Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní jednání k problematice mléka 13. 08. 2012 Praha Odbor živočišných komodit Ministerstvo zemědělství ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní jednání k problematice mléka 13. 08. 2012 Praha Odbor živočišných komodit Ministerstvo zemědělství ČR."— Transkript prezentace:

1 Pracovní jednání k problematice mléka 13. 08. 2012 Praha Odbor živočišných komodit Ministerstvo zemědělství ČR

2 Implementace mléčného balíčku a reforma SZP po roce 2013

3 Mléčný balíček - legislativa: Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 261/2012, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o smluvní vztahy v odvětví mléka a mléčných výrobků. Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 511/2012, o oznámeních týkajících se organizací producentů a mezioborových organizací a o smluvních jednáních a vztazích stanovených nařízením Rady (ES) č. 1234/2007 v odvětví mléka a mléčných výrobků. Implementace mléčného balíčku do národní legislativy – novela nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky.

4 Mléčný balíček - cíle: Posílení vyjednávací pozice producentů v rámci dodavatelského řetězce Sdružování producentů (organizace) Společné vyjednávání producentů v rámci schválených organizací o vyšších objemech mléka – až 33 % národní produkce mléka a 3,5 % produkce EU Možnost zavedení povinných smluv pro dodávky mléka na území konkrétního členského státu dle jednotného evropského standardu Možnost regulace objemu dodávek sýrů s označením PDO/PGI Transparentnost na trhu s mlékem i po zrušení kvót – hlášení ze strany prvního odběratele

5 Novela nařízení vlády č. 244/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Pravidla pro společné vyjednávání producentů mléka – ANO Povinné smlouvy – NE Regulace objemů dodávek sýrů s označením PDO/PGI – NE Hlášení o dodávkách mléka ze strany prvního odběratele – ANO (v následující novele před zrušením režimu mléčných kvót)

6 Novela nařízení vlády č. 244/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Návrh novely nařízení vlády byl dne 25. června 2012 rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení (34 povinných připomínkových míst + 21 odborných institucí a zájmových subjektů ). Dne 17. července 2012 proběhlo jednání na MZe k vypořádání zásadních připomínek Ministerstva vnitra a Úřadu vlády – odboru kompatibility. Jednotlivé připomínky byly akceptovány nebo vysvětleny. Novela nařízení vlády je připravena do vlády – po podpisu pana ministra (13.8.2012) bude materiál odeslán.

7 Reforma SZP po roce 2013 SZP pro období 2014 – 2020 bude politikou pro: 1)Zabezpečení potravin 2)Životní prostředí 3)Územní rovnováhu

8 Důvody navrhovaných změn v SZP: Konkurenceschopnost a udržitelnost evropského zemědělství Stabilizace trhů a cen Řízení rizik a krizí Sladění legislativy s Lisabonskou smlouvou Simplifikace SZP

9 Změny navržené v sektoru mléka – veřejné intervence Intervence by měly být součástí tzv. záchranné sítě v sektoru mléka. V budoucnu by veřejná intervence neměla být otevírána automaticky pro všechny komodity v určitém období, ale v závislosti na tržních cenách. Pouze u některých komodit bude intervence prováděna za pevnou cenu, a to pro určitá množství.

10 Změny navržené v sektoru mléka – soukromé skladování Režim soukromého skladování (využívaný v zemích EU u másla) již nebude standardním opatřením, ale pouze součástí záchranné sítě v rámci nové SOT. Změna v souladu s Lisabonskou smlouvou – Komise přijímá delegované akty, pokud se jedná o podmínky, kdy bude podporováno soukromé skladování určitých komodit.

11 Změny navržené v sektoru mléka – školní mléko Mléko do škol bude tvořit významnou část podpory zdravých stravovacích návyků mladé generace, nebude definováno jako podpora odbytu. Členské státy nově vytváří strategii využití programu Komise rozhoduje v rámci delegovaného aktu o tom, které výrobky budou způsobilé pro podporu ze zdrojů EU. Školní zařízení by měla nově mít povinnost zasílat informace o podpůrné roli programu.

12 Změny navržené v sektoru mléka – podpory Zrušení podpory odstředěného mléka a sušeného odstředěného mléka využívaného ke krmným účelům a ke zpracování odstředěného mléka na kasein a kaseináty z důvodů neúčinnosti těchto podpor. Vývozní náhrady by měly bát zachovány jako nástroj bezpečnostní sítě v sektoru mléka, která bude aktivována v případě, že to situace na trhu bude vyžadovat.

13 Změny navržené v sektoru mléka – režim mléčných kvót Ukončení režimu mléčných kvót k 31. 3. 2015. Diskuse o „soft landingu“, platbě dávky z přebytku či případné zachování kvót stále probíhají.

14 Shrnutí: Implementace mléčného balíčku nabízí nové možnosti pokud jde o společné vyjednávání producentů mléka a rovněž ohledně spolupráce v rámci dodavatelského řetězce, a to za předpokladu splnění podmínek daných evropskou i národní legislativou. Trvá plán ukončit režim mléčných kvót k 31.3.2015. Tržní opatření, jako jsou intervence, soukromé skladování či vývozní náhrady, se stávají záchrannou sítí. Důraz je kladen na podpůrné programy, jakým je např. „mléko do škol“.

15 Prostor pro Vaše dotazy


Stáhnout ppt "Pracovní jednání k problematice mléka 13. 08. 2012 Praha Odbor živočišných komodit Ministerstvo zemědělství ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google