Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ISOH - ohlašování odpadů v roce 2014, evidence zařízení Liberec - Babylon 22. - 23.10.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ISOH - ohlašování odpadů v roce 2014, evidence zařízení Liberec - Babylon 22. - 23.10.2014."— Transkript prezentace:

1 ISOH - ohlašování odpadů v roce 2014, evidence zařízení Liberec - Babylon 22. - 23.10.2014

2 ISOH - ohlašování odpadů v roce 2014

3 Nahrávací období - harmonogram prací  Zpracování hlášení ORP na CENIA Uzavření dat v ISOH - předběžná data - uzavření databáze konec června 2014 - finální data - uzavření databáze k 1.9.2014 (dřívější uzavření dat - požadavek MŽP, data za rok 2013 nutná pro tvorbu POH) Data pro KÚ, ČIŽP, SFŽP - dbsiso (informace o DB odeslána na MŽP dne 12.9.2014) Hříšníci - seznamy z předběžných dat - NOVINKA - odeslány přímo na KÚ dne 3.7.2014 - seznamy z finálních dat - odeslány na MŽP dne 22.9.2014 - informativní charakter údajů - nutné prověřit údaje u evidenta i partnera (vhodný nástroj - ALLISOH) - podklad pro kontrolní činnost krajů, obcí - podklad pro správní řízení

4 ISOH - kontroly nad daty za celou ČR  Kontroly nad daty za celou ČR, počty hlášení Provedeny 4 typové kontroly - křížové kontroly (IČO x IČO) - OO, NO - výkyvy v produkci odpadů u obcí u skupiny 20 a podskupiny 15 01 - výkyvy v produkci odpadů u firem - výkyvy v kódech nakládání u všech subjektů (cca 31 000 IČO) Vybráno 240 největších nesrovnalostí určených k prověření - nesrovnalosti rozeslány počátkem července na dotčené ORP, SOP - 176 nesrovnalostí opraveno - 54 nesrovnalostí neopraveno (firmy a obce nereagovaly, nebylo možné subjekty kontaktovat...) - 10 ohlášené údaje byly v pořádku Doručená hlášení z ORP, SOP: - za celé nahrávací období doručeno celkem 527 hlášení do 9.6.2014 (předběžná data) - 322 exportů od 10.6. - 28.8.2014 (finální data) - 194 exportů opravných ( z toho 92 reakce na opravy, 102 nezávisle na kontrolách) od 29.8.2014 (po uzavření DB) - 11 exportů (nenahráno do ISOH)

5 ISOH - kontroly nad daty za celou ČR  Kontroly nad daty za celou ČR, počty hlášení - pokračování Celkově nahráno do ISOH 841 exportů z ORP - do pracovní databáze 495 exportů - do archivní databáze 346 exportů Provedení kontrol => snížení celkové produkce odpadů o 871 456 tun - nebezpečné odpady - 73 071 t - ostatní odpady - 798 385 t

6 Předběžná a finální data

7 Počet podaných hlášení v ČR, 2005 - 2013

8 Počet ohlašovatelů v ČR, 2005 - 2013

9 Celková produkce odpadů v ČR, 2005 - 2013

10 Celková produkce všech odpadů v jednotlivých krajích, 2012 - 2013

11 Celková produkce nebezpečných odpadů v jednotlivých krajích, 2012 - 2013

12 Celková produkce ostatních odpadů v jednotlivých krajích, 2012 - 2013

13 Celková produkce komunálních odpadů v jednotlivých krajích, 2012 - 2013

14 Školení KÚ, ORP a SOP  Školení KÚ, ORP a SOP v roce 2015 - Rezervace termínu školení: telefonicky - tel.: 267 125 326 E-mailem - eva.horakova@cenia.czeva.horakova@cenia.cz nejpozději do 20. listopadu 2014 - Seminář s tematikou ISPOP není plánován! pokud má KÚ zájem o školení ISPOP - nutné blíže specifikovat požadavek, stanovit okruh témat (např. školení zaměřit na problémy v ohlašovacím období, novinky v ISPOP...) podrobnosti domluvit s Petrou Váňovou (odd. ISPOP) kontakt: petra.vanova@cenia.cz, tel.: 267 125 302

15 Evidence zařízení

16 Informace o zařízeních  Do ISOH zasílány informace o vydaných souhlasech KÚ prostřednictvím exportu přílohy č. 25  Zasíláno v měsíčních intervalech  Počet nahraných exportů 113/123 (v roce 2013 - 121/124)

17 Zařízení - aktuální počty dle přílohy č. 25  Počet „zařízení“: 11 825  Počet spisů: 25 718  Počet účastníků:49 551  13 890 povolených rozsahů (zařízení s více rozsahy, problém s kapacitami)  4 662 souhlasů k provozu mobilního zařízení (2 891)

18 Zařízení - nedostatky  Chybějící údaje -Kapacity (8 244), povolené odpady (1 613), rozsah (248), povolené nakládání (3 730)  Zaniklá zařízení, nový souhlas bez smazání původního  Několik typů kapacit  Chybný povolený rozsah (10.4.0)  Chybná adresa provozovny (sídlo) → nezobrazování na websouhlasech  Nevyhovující katalog zařízení

19 Chyby při povolování  Skládky odpadů - 1 skládka má více souhlasů (duplicita) - povolený rozsah na jinou činnost (ne skládka)  Zařízení - Chybný rozsah zařízení (např. 10.4.0) - povolené nakládání D6 (nemá oporu v 383) - 1 zařízení (reálně používá D13) - promývací a matečné louhy, kyseliny, vodné kaly s obsahem lepidel, destilační a reakční zbytky - povolen celý katalog odpadů

20 Chyby při povolování  Při změně/rozšíření rozhodnutí nejsou údaje aktualizovány (např. projektovaná kapacita skládky, celková kapacita zařízení)  1 souhlas pro zařízení s více rozsahy (ohlašování na různých přílohách)

21 Nevhodné kombinace rozsahů  Zařízení S-OO3 (8.6.0) + (11.2.0) Sběrný dvůr  Kompostování odpadu (1.3.0) + (2.2.0) Fyzikálně-chemické metody  Sběr odpadu (11.1.0) + (11.2.0) Sběrný dvůr  Dekontaminace odpadu (1.2.0) + (5.5.0) Opětovné použití olejů  Regenerace odpadu (2.4.0) + (3.1.2) Demontáž elektroodpadu

22 Skládky odpadů  Za rok 2013 podalo hlášení 235 subjektů  Z toho D1 - 224 subjektů  Ostatní D4, U2  V provozu 178 skládek pro „veřejnost“ (mnoho podnikových skládek)  Souhlas ke sběru odpadů nikoli skládkování  Chybně uvedeny skupiny skládky  Neaktualizována volná kapacita

23 Minimální kritéria pro zařízení  Vhodné stanovit minimální kritéria pro vznik zařízení - Minimální roční projektovaná kapacita -Technické vybavení (váha, …)  Nevydat souhlas dokud nedodá veškeré povinné položky  Zpřísnit kontroly

24 Minimální kritéria pro zařízení  Nízká, téměř nulová využitá kapacita Př. „autovrakoviště“ Dle MA ISOH na konci roku 2013 evidováno 534 zařízení pro sběr a zpracování autovraků. Aktivních pouze 498. Z toho 244 převzalo méně než 10 autovraků za měsíc. 206 převzalo 11-50 autovraků za měsíc.

25 Proces povolování  Sjednotit podobu vydaného rozhodnutí  Zpřísnit podmínky pro vydání souhlasu ( neplníš – nedostaneš )  Úprava legislativy, metodické pokyny pro KÚ  Zpřísnit kontroly, odebrat souhlas  Nový katalog zařízení, povolené kombinace §

26 Evidenční chyby  Ohlašovatelé uvádějí jiné nakládání, než mají povolené  Neuvádí čísla provozu (IČZ)-nelze pak spárovat povolené zařízení s hlášením dle přílohy č. 20  Každý rok jiné číslo provozovny  Evidence vedena společně pro několik zařízení

27 Evidenční chyby  U víceskupinových skládek je podáváno 1 hlášení (nelze odlišit, kam bylo ukládáno S-IO, S-OO)  Na příloze č. 23 uvedena chybná skupina skládky  Nejsou uváděny změny kapacit  Při změně rozhodnutí není zaslána nová příloha (č. 22, 23, 24) - není povinnost

28 Kontakt Děkujeme za pozornost Eva Horáková eva.horakova@cenia.cz tel.: 267 125 326 GSM: 602 760 179 Michaela Hovorková michaela.hovorkova@cenia.cz tel.: 267 125 317 GSM: 731 190 730 Vršovická 1442/65 100 05 Praha 10 www.cenia.cz odpady@cenia.cz


Stáhnout ppt "ISOH - ohlašování odpadů v roce 2014, evidence zařízení Liberec - Babylon 22. - 23.10.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google