Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

s dopravní infrastrukturou

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "s dopravní infrastrukturou"— Transkript prezentace:

1 s dopravní infrastrukturou
Systémy hospodaření s dopravní infrastrukturou Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

2 Poruchy a stav povrchu vozovek
Dělení poruch podle konstrukce vozovky: asfaltové cementobetonové Dělení podle zóny vzniku poruchy: povrchové (dopravní zatížení, klimatické vlivy, vlastnosti materiálů) konstrukční (únava/degradace) materiálů, nadměrné namáhání podkladu v podloží (vodní a teplotní režim, vlastnosti podloží) Skupiny základních poruch: 1 – ztráta drsnosti 2 - porušení povrchu krytu 3 – výtluky 4 – trhliny 5 – koleje a deformace 6 – rozpad vozovky

3 Definice Údržba (preventivní, operativní) – soubor činností, kterými se vozovky udržují v dobrém provozním stavu . Oprava – soubor činností, odstraňující poruchy vozovek (poškození, opotřebení), zesílení vozovky. Obnova – zlepšení technických parametrů (nové materiály), výměna vrstvy. Rehabilitace – soubor činností spojených s opravou i obnovou částí Vozovek tak, aby splňovala nároky na provozní způsobilost.

4 Materiály na opravu a obnovu asfaltových vozovek
Kamenivo (přírodní, umělý-anorganický materiál) – rozdělení: A – objemová hmotnost hutné objemová hmotnost > 2000 kg/m3 pórovité < 2000 kg/m3 těžké > 3000 kg/m3 B – vznik zrn těžené, drcené, těžené předrcené C – původ přírodní, umělé D – velikost zrn drobné, hrubé, štěrkopísek, štěrkodrť, kamenná moučka, výsivky E – obsah SiO2 kyselé, neutrální (52 – 65 %), zásadité Základní vlastnosti se stanovují průkazními a kontrolními zkouškami.

5 Materiály na opravu a obnovu asfaltových vozovek
Základní zkoušky kameniva 1 – zrnitost (sada sít se čtvercovými otvory) 2 – odplavitelné částice (< 0,05 mm) 3 – pórovitost (podíl objemu pórů k celkovému objemu kameniva) 4 – mezerovitost (podíl objemu mezer k celkovému objemu kameniva) 5 – tvarový index zrn (podíl největšího a nejmenšího rozměru zrna; 3) 6 – nasákavost (množství vody, které pojme kamenivo) 6 – mrazuvzdornost (nasáklé kamenivo se zmrazuje a rozmrazuje; 25 x) 7 – trvanlivost (kamenivo nasáklé střídavě Na2SO4 – rozpínání) 8 – otlukovost (otlukový buben, hmotnost navážky na sítě 2 před a po) 9 – ohladitelnost (ohlazení kameniva pneumatikou)

6 Materiály na opravu a obnovu asfaltových vozovek
Asfaltová pojiva (směs přírodních uhlovodíků a jejich nekov. derivátů) Silniční asfalty – vlastnosti a jejich zkoušky: 1 – penetrační zkouška – stanovení jehlou

7 Materiály na opravu a obnovu asfaltových vozovek
Silniční asfalty – vlastnosti a jejich zkoušky: 2 – bod měknutí KK – umožňuje porovnat různé druhy asfaltů a stanovit horní hranici oboru plasticity.

8 Materiály na opravu a obnovu asfaltových vozovek
Silniční asfalty – vlastnosti a jejich zkoušky: 3 – bod lámavosti – zjištění chování asfaltu při nízkých teplotách (stanovení teploty, při níž se asfalt stane křehký)

9 Materiály na opravu a obnovu asfaltových vozovek
Silniční asfalty – vlastnosti a jejich zkoušky: 4 – duktilita – vyjadřuje tažnost měřenou délkou v okamžiku přetržení.

10 Materiály na opravu a obnovu asfaltových vozovek
Silniční asfalty – vlastnosti a jejich zkoušky: 5 – odolnost proti stárnutí (vliv teploty na změnu reologických vlastností) 6 – rozpustnost (v organických rozpouštědlech, vyjadřuje čistotu asfaltu) 7 – bod vzplanutí (min. teplota, při níž hoří asf. páry min. 5 s; bezpeč.) 8 – viskozita (stupeň konzistence při výrobě, přepravě, skladování) 9 – tuhost (závisí na teplotě a době zatížení) 10 – přilnavost ke kamenivu (adheziva při použití kyselého nebo mokrého kameniva)

11 Materiály na opravu a obnovu asfaltových vozovek
Modifikované asfalty – přísady (organické látky), modifikující: teplotní citlivost a jeho křehkost v oblasti nízkých teplot bod měknutí a plastický stav asfaltu přilnavost asfaltu ke kamenivu koheze, soudržnost a lepivost i za vyšších teplot odolnost proti vzniku trvalých deformací a proti účinkům opakovaného namáhání náchylnost ke stárnutí asfaltu

12 Materiály na opravu a obnovu asfaltových vozovek
Silniční asfaltové emulze – jemně rozptýlené mikroskopické částice asfaltu ve vodě s přídavkem stabilizátorů a emulgátorů. Dělení: rychleštěpné (R), středněštěpné (S), pomaluštěpné (P). Emulze pro spojovací postřiky (T). Orientační obsah pojiva v emulzi se označuje číslem za písmenem (40 – 70 % hmotnosti z celkového množství emulze). V závislosti na polaritě hydrofilního konce emulgátoru se emulze dělí: anionaktivní kationaktivní

13 Materiály na opravu a obnovu asfaltových vozovek
Ředěné silniční asfalty – stejnorodé hmoty, vyráběné z ropného asfaltu ředěné asfalty benzinové nebo petrolejové frakce. Označení AR – RT 20, 50, 90, 150 AR – NT 100 (asfalt ředěný – normálně tuhnoucí) Základní vlastnosti: doba výtoku (při 60° a 25°) přilnavost k mokrému kamenivu bod vzplanutí destilační zkouška

14


Stáhnout ppt "s dopravní infrastrukturou"

Podobné prezentace


Reklamy Google