výroby a plní další úkoly podle potřeb MZe www.pgrlf.cz

16 16 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ F.Další organizace v působnosti resortu zemědělství, zřízené zvláštním zákonem Státní zemědělský intervenční fond 725 zam. Agentura pro platby z EU, značka KLASA – podpora potravinářských produktů ČR prostřednictvím intervenčních zásahů napomáhá stabilizovat trh zemědělských výrobků a potravin a administruje podpory zemědělství www.szif.cz

17 17 Děkuji za pozornost Miroslav Prokop Personální odbor MZe Těšnov 17, Praha 1 e-mail: prokop@mze.czprokop@mze.cz


Stáhnout ppt "1 8. Březen 2006 ČZU - Praha Miroslav Prokop Personální odbor MZe"

Podobné prezentace


Reklamy Google