Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diseminovaný karcinom prostaty možnosti léčení kostního postižení a kvalita života V.Vít Urologická klinika FN Brno, LF MU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diseminovaný karcinom prostaty možnosti léčení kostního postižení a kvalita života V.Vít Urologická klinika FN Brno, LF MU."— Transkript prezentace:

1 Diseminovaný karcinom prostaty možnosti léčení kostního postižení a kvalita života V.Vít Urologická klinika FN Brno, LF MU

2 Výskyt kostních mts u různých maligních onemocnění 5letá světová prevalence /tisíce/ Incidence kostních mts (%) Medián přežití (měsíce) Prostata155565-7512-53 Moč.měch.1000406-9 Ledviny48020-2512 Prsa386065-7519-25 Plíce139430-406-7 Melanom53314-456 Št. žláza 4756048 Myelom14470-956-54 Saad F. et al.: Cancer, 2007, 110(8), 1860-1867

3 Incidence a mortalita karcinomu prostaty

4 Karcinom prostaty – detekce podle stádií

5 Stádium IV 17,3%

6 Kostní diseminace a kvalita života Kostní metastázy způsobují závažné kostní příhody(SRE): –Bolesti –Bolesti (chronick é, průlomov é, nociceptivn í, neuropatick é ) – obecně nedostatečn á l é čba –Patologické zlomeniny –Míšní komprese (7%) –Hyperkalcemii –Anemie při myelosupresi Následky kostních příhod –Potřeba ozáření nebo operace (4% mortalita) –Ztráta funkční nezávislosti –Snížení kvality života –Kratší přežití

7 Mechanizmus vzniku kostních mts

8 Lokalizace fraktur u karcinomu prostaty Léčba u 11-30% pacientů až po patologické fraktuře Léčba v průměru za 362 dní od dg kostních mts

9 Cíle léčby kostních metastáz Snížení rizika vzniku kostní příhody –(tzv. SRE- Skeletal Related Event: patologická fraktura, kompresivní fraktura páteře, hyperkalcemie) Oddálení vzniku kostní příhody Prodloužení života a zvýšení kvality života Analgetický účinek Coleman. Cancer. 1997;80(suppl. 8):1588-1594. Lipton A. Toward New Horizons: The future of Bisphosphonate Therapy. The Oncologist 2004; 9: 38-48

10 Diagnostika kostní diseminace Scintigrafie skeletu

11 Diagnostika kostní diseminace Scintigrafie skeletu RTG

12 Diagnostika kostní diseminace Scintigrafie skeletu RTG CT

13 Diagnostika kostní diseminace Scintigrafie skeletu RTG CT MRI PET

14 Diagnostika kostní diseminace Sérové markery Kostní rozpad N-telopeptid C-telopeptid Kostní sialoprotein Ca 2+ Kostní formace Alkalická fosfatáza - kostní izoenzym Osteokalcin prokolagen Močové markery Ca/Cr Hydroxyprolin/Cr N-telopeptid/Cr C-telopeptid/Cr Pyridinolin/Cr Deoxypyridinolin/Cr

15 Terapie kostn í diseminace Ortopedicko-chirurgick é výkony Zevn í radioterapie Lok á ln í Plo š n á „ hemi-body radiation “ Syst é mov á aplikace radionuklidů 89Stroncium (89St) 186Rhenium (186Re) 153Samarium (153Sm) Analgetick é režimy Farmakoterapie Analgetika : NSAID, opi á ty Antidepresiva Kortikoidy Bisfosfon á ty

16 Bisfosfonáty Syntetické analogy pyrofosfátu Aktivace v kostech – aktivity a přežití osteoklastů, redukce kostní resorpce. 1. generace – ( bez N v molekule) – etidronát, klodronát 2. generace – ( 1x N) - pamidronát, ibadronát 3. generace – ( 2x N) - zoledronát

17 Výsledky randomizovaných studií účinnosti 1. a 2. generace bisfosfonátů oproti placebu na kostní bolest u pacientů s karcinomem prostaty 1. Smith JA. J Urol 1989;141:85-87; 2. Elomaa I, et al. Int Urol Nephrol 1992;24:159-166; 3. Strang P, et al. Anticancer Res 1997;17:4717-4721; 4. Kylmäla T, et al. Br J Cancer 1997;76:939-942; 5. Ernst DS, et al. J Clin Oncol 2003;21:3335-3342 6. Small EJ, et al. J Clin Oncol 2003;21:4277-4284. léčivoautorNprimární cílvýsledek etidronátSmith 1989 1 57 bolest neprokázáno klodronátElomaa 1992 2 99 bolest neprokázáno klodronátStrang 1997 3 55 bolest neprokázáno klodronátKylmäla 1997 4 57 bolest neprokázáno + estramustin Mitox/PredErnst 2003 5 204 bolest neprokázáno ± i.v. klodron i.v. pamidronátSmall 2003 6 378 bolest neprokázáno

18 Neprokázán rozdíl oproti placebu Small EJ, et al. J Clin Oncol 2003;21:4277-4284. N = 378 pamidronát 90 mg placebo 0 0.1 0.2 0.3 0.4 celkem 25% P = 1.0 Podíl SRE ______ Pacienti se SRE Roční SMR/ rok P = 0.942 1.56 1.51 0 1 2 3 celkem Průměrná roční četnost SRE Pamidronát v indikaci karcinomu prostaty

19 Studie NCIC CTG: mitoxantron/prednisone +/- klodronát u pacientů s HRPC Ernst DS, et al. J Clin Oncol 2003;21:3335-3342. Klodronát neprokázal účinnost ve zvýšení četnosti paliativní odpovědi oproti placebu 46% 39% 0% 10% 20% 30% 40% 50% klodronátplacebo P = 0.54 % pacientů

20 Kyselina zoledronová: výsledky klinických studií Zometa ® signifikantně snižuje riziko vzniku kostní příhody o 36%, p= 0.002 1 Doba do vzniku první kostní příhody je Zometa ® - 488 dní vs. placebo - 321 dní p=0.009 2 Zometa ® prodlužuje přežití u pacientů s karcinomem prostaty o 2.6 měsíců oproti placebu p= 0.103 3 Zometa ® prokázala klinicky a statisticky signifikantní analgetický účinek u pacientů s metastazujícím karcinomem prostaty oproti placebu p= 0.034 4 1. Saad F, et al. Journal of the National Cancer Institute, June 2004: 879-882. 2. Saad F, et al. J Natl Cancer Inst. 2004;96:879-882 3. Saad F, et al. Presented at: American Urological Association Annual Meeting; April 26-May 1, 2003; Chicago, Illinois. Abstract. 1472 4. Eastham J, et al. Proc Am Soc Clin Oncol. 2005;23:393S. Abstract 4561

21 Proč Zometa u karcinomu prostaty ? Pouze u přípravku Zometa ® byl prokázán klinicky signifikantní účinek i u metastazujícího karcinomu prostaty Pouze Zometa ® je registrována pro léčbu metastazujícího karcinomu prostaty Saad F, et al. Journal of the National Cancer Institute, June 2004, 879-882 ; Souhrn údajů o přípravku Zometa, 4.6.2007.

22 Schválené indikace u jednotlivých i.v. bisfosfonátů Indikace HCM Karcinom prsu Mnohočet. myelom Karcinom prostaty Jiné solidní nádory klodronát pamidronát zoledronát ibandronát

23 Kyselina zoledronová přerušuje bludný kruh kostní destrukce Green JR. Oncologist. 2004;9(suppl 4):3-13. Artist’s depictions based on preclinical studies. Kyselina zoledronová působí přímo v kostní tkáni a přerušuje bludný kruh destrukce- inhibicí aktivity osteoklastů a osteoblastů a zásahem do adheze nádorových buněk

24 Kyselina zoledronová - SPC Kromě inhibice kostní resorpce má kyselina zoledronová navíc některé protinádorové vlastnosti, které by mohly přispívat k celkové účinnosti léčby kostních metastáz. V preklinických studiích byly demonstrovány následující vlastnosti:

25 Kyselina zoledronová - SPC In vivo: Inhibice osteoklastické kostní resorpce, která ovlivňuje mikroprostředí kostní dřeně a zhoršuje tak podmínky pro růst nádorových buněk, antiangiogenetický účinek, analgetický účinek In vitro: Inhibice osteoblastické proliferace, přímý cytostatický a pro-apoptotický účinek na nádorové buňky, synergický cytostatický účinek spolu s ostatními protinádorovými léky, antiadhezivní/antiinvazivní působení.

26 In vitro a preklinická data: kyselina zoledronová vykazuje přímé i nepřímé protinádorové účinky Indukuje apoptózu nádorové buňky Synergie s protinádorovou léčbou Inhibuje cévní novotvorbu Snižuje přilnutí nádoru ke kosti Snižuje migraci nádorových buněk Aktivuje imunitní systém (T buňky) Přímý protinádorový účinek Nepřímý protinádorový účinek In vitro a preklinická data nemusí korelovat s klinickou účinností

27 Kyselina zoledronová potencuje cytotoxické účinky protinádorové terapie u karcinomu prostaty 00.010.1110100 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 × 100 = % životaschopných buněk Docetaxel (ng/ml) Docetaxel +/- kys. Zoledronová (ZOL) 1 Docetaxel Docetaxel + ZOL 25 µM Docetaxel + ZOL 50 µM Přímý protinádorový účinek 0 100 80 60 40 20 Životaschopné buňky po 72 hod. (% kontrola) Gemcitabin (µg/ml) 00.00010.0010.010.11.0 GEM GEM + ZOL, 25 µM GEM + ZOL, 100 µM GEM + ZOL, 50 µM 1.Ullén A, et al. Acta Oncol. 2005;44:644-650. 2.Ullén A, et al. Proc Am Soc Clin Oncol. 2003;22. Abstract 1737 Gemcitabin (GEM) +/- kys. Zoledronová (ZOL) 2

28 Zometa v odborných doporučeních pro léčbu metastatického karcinomu prostaty Doporučené postupy National Cancer Comprehensive Network (NCCN) 2008 1 : –Kyselina zoledronová je klinicky významnou terapeutickou strategií u pacientů s karcinomem prostaty a kostními metastázami Doporučené postupy Evropské urologické společnosti (EAU )2 –Bisfosfonáty by měly být nabídnuty pacientům s kostními metastázami (klinicky zkoušena byla především kyselina zoledronová), aby se zabránilo kostním příhodám (dop. stupně A) Doporučené postupy British Association of Urological Surgeons (BAUS) 3 : –Kyselina zoledronová je v současné době jediný schválený bisfosfonát pro léčbu pacientů s karcinomem prostaty, který prokázal vysokou účinnost v paliaci a prevenci vzniku kostních příhod u pacientů s metastatickým karcinomem prostaty Doporučení 3. mezinárodní konference o léčbě karcinomu prostaty 2003 4 : –Kyselina zoledronová se doporučuje podávat u symptomatických i asymptomatických pacientů s karcinomem prostaty metastazujícím do skeletu 1. National Cancer Comprehensive Network. VI.2008. Prostate Cancer 2008. 2. Heidenreich A, et al. EAU guidelines on prostate cancer. EAU 2008. 3. The British Association of Urological Surgeons. Guidelines on treatment 2005. 4. Carrol PR. 3rd Intern. Consultation on Prostate Cancer, Paris 2003.

29 Účinnost a bezpečnost přípravku Zometa - potvrzení v běžné klinické praxi –Podání přípravku Zometa 4mg u pacientů se solidním nádorem a kostními metastázami v doporučeném dávkovacím schématu 1 x 3-4 týdny statisticky významně snižuje výskyt kostních příhody oproti pacientům bez léčby * Výsledky z retrospektivní analýzy Post hoc test, P<.05. Hatoum H et al. ASCO 2007. Poster 6596 Snížení o 63% P<.05 Zometa v doporučeném dávkovacím režimu (4 mg, 1 x 3- - 4 týdny ) Bez léčby Výskyt kostních příhod v závislosti na podání léčby 0.75 0.60 0.45 0.30 0.15 0 Měsíční výskyt SREs 0.16 0.43

30 Nesprávné podávání přípravku Zometa významně snižuje jeho účinnost a ohrožuje pacienty vznikem kostní příhody *Výsledky z retrospektivní analýzy Post hoc test, P<.05. Hatoum H et al. ASCO 2007. Poster 6596 Snížení o 48% P<.05 ZOMETA v méně frekventních dávkovacích režimech Výskyt kostních příhod v závislosti na dávkovacím režimu –Zometa u pacientů s kostními metastázami podávaná v méně frekventních dávkovacích režimech: významné snížení významné snížení účinnosti léčby účinnosti léčby 0.75 0.60 0.45 0.30 0.15 0 Měsíční výskyt SREs Zometa v doporučeném dávkovacím režimu (4 mg, 1 x 3--4 týdny) 0.16 0.31 SRE: skeletal-related event; kostní příhoda

31 Dlouhodobé podávání přípravku ZOMETA snižuje výskyt kostních příhod Léčba přípravkem ZOMETA 4 mg jednou za 3-4 týdne vs. žádná léčba Hatoum HT et al. ASCO 2007. Abstract 6596. 31-90 dní91-180 dní181-365 dní>365 dní 0.43 0.37 0.24 0.18 0.11 0 0.15 0.30 0.45 měsíční výskyt kostních příhod Žádná léčba Léčba přípravkem ZOMETA  Časné přerušení léčby přípravkem Zometa zvyšuje riziko vzniku kostních příhod

32 Doporučení mezinárodního panelu expertů pro klinické použití bisfosfonátů Pacienti s HRPC mají být léčeni kyselinou zoledronovou z důvodu prevence vzniku kostních příhod a zvýšení kvality života U pacientů se solidními nádory jinými než je karcinom prsu a prostaty ( ledvina, měchýř) metastazujícími do kostí by měla být zvážena léčba kyselinou zoledronovou. Je nutné zhodnotit celkový stav a očekávané přežití pacienta Podání BP má být zahájeno okamžitě po zjištění kostních metastáz Terapie BP vede k významné kontrole bolesti při metastatickém onemocnění kostí Aapro M., Abrahamson PA., Body JJ. et al.: Guidance on the use of bisphosphonates in solid tumors: recommendations of an Onternational expert panel. Ann Oncol, 2008, 10, 420-433

33 Doporučení mezinárodního panelu expertů pro klinické použití bisfosfonátů U pacientů s rizikem vzniku osteopenie nebo osteoporózy následkem CHT nebo HT se má zvážit preventivní podání BP, nejvíce důkazů je v současné době pro podání kyseliny zoledronové Riziko vzniku SRE je trvalé. Doporučuje se podání BP po dobu 2 let, a to i v případě, že během této doby dojde u pacienta k výskytu kostní příhody. Dlouhodobější podání závisí na individuálním zvážení lékaře Přechodné reakce akutní fáze nejsou důvodem k přerušení léčby a lze jim předcházet preventivním podáním analgetik Aapro M., Abrahamson PA., Body JJ. et al.: Guidance on the use of bisphosphonates in solid tumors: recommendations of an Onternational expert panel. Ann Oncol, 2008, 10, 420-433

34 Doporučení mezinárodního panelu expertů pro klinické použití bisfosfonátů U pacientů s renální insuficiencí se doporučuje dávky snížit, prodloužit dobu infuse K prevenci renální toxicity při léčbě i.v. BP mají být pacienti před léčbou dostatečně hydratováni, doporučuje se pravidelně sledovat hladiny sérového kreatininu Před zahájením léčby BP by měli pacienti absolvovat zubní vyšetření a měla by jim být zdůrazněna nutnost důkladné ústní hygieny Aapro M., Abrahamson PA., Body JJ. et al.: Guidance on the use of bisphosphonates in solid tumors: recommendations of an Onternational expert panel. Ann Oncol, 2008, 10, 420-433

35 Závěr –Karcinom prostaty – vysoká prevalence, vysoká incidence kostní diseminace (17-85%) –Kostní metastázy – riziko závažných kostních příhod - snížení kvality života, zkracují přežití pacienta –Nové léčebné přístupy a prodloužené přežití pacientů zvyšují pravděpodobnost vzniku kostní příhody –Léčba kostní diseminace – nedílná součást léčby karcinomu prostaty –Kyselina zoledronová je jediným bisfosfonátem doporučeným napříč spektrem guidelines v indikaci karcinomu prostaty metastazujícím do skeletu –Prokázala klinicky významné účinky v léčbě kostních metastáz u karcinomu prostaty kdy dlouhodobé podání přípravku ZOMETA snižuje výskyt kostních příhod a vede ke zlepšení kvality života pacientů –Zkoumání možnosti užití v prevenci vzniku kostních metastáz / ZEUS/, možnost využití synergie s CHT.


Stáhnout ppt "Diseminovaný karcinom prostaty možnosti léčení kostního postižení a kvalita života V.Vít Urologická klinika FN Brno, LF MU."

Podobné prezentace


Reklamy Google