Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje."— Transkript prezentace:

1

2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). [11]

3 Autor:Mgr. Věra Pavlátová, zpracováno 7. 3. 2012 Anotace:Materiál vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie, Biochemie. Žáci se dozvídají informace o lipidech − typech vzorců, vlastnostech a použití. Očekávaný výstup dle ŠVP: Druh učebního materiálu: Cílová skupina: Stupeň a typ vzdělávání: Typická věková skupina: Žák objasní strukturu a funkci sloučenin nezbytných pro důležité chemické procesy probíhající v organismech (základní metabolické procesy charakterizuje). Prezentace, DUM. Je možné ji použít v rámci expozice i fixace, délka aktivity 2 až 3 vyučovací hodiny. Žák, naplňuje zde KK k řešení problémů, k učení, komunikativní, sociální a personální. Gymnaziální vzdělávání 17−18 let, 7. třída − septima / III. ročník KLIKNĚTE NA F 5

4  Lipidy jsou nepolární (rozpustné v nepolárních rozpouštědlech) látky.  V organismu mají zásobní, strukturní a ochranné funkce.  Triacylglyceroly jsou estery glycerolu a vyšších mastných kyselin. Jsou důležitou součástí potravy a technickou surovinou.  Vosky jsou estery vyšších mastných kyselin a vyšších jednosytných alkoholů (cetylalkohol).  Složené lipidy vážou v molekule kromě alkoholu a vyšší mastné kyseliny ještě další látky − např. sacharid, H 3 PO 4, …

5 JEDNODUCHÉ TRIACYLGLYCEROLY (TUKY A OLEJE) VOSKY SLOŽENÉ FOSFOLIPIDY GLYKOLIPIDY LIPOPROTEINY ODVOZENÉ IZOPRENOIDY (TERPENY A STEROIDY) PROSTAGLANDINY LIPOFILNÍ VITAMÍNY

6 ZÁSOBNÍ ZDROJ A ZÁSOBÁRNA ENERGIE A UHLÍKU PODKOŽNÍ TUKOVÉ TKÁNĚ, OLEJNATÁ SEMENA STRUKTURNÍ JSOU SOUČÁSTÍ BIOMEMBRÁN (FOSFOLIPIDY). POLÁRNÍ LIPIDY JSOU NEZBYTNÉ PRO PŘENOS NERVOVÝCH VZRUCHŮ. OCHRANNÉ OBALUJÍ ORGÁNY, CHRÁNÍ JE PROTI CHLADU A MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ JSOU ROZPOUŠTĚDLEM, NAPŘ. PRO VITAMÍNY

7  Jsou to estery glycerolu a vyšších mastných kyselin.  Na glycerol jsou vázány jeden, dva nebo tři zbytky vyšších mastných kyselin (VMK) = acyly. [3] monoacylglycerol [1] triacylglycerol

8 [2] Ú.: Vytvořte propyl-palmitát, propyl-stearát, propyl-oleát

9 OLEJ LNĚNÝ, SLUNEČNICOVÝ, OLIVOVÝ, ŘEPKOVÝ, MAKOVÝ, RŮŽOVÝ, … ZISK LISOVÁNÍM A EXTRAKCÍ POTRAVINY, PARFÉMY, BIONAFTA (MEŘO), … ROSTLINNÉ SÁDLO, MÁSLO, LŮJ, RYBÍ TUK, TUK Z JATER TRESKY A ŽRALOKA, MAZOVÉ ŽLÁZY PTÁKŮ, … ZISK VYŠKVAŘOVÁNÍM ZDROJ E, VITAMÍNŮ A + D, PREVENCE RAKOVINY, … ŽIVOČIŠNÉ

10 ESTERY TVOŘÍ NASYCENÉ MK TRVANLIVĚJŠÍ TUKY ESTERY TVOŘÍ NENASYCENÉ MK STRAVITELNĚJŠÍ ÚMYSLNĚ SE NĚKDY ZTUŽUJÍ OLEJE

11 KYSELINA: PALMITOVÁ, STEAROVÁ, LAUROVÁ NASYCENÉ KYSELINA: OLEJOVÁ, LINOLOVÁ, LINOLENOVÁ NENASYCENÉ C 17 H 33 COOH C 17 H 31 COOH C 17 H 29 COOH C 15 H 31 COOH C 17 H 35 COOH C 11 H 23 COOH

12  Triacylglyceroly lze alkalickou hydrolýzou (roztok zásady) rozštěpit zpět na glycerol a sůl MK = zmýdelnění, vznik mýdla. [4] Ú.: Vytvořte z propyl-palmitátu glycerol a palmitan sodný

13 [5] Sledujte pozorně reakční schéma:

14  Působením tepla, světla, vzdušného kyslíku a mikroorganismů se glyceridy rozkládají.  Vznikají páchnoucí aldehydy a nižší kyseliny, hlavně kyselina máselná (napište její vzorec). [12]

15  Katalytická hydrogenace olejů, kdy se nenasycené kyseliny přeměňují na nasycené a glycerid mění své skupenství.  Využívá se v potravinářství.  Jakého prvku se využívá při ztužování? [13]

16  Některé oleje po rozetření na velkou plochu do tenké vrstvy vytvářejí suché a trvalé filmy = fermež.  Fermež účinkem vzdušného kyslíku polymeruje a vytváří tuhý trvalý film (souvislou tenkou vrstvu).  Využívá se při výrobě nátěrových hmot (ale vytváří se, i když špatně čistíme fritovací hrnec). [14]

17  Jsou estery vyšších mastných kyselin a vyššího jednosytného alkoholu (např. cetylalkoholu C 16 H 33 OH).  Jsou tuhé, nerozpustné ve vodě.  Jsou velmi stabilní.  Jsou pro živočichy nestravitelné.  VÝZNAM: Ochranné povlaky na plodech a listech rostlin (kutikula), chrání před vysycháním, ochrana srsti, smáčivosti peří. [15] [16]

18  Včelí vosk − potřebují ho včely na výstavbu pláství.  Lanolin − vyrábí se z ovčí vlny − využití v kosmetice: krémy, mýdla, do pracích prášků.  Pižmo − získává se z tukových váčků pižmoně severního − výroba parfémů.  Vorvaňovina − je žlutá kapalina v lebeční dutině vorvaně tuponosého − využití v medicíně a kosmetickém průmyslu (ambra). [15]

19  FOSFOLIPIDY − FOSFOACYLGLYCEROLY  Obsahují molekulu H 3 PO 4 (fosfát), na níž je připojen aminoalkohol, aminokyselina, mastná kyselina nebo inosit.  Tvoří cytoplazmatickou membránu buněk.  Lecitiny:  součást biomembrán v mozku a nervové tkáni  ve vaječném žloutku (starořecky znamená lecitin žloutek)  E 322 − aditivum [6]

20  FOSFOLIPIDY − SFINGOMYELINY  Místo glycerolu obsahují sfingosin.  Výskyt: v mozku a nervové tkáni [7] [8] [17]

21  GLYKOLIPIDY  Obsahují jeden nebo více monosacharidových zbytků.  Cerebrosidy:  obsahují galaktosu,  v mozku, nervové tkáni.  Gangliosidy:  obsahují oligosacharid,  v gangliích nervových buněk,  v šedé kůře mozkové.  při jejich nadbytku dochází k poruchám NS [17]

22  LIPOPROTEINY  Obsahují specifické bílkoviny.  Výskyt:  v buněčných membránách,  v cytoplazmě buněk,  v krevní plazmě,  ve vaječném žloutku. [9]

23  Izoprenoidy − odvozují se od isoprenu, patří sem terpeny (mentol, kafr, pinen, karotenoidy, kaučuk) a steroidy (ergosterol, cholesterol, žlučové kyseliny, steroidní hormony)  Prostaglandiny − působí jako regulátory stahů hladkých svalů − ovlivňují prokrvení orgánů  Lipofilní vitamíny [10] cholesterol

24 1.Prvek potřebný ke ztužování tuků. 2.Palivo vyráběné z řepkového oleje. 3.Druh izoprenoidů (množné číslo). 4.Složené lipidy − s cukernou složkou. 5.Alkohol obsažený v chemických vzorcích tuků a olejů. 1. 2. 3. 4. 5.

25 1.VODÍK 2.BIONAFTA 3.STEROIDY 4.GLYKOLIPIDY 5.GLYCEROL [15]

26  Triacylglyceroly jsou estery glycerolu a kyseliny máselné.  Rostlinné oleje získáváme vyškvařováním.  Vosky jsou estery vyšších mastných kyselin a glycerolu.  Lipidy slouží jako rozpouštědla pro některé vodné roztoky.  Alkalickou hydrolýzou tuků vzniká fermež.  Lanolin se získává z tukových váčků pižmoně. vyšších mastných kyselin; lisováním a extrakcí; vyšších jednosytných alkoholů; vitamíny; mýdlo; pižmo ŘEŠENÍ:

27  VOSK  STEROID  ACYL  ŘEPKOVÝ OLEJ  VODÍK  TERPEN  FERMEŽ  FOSFOLIPID  MENTOL  BIOMEMBRÁNA  LANOLIN  TENKÁ VRSTVA  ZBYTEK MK  CHOLESTEROL  BIONAFTA  ZTUŽOVÁNÍ TUKŮ

28  KOV S  NIT I CEL  LINO NAL  VAŇOV NA VORI  ŽIMPO  PERNET  TROISED  VOSK  LECITIN  LANOLIN  VORVAŇOVINA  PIŽMO  TERPEN  STEROID ŘEŠENÍ:

29  KOLÁŘ, K.; KODÍČEK, M.; POSPÍŠIL, J. Chemie organická a biochemie II pro gymnázia. Praha: SPN, 2005. ISBN 8072352830.  Andreas Rejbrand. [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 1.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Triglycerid.png  Klaas1978. [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 2.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glyceryl_tritridecanoate.gif  [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 3.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monoglyceride.png  [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 4.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Esterificacao.PNG  Tejashs. [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 5.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soapsap1.gif  Mariana Ruiz. [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 6.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fosfolipide.svg  [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 7.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sphingomyelin.svg

30  [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 8.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sphingomyelin-horizontal-3D-balls.png  Dana Burns. [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 9.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CellMembraneDrawing_cs.svg  MarcoTolo. [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 10.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cholesterol_01.png  [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 11.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pig_USDA01c0116.jpg  Nobby Nobody. [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 12.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clarified-butter.jpg  [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 13.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Butter_block.JPG  Simon A. Eugster. [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 14.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Piece09-Spar-Varnish.jpg  Fir0002. [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 15.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Honey_comb02.jpg

31  Macieklew. [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 16.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ducks33.jpg  Nevit Dilmen. [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 17.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brain_animated_color_nevit.gif


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google