Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VTP a CTT při UTB ve Zlíně

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VTP a CTT při UTB ve Zlíně"— Transkript prezentace:

1 VTP a CTT při UTB ve Zlíně
Ing. Martina Manová UNI, UTB ve Zlíně Zlín

2 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně:
Kdo jsme Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně: je mladá, dynamicky se rozvíjející instituce navazuje na dlouholetou tradici VŠ vzdělávání ve zlínském regionu (Fakulta technologická) vybudovala si silné postavení v regionu i v České republice strategicky směřuje k vybudování mezinárodně respektované vzdělávací a vědecko-výzkumné instituce.

3 1969 – založena Fakulta technologická,
Historie Mezníky: 1969 – založena Fakulta technologická, součást Vysokého učení technického v Brně 1995 – založena Fakulta managementu a ekonomiky 2001 – vznik Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 2002 – založena Fakulta multimediálních komunikací 2004 – zřízen Univerzitní institut 2006 – založena Fakulta aplikované informatiky 2007 – založena Fakulta humanitních studií.

4 Vývoj počtu studentů

5 Současná organizační struktura UTB ve Zlíně

6 Základní údaje o projektu
Název: Vědeckotechnický park a centrum pro transfer technologií při UTB ve Zlíně. Umístění: v blízkosti centra města Zlín, Zlínský kraj. Vlastnické vztahy: pozemek a budova ve vlastnictví UTB ve Zlíně. Povaha investiční akce: kompletní rekonstrukce stávajícího objektu. Způsob financování: OP Průmysl a podnikání, Program Prosperita + vlastní zdroje UTB.

7 Budova VTP před zahájením projektu

8 Pozadí vzniku projektu
Výchozí body: nákup nemovitosti (2002) ohodnocení technického stavu objektu strategické rozhodnutí o využití objektu (2005) – potřeba rozvoje výzkumných činností – orientace na aplikovaný výzkum a vývoj – určení prioritních směrů rozvoje – soulad s Dlouhodobým záměrem hledání možností financování projektu – OPPP, Prosperita zahájení přípravy projektu (2005).

9 Příprava projektu zahrnovala: sestavení projektového týmu
přípravu základní technické dokumentace upřesnění zaměření VTP (analýza potřeb firem v regionu) identifikace partnerů projektu (podpisy smluv) přípravu podnikatelského záměru přípravu studie proveditelnosti vypracování žádosti o dotaci podání žádosti o dotaci na regionální pobočku CzechInvestu (únor 2006).

10 Vědeckotechnický park:
Cíl projektu Vědeckotechnický park: vytvoření infrastruktury pro rozvoj výzkumu a vývoje v oblasti polymerní chemie a potravinářství účinné propojení vědecké základny UTB ve Zlíně s podnikatelskou sférou inovace polymerních materiálů ve zdravotnictví a potravinářství tvorba nových perspektivních pracovních příležitostí výchova k inovačnímu podnikání. Centrum pro transfer technologií: zabezpečení ochrany duševního vlastnictví a transferu technologií.

11 Zahájení činnosti VTP a CTT (2008):
Věcná náplň projektu Příprava projektu (2006): předprojektová příprava, výkresová dokumentace, projektově-inženýrské činnosti, výběrové řízení na realizaci rekonstrukce objektu. Investiční akce (2007): realizace kompletní rekonstrukce objektu, příprava vnitřních prostor pro zřízení specializovaných laboratoří a technického zázemí pro vývoj nových technologií a výrobků, realizace dodávek prvků volného interiéru (základní vybavení kanceláří a společných prostor), komplexní vyzkoušení, předání a převzetí stavby, kolaudace. Zahájení činnosti VTP a CTT (2008): výběrové řízení a postupné obsazování nově vzniklých pracovních míst v rámci VTP a CTT, definice činností a pravomocí, zaškolení, realizace kurzů a seminářů pro nové pracovníky, obsazení pronajímatelné plochy firmami, zahájení prvních společných inovačních projektů.

12 Rekonstrukce objektu VTP
Stavební část projektu: realizace kompletní rekonstrukce objektu: – zesílení základových pásů, hydroizolace stavby, vybourání a přestavění příček – kompletní rekonstrukce rozvodů médií a odpadů – zateplení fasády budovy, rekonstrukce střešního pláště, výměna oken – osazení budovy výtahy – pořízení nové trafostanice, vybudování centrálního chladicího okruhu – nová výměníková stanice, rekonstrukce vytápění, centrální vzduchotechnika příprava vnitřních prostor pro zřízení specializovaných laboratoří: – čisté prostory (lité podlahy, dvojité zasklení oken), mikrobiologická laboratoř realizace dodávek prvků volného interiéru: – základní vybavení kanceláří a společných prostor nábytkem komplexní vyzkoušení, předání a převzetí stavby, kolaudace.

13 Fotografická dokumentace průběhu rekonstrukce
Prostor pro speciální laboratoř Sekce čistých prostor

14 Technické parametry projektu
laboratoře kanceláře společné prostory technické prostory seminární místnosti Celkem 1. PP 395,7 120,3 516,0 1. NP 716,2 71,2 445,3 105,7 1338,4 2. NP 477,5 232,9 511,2 101,6 1323,2 3. NP 525,2 342,8 393,1 44,4 53,7 1359,2 4. NP 328,8 465,2 408,2 22,6 139,4 1364,2 2 047,7 1 112,1 2 153,5 394,6 193,1 5 901,0

15 pronájem kancelářských prostor, technických a společných místností
Služby VTP Technické služby: pronájem kancelářských prostor, technických a společných místností služby spojené s pronájmem (voda, elektřina, teplo, úklid) základní vybavení kanceláří (nábytek, PC, telefony apod.) podpůrné služby (prezentační technika, drobná kancelářská technika). Poradenské a expertní služby: expertní služby specializovaných laboratoří služby vědeckých kapacit, společné projekty výzkumu a vývoje zprostředkování kontaktu na výzkumný tým posouzení inovačního záměru a vyhledání vhodného programu podpory pomoc při přípravě projektů pro čerpání dotací a grantů navržení strategie komercionalizace výsledků vývoje. Pořádané akce: školení, semináře, technologické a kooperační burzy, konference apod.

16 Odborná specializace VTP
Polymery pro zdravotnictví a potravinářství: hadice pro zdravotnictví (katetry, trubičky, hadičky) antibakteriální, antibiotické a antiseptické materiály (např. gely) obaly pro zdravotnictví, farmacii a potraviny bioaktivní polymerní systémy biodegradovatelné polymerní systémy plasty pro veterinární aplikace.

17 Odborné a poradenské služby:
Služby CTT Odborné a poradenské služby: poradenství k problematice ochrany duševních a průmyslových práv patentové rešerše a analýzy průzkum novosti poznatků služby související s transferem technologií licenční jednání a smlouvy jednání s patentovými zástupci a úřady.

18 Finanční plán projektu
Plánovaná struktura nákladů projektu (3/2006 až 6/2008): Položka Náklady (tis. Kč) Podíl z celkových nákladů (%) UZNATELNÉ NÁKLADY (UN) CELKEM 84,0 Projektová příprava a dokumentace 6 071 2,7 Příprava území 62 0,03 Technická a dopravní infrastruktura včetně napojení 2 779 1,2 Rekonstrukce objektu (stavební část) 64,4 Pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého HM a NM včetně ICT 27 299 12,1 Provozní náklady 7 778 3,4 Náklady na propagaci 131 0,1 Neuznatelné náklady (včetně DPH) 36 182 16,0 NÁKLADY NA PROJEKT CELKEM 100,0 Maximální výše veřejné podpory (75 % UN) 63,0 POŽADOVANÁ VÝŠE DOTACE

19 Aktuální stav projektu
Objekt VTP po rekonstrukci

20 Aktuální stav projektu
Porovnání původního stavu a aktuálního stavu

21 Aktuální stav projektu
Porovnání původního stavu a aktuálního stavu

22 Aktuální stav projektu
Porovnání původního stavu a aktuálního stavu

23 Aktuální stav projektu
Příklad laboratorních prostor určených k pronájmu

24 Aktuální stav projektu
Příklad kancelářských prostor určených k pronájmu

25 Z pohledu poskytovatele dotace:
Bilance projektu Z pohledu poskytovatele dotace: závazné parametry (vytvořené plochy)  splněno (únor 2008) kolaudace  splněno (únor 2008) zahájení činnosti  splněno (březen 2008) propagace VTP  plněno (konference Plastko, 22. a ) ukončení čerpání dotace  plněno dle plánu (červen 2008) konečné vyúčtování  dle plánu (červenec 2008) projekt končí. Slavnostní otevření VTP

26 Z pohledu provozovatele VTP: získání kvalifikovaných pracovníků
Bilance projektu Z pohledu provozovatele VTP: získání kvalifikovaných pracovníků dovybavení VTP přístrojovou technikou zahájení činností (poskytování služeb) nalezení vhodných partnerů pro spolupráci zahájení výzkumných a inovačních projektů zajištění financování provozu VTP projekt začíná! Konferenční místnost VTP

27 Očekávané přínosy projektu:
Vize Očekávané přínosy projektu: vytvoření nových pracovních míst pro kvalifikované pracovníky posílení úzké spolupráce s firmami posílení zapojení UTB do projektů aplikovaného výzkumu zvýšení inovačních aktivit ve Zlínském kraji posílení konkurenceschopnosti univerzity a firem v mezinárodním měřítku.

28 Děkuji Vám za pozornost.
Ing. Martina Manová UNI, UTB ve Zlíně


Stáhnout ppt "VTP a CTT při UTB ve Zlíně"

Podobné prezentace


Reklamy Google