Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ohlašování odpadů v roce 2014,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ohlašování odpadů v roce 2014,"— Transkript prezentace:

1 ohlašování odpadů v roce 2014,
ISOH - ohlašování odpadů v roce 2014, evidence zařízení Liberec - Babylon

2 ISOH - ohlašování odpadů
v roce 2014

3 Nahrávací období - harmonogram prací
Zpracování hlášení ORP na CENIA Uzavření dat v ISOH - předběžná data - uzavření databáze konec června 2014 - finální data - uzavření databáze k (dřívější uzavření dat - požadavek MŽP, data za rok 2013 nutná pro tvorbu POH) Data pro KÚ, ČIŽP, SFŽP - dbsiso (informace o DB odeslána na MŽP dne ) Hříšníci - seznamy z předběžných dat - NOVINKA - odeslány přímo na KÚ dne - seznamy z finálních dat - odeslány na MŽP dne - informativní charakter údajů - nutné prověřit údaje u evidenta i partnera (vhodný nástroj - ALLISOH) - podklad pro kontrolní činnost krajů, obcí - podklad pro správní řízení

4 ISOH - kontroly nad daty za celou ČR
Kontroly nad daty za celou ČR, počty hlášení Provedeny 4 typové kontroly - křížové kontroly (IČO x IČO) - OO, NO - výkyvy v produkci odpadů u obcí u skupiny 20 a podskupiny 15 01 - výkyvy v produkci odpadů u firem - výkyvy v kódech nakládání u všech subjektů (cca 31 000 IČO) Vybráno 240 největších nesrovnalostí určených k prověření - nesrovnalosti rozeslány počátkem července na dotčené ORP, SOP nesrovnalostí opraveno nesrovnalostí neopraveno (firmy a obce nereagovaly, nebylo možné subjekty kontaktovat ...) ohlášené údaje byly v pořádku Doručená hlášení z ORP, SOP: - za celé nahrávací období doručeno celkem 527 hlášení do (předběžná data) exportů od (finální data) exportů opravných (z toho 92 reakce na opravy, 102 nezávisle na kontrolách) od (po uzavření DB) exportů (nenahráno do ISOH)

5 ISOH - kontroly nad daty za celou ČR
Kontroly nad daty za celou ČR, počty hlášení - pokračování Celkově nahráno do ISOH 841 exportů z ORP - do pracovní databáze 495 exportů - do archivní databáze exportů Provedení kontrol => snížení celkové produkce odpadů o tun - nebezpečné odpady t - ostatní odpady t

6 Předběžná a finální data

7 Počet podaných hlášení v ČR, 2005 - 2013

8 Počet ohlašovatelů v ČR, 2005 - 2013

9 Celková produkce odpadů v ČR, 2005 - 2013

10 Celková produkce všech odpadů v jednotlivých krajích, 2012 - 2013

11 Celková produkce nebezpečných odpadů v jednotlivých krajích, 2012 - 2013

12 Celková produkce ostatních odpadů v jednotlivých krajích, 2012 - 2013

13 Celková produkce komunálních odpadů v jednotlivých krajích, 2012 - 2013

14 Školení KÚ, ORP a SOP Školení KÚ, ORP a SOP v roce 2015
- Rezervace termínu školení: telefonicky - tel.: em - nejpozději do 20. listopadu 2014 - Seminář s tematikou ISPOP není plánován! pokud má KÚ zájem o školení ISPOP - nutné blíže specifikovat požadavek, stanovit okruh témat (např. školení zaměřit na problémy v ohlašovacím období, novinky v ISPOP...) podrobnosti domluvit s Petrou Váňovou (odd. ISPOP) kontakt: tel.:

15 Evidence zařízení

16 Informace o zařízeních
Do ISOH zasílány informace o vydaných souhlasech KÚ prostřednictvím exportu přílohy č. 25 Zasíláno v měsíčních intervalech Počet nahraných exportů 113/123 (v roce /124)

17 Zařízení - aktuální počty dle přílohy č. 25
Počet „zařízení“: Počet spisů: Počet účastníků: povolených rozsahů (zařízení s více rozsahy, problém s kapacitami) 4 662 souhlasů k provozu mobilního zařízení (2 891)

18 Zaniklá zařízení, nový souhlas bez smazání původního
Zařízení - nedostatky Chybějící údaje Kapacity (8 244), povolené odpady (1 613), rozsah (248), povolené nakládání (3 730) Zaniklá zařízení, nový souhlas bez smazání původního Několik typů kapacit Chybný povolený rozsah (10.4.0) Chybná adresa provozovny (sídlo) → nezobrazování na websouhlasech Nevyhovující katalog zařízení

19 - 1 skládka má více souhlasů (duplicita)
Chyby při povolování Skládky odpadů - 1 skládka má více souhlasů (duplicita) - povolený rozsah na jinou činnost (ne skládka) Zařízení - Chybný rozsah zařízení (např ) - povolené nakládání D6 (nemá oporu v 383) - 1 zařízení (reálně používá D13) - promývací a matečné louhy, kyseliny, vodné kaly s obsahem lepidel, destilační a reakční zbytky - povolen celý katalog odpadů

20 Chyby při povolování Při změně/rozšíření rozhodnutí nejsou údaje aktualizovány (např. projektovaná kapacita skládky, celková kapacita zařízení) 1 souhlas pro zařízení s více rozsahy (ohlašování na různých přílohách)

21 Nevhodné kombinace rozsahů
Zařízení S-OO3 (8.6.0) + (11.2.0) Sběrný dvůr Kompostování odpadu (1.3.0) + (2.2.0) Fyzikálně-chemické metody Sběr odpadu (11.1.0) + (11.2.0) Sběrný dvůr Dekontaminace odpadu (1.2.0) + (5.5.0) Opětovné použití olejů Regenerace odpadu (2.4.0) + (3.1.2) Demontáž elektroodpadu

22 Skládky odpadů Za rok 2013 podalo hlášení 235 subjektů Z toho D subjektů Ostatní D4, U2 V provozu 178 skládek pro „veřejnost“ (mnoho podnikových skládek) Souhlas ke sběru odpadů nikoli skládkování Chybně uvedeny skupiny skládky Neaktualizována volná kapacita

23 Minimální kritéria pro zařízení
Vhodné stanovit minimální kritéria pro vznik zařízení - Minimální roční projektovaná kapacita Technické vybavení (váha, …) Nevydat souhlas dokud nedodá veškeré povinné položky Zpřísnit kontroly

24 Minimální kritéria pro zařízení
Nízká, téměř nulová využitá kapacita Př. „autovrakoviště“ Dle MA ISOH na konci roku 2013 evidováno 534 zařízení pro sběr a zpracování autovraků. Aktivních pouze 498. Z toho 244 převzalo méně než 10 autovraků za měsíc. 206 převzalo 11-50 autovraků za měsíc.

25 Sjednotit podobu vydaného rozhodnutí
Proces povolování Sjednotit podobu vydaného rozhodnutí Zpřísnit podmínky pro vydání souhlasu (neplníš – nedostaneš) Úprava legislativy, metodické pokyny pro KÚ Zpřísnit kontroly, odebrat souhlas Nový katalog zařízení, povolené kombinace

26 Evidenční chyby Ohlašovatelé uvádějí jiné nakládání, než mají povolené Neuvádí čísla provozu (IČZ)-nelze pak spárovat povolené zařízení s hlášením dle přílohy č. 20 Každý rok jiné číslo provozovny Evidence vedena společně pro několik zařízení

27 Evidenční chyby U víceskupinových skládek je podáváno 1 hlášení (nelze odlišit, kam bylo ukládáno S-IO, S-OO) Na příloze č. 23 uvedena chybná skupina skládky Nejsou uváděny změny kapacit Při změně rozhodnutí není zaslána nová příloha (č. 22, 23, 24) - není povinnost

28 www.cenia.cz odpady@cenia.cz
Kontakt Děkujeme za pozornost Eva Horáková tel.: GSM: Michaela Hovorková tel.: GSM: Vršovická 1442/65 Praha 10


Stáhnout ppt "ohlašování odpadů v roce 2014,"

Podobné prezentace


Reklamy Google