Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Význam stanovení hormonů Richard Hampl Endokrinologický ústav Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Význam stanovení hormonů Richard Hampl Endokrinologický ústav Praha."— Transkript prezentace:

1 Význam stanovení hormonů Richard Hampl Endokrinologický ústav Praha

2 Plzeň Hormony definice Chemické regulátory biochemických pochodů, tvořené ve (specializovaných) buňkách, k místům účinku se dostávají krví (endokrinní účinky) Mezi další chemické regulační působky patří parakrinně a autokrinně účinkující látky

3 Plzeň Důležité pojmy Hormon Receptor Cílové buňky Endokrinní, parakrinní, autokrinní účinky Molekulární mechanismus účinku –Negenomové účinky –Genomové účinky Efektor Řízení, etážový systém, zpětné vazby Hormonální osy

4 Plzeň Co vědět o hormonu… Původ (buňky, žláza) Chemie Biologické účinky Biosyntéza, transport, metabolizmus Mechanismus účinku Zapojení do řídících systémů (os) Patobiochemie Analytika

5 Plzeň Rozdělení hormonů podle chemie Bílkoviny a peptidy Hormony odvozené od aminokyselin Steroidy Ostatní endokrinně/para/autokrinně působící látky – arachinoidy –růstové faktory

6 Plzeň Přehled hlavních regulačních účinků hormonů Regulace hlavních metabolických pochodů vedoucích k získání a využití energie –Utilizace živin, trávení –Glykoregulace –Termogeneze Homeostáza vody a elektrolytů –Regulace Na + a K + –Regulace Ca 2+ Regulace růstu a vývoje –Růst a diferenciace –Sexální vývoj a reprodukce Hormonální odpověď na vnější vlivy (stres apod.) Hormonální regulace biorytmů

7 Plzeň Etážový systém hormonálních regulací a hlavní osy Význam: amplifikace, autoregulace (zpětné vazby) Hypotalamo-hypofyzární-periferní osy: –Osa Hypotalamus-hypofýza-štítná žláza (HPT) –Osa Hypotalamus-hypofýza-kůra nadledvin (HPA) –Osa Hypotalamus-hypofýza-gonády (HPG) Ostatní důležité hormonální regulační systémy –Hormonální řízení glykemie („insulární osa“) –Hormonální řízení homeostázy vody a elektrolytů –Hormonální řízení kalciofosfátového metabolismu

8 Plzeň Co vše se stanovuje (a proč) Aktuální koncentrace hormonů –bazální hodnoty –změny hladin v dynamických testech Důležité metabolity aktivních hormonů a meziprodukty metabolických drah Hormonální receptory Transportní proteiny vážící hormony Některé důležité enzymy biosyntézy a metabolismu hormonů Autoprotilátky vůči hormonům, receptorům, enzymům, a dalším sloučeninám zapojeným do mechanismů hormonálních účinků (př.: AntiTPO, stimulující protilátky proti TSH), AntiNIS,

9 Plzeň Specifika analytiky hormonů Nízké koncentrace v analyzovaných materiálech Malé rozdíly ve struktuře - velké v biologických účincích –společné podjednotky u heteroproteinů (TSH, LH, FSH) –malé strukturální rozdíly u steroidů Vazba na transportní proteiny (pouze „volné“ jsou biologicky aktivní) Existence pro- a prepro-hormonů (u peptidů a bílkovin) Krátký biologický poločas V některých případech speciální nároky na preanalytickou fázi

10 Plzeň Řádové koncentrace vybraných hormonů v krvi PTH, kalcitonin, ACTH mol/l fT mol/l fT mol/l Aldosteron, estradiol mol/l Katecholaminy mol/l Insulin, C-peptid mol/l Většina steroidních hormonů mol/l Celkový T mol/l Celkový T mol/l Kortisol mol/l DHEA sulfát mol/l Glukagon, gastrin g/l TSH, LH, FSH g/l STH g/l

11 Plzeň Přehled laboratorních technik používaných v endokrinologii Imunoeseje Ostatní laboratorní metody –Chromatografické techniky (HPLC, TLC..) –Hmotová spektrometrie a její kombinace s chromatografickými technikami –Spektrofotometrické techniky

12 Plzeň Imunoeseje: Analytické metody kde jednou nebo více reakčních složek je protilátka a některá z těchto složek je značená V biochemické analytice hormonů analytem může být: hormon (nejčastější případ), jeho prekurzor či metabolit, ale i receptor, transportní protein, enzym a (auto)protilátka vůči některé z těchto sloučenin

13 Plzeň Rozdělení imunoesejí Podle principu na kompetitivní a nekompetitivní („sendvičové“) Podle počtu fází v systému na homogenní a heterogenní –u heterogenních imunoesejí podle způsobu oddělení jednotlivých složek (volné/vázané na protilátku) Podle způsobu značení a měření fyzikální odezvy značené složky

14 Plzeň Speciální část Příklady využití stanovení hormonů v laboratorní diagnostice

15 Plzeň Přehled nejdůležitějších skupin hormonů podle místa tvorby Hormony hypothalamu a hypofýzy Hormony štítné žlázy Hormony příštitných tělísek Steroidní hormony –(gluko- a mineralokortikoidy) –Sexuální hormony –Deriváty vitaminu D Hormony ostrůvků pankreatu (insulární hormony) Hormony dřeně nadledvin (katecholaminy) Hormony epifýzy Hormony gastrointestinálního traktu Hormony kardiovaskulárního systému (Arachinoidy)

16 Plzeň Hypotalamické a hypofyzární hormony I. Hormony předního laloku hypofýzy a příslušnéliberiny nebo statiny (STH, PRL,) Hormony s cílovými buňkami v celém organismu 1. Růstový hormon (STH, hGH) Řídící hormony: Somatoliberin, Somatostatin, Ghrelin Další ukazatele: IGF-1, IGF-1-BP 1-6 -Somatostatin: nejen hypotalamický, ale i v GIT, v D-buňkách L.ostrůvků pankreatu, neurotransmiter, ovlivňuje glykoregulaci (výdej insulinu a glukagonu), řízení katecholaminy 2. Prolaktin (PRL) Řídící statin: PIF = dopamin

17 Plzeň STH, IGF-1 a další analyty: Analytické nástroje a fyziologické hodnoty STH IGF-1 IGF-1 BP Somatostatin Fyzyologické hodnoty pod 0.5  g/l, hypersekrece nad 20  g/l  g/l, s věkem výrazný pokles* 1.3 – 5.0 mg/l ** Řádově 10 0 – 10 1 ng/l Aimaretti etal. 2008, J Endocrinol Invest 31, ** Homayoun et al. 1996, J Clin Lab Anal 10,

18 Plzeň Nejčastější poruchy na hypotalamo-hypofyzární úrovni STH: –hypersekrece – gigantismus –hyposekrece: nanismus, poruchy růstu –Turnerův syndron Prolaktin: tumorový marker –poruchy dopaminergní funkce

19 Plzeň II. Hypotalamické a hypofyzární hormony Hormony předního laloku hypofýzy s cílovými buňkami ve specializovaných žlázách Spouštěcí hormon: tyreoliberin (TRH) Hypofyzární hormon: Tyreotropin (TSH) viz Hypotalamo-pituitární-tyroidální osa (HPT) Spouštěcí hormon: kortikoliberin (CRH) Hypofyzární hormon: Kortikotropin (ACTH) viz Steroidy a „Adrenální osa“ (HPA) Spouštěcí hormon: Gonadoliberin (GnRH) Hypofyzární hormony: Lutropin (LH), Folitropin (FSH) viz Steroidy a „Gonadální osa“ (HPG)

20 Plzeň Tyroidální osa Hypotalamus: tyreoliberin Hypofýza: TSH Štítná žláza:Tyroidální hormony - - -

21 Plzeň ANALYTICKÉ NÁSTROJE pro laboratorní vyšetření poruch funkce štítné žlázy Hormony TSH T 4, T 3, (rT 3 ) f T 4, f T 3 Tyreoglobulin (Tg) Kalcitonin (CT) Protilátky Anti TPO Anti Tg Anti TSH-R Jiné analyty Jodurie [  g/24 h]

22 Plzeň TSH – fyziologické hodnoty a nejběžnější dynamický test Metodika: Nejčastěji tzv. „supersenzitivní“ imunoeseje (ssTSH) (RIA, IRMA) Fyziologické hladiny: mIU/l TRH test: 200  g TRH, TSH v 0 a 20 min

23 Plzeň Tyroidální hormony a autoprotilátky fyziologické hodnoty fT 4 [12-22 pmol/l] fT 3 [ pmol/l] celk. T 4 [ nmol/l] celk. T 3 [ nmol/l] rT 3 (specifický ukazatel defektu dejodas) Anti TPO do 25 – 125 IU/l * Anti Tg do 250 IU/l * 10 – 15 % populace má zvýšené hladiny tyroidálních autoprotilátek !

24 Plzeň LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKA NEJČASTĚJŠÍCH TYREOPATIÍ 1. Tyreotoxikóza Gravesova-Basedowova choroba (často s endokrinní orbitopatií) –Stimulující protilátky proti TSH-R („TRAK“) –Neměřitelně nízké TSH –Zvýšené hladiny fT 4, fT 3 Polynodosní struma –Nízké TSH, zvýšené fT 4, fT 3 Tyreotoxikóza při independentním adenomu –Zvýšené hladiny fT 4, fT 3

25 Plzeň LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKA NEJČASTĚJŠÍCH TYREOPATIÍ 2. Hypotyreóza Různé příčiny Snížené hladiny fT 4, fT 3 Vysoký TSH Subklinická hypotyreóza: pouze zvýšený TSH, bez ostatních změn a klinických znaků

26 Plzeň LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKA NEJČASTĚJŠÍCH TYREOPATIÍ 3. Záněty štítné žlázy Akutní tyreoitida –Zpočátku vysoké hladiny obou tyroidálních hormonů, po destrukci tkáně až hypotyreóza Hashimotova (autoimunitní tyreoitida) –Protilátky proti TPO nebo Tyreoglobulinu; Dále jako u akutní tyreoitidy

27 Plzeň Přehled indikací steroidních vyšetření v endokrinologii Klasické  Hypo/hyper-funkce kůry nadledvin  Hyper/hypo funkce gonád  Hirsutismy  PCOS  CAH Ostatní Steroidy a DM Steroidy v tyreologii Neuroaktivní steroidy Steroidy a autoimunita

28 Plzeň Patofyziologie glukokortikoidní osy Hyper/hypo-funkce (m. Cushing, m. Addison vzácné ) Enzymopatie jako příčina CAH Porucha citlivosti na GK (4 – 6 % populace)! Poruchy glykoregulace Zánětlivá onemocnění Glukokortikoidy a autoimunita u ostatních endokrinopatií Glukokortioidy a stres Iatrogenní důsledky terapie GK

29 Plzeň Mineralokortikoidní osa Hyperaldosteronismus (Connův sy) –k odlišení od „banální“ hypertenze Dysfunkce renin-angiotenzinového systému –Pozor na AME! Analytické nástroje –stanovení sérového aldosteronu –11-DOC, (18-OH-DOC) –PRA

30 Plzeň Gonadální osa – analytické nástroje (obě pohlaví) Gonadotropiny LH, FSH; [IU/l] –Testy: LH-RH - test Testosteron [nmol/l] Estradiol [pmol/l] Dihydrotestosteron (DHT) [nmol/l] SHBG [nmol/l] Androstendion [nmol/l] Adrenální androgeny

31 Plzeň Některá metodická úskalí při interpretaci steroidních vyšetření Kortisol: kontraceptiva - falešně pozitivní Aldosteron: poloha při odběru, AME Estradiol, aldosteron: nespolehlivé nízké hodnoty Testosteron, progesteron, aldosteron: bezextrakční metody často nadhodnocují

32 Plzeň Výhledy a trendy Vzhledem k tomu, že hormony, neuro- a imunomodulátory a para- či autokrinně účinné působky (faktory) využívají stejných mechanismů účinku, lze očekávat nárůst požadavků na jejich stanovení Každoročně jsou objevovány nové peptidové hormony a je studovánba jejich fyziologická úloha i jako (pato)biochemických markerů Navrhovaný výkon: Stanovení méně běžných peptidových hormonů (Příklady: inhibiny, aktiviny, Antimüllerianský hormon aj.)


Stáhnout ppt "Význam stanovení hormonů Richard Hampl Endokrinologický ústav Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google