Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Latinské anorganické názvosloví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Latinské anorganické názvosloví"— Transkript prezentace:

1 Latinské anorganické názvosloví
Vladimíra Kvasnicová

2 Co je důležité znát: 1) rozdělení prvků do skupin
2) symboly a české názvy prvků 3) latinské názvy prvků 4) latinské názvy kationtů a aniontů 5) běžná oxidační čísla prvků 6) triviální názvy vybraných sloučenin

3 Obrázek převzat z http://www. windows. ucar
Obrázek převzat z (září 2007)

4 skupenství: plynné, kapalné, pevné
přechodné kovy kovy alkal. zemin kovy vzácných zemin ostatní kovy halogeny inertní plyny nekovy alkalické kovy Obrázek převzat z (září 2007)

5 Co je důležité znát: 1) rozdělení prvků do skupin
viz. Periodická tabulka prvků alkalické kovy: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr (IA) kovy alkalických zemin: Be, Mg, Ca, Sr, Ba (IIA) halogeny: F, Cl, Br, I (VIIA) vzácné plyny: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn (VIIIA)

6 centrální atomy kyselin
Co je důležité znát: 1) rozdělení prvků do skupin viz. Periodická tabulka prvků nekovy: H (IA) B (IIIA) C, Si (IVA) N, P, As (VA) O, S, Se (VIA) halogeny (VIIA) centrální atomy kyselin

7 Co je důležité znát: 1) rozdělení prvků do skupin
viz. Periodická tabulka prvků přechodné kovy: Cu, Ag, Au (IB) Zn, Cd, Hg (IIB) Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Mo, Pt ostatní kovy: Al, Sn, Sb, Pb, Bi

8 Co je důležité znát: 2) symboly a české názvy prvků
3) latinské názvy prvků symboly jsou odvozeny z latinských názvů H = Hydrogenium = vodík Na = Natrium = sodík Ag = Argentum = stříbro (Ar = Argon)

9 ČESKY LATINSKY ANGLICKY vodík Hydrogenium hydrogen rtuť Hydrargyrum mercury uhlík Carboneum carbon dusík Nitrogenium nitrogen kyslík Oxygenium oxygen jód Iodium iodine hliník Aluminium aluminium křemík Silicium silicon fosfor Phosphorus phosphorus síra Sulfur sulphur olovo Plumbum lead

10 ČESKY LATINSKY ANGLICKY sodík Natrium sodium draslík Kalium potassium vápník Calcium calcium hořčík Magnesium magnesium měď Cuprum copper stříbro Argentum silver cín Stannum tin antimon Stibium antimony železo Ferrum iron nikl Niccolum nickel zlato Aurum gold

11 SLOVNÍČEK česky latinsky oxid oxidum peroxid peroxidum hydroxid
hydroxidum chlorid chloridum sulfid sulfidum kyanid cyanidum kyselina acidum předpona hydrogen- hydrogeno-

12 Důležité koncovky a jejich vzájemný vztah
kyselina (Acidum) sůl /anion bezkyslíkatá hydro icum -idum oxokyselina - nižší ox.č. -osum -is oxokyselina - vyšší ox.č. -icum -as

13 KYSELINY „Acidum kořen koncovka“
kation = H+ anion: jednoduchý nebo složený hydro –icum → -idum –osum → -is –icum → –as bezkyslíkaté kyseliny: HnX oxokyseliny: HnXOn n = 1, 2, 3, ... X = většinou nekov

14 oxidační číslo kationtu
koncovka NIŽŠÍ -osi VYŠŠÍ -i

15 4) latinské názvy KATIONTŮ
název kationtu = název prvku v genitivu (= 2. pád) koncovka záleží na počtu oxidačních stupňů tvořených daným prvkem: jeden oxidační stupeň: -i dva oxidační stupně: -osi / -i (nižší / vyšší) Natrium → Natrii Ferrum → Ferrosi / Ferri NaI FeII FeIII

16 4a) latinské názvy KATIONTŮ
vždy +I: Li, Na, K, H (také H-I), Ag (-i) vždy +II: Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Zn (-i) vždy +III: B, Al (-i) +I / +II: Cu, Hg (-osi/-i) +II / +III: Fe, Co (-osi/-i) +II / +IV: Sn, Pb (-osi/-i)

17 skupenství: plynné, kapalné, pevné
přechodné kovy kovy alkal. zemin kovy vzácných zemin ostatní kovy halogeny inertní plyny nekovy alkalické kovy Obrázek převzat z (září 2007)

18 4b) latinské názvy ANIONTŮ
jeden oxidační stupeň I) kořen latinského názvu + přípona: -idum halogen → halidum F, Cl, Br, I -I hydrogenium → hydridum H -I oxygenium → oxidum O -II sulfur → sulfidum S -II hydroxidum OH -1 cyanidum CN -1

19 4b) latinské názvy ANIONTŮ
jeden oxidační stupeň II) kořen latinského názvu + přípona: -as carbonas CO3-2 CIV silicas SiO3-2 SiIV chromas CrO4-2 CrVI boras BO4-3 BIII oxidační číslo kyslíku v aniontech je vždy –II (výjimka: v peroxidech = -I)

20 4b) latinské názvy ANIONTŮ
dva oxidační stupně kořen latinského názvu + přípony: nižší oxidační stupeň: -is vyšší oxidační stupeň: -as nitris / nitras NO2-/NO N+III/+V phosphis/phosphas PO3-3/PO4-3 P+III/+V sulfis / sulfas SO3-2/SO4-2 S+IV/+VI selenis/selenas SeO3-2/SeO4-2 Se+IV/+VI

21 4b) latinské názvy ANIONTŮ
více oxidačních stupňů kořen latinského názvu + předpony a přípony: nejnižší oxidační stupeň: hypo- -is nižší oxidační stupeň: is vyšší oxidační stupeň: as nejvyšší oxidační stupeň: hyper- -as Cl, Br, I, Mn (hypochloris, chloris, chloras, perchloras)

22 Triviální názvy některých sloučenin
H2O voda H3O+ oxonium NH3 amoniak NH4+ amonium NaCl sůl HCl kyselina solná KMnO4 hypermangan (lat. Kalii permanganas) HCO3- bikarbonát (lat. bicarbonas)

23 molecula: její celkový náboj = 0
Typy sloučenin iontové sloučeniny jsou tvořeny: kationtem a aniontem kation je pozitivně nabitý anion je negativně nabitý názvosloví: název kationtu + název aniontu molecula: její celkový náboj = 0

24 Typy sloučenin „kation oxidum“ OXIDY anion: O-II
počet atomů kationtu i aniontu vyjádřen řeckou číslovkou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mono di tri tetra penta hexa hepta octa nona deca un- deca do- deca

25 Typy sloučenin OXIDY – kation má VŽDY koncovku –i (ne –osi)
CO carbonei monoxidum CO2 carbonei dioxidum CaO calcii oxidum Al2O3 dialuminii trioxidum PbO plumbi (mon)oxidum PbO2 plumbi dioxidum

26 Typy sloučenin „kation peroxidum“ PEROXIDY H2O2 hydrogenii peroxidum
anion: O2-I (-O-O-) H2O2 hydrogenii peroxidum MgO2 magnesii peroxidum

27 Typy sloučenin „kation hydroxidum“ HYDROXIDY anion: OH-1 kation:
buď -osi/-i nebo řecké číslovky jako u oxidů

28 Typy sloučenin HYDROXIDY KOH Kalii hydroxidum
Al(OH)3 aluminii hydroxidum Fe(OH)2 ferrosi hydroxidum nebo ferri dihydroxidum Fe(OH)3 ferri hydroxidum nebo ferri trihydroxidum

29 Typy sloučenin „Acidum hydro.....-icum“ BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY
anion: F-I , Cl-I , Br-I , l-I, S-II, CN-1 kation: H+ HF = Acidum hydrofluoricum HCN = Acidum hydrocyanicum

30 „kation.....-idum“ (= kation anion)
Typy sloučenin soli BEZKYSLÍKATÝCH KYSELIN „kation.....-idum“ (= kation anion) anion: F-I , Cl-I , Br-I , l-I, S-II, CN-1 kation: jednoduchý nebo složený NaCl = Natrii chloridum NH4Cl = Ammonii chloridum Cu2S /CuS = Cuprosi sulfidum / Cupri sulfidum

31 Typy sloučenin OXOKYSELINY „Acidum ......-osum / -icum“
anion: -is → –osum (= nižší oxidační stupeň) -as → –icum (= vyšší nebo jen jeden oxidační stupeň ) H2CO3 anion: CO32- = carbonas → Ac. carbonicum H2SO3 anion: SO32- = sulfis → Acidum sulfurosum H2SO4 anion: SO42- = sulfas → Ac. sulfuricum

32 Typy sloučenin soli OXOKYSELIN kyselinotvorné prvky:
BIII, CIV, SiIV (-icum  -as) NIII/V, PIII/V, AsIII/V, SbIII/V, SIV/VI, SeIV/VI (-osum  -is, -icum  -as) MnIV/VI/VII (-is, -as, per-...-as) Cl, Br, I I/III/V/VII (hypo-...-is, -is, -as, per-...-as)

33 Typy sloučenin soli OXOKYSELIN CaCO3 = Calcii carbonas
FeSO3 / FeSO4 = Ferrosi sulfis / Ferrosi sulfas Fe2(SO3)3 / Fe2(SO4)3 = Ferri sulfis /Ferri sulfas NaClO = Natrii hypochloris NaClO2 = Natrii chloris NaClO3 = Natrii chloras NaClO4 = Natrii perchloras

34 „kation1 kation2 anion“ nebo „kation anion1 anion2“
Typy sloučenin podvojné SOLI „kation1 kation2 anion“ nebo „kation anion1 anion2“ kation: jednoduchý nebo složený -osi /-i anion: jednoduchý nebo složený pořadí: vzrůstající ox. číslo, abecedně

35 Celkový náboj molekuly = 0
Typy sloučenin podvojné SOLI „kation1 kation2 anion“ KMgF3 Kalii magnesii fluoridum KLiSO4 Kalii lithii sulfas Celkový náboj molekuly = 0

36 Celkový náboj molekuly = 0
Typy sloučenin podvojné SOLI „kation anion1 anion2“ CaCl(ClO) Calcii chloridum hypochloris Cu3(CO3)2F2 Cupri carbonas fluoridum Celkový náboj molekuly = 0

37 „kation *hydrogenoanion“ (* číslovka)
Typy sloučenin kyselé SOLI „kation *hydrogenoanion“ (* číslovka) KH2PO4 Kalii dihydrogenophosphas K2HPO4 Kalii hydrogenophosphas NH4HCO3 Ammonii hydrogenocarbonas Ca(HS)2 Calcii hydrogenosulfidum

38 Celkový náboj molekuly = 0
Typy sloučenin zásadité SOLI „kation subanion“ Mg(OH)Cl Magnesii subchloridum Sb(OH)2(NO3) Stibiosi subnitras Celkový náboj molekuly = 0

39 „kation anion čísl.hydricum / hydricus“
Typy sloučenin hydráty SOLÍ „kation anion čísl.hydricum / hydricus“ MgCl2 . 6H2O Magnesii chloridum hexahydricum CaHPO4 . 2H2O Calcii hydrogenophosphas dihydricus

40 „Acidum thio....-osum/-icum“
Typy sloučenin THIOKYSELINY A THIOSOLI „Acidum thio....-osum/-icum“ H2S2O3 Ac. thiosulfuricum (H2SO4 = Ac. sulfuricum) HSCN Ac. thiocyanicum (HOCN = Ac. cyanicum) „kation thio....anion“ K2S2O3 Kalii thiosulfas KSCN Kalii thiocyanas

41 „Acidum číslovka....-icum“
Typy sloučenin POLYKYSELINY a jejich SOLI „Acidum číslovka....-icum“ H2B4O7 Acidum tetraboricum H2Cr2O7 Acidum dichromicum „kation číslovka....anion“ Na2B4O7 Natrii tetraboras K2Cr2O7 Kalii dichromas

42 SLOVNÍČEK česky latinsky / anglicky oxid oxidum / oxide peroxid
peroxidum / peroxide hydroxid hydroxidum / hydroxide chlorid chloridum / chloride sulfid sulfidum / sulfide kyanid cyanidum / cyanide kyselina acidum / acid předpona hydrogen- hydrogeno- / hydrogen-

43 Důležité koncovky a jejich vzájemný vztah (latinsky / anglicky)
kyselina (Acidum) sůl /anion bezkyslíkatá hydro icum hydro ic acid -idum -ide oxokyselina - nižší ox.č. -osum -ous acid -is -ite oxokyselina - vyšší ox.č. -icum -ic acid -as -ate

44 oxidační číslo kationtu
koncovka NIŽŠÍ -osi -ous VYŠŠÍ -i -ic

45


Stáhnout ppt "Latinské anorganické názvosloví"

Podobné prezentace


Reklamy Google