Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Methyl ester řepkového oleje (MEŘO) Udržitelnost a emise skleníkových plynů Únor 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Methyl ester řepkového oleje (MEŘO) Udržitelnost a emise skleníkových plynů Únor 2012."— Transkript prezentace:

1 Methyl ester řepkového oleje (MEŘO) Udržitelnost a emise skleníkových plynů Únor 2012

2 OBSAH  RÁMEC – cílů pro biopaliva, kritérií udržitelnosti a metodiky pro výpočet emisí skleníkových plynů v rámci Evropské unie "Legislativa balíčku opatření proti změně klimatu“  Výpočet emisí skleníkových plynů a úspor dle směrnice 2009/28/ES  PREOL - emise skleníkových plynů  REFERENCE

3  Směrnice 2009/28/ES o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů Závazné cíle dosáhnout celkového 20% podílu energie z obnovitelných zdrojů v EU do roku 2020 Povinný minimální cíl 10% podílu energie z obnovitelných zdrojů ve všech formách dopravy má být dosaženo v každém členském státě do roku 2020

4  Směrnice 2009/28/ES o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů Kritéria udržitelnosti (článek 17) Úspory emisí skleníkových plynů z užívání biopaliv musí být nejméně 35% Biopaliva nesmí být vyrobeny ze surovin získaných z půdy s vysokou hodnotou biologické rozmanitosti (primární prales, vysoce biologicky rozmanité louky, atd.) Biopaliva nesmí být vyrobeny ze surovin získaných z půdy s velkou zásobou uhlíku (mokřady, rašeliniště, apod.) Zemědělské suroviny vypěstované ve Společenství a používají se k výrobě biopaliv musí být získány v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví minimální požadavky pro dobrou zemědělskýou a environmentální praxi

5  Směrnice 2009/28/ES - Článek. 19 a Příloha V  VÝPOČET EMISÍ SP : a) Použitím standardních hodnot (Příloha V) b) Užitím skutečných hodnot a vzorce dle metodiky ve směrnici Příloha V (C): c) Použití kombinované metodiky  VÝPOČET ÚSPORY SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ  EFemise z fosilní nafty  EBcelkové emise z biopaliva MEŘA Úspora Úspora SP= (E F – E B ) / E F

6 a) Použitím standardních hodnot (Příloha V):

7 b) Užitím skutečných hodnot a vzorce dle metodiky ve směrnici Příloha V (C) : [g CO 2 eq / MJ]  E B :celkové emise z používání daného paliva;  e ec: emise původem z těžby nebo pěstování surovin;  e l: anualizované emise původem ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnami ve využívání půdy;  e p:emise původem ze zpracování;  e td: emise původem z přepravy a distribuce;  e u: emise původem z používání daného paliva;  e sca: úspora emisí vyvolané nahromaděním uhlíku v půdě díky zdokonaleným zemědělským postupům;  e ccs: úspora emisí vyvolané zachycením, sekvestrací a geologickým ukládáním uhlíku;  e ccr: úspora emisí vyvolané zachycením a náhradou uhlíku;  e ee: úspora emisí v důsledku přebytečné elektřiny z kombinované výroby tepla a elektřiny E B = e ec + e l + e p + e td + e u - e sca - e ccs - e ccr - e ee

8 c) Použití kombinované metodiky  standardní hodnoty pro některé  skutečné hodnoty pro ostatní

9  PREOL používá kombinovanou metodiku  Podíl emisí SP na produkty–na základě energetického obsahu Lisování a extrakce olejeEnergetický obsah Podíl emisí na základě energetického obsahu Olej0.42 kg / kg řepky36 MJ/kg58%Alloc. 1 Šrot0.58 kg / kg řepky18,7 MJ/kg42% Výroba MEŘA MEŘO0.9952 kg/ kg oleje37,2 MJ/kg99.8%Alloc. 2 Glycerin0.0048 kg / kg oleje16,0 MJ/kg0.20% Allocation 1: Podíl emisí na řepkovým olej Allocation 2: Podíl emisí na MEŘO

10 ep : Emissions from processing SEEDS MILL, OIL EXTRACTION AND OIL REFINING Basic data Oil Yield [Kg oil / Kg rapeseed] 0,4134Y1 [MJ oil / MJ rapeseed] 0,6253 Rape meal Yield [Kg rape meal / Kg rapeseed] 0,5763 [MJ rape meal / MJ rapeseed] 0,3747 Emissions from the seeds mill, oil extraction and oil refining processes themselves [Kg CO2 eq / MJ] [Kg CO2 eq / t oil] [g CO2 eq / MJ FAME] Steam Consumption (Lignite) [MJ / t oil] 2126,94∙0,11698=248,81 6,721 Electricity Consumption [MJ / t oil] 252,21∙0,12919=32,58 0,882 Inputs. Specific data from PREOL's production process. Emission Factors and data based on the JEC standards for EU. / www.biograce.net/ Default values and Results. Calculated CO2 (eq) emissions and GHG emission savings.

11 Emissions from the production of chemicals and products used in processing [Kg CO2 eq / Kg] [Kg CO2 eq / t oil] [g CO2 eq / MJ FAME] Hexane [Kg / t oil] 2,51∙3,60254=9,030,243 [w/w] [Kg CO2 eq / Kg] [Kg CO2 eq / t oil] [g CO2 eq / MJ FAME] Phosphoric Acid (H3PO4 - 85% w/w)[Kg / t oil]4,53∙0,85 ∙ 3,01170=11,61 0,314 Sodium Hydroxide (NaOH - 50% w/w)[Kg / t oil]11,68∙0,50 ∙ 0,46930=2,74 0,075

12 Emissions from wastes [Kg CO2 eq / m3] [Kg CO2 eq / t oil] [g CO2 eq / MJ FAME] Waste water [m3 / t oil] 0,523∙1,7995=0,94 0,036 [Kg CO2 eq / MJ] Electricity (WWTP) [MJ / t oil] 7,59∙0,12919=0,98 0,037

13 Sub-Total [Kg CO2 eq / t oil] [g CO2 eq / MJ FAME] Non allocated results (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)=306,69 8,28 8 Allocated results (contribution to the biofuel chain) (8) ∙ Alloc_1 ∙ Alloc_2 = 4,79 9 Allocation of rape oil and rape meal by energy content Yield LHV Allocation Factor [Kg / Kg rapeseed] [MJ / Kg] Rape Oil 0,4134 36,00,580058,00% Alloc_ 1 Rape Meal 0,5763 18,7 0,420042,00% [g CO2 eq / MJ FAME] [g CO2 eq / MJ Oil] [Kg CO2 eq / t Oil] Total emissions associated to the neutralized rape oil34,79 35,78 1288,2

14 TRANSESTERIFICATION: RME Basic data Unit Yields [t FAME / t oil]0,9952Y2 1,028 [MJ FAME / MJ Oil] [Kg glycerine / t FAME]133,26 Emissions from the process itself [Kg CO2 eq / MJ] [Kg CO2 eq / t FAME] [g CO2 eq / MJ FAME] Steam Consumption (Lignite)[MJ / t FAME]588,37∙ 0,11698=68,83 1,8510 Electricity [MJ / t FAME]26,49∙ 0,12919=3,42 0,0911 Emissions from the production of chemicals and products used in processing [Kg CO2 eq / Kg] [Kg CO2 eq / t FAME] [g CO2 eq / MJ FAME] Methanol [Kg / t FAME]92,00∙ 1,9864=182,76 4,9112 w/w [Kg CO2 eq / Kg] [Kg CO2 eq / t FAME] [g CO2 eq / MJ FAME] Sodium Hydroxide (50% w/w )[Kg / t FAME]0,68 ∙ 0,50 ∙ 0,4693=0,16 0,00413 Citric Acid (C6H8O7 - 50% w/w)[Kg / t FAME]1,06 ∙ 0,50 ∙ 0,43=0,23 0,00614 Hydrochloric Acid (31% w/w)[Kg / t FAME]10,62 ∙ 0,31 ∙ 0,7509=2,47 0,06615 Sodium Methanolate (30% w/w)[Kg / t FAME]16,52 [Kg CO2 eq / Kg] [Kg CO2 eq / t FAME] [g CO2 eq / MJ FAME] ∙ (70% w/w) Methanol [Kg / t FAME]11,56∙ 1,9864=22,97 0,6216 ∙ Sodium Hydroxide[Kg / t FAME]3,67∙ 0,4693=1,72 0,0517 ∙ Methanol [Kg / t FAME]2,94∙ 1,9864=5,83 0,1618 Emissions from wastes [Kg CO2 eq / m3] [Kg CO2 eq / t FAME] [g CO2 eq / MJ FAME] Waste water [m3 / t FAME]0,77∙ 1,7995=1,39 0,0419 [Kg CO2 eq / MJ] Electricity (WWTP) [MJ / t FAME]11,18∙ 0,12919=1,44 0,0420 [Kg CO2 eq / t FAME] [g CO2 eq / MJ FAME] Sub-TotalNon allocated results (10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20) = 291,22 7,8321 Allocated results (contribution to the biofuel chain) (21) ∙ Alloc_2 = 7,8122

15 e p : emissions from processing of FAME [g CO2 eq / MJ FAME] Allocated results (contribution to the biofuel chain)(9) + (22)= 12,61 ep

16  Užitím skutečných a tabulkových hodnot a vzorce dle metodik ve směrnici Příloha V :  e ec: emise z pěstování  e l: anualizované emise původem ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnami ve využívání půdy  e td: emise původem z přepravy a distribuce  e p: emise původem ze zpracování e ec = 29 [g CO 2 / MJ] e u = 12,61 [g CO 2 / MJ] e l = 0 [g CO 2 / MJ] e td = 1 [g CO 2 / MJ] E B = e ec + e l + e p + e td + e u - e sca - e ccs - e ccr - e ee

17  e u : emise z používání daného paliva (podle směrnice je třeba použít 0 pro biopaliva)  e sca : úspory emisí vyvolané nahromaděním uhlíku v půdě díky zdokonaleným zemědělským postupům ( Konzervativní přístup)  e ccs : úspory emisí vyvolané zachycením, sekvestrací a geologickým ukládáním uhlíku;  e ccr : úspory emisí vyvolané zachycením a náhradou uhlíku;  e ee : úspora emisí v důsledku přebytečné elektřiny z kombinované výroby tepla a elektřiny e sca = 0 [g CO 2 / MJ] e ccs = 0 [g CO 2 / MJ] e ccr = 0 [g CO 2 / MJ] e ee = 0 [g CO 2 / MJ] e u = 0 [g CO 2 / MJ]

18  Celkové emise pro článek řetězce - výroba bionafty Modul[g CO 2 / MJ]POZNÁMKA Pěstování ( e ec) 29 Stanovená tabulková – příloha V Přímé změny ve využívání půdy ( e l) 0 Za předpokladu správné zemědělské praxe Výroba( e p) - výpočet spotřeba páry elektřina chemikálie odpadní vody 12.6 Aktuální hodnota vypočtená podle údajů o spotřebě ve zpracování a emisních faktorů získaných z www.biograce.net Přeprava a distribuce ( e td) 1 Stanovená tabulková – příloha V Použití bionafty ( e u) 0 Stanovená tabulková – příloha V CELKOVÉ (E B ) 42.6

19  Úspora emisí SP Emise z referenční fosilní naftyEF = 83.8 g CO2 / MJ (RED) Emise z MEŘA vyrobeného v PREOLuEB = 42.6 g CO2 / MJ Výpočet úspory emisí SP: Úspora emisí SP pro bionaftu z PREOLu: Úspora emisí SP = (E F – E B ) / E F Úspora emisí SP = 49%

20 EB: Total emissions from the biofuel Default values RED PREOL [g CO2 eq / MJ FAME] [g CO2 eq / MJ RME] eec : cultivation of raw materials 29 29,00 el : emissions derived from land use change 0,00 ep : emissions from processing 22*(ep-eee) 12,61 etd : emissions from transport and distribution 1 1,00 eu : emissions from the fuel in use 0,00 esca: savings from improved agricultural managem. 0,00 eccs : savings from carbon capture and sequestration 0,00 eccr : savings from carbon capture and replacement 0,00 eee : savings from excess electricity from co- generation 0,00 52 EB =42,61 EB GHG emission savings GHG EMISSION SAVINGS (%) = [(EF - EB) / EF] ∙ 100 Default values RED PREOL [g CO2 eq / MJ] EF : total emissions from the fossil fuel comparator (diesel) EF =83,8 EF =83,8 EB : total emissions from the biodiesel EB =52 EB =42,61 GHG EMISSION SAVINGS =38% 49,16%

21  “Směrnice 2009/28/ES Evropského parlamentu a Rady o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů ”  “Carbon Reporting – Default values and biofuel chains - E4tech - 2008 - (under contract of the UK Department for Transport). A. Bauen; P. Watson; J. Howes  “Technical specification: GHG Calculator for Biofuels” - ECOFYS - June 2007 K. Koop; H. Croezen; M. Koper  Biograce: Harmonized calculations of biofuel GHG emissions in Europe - 2012 - www.biograce.net  PREOL: Emise skleníkových plynů výpočetní nástroj - údaje o spotřebě ve 3. čtvrtletí 2011

22 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Methyl ester řepkového oleje (MEŘO) Udržitelnost a emise skleníkových plynů Únor 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google