Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společenská odpovědnost firmy (CSR) - 2011. CSR v Kovohutích PB lidé, ekologie, tradice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společenská odpovědnost firmy (CSR) - 2011. CSR v Kovohutích PB lidé, ekologie, tradice."— Transkript prezentace:

1 Společenská odpovědnost firmy (CSR) - 2011

2 CSR v Kovohutích PB lidé, ekologie, tradice

3 marketingový manažer Miroslav Jarolímek Případová studie Kovohutě Příbram Od čistší produkce ke společenské odpovědnosti Mezinárodní seminář Od regulace k ekoefektivnosti – nové zkušenosti a podpora pro podniky 11.04.2011

4 4  Kovohutě Příbram – obecné představení (důležité pro vnímání CSR firmy)  CSR v Kovohutích Příbram  vč. ekologických projektů Obsah prezentace

5 5 „Budovy – to jsou hromady cihel a betonu. Stroje – to je spousta železa a oceli. Život tomu dávají teprve lidé.“ Citát Baťa

6 6  organizace, zaměstnanci – hutníci, provoz a další  poslání firmy – jako výsledek a dohoda Kovohutě Příbram – co to je? „Firma, odkud přicházím“

7 www.kovopb.cz kovohute@kovopb.cz Huť na stříbro a olovo Kořeny úspěchu = 700letá tradice hutnictví 7 včera nám bylo 225 let našemu hutnictví bude za 10 dní 700 let

8 8 TRADICE 1311 → nejstarší písemný dokument o existenci hutě na Příbramsku – darovací listina z 21.4.1311 1786-1793 → výstavba nové hutě v místech,kde již v roce 1632 stávala huť stará

9 9  4 divize: Recyklace, Drahé kovy, Elektroodpad, Produkty  synergie 3 recyklačních divizí  výkup a recyklace odpadů olova, olověných baterií  výrobky na bázi olova, cínu, stříbra a dalších kovů, mj. pájky (vč. bezolovnatých), plechy, střelivo  elektroodpad – zpracování odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ)  recyklace odpadů s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium, platina)  Skupina Drahé kovy – Galmet, Kovohuty SK  vydavatel časopisu Xantypa Činnosti společnosti Kovohutě Příbram … pro představu – nikoliv reklama :-) …

10 10 Základní informace (rok 2010)‏ 36.183 tun čistého olova z 56.888 tun olověných odpadů 11 tun drahých kovů Tržby: 1,760 mld. Kč Zaměstnanci: 247 z toho 63 „bílých límečků“ Výroba :

11 11 Organizační schéma Kovohutě Příbram Divize Recyklace Divize Drahé kovy Divize Produkty Divize Elektroodpad Ostatní servis, administrativa

12 12  výchozí stav  tradice a současnost  aktivity Informace o CSR máme v Poslání, Politice ISŘ, Pracovním řádu, Etickém kodexu, atd. Připravujeme také základní CSR dokument. CSR v Kovohutích Příbram

13 13 … Další velký podnik na Příbramsku, Kovohutě Příbram, byly svého času před zavřením. Ještě v roce 1993, kdy je vlastnil FNM, byl jejich osud více než zlý, stejně tak jako osud stovek zaměstnanců, kteří by jako hutní specialisté jen těžko hledali práci jinde. Naštěstí noví majitelé dokázali postavit Kovohutě na nohy. V roce 1994, kdy se staly akciovou společností, začaly doslova psát novou kapitolu své historie …

14 14  angažování v Business Leaders Foru (BLF) – GŘ předsedou VV BLF, MM členem pracovní skupiny CSR-BLF www.blf.cz; www.csr-online.cz  3 pilíře – sociální, environmentální a ekonomický – důraz na: péči o zaměstnance (1.), CSR aktivity ekologii – environmentální management (2.) korektní obchodní vztahy, jakost partnerství (3.) Politika ISŘ: uplatňování zásad společenské odpovědnosti (CSR = Corporate Social Responsibility), která zahrnuje sociální, environmentální a ekonomické principy pod MOTTEM: „Vstřícnost k lidem a životnímu prostředí se vyplácí" CSR není jen filantropie/dárcovství – má 3 výše uvedené pilíře. CSR se nedělá pro marketing a propagaci – jde o „normální“ etické chování. CSR v Kovohutích - východiska, historie

15  Systém jakosti dle EN ISO 9001:2008  Environmentální řízení dle EN ISO 14001:2004  Systém BOZP dle BS OHSAS 18001:2007  Bezpečný podnik  Podnik podporující zdraví 3. stupně  Odborný podnik pro nakládání s odpady (dle norem Entsorgungsfachbetrieb)‏  Akreditace zkušební laboratoře dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Prvky CSR v certifikátech a osvědčeních 15

16 16  CSR v rámci Poslání, Vize, Kolektivní smlouvy, ISŘ, Etického kodexu či Pracovního řádu – již řadu let, nyní příprava aktualizace (CSR v rámci etiky a firemní kultury); zvažujeme CSR report jako doplnění k EkoRočence + Ročence ISŘ (k EMS také BOZP)  prohloubení principů CSR v rámci systému řízení – spolupráce diplomové a bakalářské práce – 2008: DP „Spoločenská zodpovednosť podniku“ (Slovenko) – teorie a aplikace v praxi Kovohutí Příbram – popis, hodnocení, nápady, doporučení BP „Firemní kultura Kovohutí Příbram“ (VŠE Praha) – mj. náměty k formulaci nového Etického kodexu Kovohutí Příbram CSR v Kovohutích – přístupy...

17 17  tradice a setkávání – Opět po roce, 220+700 let; Běh Kovohutěmi  Plumbum, Vizualizace, Briefingy, Cech Konkrétní CSR aktivity...

18 18  získávání zaměstnanců – celá ČR: Praha (obchodní činnosti), Severní Čechy (ředitel nové divize Elektroodpad), Severní Morava (ekolog, správce projektů), Příbram (marketingový manažer), …  absolventi – praxe, pozice, projekty  staré ekologické zátěže – pravidelný monitoring všeho  osobní jednání, okamžitá reakce  partnerství: BLF–CSR, stínování manažerů; CEMC; OHK; ČAOH; dříve také Junior Achievement... Konkrétní CSR aktivity...

19 19  osobní příklady – vedoucí zaměstnanci apod.... Konkrétní CSR aktivity

20 20  Pracovní podmínky, práce v riziku  Bezpečnost práce  Podpora zdraví, KPL  Sociální oblast  Motivace Péče o zaměstnance (1. pilíř)

21 21  pracovní příležitosti – významný zaměstnavatel regionu  funkční – celoživotní příležitosti včetně rodinných vazeb  Integrovaný systém řízení – pravidla, směrnice … i pro personalistiku (ŘLZ, Výchova a vzdělávání)  zapracování, vzdělávání, příprava, rozvojové záležitosti  příklady – Kvalifikační požadavky na některé funkce a realita Péče (přístup) o zaměstnance v Kovohutích – dimenze

22 22  plány výchovy a vzdělávání  studia zaměstnanců, další kursy pro mistry i další zaměstnance = dohody o setrvání, apod.  nové technologie a procesy – praxe a jejich zvládání – spolupráce s obdobnými provozy v Evropě Příprava a rozvoj

23 23 Sociální program – Kolektivní smlouva pro příklad ukázka poskytovaných benefitů 1/2

24 24 Sociální program – Kolektivní smlouva pro příklad ukázka poskytovaných benefitů 2/2

25 25 Systémová podpora zdraví  principy – KPL  smysl a cíl  motivace zaměstnanců

26 26  IPPC  Recyklace odpadů – Odborný podnik  Ekologické služby – občané, region  SEZ  Projekty, záměry Ekologie – Environmentální management (2. pilíř)

27 Ekologické služby Výkup olověných baterií od občanů nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu na vrátnici společnosti (aktuální ceny na internetu)‏ Elektroodpad sběrné místo v areálu společnosti Kovohutě Příbram (zdarma) – také nepřetržitě24 hodin denně a 7 dní v týdnu Zpracování odpadů s obsahem drahých kovů zlato, stříbro, palladium, platina Výkup a recyklace odpadů z autovraků autokatalyzátory, autorádia a řídící panely, plošné spoje, kabely a cívky a již zmíněné olověné baterie a další elektroodpad Sběr dalších odpadů - recyklace baterie-suché články (tužkové baterie, „buřty“, apod. – zinko-uhlíkové, alkalické, atd.) Projekt Školy spolupráce v oblasti ekologie a odpadů; také boj proti kriminalitě „Fotbal proti zločinu“ od 08/09 (1. FK Příbram a město Příbram) - další sporty, kultura, atd. = nově „Šance pro každého“ od 09/10 27

28 28 Podpora sběru elektroodpadu Šrotozemšťané 2006 a 2007 v Kovohutích

29 29  IPPC – Kovohutě spadají pod působnost zákona o integrované prevenci (IP)  Soulad většiny technologických parametrů s referenčními dokumenty (BREF) o nejlepších dostupných technologiích (BAT)  Soulad většiny emisních parametrů s BREF  Soulad většiny parametrů čištění vod s BREF  Schválený POH společnosti Ekologie a IPPC

30 30  Centrum špičkové technologie – Centrum pro výzkum a vývoj technologií a zařízení na zpracování odpadních surovin s obsahem těžkých a drahých kovů - 2001  Konsorcia – Zvýšení podílu materiálového využití recyklace odpadu těžkých a drahých kovů - 2006  Impuls – Výzkum a vývoj průmyslové technologie využití kyseliny sírové k recyklaci zinku z nebezpečných odpadů – závěrečná zpráva 2011 Projekty - Čistší produkce

31 31  vakuové odzinkování – 2004  odparné chlazení plynů ze šachtové pece – 2005  PROJEKT ELEKTROODPAD – DIVIZE v roce 2005  získávání cínu z produktů rafinace do prodejné formy – 2006  odchlorování úletů ze šachtové pece – 2007  drcení a třídění strusky a kamínku – 2007  využívání odpadních vod namísto užitkových – 2007  získávání polypropylenu (PP) z baterií k recyklaci – 2009+2010  výzkum částečného využívání odpadní kyseliny – 2010 Realizované projekty

32  recyklace ZnC a alkalických baterií (baterie-suché články)  získávání koncentrátů z elektroodpadu  školicí středisko – informační a školicí středisko spojené s hutnickým muzeem Rozpracované projekty 2011 32

33  separace těžkých kovů z odpadních vod  rozšíření čističky odpadních vod  MEMLAB - Mezinárodní projekt vývoje nového typu malé olověné baterie s podporou prostředků EU, řešitelem TWI Cambridge, Velká Británie Projekty 2011 33

34 Ukázka pozitivního vlivu vybraného projektu na životní prostředí Snížení emisí skleníkových plynů při recyklaci olověných baterií 34

35 35 Aktuální ocenění Kovohutí Příbram za činnost vč. CSR přístupu 4x – 00+04+06+07

36 36 Kovohutě Příbram v Ceně zdraví a bezpečného životního prostředí (BLF)  vítězství 1998 - s projektem „Modernizace technologie recyklace použitých automobilových baterií“  finále 2004 - s projektem „Odparné chlazení šachtové pece“ = nominace do širšího finále Evropské ceny životního prostředí 2006  vítězství 2005 - s „Projektem Elektroodpad“ = nominace do Evropské ceny životního prostředí 2008  finále 2008 (vyhlášení 2009) – projekty „Systémová podpora zdraví na pracovištích” a „Recyklace polypropylenu z vyřazených automobilových baterií“  finále 2009 (vyhlášení 2010) – projekt „Snížení emisí skleníkových plynů při recyklaci olověných baterií“ – další nominace do Evropy

37 Poslání společnosti vč. CSR Službou šetrnou k životnímu a pracovnímu prostředí zhodnocujeme nejlepšími dostupnými technologiemi recyklace > odpady olova > odpady drahých kovů > odpady elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) Jsme tradičním a spolehlivým dodavatelem výrobků a slitin na bázi olova, cínu a drahých kovů. Usilujeme o trvalé postavení uznávaného regionálního zaměstnavatele. 37

38 38  Projekt Školy – ekologie – spolupráce při sběru a třídění odpadů, apod. (viz dále)  sportovní oddíly pod tradiční hlavičkou „Kovohutě Příbram“:  Atletický oddíl Kovohutě Příbram  Běh Kovohutěmi – v roce 2011 již 41. ročník – Den Kovohutí (setkávání)  www.kovopb.cz/beh.html  Kuželkářský oddíl Kovohutě Příbram – 3. liga - www.kovopb.cz (část „Kuželkáři“)  Fotbalový oddíl TJ Kovohutě Příbram (oddíl kopané) (dříve také střelecký oddíl)  spolky zaměstnanců a příznivců hutě:  Cech příbramských hutníků - olovářů – založen 1974 - www.kovopb.cz (část Cech)  Cech příbramských horníků a hutníků – spolupráce - www.cechphh.cz  příbramské sporty:  volejbal VO Vavex Příbram – extraliga - www.volejbal.pb.cz  fotbal 1. FK Příbram (Baník) – 1. Gambrinus liga – www.fkpribram.cz – projekty školy prevence kriminality a ekologie; hornicko-hutnické tradice (viz výše)  Rally Příbram (nepravidelně)  neziskové organizace – členství a podpora (viz dále) Kompletní přehled najdete na www.kovopb.cz – část Partnerství Partnerství (3. pilíř) mj. nekomerční sponzoring

39 39 = spolupráce v oblasti ekologie a odpadů – sběr a třídění Smyslem je mezi žáky-studenty, pedagogy, dalšími zaměstnanci a přáteli škol propagovat naše činnosti a získat je pro účinné třídění a ekologickou likvidaci. Na oplátku školám nabízíme:  Exkurze  Stáže studentů  Přednášky  Vzdělávací seriál „Etiketa I.+II. část“  Účast na Běhu Kovohutěmi  Apod. Synergie PŠ:  Ekologické služby pro široký region – nepřetržitě olověné autobaterie a elektroodpad; další baterie, polypropylen; spolupráce organizace  PŠ – spolupráce 1. FK Příbram – „Fotbal proti zločinu“ + „Šance pro každého“  Ekologická cena BLF – školy 07 – návaznost Pb odpady 98 + elektroodpad 05 Partnerství – Projekt Školy (PŠ) www.kovopb.cz/cz/skoly_i.html

40 Partnerství – neziskové organizace 40

41 41 Asi jen zopakovat větu z naši Politiky Integrovaného systému řízení (PISŘ): uplatňování zásad společenské odpovědnosti (CSR = Corporate Social Responsibility), která zahrnuje sociální, environmentální a ekonomické principy pod MOTTEM: „Vstřícnost k lidem a životnímu prostředí se vyplácí" Co řící závěrem ?

42


Stáhnout ppt "Společenská odpovědnost firmy (CSR) - 2011. CSR v Kovohutích PB lidé, ekologie, tradice."

Podobné prezentace


Reklamy Google