Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Latinské anorganické názvosloví Vladimíra Kvasnicová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Latinské anorganické názvosloví Vladimíra Kvasnicová."— Transkript prezentace:

1 Latinské anorganické názvosloví Vladimíra Kvasnicová

2 Co je důležité znát: 1) rozdělení prvků do skupin 2) symboly a české názvy prvků 3) latinské názvy prvků 4) latinské názvy kationtů a aniontů 5) běžná oxidační čísla prvků 6) triviální názvy vybraných sloučenin

3 Obrázek převzat z http://www.windows.ucar.edu/earth/geology/images/periodic_table.gif (září 2007)http://www.windows.ucar.edu/earth/geology/images/periodic_table.gif

4 Obrázek převzat z http://www.corrosionsource.com/handbook/periodic/periodic_table.gif (září 2007)http://www.corrosionsource.com/handbook/periodic/periodic_table.gif nekovy alkalické kovy přechodné kovy kovy alkal. zemin kovy vzácných zemin ostatní kovy halogeny inertní plyny skupenství: plynné, kapalné, pevné

5 Co je důležité znát: 1) rozdělení prvků do skupin viz. Periodická tabulka prvků  alkalické kovy: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr (IA)  kovy alkalických zemin: Be, Mg, Ca, Sr, Ba (IIA)  halogeny: F, Cl, Br, I (VIIA)  vzácné plyny: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn (VIIIA)

6 Co je důležité znát: 1) rozdělení prvků do skupin viz. Periodická tabulka prvků  nekovy: H (IA) B (IIIA) C, Si (IVA) N, P, As (VA) O, S, Se (VIA) halogeny (VIIA) centrální atomy kyselin

7 Co je důležité znát: 1) rozdělení prvků do skupin viz. Periodická tabulka prvků  přechodné kovy: Cu, Ag, Au (IB) Zn, Cd, Hg (IIB) Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Mo, Pt  ostatní kovy: Al, Sn, Sb, Pb, Bi

8 Co je důležité znát: 2) symboly a české názvy prvků 3) latinské názvy prvků  symboly jsou odvozeny z latinských názvů H = Hydrogenium = vodík Na = Natrium = sodík Ag = Argentum = stříbro (Ar = Argon)

9 ČESKYLATINSKYANGLICKY vodíkHydrogeniumhydrogen rtuťHydrargyrummercury uhlíkCarboneumcarbon dusíkNitrogeniumnitrogen kyslíkOxygeniumoxygen jódIodiumiodine hliníkAluminiumaluminium křemíkSiliciumsilicon fosforPhosphorusphosphorus síraSulfursulphur olovoPlumbumlead

10 ČESKYLATINSKYANGLICKY sodíkNatriumsodium draslíkKaliumpotassium vápníkCalciumcalcium hořčíkMagnesiummagnesium měďCuprumcopper stříbroArgentumsilver cínStannumtin antimonStibiumantimony železoFerrumiron niklNiccolumnickel zlatoAurumgold

11 SLOVNÍČEK českylatinsky oxidoxidum peroxidperoxidum hydroxidhydroxidum chloridchloridum sulfidsulfidum kyanidcyanidum kyselinaacidum předpona hydrogen-hydrogeno-

12 Důležité koncovky a jejich vzájemný vztah kyselina (Acidum) sůl /anion bezkyslíkatáhydro-.....-icum-idum oxokyselina - nižší ox.č. -osum-is oxokyselina - vyšší ox.č. -icum-as

13 KYSELINY„Acidum kořen koncovka“  kation = H +  anion: jednoduchý nebo složený  hydro-................ –icum → -idum  –osum → -is  –icum → –as  bezkyslíkaté kyseliny: H n X  oxokyseliny: H n XO n n = 1, 2, 3,... X = většinou nekov

14 oxidační číslo kationtukoncovka NIŽŠÍ -osi VYŠŠÍ -i

15 4) latinské názvy KATIONTŮ název kationtu = název prvku v genitivu (= 2. pád) koncovka záleží na počtu oxidačních stupňů tvořených daným prvkem:  jeden oxidační stupeň: -i  dva oxidační stupně:-osi / -i (nižší / vyšší) Natrium → Natrii Ferrum → Ferrosi / Ferri Na I Fe II Fe III

16 4a) latinské názvy KATIONTŮ vždy +I: Li, Na, K, H (také H -I ), Ag (-i) vždy +II: Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Zn (-i) vždy +III: B, Al (-i) +I / +II: Cu, Hg (-osi/-i) +II / +III: Fe, Co (-osi/-i) +II / +IV: Sn, Pb (-osi/-i)

17 Obrázek převzat z http://www.corrosionsource.com/handbook/periodic/periodic_table.gif (září 2007)http://www.corrosionsource.com/handbook/periodic/periodic_table.gif nekovy alkalické kovy přechodné kovy kovy alkal. zemin kovy vzácných zemin ostatní kovy halogeny inertní plyny skupenství: plynné, kapalné, pevné

18 4b) latinské názvy ANIONTŮ 1.jeden oxidační stupeň I) kořen latinského názvu + přípona:-idum  halogen → halidumF, Cl, Br, I-I  hydrogenium → hydridum H-I  oxygenium → oxidum O-II  sulfur → sulfidumS-II  hydroxidumOH-1  cyanidumCN-1

19 4b) latinské názvy ANIONTŮ 1.jeden oxidační stupeň II) kořen latinského názvu + přípona: -as  carbonasCO 3 -2 C IV  silicasSiO 3 -2 Si IV  chromasCrO 4 -2 Cr VI  borasBO 4 -3 B III oxidační číslo kyslíku v aniontech je vždy –II (výjimka: v peroxidech = -I)

20 4b) latinské názvy ANIONTŮ 2.dva oxidační stupně kořen latinského názvu + přípony: nižší oxidační stupeň: -is vyšší oxidační stupeň: -as  nitris / nitrasNO 2 - /NO 3 - N +III/+V  phosphis/phosphas PO 3 -3 /PO 4 -3 P +III/+V  sulfis / sulfas SO 3 -2 /SO 4 -2 S +IV/+VI  selenis/selenas SeO 3 -2 /SeO 4 -2 Se +IV/+VI

21 4b) latinské názvy ANIONTŮ 3.více oxidačních stupňů kořen latinského názvu + předpony a přípony: nejnižší oxidační stupeň: hypo- -is nižší oxidační stupeň: -is vyšší oxidační stupeň: -as nejvyšší oxidační stupeň: hyper- -as  Cl, Br, I, Mn (hypochloris, chloris, chloras, perchloras)

22 Triviální názvy některých sloučenin H 2 OvodaH 3 O + oxonium NH 3 amoniakNH 4 + amonium NaClsůl HClkyselina solná KMnO 4 hypermangan (lat. Kalii permanganas) HCO 3 - bikarbonát (lat. bicarbonas)

23 Typy sloučenin iontové sloučeniny jsou tvořeny: kationtem a aniontem kation je pozitivně nabitý anion je negativně nabitý názvosloví: název kationtu + název aniontu molecula: její celkový náboj = 0

24 Typy sloučenin 1.OXIDY  „kation oxidum“  anion: O -II  počet atomů kationtu i aniontu vyjádřen řeckou číslovkou 123456789101112 monoditritetrapentahexaheptaoctanonadeca un- deca do- deca

25 Typy sloučenin 1.OXIDY – kation má VŽDY koncovku –i (ne –osi)  COcarbonei monoxidum  CO 2 carbonei dioxidum  CaOcalcii oxidum  Al 2 O 3 dialuminii trioxidum  PbOplumbi (mon)oxidum  PbO 2 plumbi dioxidum

26 Typy sloučenin 2.PEROXIDY  „kation peroxidum“  anion: O 2 -I (-O-O-) H 2 O 2 hydrogenii peroxidum MgO 2 magnesii peroxidum

27 Typy sloučenin 3.HYDROXIDY  „kation hydroxidum“  anion: OH -1  kation:  buď -osi/-i nebo řecké číslovky jako u oxidů

28 Typy sloučenin 3.HYDROXIDY  KOHKalii hydroxidum  Al(OH) 3 aluminii hydroxidum  Fe(OH) 2 ferrosi hydroxidum nebo ferri dihydroxidum  Fe(OH) 3 ferri hydroxidum nebo ferri trihydroxidum

29 Typy sloučenin 4.BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY  „Acidum hydro.....-icum“  anion: F -I, Cl -I, Br -I, l -I, S -II, CN -1  kation: H + HF = Acidum hydrofluoricum HCN = Acidum hydrocyanicum

30 Typy sloučenin 5.soli BEZKYSLÍKATÝCH KYSELIN  „kation.....-idum“(= kation anion)  anion: F -I, Cl -I, Br -I, l -I, S -II, CN -1  kation: jednoduchý nebo složený NaCl = Natrii chloridum NH 4 Cl = Ammonii chloridum Cu 2 S /CuS = Cuprosi sulfidum / Cupri sulfidum

31 Typy sloučenin 6.OXOKYSELINY  „Acidum......-osum / -icum“  anion: -is → –osum (= nižší oxidační stupeň) -as → –icum (= vyšší nebo jen jeden oxidační stupeň ) H 2 CO 3 anion: CO 3 2- = carbonas → Ac. carbonicum H 2 SO 3 anion: SO 3 2- = sulfis → Acidum sulfurosum H 2 SO 4 anion: SO 4 2- = sulfas → Ac. sulfuricum

32 Typy sloučenin 7.soli OXOKYSELIN  kyselinotvorné prvky: B III, C IV, Si IV (-icum  -as) N III/V, P III/V, As III/V, Sb III/V, S IV/VI, Se IV/VI (-osum  -is, -icum  -as) Mn IV/VI/VII (-is, -as, per-...-as) Cl, Br, I I/III/V/VII (hypo-...-is, -is, -as, per-...-as)

33 Typy sloučenin 7.soli OXOKYSELIN CaCO 3 = Calcii carbonas FeSO 3 / FeSO 4 = Ferrosi sulfis / Ferrosi sulfas Fe 2 (SO 3 ) 3 / Fe 2 (SO 4 ) 3 = Ferri sulfis /Ferri sulfas NaClO = Natrii hypochloris NaClO 2 = Natrii chloris NaClO 3 = Natrii chloras NaClO 4 = Natrii perchloras

34 Typy sloučenin 8.podvojné SOLI  „kation1 kation2 anion“ nebo  „kation anion1 anion2“  kation: jednoduchý nebo složený -osi /-i  anion: jednoduchý nebo složený  pořadí: vzrůstající ox. číslo, abecedně

35 Typy sloučenin 8.podvojné SOLI  „kation1 kation2 anion“ KMgF 3 Kalii magnesii fluoridum KLiSO 4 Kalii lithii sulfas Celkový náboj molekuly = 0

36 Typy sloučenin 8.podvojné SOLI  „kation anion1 anion2“ CaCl(ClO)Calcii chloridum hypochloris Cu 3 (CO 3 ) 2 F 2 Cupri carbonas fluoridum Celkový náboj molekuly = 0

37 Typy sloučenin 9.kyselé SOLI  „kation * hydrogenoanion“ (* číslovka) KH 2 PO 4 Kalii dihydrogenophosphas K 2 HPO 4 Kalii hydrogenophosphas NH 4 HCO 3 Ammonii hydrogenocarbonas Ca(HS) 2 Calcii hydrogenosulfidum

38 Typy sloučenin 10.zásadité SOLI  „kation subanion“ Mg(OH)ClMagnesii subchloridum Sb(OH) 2 (NO 3 )Stibiosi subnitras Celkový náboj molekuly = 0

39 Typy sloučenin 11.hydráty SOLÍ  „kation anion čísl. hydricum / hydricus“ MgCl 2. 6H 2 OMagnesii chloridum hexahydricum CaHPO 4. 2H 2 OCalcii hydrogenophosphas dihydricus

40 Typy sloučenin 12.THIOKYSELINY A THIOSOLI  „Acidum thio....-osum/-icum“ H 2 S 2 O 3 Ac. thiosulfuricum(H 2 SO 4 = Ac. sulfuricum) HSCNAc. thiocyanicum(HOCN = Ac. cyanicum)  „kation thio....anion“ K 2 S 2 O 3 Kalii thiosulfas KSCNKalii thiocyanas

41 Typy sloučenin 13.POLYKYSELINY a jejich SOLI  „Acidum číslovka....-icum“ H 2 B 4 O 7 Acidum tetraboricum H 2 Cr 2 O 7 Acidum dichromicum  „kation číslovka....anion“ Na 2 B 4 O 7 Natrii tetraboras K 2 Cr 2 O 7 Kalii dichromas

42 SLOVNÍČEK českylatinsky / anglicky oxidoxidum / oxide peroxidperoxidum / peroxide hydroxidhydroxidum / hydroxide chloridchloridum / chloride sulfidsulfidum / sulfide kyanidcyanidum / cyanide kyselinaacidum / acid předpona hydrogen-hydrogeno- / hydrogen-

43 Důležité koncovky a jejich vzájemný vztah (latinsky / anglicky) kyselina (Acidum) sůl /anion bezkyslíkatá hydro-.....-icum hydro-.....-ic acid -idum -ide oxokyselina - nižší ox.č. -osum -ous acid -is -ite oxokyselina - vyšší ox.č. -icum -ic acid -as -ate

44 oxidační číslo kationtukoncovka NIŽŠÍ -osi -ous VYŠŠÍ -i -ic

45


Stáhnout ppt "Latinské anorganické názvosloví Vladimíra Kvasnicová."

Podobné prezentace


Reklamy Google