Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi z oblasti původu a vývoje člověka. Materiál.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi z oblasti původu a vývoje člověka. Materiál."— Transkript prezentace:

1 Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi z oblasti původu a vývoje člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

2  evoluční teorie  primát  lidoop  rod Homo  hominizace  rudiment  atavismus  poddruh  pěstní klín  oštěp  Venuše  rasa  europoidní  negroidní  mongoloidní  australoidní  rasismus

3  člověk je z hlediska stavby a funkce mozku vývojově nejdokonalejším organismem  řadí se do kmene strunatců, podkmene obratlovců, třídy savců, řádu primátů, čeledi hominidů a rodu člověk (Homo)

4 Zařazení člověka do systému  člověk:  kmen strunatci  podkmen obratlovci  třída savci  řád primáti  čeleď hominidi  rod člověk (Homo)

5  primáti vznikli na konci druhohor (před 70 – 75 mil. let), nejstarší zástupci byli podobní dnešním poloopicím a šplhali po stromech  předkové člověka a lidoopů se objevili v polovině třetihor (před 30 mil. let) a postupně se přizpůsobili přesunu ze stromů na zem obrázek 1

6 Původ a vývoj člověka  primáti - na konci druhohor, nejstarší podobní dnešním poloopicím  předkové člověka a lidoopů - v polovině třetihor  přizpůsobení přesunu ze stromů na zem

7  odpovídá Darwinově evoluční teorii  zatím není zcela jasné, kdy se od skupiny lidoopů odštěpila lidská vývojová větev  rudimenty = zakrnělé orgány, které nemají žádnou funkci (kostrč = zbytek ocasu, třetí stolička…)  atavismy = zaniklé znaky živočišných předků, které se mohou někdy objevit (nadměrné ochlupení)  rudimenty a atavismy jsou dokladem vývoje člověka z jeho živočišných předků

8  proces zvaný polidštění (hominizace) zahrnuje tyto základní změny:  rozšíření a zploštění hrudníku; změna pletence horní končetiny, změna stavby ruky, jemná práce prstů na ruce  dvojesovité zakřivení páteře; podsazení pánve pod břišní dutinu, aby tak chránila vnitřní orgány; změny na dolních končetinách, které souvisejí s chůzí po dvou ve vzpřímeném postavení těla (prodloužení kosti stehenní)  zkrácení obličejové části lebky, zmenšení čelistí a zubů; zvětšení mozkovny a členitosti kůry mozkové

9 Vývoj člověka  není jasné kdy se odštěpila lidská vývojová větev  rudimenty = zakrnělé orgány, bez funkce (kostrč, třetí stolička…)  atavismy = zaniklé znaky živočišných předků (nadměrné ochlupení)

10 Polidštění (hominizace)  rozšíření a zploštění hrudníku, změna stavby ruky  dvojesovité zakřivení páteře  podsazení pánve, změny na dolních končetinách - chůze po dvou  zkrácení obličeje, zmenšení čelistí a zubů, zvětšení mozkovny

11  společný předchůdce lidoopů a člověka  1, 2, 3 123 obrázek 2

12  dlouho považován za prvního předchůdce člověka  je však spíše předchůdcem lidoopů  nálezy z Afriky, Evropy i Asie – lidská větev se však vyvíjela pouze v Africe  1, 2, 3 123 obrázek 3

13  první předchůdce člověka  několik poddruhů – Australopithecus africanus, boisei, afarensis…  výskyt: J. a V. Afrika  popis: 120 – 140 cm, 30 – 50 kg, vzpřímený, chůze po dvou, plochý nos, vystouplé čelisti, nadočnicové oblouky  potrava: hlavně rostlinná, někdy vejce, lov drobných živočichů  nástroje: kameny, klacky, kosti  naleziště: nejstarší nálezy v jižní Africe, Etiopii (Lucy)  1, 2, 3 123 obrázek 4

14 Australopithecus  před 5 – 2 mil. lety)  první předchůdce člověka  několik poddruhů - africanus, boisei, afarensis…  výskyt: J. a V. Afrika  popis: vzpřímený, plochý nos, vystouplé čelisti, nadočnicové oblouky  potrava: rostlinná, vejce, lov drobných živočichů  nástroje: kameny, klacky, kosti  naleziště: jižní Afrika, Etiopie (Lucy)

15  první předek zařazený do rodu člověk ( Homo )  výskyt: Afrika, Asie, Evropa  popis: 130 cm, 50 kg, obličejová část lebky vystupuje dopředu, nadočnicové oblouky, ploché čelo  potrava: hlavně rostliny, mršiny velkých zvířat  nástroje: opracované kameny, sekáče, bodce, úštěpy  kultura: žil v tlupách, využíval oheň z přírodních zdrojů, ale neuměl ho rozdělávat  naleziště: rokle Olduwai (J. Afrika)  1, 2, 3 123 obrázek 5

16 Homo habilis – člověk zručný  před 2,5 – 1,4 mil. lety  výskyt: Afrika, Asie, Evropa  popis: obličej vystupuje dopředu, nadočnicové oblouky  potrava: rostliny, mršiny velkých zvířat  nástroje: opracované kameny  kultura: tlupy, využíval oheň - neuměl ho rozdělat  naleziště: rokle Olduwai (J. Afrika)

17  výskyt: Evropa, Asie, Afrika  popis: 150 – 170 cm, 50 – 60 kg, mohutné nadočnicové oblouky, široké a silné čelisti  potrava: sběr plodů, bobulí, vajec, lov velkých zvířat  kultura: využívání ohně, skupinový lov, dělba práce (muži lov, ženy sběr, udržování ohně)  nástroje: pěstní klín pěstní klín  naleziště: Keňa, Dračí jeskyně v Číně, Heidelbeg v Německu; u nás pouze nálezy nástrojů  1, 2 12 obrázek 6

18 Homo erectus – člověk vzpřímený  před 1,9 mil. lety – 100 tis.  výskyt: Evropa, Asie, Afrika  popis: mohutné nadočnicové oblouky, široké a silné čelisti  potrava: plody, bobule, vejce, lov velkých zvířat  kultura: využívání ohně, skupinový lov, dělba práce  nástroje: pěstní klín  naleziště: Keňa, Čína, Heidelbeg v Německu

19  slepá vývojová větev  výskyt: Evropa, Blízký Východ  popis: 160 cm, zavalitý, robustní kostra, výrazné nadočnicové oblouky, výraznější čelo a nos  1, 2, 3 123 obrázek 7

20  potrava: velká zvěř  nástroje: zdokonalené, účinnější, výroba nástrojů z pazourku – oštěpy, škrabadla, nožeoštěpyškrabadla  kultura: dělba práce, skupinový lov, počátek dorozumívání artikulovanou řečí, pohřbívání mrtvýchpohřbívání mrtvých  naleziště: jeskyně Šipka u Štramberka a jeskyně Kůlna na Moravě, Gánovce u Popradu, La Chapelle ve Francii, Neanderthal v Německu

21 Homo neanderthalensis – neandrtálec  před 150 000 – 35 000 lety  slepá vývojová větev  výskyt: Evropa, Blízký Východ  popis: zavalitý, robustní kostra, výrazné nadočnicové oblouky  potrava: velká zvěř  nástroje: nástroje z pazourku – oštěpy, škrabadla, nože  kultura: dělba práce, skupinový lov, počátek řeči, pohřbívání mrtvých  naleziště: jeskyně Šipka a Kůlna na Moravě, Gánovce u Popradu, La Chapelle ve Francii, Neanderthal v Německu

22  výskyt: celý svět kromě Antarktidy  popis: nelišili se od dnešních lidí  potrava: velká zvěř, sběr  1, 2 12 obrázek 8

23  kultura: život ve skupinách (rody), dělba práce, stavba obydlí, opracovávání kůží, dokonale vyvinuté abstraktní myšlení a řeč, náboženství (uctívání přírodních živlů a zvířat), umění – malby, rytiny, sošky (sošky žen = Venuše)malby  naleziště: Cro-Magnon ve Francii, Dolní Věstonice, Pavlov na Moravě, Předmostí u Přerova, Mladeč, Koněprusy… obrázek 9

24 Homo sapiens – člověk předvěký (kromaňonec) a Homo sapiens sapiens – člověk současný  před 35 000 – 10 000 lety  výskyt: celý svět kromě Antarktidy  popis: nelišili se od dnešních lidí  potrava: velká zvěř, sběr  kultura: život v rodech, dělba práce, stavba obydlí, řeč, náboženství, umění – malby, rytiny, sošky (sošky žen = Venuše)  naleziště: Cro-Magnon ve Francii, Dolní Věstonice, Pavlov na Moravě, Předmostí u Přerova, Mladeč, Koněprusy…

25  podle prostředí, ve kterém žily, se vytvořily lidské rasy  bílá (europoidní) – v oblasti mírného a chladného pásma  černá (negroidní) – v tropických oblastech otevřené krajiny  žlutohnědá (mongoloidní) – v oblastech tropických pralesů s vysokými srážkami  australoidní – oblast ostrovů  všechny rasy jsou rovnocenné a předpoklady pro jejich rozumový vývoj jsou stejné  teorie popírající rovnost ras = rasismus obrázek 13 obrázek 12 obrázek 11obrázek 10

26 Lidské rasy  bílá (europoidní)  černá (negroidní)  žlutohnědá (mongoloidní)  australoidní  všechny rasy - rovnocenné  teorie popírající rovnost ras = rasismus

27 Původ a vývoj člověka  primáti - na konci druhohor, nejstarší podobní dnešním poloopicím  předkové člověka a lidoopů - v polovině třetihor  přizpůsobení přesunu ze stromů na zem Vývoj člověka  není jasné kdy se odštěpila lidská vývojová větev  rudimenty = zakrnělé orgány, bez funkce (kostrč, třetí stolička…)  atavismy = zaniklé znaky živočišných předků (nadměrné ochlupení) Polidštění (hominizace)  rozšíření a zploštění hrudníku, změna stavby ruky  dvojesovité zakřivení páteře  podsazení pánve, změny na dolních končetinách - chůze po dvou  zkrácení obličeje, zmenšení čelistí a zubů, zvětšení mozkovny Australopithecus  před 5 – 2 mil. lety)  první předchůdce člověka  několik poddruhů - africanus, boisei, afarensis…  výskyt: J. a V. Afrika  popis: vzpřímený, plochý nos, vystouplé čelisti, nadočnicové oblouky  potrava: rostlinná, vejce, lov drobných živočichů  nástroje: kameny, klacky, kosti  naleziště: jižní Afrika, Etiopie (Lucy) Homo habilis – člověk zručný  před 2,5 – 1,4 mil. lety  výskyt: Afrika, Asie, Evropa  popis: obličej vystupuje dopředu, nadočnicové oblouky  potrava: rostliny, mršiny velkých zvířat  nástroje: opracované kameny  kultura: tlupy, využíval oheň - neuměl ho rozdělat  naleziště: rokle Olduwai (J. Afrika)

28 Homo erectus – člověk vzpřímený  před 1,9 mil. lety – 100 tis.  výskyt: Evropa, Asie, Afrika  popis: mohutné nadočnicové oblouky, široké a silné čelisti  potrava: plody, bobule, vejce, lov velkých zvířat  kultura: využívání ohně, skupinový lov, dělba práce  nástroje: pěstní klín  naleziště: Keňa, Čína, Heidelbeg v Německu Homo neanderthalensis – neandrtálec  před 150 000 – 35 000 lety  slepá vývojová větev  výskyt: Evropa, Blízký Východ  popis: zavalitý, robustní kostra, výrazné nadočnicové oblouky  potrava: velká zvěř  nástroje: nástroje z pazourku – oštěpy, škrabadla, nože  kultura: dělba práce, skupinový lov, počátek řeči, pohřbívání mrtvých  naleziště: jeskyně Šipka a Kůlna na Moravě, Gánovce u Popradu, La Chapelle ve Francii, Neanderthal v Německu Homo sapiens – člověk předvěký (kromaňonec) a Homo sapiens sapiens – člověk současný  před 35 000 – 10 000 lety  výskyt: celý svět kromě Antarktidy  popis: nelišili se od dnešních lidí  potrava: velká zvěř, sběr  kultura: život v rodech, dělba práce, stavba obydlí, řeč, náboženství, umění – malby, rytiny, sošky (sošky žen = Venuše)  naleziště: Cro-Magnon ve Francii, Dolní Věstonice, Pavlov na Moravě, Předmostí u Přerova, Mladeč, Koněprusy… Lidské rasy  bílá (europoidní)  černá (negroidní)  žlutohnědá (mongoloidní)  australoidní  všechny rasy - rovnocenné  teorie popírající rovnost ras = rasismus

29  Jak se jmenuje společný předchůdce lidoopů a člověka?  Koho považujeme za prvního prokázaného předchůdce člověka?  Jak se jmenuje první předchůdce zařazený do rodu Homo ?  Pěstní klín byl nástroj, který používal druh............................................  Jak se jmenují dva poddruhy druhu Homo sapiens?  Blízko Ostravy leží město, kde byly v jeskyni Šipka nalezeny pozůstatky neandrtálce. Jak se toto město jmenuje?  Vzpomeň si na název nejslavnější sošky ženy, nalezené na našem území.

30  Použitá literatura: ČERNÍK, Vladimír, Vítězslav BIČÍK a Zdeněk MARTINEC. Přírodopis 3: pro 8. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 1. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2003, 80 s. ISBN 80-85937-97-2. [2012-14-09]  Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2012-14-09] jsou dostupné pod licencí Creative Commons na http://www.wikimedia.org, nebo jsou chráněny svobodnou licencí GNU pro dokumenty. http://www.wikimedia.org  obr. 1 – Aegyptopithecus http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Aegyptopithecus_NT.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Aegyptopithecus_NT.jpg  obr. 2 – Proconsul http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Proconsul_NT.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Proconsul_NT.jpg  obr. 3 – Ramapithecus (lebka) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Sivapithecus.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Sivapithecus.jpg  obr. 4 – Australopithecus http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Australopithecus_afarensis_new.JP G http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Australopithecus_afarensis_new.JP G  obr. 5 – Homo habilis http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Homo_habilis-2.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Homo_habilis-2.JPG

31  obr. 6 – Homo erectus http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Homo_erectus_new.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Homo_erectus_new.JPG  obr. 7 – neandrtálec http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Neanderthalensis.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Neanderthalensis.jpg  obr. 8 – člověk z Cro-Magnon (lebka) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Skhul.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Skhul.JPG  obr. 9 – Věstonická Venuše http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Vestonicka_venuse_edit.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Vestonicka_venuse_edit.jpg  obr. 10 – europoidní rasa  obr. 11 – negroidní rasa http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Michael_Jordan.jpg/169px -Michael_Jordan.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Michael_Jordan.jpg/169px -Michael_Jordan.jpg  obr. 12 – mongoloidní rasa http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/%E6%9D%8E%E6%B0%B8%E8%90 %8D.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/%E6%9D%8E%E6%B0%B8%E8%90 %8D.jpg  obr. 13 – australoidní rasa http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/Christine_Anu_1.jpg/160p x-Christine_Anu_1.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/Christine_Anu_1.jpg/160p x-Christine_Anu_1.jpg


Stáhnout ppt "Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi z oblasti původu a vývoje člověka. Materiál."

Podobné prezentace


Reklamy Google