Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Původ a Vývoj člověka Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi z oblasti původu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Původ a Vývoj člověka Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi z oblasti původu."— Transkript prezentace:

1 původ a Vývoj člověka Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi z oblasti původu a vývoje člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

2 Základní pojmy evoluční teorie primát lidoop rod Homo hominizace
rudiment atavismus poddruh pěstní klín oštěp Venuše rasa europoidní negroidní mongoloidní australoidní rasismus

3 Zařazení člověka do systému
člověk je z hlediska stavby a funkce mozku vývojově nejdokonalejším organismem řadí se do kmene strunatců, podkmene obratlovců, třídy savců, řádu primátů, čeledi hominidů a rodu člověk (Homo)

4 Zápis do sešitu Zařazení člověka do systému člověk: kmen strunatci
podkmen obratlovci třída savci řád primáti čeleď hominidi rod člověk (Homo)

5 Počátky vývoje primáti vznikli na konci druhohor (před 70 – 75 mil. let), nejstarší zástupci byli podobní dnešním poloopicím a šplhali po stromech předkové člověka a lidoopů se objevili v polovině třetihor (před 30 mil. let) a postupně se přizpůsobili přesunu ze stromů na zem obrázek 1

6 Zápis do sešitu Původ a vývoj člověka
primáti - na konci druhohor, nejstarší podobní dnešním poloopicím předkové člověka a lidoopů - v polovině třetihor přizpůsobení přesunu ze stromů na zem

7 Vývoj člověka odpovídá Darwinově evoluční teorii
zatím není zcela jasné, kdy se od skupiny lidoopů odštěpila lidská vývojová větev rudimenty = zakrnělé orgány, které nemají žádnou funkci (kostrč = zbytek ocasu, třetí stolička…) atavismy = zaniklé znaky živočišných předků, které se mohou někdy objevit (nadměrné ochlupení) rudimenty a atavismy jsou dokladem vývoje člověka z jeho živočišných předků

8 Vývoj člověka proces zvaný polidštění (hominizace) zahrnuje tyto základní změny: rozšíření a zploštění hrudníku; změna pletence horní končetiny, změna stavby ruky, jemná práce prstů na ruce dvojesovité zakřivení páteře; podsazení pánve pod břišní dutinu, aby tak chránila vnitřní orgány; změny na dolních končetinách, které souvisejí s chůzí po dvou ve vzpřímeném postavení těla (prodloužení kosti stehenní) zkrácení obličejové části lebky, zmenšení čelistí a zubů; zvětšení mozkovny a členitosti kůry mozkové

9 Zápis do sešitu Vývoj člověka
není jasné kdy se odštěpila lidská vývojová větev rudimenty = zakrnělé orgány, bez funkce (kostrč, třetí stolička…) atavismy = zaniklé znaky živočišných předků (nadměrné ochlupení)

10 Zápis do sešitu Polidštění (hominizace)
rozšíření a zploštění hrudníku, změna stavby ruky dvojesovité zakřivení páteře podsazení pánve, změny na dolních končetinách - chůze po dvou zkrácení obličeje, zmenšení čelistí a zubů, zvětšení mozkovny

11 Proconsul africanus- třetihory
společný předchůdce lidoopů a člověka 1, 2, 3 obrázek 2

12 Ramapithecus (Sivapithecus) (před 12 – 15 mil. lety)
dlouho považován za prvního předchůdce člověka je však spíše předchůdcem lidoopů nálezy z Afriky, Evropy i Asie – lidská větev se však vyvíjela pouze v Africe 1, 2, 3 obrázek 3

13 Australopithecus (před 5 – 2 mil. lety)
první předchůdce člověka několik poddruhů – Australopithecus africanus, boisei, afarensis… výskyt: J. a V. Afrika popis: 120 – 140 cm, 30 – 50 kg, vzpřímený, chůze po dvou, plochý nos, vystouplé čelisti, nadočnicové oblouky potrava: hlavně rostlinná, někdy vejce, lov drobných živočichů nástroje: kameny, klacky, kosti naleziště: nejstarší nálezy v jižní Africe, Etiopii (Lucy) 1, 2, 3 obrázek 4

14 Zápis do sešitu Australopithecus před 5 – 2 mil. lety)
první předchůdce člověka několik poddruhů - africanus, boisei, afarensis… výskyt: J. a V. Afrika popis: vzpřímený, plochý nos, vystouplé čelisti, nadočnicové oblouky potrava: rostlinná, vejce, lov drobných živočichů nástroje: kameny, klacky, kosti naleziště: jižní Afrika, Etiopie (Lucy)

15 Homo habilis – člověk zručný (před 2,5 – 1,4 mil. )
první předek zařazený do rodu člověk (Homo) výskyt: Afrika, Asie, Evropa popis: 130 cm, 50 kg, obličejová část lebky vystupuje dopředu, nadočnicové oblouky, ploché čelo potrava: hlavně rostliny, mršiny velkých zvířat nástroje: opracované kameny, sekáče, bodce, úštěpy kultura: žil v tlupách, využíval oheň z přírodních zdrojů, ale neuměl ho rozdělávat naleziště: rokle Olduwai (J. Afrika) 1, 2, 3 obrázek 5

16 Zápis do sešitu Homo habilis – člověk zručný před 2,5 – 1,4 mil. lety
výskyt: Afrika, Asie, Evropa popis: obličej vystupuje dopředu, nadočnicové oblouky potrava: rostliny, mršiny velkých zvířat nástroje: opracované kameny kultura: tlupy, využíval oheň - neuměl ho rozdělat naleziště: rokle Olduwai (J. Afrika)

17 Homo erectus – člověk vzpřímený (před 1,9 mil. lety – 100 tis. lety)
výskyt: Evropa, Asie, Afrika popis: 150 – 170 cm, 50 – 60 kg, mohutné nadočnicové oblouky, široké a silné čelisti potrava: sběr plodů, bobulí, vajec, lov velkých zvířat kultura: využívání ohně, skupinový lov, dělba práce (muži lov, ženy sběr, udržování ohně) nástroje: pěstní klín naleziště: Keňa, Dračí jeskyně v Číně, Heidelbeg v Německu; u nás pouze nálezy nástrojů 1, 2 obrázek 6

18 Zápis do sešitu Homo erectus – člověk vzpřímený
před 1,9 mil. lety – 100 tis. výskyt: Evropa, Asie, Afrika popis: mohutné nadočnicové oblouky, široké a silné čelisti potrava: plody, bobule, vejce, lov velkých zvířat kultura: využívání ohně, skupinový lov, dělba práce nástroje: pěstní klín naleziště: Keňa, Čína, Heidelbeg v Německu

19 Homo neanderthalensis – neandrtálec (člověk pravěký) (před 150 000 – 35 000 lety)
slepá vývojová větev výskyt: Evropa, Blízký Východ popis: 160 cm, zavalitý, robustní kostra, výrazné nadočnicové oblouky, výraznější čelo a nos 1, 2, 3 obrázek 7

20 Homo neanderthalensis – neandrtálec (člověk pravěký) (před 150 000 – 35 000 lety)
potrava: velká zvěř nástroje: zdokonalené, účinnější, výroba nástrojů z pazourku – oštěpy, škrabadla, nože kultura: dělba práce, skupinový lov, počátek dorozumívání artikulovanou řečí, pohřbívání mrtvých naleziště: jeskyně Šipka u Štramberka a jeskyně Kůlna na Moravě, Gánovce u Popradu, La Chapelle ve Francii, Neanderthal v Německu

21 Zápis do sešitu Homo neanderthalensis – neandrtálec
před 150 000 – 35 000 lety slepá vývojová větev výskyt: Evropa, Blízký Východ popis: zavalitý, robustní kostra, výrazné nadočnicové oblouky potrava: velká zvěř nástroje: nástroje z pazourku – oštěpy, škrabadla, nože kultura: dělba práce, skupinový lov, počátek řeči, pohřbívání mrtvých naleziště: jeskyně Šipka a Kůlna na Moravě, Gánovce u Popradu, La Chapelle ve Francii, Neanderthal v Německu

22 Homo sapiens – člověk předvěký (kromaňonec) a Homo sapiens sapiens – člověk současný (před 35 000 – současnost) výskyt: celý svět kromě Antarktidy popis: nelišili se od dnešních lidí potrava: velká zvěř, sběr 1, 2 obrázek 8

23 Homo sapiens – člověk předvěký (kromaňonec) a Homo sapiens sapiens – člověk současný (před 35 000 – současnost) kultura: život ve skupinách (rody), dělba práce, stavba obydlí, opracovávání kůží, dokonale vyvinuté abstraktní myšlení a řeč, náboženství (uctívání přírodních živlů a zvířat), umění – malby, rytiny, sošky (sošky žen = Venuše) naleziště: Cro-Magnon ve Francii, Dolní Věstonice, Pavlov na Moravě, Předmostí u Přerova, Mladeč, Koněprusy… obrázek 9

24 Zápis do sešitu Homo sapiens – člověk předvěký (kromaňonec) a Homo sapiens sapiens – člověk současný před 35 000 – 10 000 lety výskyt: celý svět kromě Antarktidy popis: nelišili se od dnešních lidí potrava: velká zvěř, sběr kultura: život v rodech, dělba práce, stavba obydlí, řeč, náboženství, umění – malby, rytiny, sošky (sošky žen = Venuše) naleziště: Cro-Magnon ve Francii, Dolní Věstonice, Pavlov na Moravě, Předmostí u Přerova, Mladeč, Koněprusy…

25 Lidské rasy podle prostředí, ve kterém žily, se vytvořily lidské rasy
bílá (europoidní) – v oblasti mírného a chladného pásma černá (negroidní) – v tropických oblastech otevřené krajiny žlutohnědá (mongoloidní) – v oblastech tropických pralesů s vysokými srážkami australoidní – oblast ostrovů všechny rasy jsou rovnocenné a předpoklady pro jejich rozumový vývoj jsou stejné teorie popírající rovnost ras = rasismus obrázek 10 obrázek 11 obrázek 12 obrázek 13

26 Zápis do sešitu Lidské rasy bílá (europoidní) černá (negroidní)
žlutohnědá (mongoloidní) australoidní všechny rasy - rovnocenné teorie popírající rovnost ras = rasismus

27 OPAKOVÁNÍ Původ a vývoj člověka Australopithecus Vývoj člověka
primáti - na konci druhohor, nejstarší podobní dnešním poloopicím předkové člověka a lidoopů - v polovině třetihor přizpůsobení přesunu ze stromů na zem Vývoj člověka není jasné kdy se odštěpila lidská vývojová větev rudimenty = zakrnělé orgány, bez funkce (kostrč, třetí stolička…) atavismy = zaniklé znaky živočišných předků (nadměrné ochlupení) Polidštění (hominizace) rozšíření a zploštění hrudníku, změna stavby ruky dvojesovité zakřivení páteře podsazení pánve, změny na dolních končetinách - chůze po dvou zkrácení obličeje, zmenšení čelistí a zubů, zvětšení mozkovny Australopithecus před 5 – 2 mil. lety) první předchůdce člověka několik poddruhů - africanus, boisei, afarensis… výskyt: J. a V. Afrika popis: vzpřímený, plochý nos, vystouplé čelisti, nadočnicové oblouky potrava: rostlinná, vejce, lov drobných živočichů nástroje: kameny, klacky, kosti naleziště: jižní Afrika, Etiopie (Lucy) Homo habilis – člověk zručný před 2,5 – 1,4 mil. lety výskyt: Afrika, Asie, Evropa popis: obličej vystupuje dopředu, nadočnicové oblouky potrava: rostliny, mršiny velkých zvířat nástroje: opracované kameny kultura: tlupy, využíval oheň - neuměl ho rozdělat naleziště: rokle Olduwai (J. Afrika)

28 OPAKOVÁNÍ Lidské rasy Homo erectus – člověk vzpřímený
před 1,9 mil. lety – 100 tis. výskyt: Evropa, Asie, Afrika popis: mohutné nadočnicové oblouky, široké a silné čelisti potrava: plody, bobule, vejce, lov velkých zvířat kultura: využívání ohně, skupinový lov, dělba práce nástroje: pěstní klín naleziště: Keňa, Čína, Heidelbeg v Německu Homo neanderthalensis – neandrtálec před 150 000 – 35 000 lety slepá vývojová větev výskyt: Evropa, Blízký Východ popis: zavalitý, robustní kostra, výrazné nadočnicové oblouky potrava: velká zvěř nástroje: nástroje z pazourku – oštěpy, škrabadla, nože kultura: dělba práce, skupinový lov, počátek řeči, pohřbívání mrtvých naleziště: jeskyně Šipka a Kůlna na Moravě, Gánovce u Popradu, La Chapelle ve Francii, Neanderthal v Německu Homo sapiens – člověk předvěký (kromaňonec) a Homo sapiens sapiens – člověk současný před 35 000 – 10 000 lety výskyt: celý svět kromě Antarktidy popis: nelišili se od dnešních lidí potrava: velká zvěř, sběr kultura: život v rodech, dělba práce, stavba obydlí, řeč, náboženství, umění – malby, rytiny, sošky (sošky žen = Venuše) naleziště: Cro-Magnon ve Francii, Dolní Věstonice, Pavlov na Moravě, Předmostí u Přerova, Mladeč, Koněprusy… Lidské rasy bílá (europoidní) černá (negroidní) žlutohnědá (mongoloidní) australoidní všechny rasy - rovnocenné teorie popírající rovnost ras = rasismus

29 Otázky a úkoly Jak se jmenuje společný předchůdce lidoopů a člověka?
Koho považujeme za prvního prokázaného předchůdce člověka? Jak se jmenuje první předchůdce zařazený do rodu Homo? Pěstní klín byl nástroj, který používal druh Jak se jmenují dva poddruhy druhu Homo sapiens? Blízko Ostravy leží město, kde byly v jeskyni Šipka nalezeny pozůstatky neandrtálce. Jak se toto město jmenuje? Vzpomeň si na název nejslavnější sošky ženy, nalezené na našem území.

30 Zdroje Použitá literatura: ČERNÍK, Vladimír, Vítězslav BIČÍK a Zdeněk MARTINEC. Přírodopis 3: pro 8. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 1. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2003, 80 s. ISBN [ ] Všechny uveřejněné odkazy [cit ] jsou dostupné pod licencí Creative Commons na nebo jsou chráněny svobodnou licencí GNU pro dokumenty. obr. 1 – Aegyptopithecus obr. 2 – Proconsul obr. 3 – Ramapithecus (lebka) obr. 4 – Australopithecus obr. 5 – Homo habilis

31 Zdroje obr. 6 – Homo erectus obr. 7 – neandrtálec obr. 8 – člověk z Cro-Magnon (lebka) obr. 9 – Věstonická Venuše obr. 10 – europoidní rasa obr. 11 – negroidní rasa obr. 12 – mongoloidní rasa obr. 13 – australoidní rasa


Stáhnout ppt "Původ a Vývoj člověka Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi z oblasti původu."

Podobné prezentace


Reklamy Google