Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetická politika ČR a EU a co je třeba změnit „Supermarket příležitostí“ nebo „hypermarket rizik“ ? XVIII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Ing. Pavel Bartoš viceprezident.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetická politika ČR a EU a co je třeba změnit „Supermarket příležitostí“ nebo „hypermarket rizik“ ? XVIII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Ing. Pavel Bartoš viceprezident."— Transkript prezentace:

1 Energetická politika ČR a EU a co je třeba změnit „Supermarket příležitostí“ nebo „hypermarket rizik“ ? XVIII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Ing. Pavel Bartoš viceprezident HK ČR 28. – 30. 1. 2008

2 Současné rozhodující problémy podnikatelského prostředí v ČR dostupná, technicky vzdělaná, kvalifikovaná a práceochotná pracovní síla dostupné suroviny, energie a efektivní energetika dopravní infrastruktura kvalita životního prostředí, zejména ovzduší

3 Energetika Ministr životního prostředí Martin Bursík k energetice: „máme před sebou supermarket příležitostí“ Ptám se za podnikatele: zda současný stav a očekávaný vývoj není „hypermarketem rizik“ ???

4 Energetika: je veřejná služba pro koncové odběratele není cíl, ale nástroj k dosažení cílů je jedním z rozhodujících faktorů podnikatelského prostředí není politika, ale technický exaktní obor podléhající fyzikálním a přírodním zákonům má globální rozměr a globální vlivy, zejména environmentální dlouhodobá setrvačnost

5 Požadavky podnikatelů na energetické služby efektivní energetika dlouhodobá spolehlivost dodávek cena zabezpečující konkurenceschopnost dlouhodobě a v globálním rozměru energetika nesmí být nástrojem v hospodářské soutěži kde nefunguje konkurence musí nastoupit regulace optimální koexistence energetiky a životního prostředí

6 Jak řešit vědecky, technicky, odborně, zodpovědně v širokých souvislostech bez amatérských populistických vědecky a technicky nepodložených vizí převzít zodpovědnost za zabezpečení vlastních energetických potřeb rozhodnutí přijímat včas s ohledem na dlouhodobou setrvačnost v energetice respektovat kontinuitu řešit v globálním rozměru a komplexně

7 Jak řešit efektivně nakládat s energetickými surovinami, zdroji a energiemi – neplýtvat !!! optimálně využívat tuzemský energetický potenciál – preferovat národní zájmy !!! volit optimální mix energetických zdrojů a surovin s ohledem na národní specifika, národní zájmy a bezpečnost a na koncového odběratele

8 Jak řešit podporovat moderní energeticky efektivní technologie a zařízení ve výrobě i spotřebě energie pravdivě, objektivně a srozumitelně informovat o známých důsledcích navrhovaných řešení slepě nepodporovat a nepřejímat ty požadavky EU, které odporují národním zájmům

9 ukončení provozu JEDU po roce 2020 deficit 20 TWh dovoz 8 mil tun ČU dovoz ZP +5mld Z hlediska nákladovosti je nejdražší dovážet elektřinu, dovoz ČU a zemního plynu bude cenově zhruba ekvivalentní, cca o 1/3 nižší. Výhled energetických bilancí v ČR do roku 2040

10 Globální oteplování připusťme že existuje respektujeme všechny potenciální faktory způsobující globální oteplení jakým podílem se na oteplování podílí lidská činnost ??? a jakým energetika ??? mají navrhovaná opatření environmentální přínos, nebo se jedná o zbytečně vynakládané prostředky jsou navrhovaná opatření EU smysluplná z globálního pohledu

11

12 Graf sluneční aktivity

13 CO 2 – mýty, nebo realita ? bez CO 2 by život na Zemi byl nemožný CO 2 není plyn zdraví škodlivý globální oteplování – připusťme, že existuje které faktory ho způsobují a jakým dílem ? nebojujeme s větrnými mlýny ??? není nutné se připravit na důsledky globálního oteplování ???

14 Koexistence životního prostředí a energetiky – sen nebo realita ??? musíme ji hledat a ne zatracovat řešit vědecky a technicky koncepčně a ve všech souvislostech s ohledem na časové cykly v energetice energetika není politika národní zájmy jsou i zájmy EU

15 Nerostné bohatství ČR – základní pilíř konkurenceschopnosti ČR území ČR je surovinově značně vyčerpané cenné jsou zásoby energetických surovin (uhlí a uran) těžbě surovin se kladou nepřijatelné překážky je ohroženo využití tuzemského nerostného bohatství ve prospěch ČR a jejich občanů nedovedeme, nebo nechceme si vážit tuzemského nerostného bohatství ??

16 Neobnovitelné suroviny – obnovitelné zdroje nejedná se o soutěž, ale efektivní využití možností a příležitostí nezbytné je zvážení všech aspektů a dopadů – viz biopaliva občan je součástí životního prostředí každá vydělaná Kč zatěžuje životní prostředí = dotace zatěžují životní prostředí

17 Úspory a záměny energií a surovin Ano, ale ne za každou cenu Může padělání bankovky 1 000 Kč stát 1 500 Kč ??? platí to vždy při úsporách energií a energetických opatřeních ??? komplexní odborný, technický, ekonomický a environmentální přístup je nezbytný !!!

18 Energetická a surovinová nezávislost a bezpečnost klíčové faktory prosperity a konkurenceschopnosti optimální a efektivní využití domácích surovin převzetí zodpovědnosti za environmentální důsledky vlastní spotřeby a životní úrovně

19 Současná environmentální politika EU Chce být lídrem v ochraně životního prostředí Životní prostředí má globální charakter Skutečností je přenášení ekologické zátěže mimo území EU Příklad – snižování produkce CO2, která není dána produkcí CO2 nad územím EU, ale je dána spotřebou v EU, která vytváří při své výrobě CO2

20 Další příklady Výroba biolíhu Energeticky velmi náročná, prakticky bez energetického přínosu Kácení pralesů v Amazonii v Brazilii a v jiných částech světa Omezování výroby potravin a jejich zdražování v důsledku využívání potravinových surovin pro výrobu pohonných hmot Další ochuzování chudých na úkor nelogických pseudoenvironmentálních požadavků EU

21 Kam vedou špatná politická rozhodnutí ?

22 Omezování těžby a využívání tuzemských energetických surovin Důsledky: - nevyužití nerostného bohatství ČR - růst energetické závislosti ČR - znehodnocení historického know-how - nepřiměřený růst cen energií - snižování konkurenceschopnosti - ztráta pracovních míst – vývoz zaměstnanosti - snižování životní úrovně - pokrytecká podpora „exportu“ ekologických zátěží do jiných zemí

23 Nepřipustit přípravu výstavby nového jaderného zdroje v ČR Důsledky: - reálná hrozba kritického nedostatku elektrické energie v ČR, ale i v EU - neovlivnitelný růst cen el. energie - nevyužití schopnosti postavit jadernou elektrárnu - zamezení razantního snížení prakticky všech emisí, nejen CO 2 - zamezení strategického posílení národního hospodářství

24 Zákaz státní podpory energetického využívání komunálních odpadů Důsledky: - ročně se v ČR skládkuje a ještě dlouhou dobu bude skládkovat přibližně 3 až 4 mil. tun komunálních odpadů, což představuje více jak 3 mil. tun hnědého uhlí - nebudou splněny závazné požadavky ČR vůči EU

25 Využívání 20% energie z obnovitelných zdrojů do roku 2010 Důsledky: - na dosažení cíle může být teoreticky spotřebováno víc energie z neobnovitelných zdrojů než bude vyrobeno z obnovitelných zdrojů - hrozba nedostatku surovin pro klasická odvětví (dřevařský a papírenský průmysl, výroba potravin aj.) - nerespektují se efektivnější postupy, např. zvyšování účinnosti, aj.

26 Kritika vysoké energetické náročnosti českého průmyslu Možné důsledky: - vytěsnění energeticky náročných technologií mimo ČR a EU - dovoz těchto výrobků ze zahraničí - energeticky a z pohledu CO 2 se nic nevyřeší, ale zvýší se spotřeba energie na dopravu - ztráta pracovních míst a cenného know-how - další růst hospodářské závislosti (ocel, cement)

27 Výroba biolíhu v ČR Náklady na výstavbu dvou až tří lihovarů v ČR budou spláceny vývozem biolíhu do zahraničí Důsledky: - v ČR budou spotřebovávány neobnovitelné energie - v zahraničí bude plněn limit přidávaného biopaliva do benzínu - ČR nebude plnit % biolíhu v benzínu - zatížení náklady na nefektivní dopravu biolíhu do zahraničí

28 Preference využívání zemního plynu v ČR Oficiální ruská strategie: - rozvíjet v Rusku uhelný průmysl a jadernou energetiku pro pokrytí tuzemské spotřeby - plyn a ropu přednostně exportovat Důsledky: - omezení těžby a spotřeby uhlí v ČR - celková spotřeba surovin a energie se nezmění, včetně produkce CO2 - ztráta předpokladu, že se uhlí v ČR využije ekologičtěji jak v Rusku - co když „zelení“ v Rusku zamknou ložiska plynu stejně jako naši zelení v Beskydech ???

29 Preference využívání zemního plynu v ČR Důsledky: - při těžbě plynu uniká do ovzduší 5 až 10 % CH4 - na dopravu plynu do ČR se v kompresorových stanicích spotřebuje 25% dopravovaného plynu - zemní plyn na vstupu do spotřeby má již sníženou účinnost o 30 až 35 % - není globální ekonomický i ekologický přínos záporný ?

30 Jak dál ? Politická rozhodnutí musí respektovat vědecké a technické argumenty Lidem (voličům) se musí sdělovat pravda a skutečné důsledky prosazovaných technicky nepodložených opatření Existují a jsou hájeny národní zájmy ? Kolik zbývá času ?? Co pro to udělá veřejná správa ??? Co pro to uděláme my ???? A vůbec, chceme to udělat ?????

31 Závěr Tuzemské zásoby surovin, zejména energetických, jsou skutečným nerostným bohatstvím státu, nikoliv těžebních společností či politiků. Respektujme to !!!

32 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Energetická politika ČR a EU a co je třeba změnit „Supermarket příležitostí“ nebo „hypermarket rizik“ ? XVIII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Ing. Pavel Bartoš viceprezident."

Podobné prezentace


Reklamy Google