Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Methyl ester řepkového oleje (MEŘO)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Methyl ester řepkového oleje (MEŘO)"— Transkript prezentace:

1 Methyl ester řepkového oleje (MEŘO)
Udržitelnost a emise skleníkových plynů Únor 2012

2 OBSAH RÁMEC – cílů pro biopaliva, kritérií udržitelnosti a metodiky pro výpočet emisí skleníkových plynů v rámci Evropské unie "Legislativa balíčku opatření proti změně klimatu“ Výpočet emisí skleníkových plynů a úspor dle směrnice 2009/28/ES PREOL - emise skleníkových plynů REFERENCE

3 RÁMEC - CÍLE Směrnice 2009/28/ES o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů Závazné cíle dosáhnout celkového 20% podílu energie z obnovitelných zdrojů v EU do roku 2020 Povinný minimální cíl 10% podílu energie z obnovitelných zdrojů ve všech formách dopravy má být dosaženo v každém členském státě do roku 2020 Celkové vnitrostátní cíle Podíl energie z obnovitelných zdrojů   2005 Cílová hodnota podílu energie z obnovitelných zdrojů 2020 ČR 6.1% 13%

4 RÁMEC - KRITÉRIA UDRŽITELNOSTI
Směrnice 2009/28/ES o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů Kritéria udržitelnosti (článek 17) Úspory emisí skleníkových plynů z užívání biopaliv musí být nejméně 35% Biopaliva nesmí být vyrobeny ze surovin získaných z půdy s vysokou hodnotou biologické rozmanitosti (primární prales, vysoce biologicky rozmanité louky, atd.) Biopaliva nesmí být vyrobeny ze surovin získaných z půdy s velkou zásobou uhlíku (mokřady, rašeliniště, apod.) Zemědělské suroviny vypěstované ve Společenství a používají se k výrobě biopaliv musí být získány v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví minimální požadavky pro dobrou zemědělskýou a environmentální praxi

5 RÁMEC – VÝPOČET ÚSPORY EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ
Směrnice 2009/28/ES - Článek. 19 a Příloha V VÝPOČET EMISÍ SP : Použitím standardních hodnot (Příloha V) Užitím skutečných hodnot a vzorce dle metodiky ve směrnici Příloha V (C): Použití kombinované metodiky VÝPOČET ÚSPORY SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ EF emise z fosilní nafty EB celkové emise z biopaliva MEŘA Úspora SP= (EF – EB) / EF

6 38 % 52 VÝPOČET EMISÍ SP Použitím standardních hodnot (Příloha V):
MEŘO Stanovené emise SP (g CO2eq / MJ) Pěstování (eec) 29 Výroba (ep – eee ; včetně přebytečné elektřiny) 22 Přeprava a distribuce (etd) 1 Celkem EB 52 Stanovené emise SP (gCO2eq/MJ) Úspora emisí SP Fosilní nafta (EF) 83.8 - MEŘO (EB) 52 38 %

7 VÝPOČET EMISÍ SP Užitím skutečných hodnot a vzorce dle metodiky ve směrnici Příloha V (C) : [g CO2eq / MJ] EB: celkové emise z používání daného paliva; eec: emise původem z těžby nebo pěstování surovin; el: anualizované emise původem ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnami ve využívání půdy; ep: emise původem ze zpracování;     etd: emise původem z přepravy a distribuce;     eu: emise původem z používání daného paliva;       esca: úspora emisí vyvolané nahromaděním uhlíku v půdě díky zdokonaleným zemědělským postupům; eccs: úspora emisí vyvolané zachycením, sekvestrací a geologickým ukládáním uhlíku;       eccr: úspora emisí vyvolané zachycením a náhradou uhlíku; eee: úspora emisí v důsledku přebytečné elektřiny z kombinované výroby tepla a elektřiny     EB = eec + el + ep + etd + eu - esca - eccs - eccr - eee

8 VÝPOČET EMISÍ SP Použití kombinované metodiky standardní hodnoty pro některé skutečné hodnoty pro ostatní

9 Lisování a extrakce oleje
PREOL – EMISE SP PREOL používá kombinovanou metodiku Podíl emisí SP na produkty–na základě energetického obsahu Lisování a extrakce oleje Energetický obsah Podíl emisí na základě energetického obsahu Olej 0.42 kg / kg řepky 36 MJ/kg 58% Alloc. 1 Šrot 0.58 kg / kg řepky 18,7 MJ/kg 42% Výroba MEŘA MEŘO kg/ kg oleje 37,2 MJ/kg 99.8% Alloc. 2 Glycerin kg / kg oleje 16,0 MJ/kg 0.20% Allocation 1: Podíl emisí na řepkovým olej Allocation 2: Podíl emisí na MEŘO

10 PREOL – EMISE SP – ukázka výpočtu pro lisování a extrakci
Inputs. Specific data from PREOL's production process. Emission Factors and data based on the JEC standards for EU. / Default values and Results. Calculated CO2 (eq) emissions and GHG emission savings. ep : Emissions from processing SEEDS MILL, OIL EXTRACTION AND OIL REFINING Basic data Oil Yield [Kg oil / Kg rapeseed] 0,4134 Y1 [MJ oil / MJ rapeseed] 0,6253 Rape meal Yield [Kg rape meal / Kg rapeseed] 0,5763 [MJ rape meal / MJ rapeseed] 0,3747 Emissions from the seeds mill, oil extraction and oil refining processes themselves [Kg CO2 eq / MJ] [Kg CO2 eq / t oil] [g CO2 eq / MJ FAME] Steam Consumption (Lignite) [MJ / t oil] 2126,94 0,11698 = 248,81 6,72 1 Electricity Consumption 252,21 0,12919 32,58 0,88 2

11 PREOL – EMISE SP – ukázka výpočtu pro lisování a extrakci
Emissions from the production of chemicals and products used in processing [Kg CO2 eq / Kg] [Kg CO2 eq / t oil] [g CO2 eq / MJ FAME] Hexane  [Kg / t oil] 2,51 3,60254 = 9,03 0,24 3 [w/w] Phosphoric Acid (H3PO % w/w) [Kg / t oil] 4,53 0,85 3,01170 11,61 0,31 4 Sodium Hydroxide (NaOH - 50% w/w) 11,68 0,50 0,46930 2,74 0,07 5

12 PREOL – EMISE SP – ukázka výpočtu pro lisování a extrakci
Emissions from wastes [Kg CO2 eq / m3] [Kg CO2 eq / t oil] [g CO2 eq / MJ FAME] Waste water [m3 / t oil] 0,523 1,7995 = 0,94 0,03 6 [Kg CO2 eq / MJ] Electricity (WWTP) [MJ / t oil] 7,59 0,12919 0,98 7

13 PREOL – EMISE SP – ukázka výpočtu pro surovárnu
Sub-Total [Kg CO2 eq / t oil] [g CO2 eq / MJ FAME] Non allocated results ( ) = 306,69 8,28 8 Allocated results (contribution to the biofuel chain) (8) ∙ Alloc_1 ∙ Alloc_2 4,79 9 Allocation of rape oil and rape meal by energy content Yield LHV Allocation Factor [Kg / Kg rapeseed] [MJ / Kg] Rape Oil 0,4134 36,0 0,5800 58,00% Alloc_1 Rape Meal 0,5763 18,7 0,4200 42,00% [g CO2 eq / MJ Oil] [Kg CO2 eq / t Oil] Total emissions associated to the neutralized rape oil 34,79 35,78 1288,2

14 PREOL – EMISE SP – výpočet pro esterifikaci na MEŘO
TRANSESTERIFICATION: RME Basic data Unit Yields [t FAME / t oil] 0,9952 Y2 1,028 [MJ FAME / MJ Oil] [Kg glycerine / t FAME] 133,26 Emissions from the process itself [Kg CO2 eq / MJ] [Kg CO2 eq / t FAME] [g CO2 eq / MJ FAME] Steam Consumption (Lignite) [MJ / t FAME] 588,37 0,11698 = 68,83 1,85 10 Electricity 26,49 0,12919 3,42 0,09 11 Emissions from the production of chemicals and products used in processing [Kg CO2 eq / Kg] Methanol [Kg / t FAME] 92,00 1,9864 182,76 4,91 12 w/w Sodium Hydroxide (50% w/w ) 0,68 0,50 0,4693 0,16 0,004 13 Citric Acid (C6H8O7 - 50% w/w) 1,06 0,43 0,23 0,006 14 Hydrochloric Acid (31% w/w) 10,62 0,31 0,7509 2,47 0,066 15 Sodium Methanolate (30% w/w) 16,52 ∙ (70% w/w) Methanol 11,56 22,97 0,62 16 ∙ Sodium Hydroxide 3,67 1,72 0,05 17 ∙ Methanol 2,94 5,83 18 Emissions from wastes [Kg CO2 eq / m3] Waste water [m3 / t FAME] 0,77 1,7995 1,39 0,04 19 Electricity (WWTP) 11,18 1,44 20 Sub-Total Non allocated results ( ) = 291,22 7,83 21 Allocated results (contribution to the biofuel chain) (21) ∙ Alloc_2 = 7,81 22

15 PREOL – EMISE SP – výpočet emisí z výroby
ep: emissions from processing of FAME [g CO2 eq / MJ FAME] Allocated results (contribution to the biofuel chain) (9) + (22) = 12,61 ep

16 PREOL – EMISE SP – kombinace hodnot
Užitím skutečných a tabulkových hodnot a vzorce dle metodik ve směrnici Příloha V : eec: emise z pěstování el: anualizované emise původem ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnami ve využívání půdy etd: emise původem z přepravy a distribuce ep: emise původem ze zpracování  EB = eec + el + ep + etd + eu - esca - eccs - eccr - eee eec = 29 [g CO2 / MJ] el = 0 [g CO2 / MJ] etd = 1 [g CO2 / MJ] eu = 12,61 [g CO2 / MJ]

17 PREOL – EMISE SP – kombinace hodnot
eu: emise z používání daného paliva (podle směrnice je třeba použít 0 pro biopaliva) esca: úspory emisí vyvolané nahromaděním uhlíku v půdě díky zdokonaleným zemědělským postupům (Konzervativní přístup) eccs: úspory emisí vyvolané zachycením, sekvestrací a geologickým ukládáním uhlíku; eccr: úspory emisí vyvolané zachycením a náhradou uhlíku; eee: úspora emisí v důsledku přebytečné elektřiny z kombinované výroby tepla a elektřiny eu = 0 [g CO2 / MJ] esca = 0 [g CO2 / MJ] eccs = 0 [g CO2 / MJ] eccr = 0 [g CO2 / MJ] eee = 0 [g CO2 / MJ]

18 PREOL – EMISE SP Celkové emise pro článek řetězce - výroba bionafty Modul [g CO2 / MJ] POZNÁMKA Pěstování (eec) 29 Stanovená tabulková – příloha V Přímé změny ve využívání půdy (el) Za předpokladu správné zemědělské praxe Výroba(ep) - výpočet spotřeba páry elektřina chemikálie odpadní vody 12.6 Aktuální hodnota vypočtená podle údajů o spotřebě ve zpracování a emisních faktorů získaných z Přeprava a distribuce (etd) 1 Použití bionafty (eu) CELKOVÉ (EB) 42.6

19 Úspora emisí SP = (EF – EB) / EF
PREOL – ÚSPORA EMISÍ SP Úspora emisí SP Emise z referenční fosilní nafty EF = 83.8 g CO2 / MJ (RED) Emise z MEŘA vyrobeného v PREOLu EB = 42.6 g CO2 / MJ Výpočet úspory emisí SP: Úspora emisí SP pro bionaftu z PREOLu: Úspora emisí SP = (EF – EB) / EF Úspora emisí SP = 49%

20 SHRNUTÍ – POROVNÁNÍ EB: Total emissions from the biofuel
 Default values RED PREOL [g CO2 eq / MJ FAME]  [g CO2 eq / MJ RME]  eec : cultivation of raw materials 29 29,00 el : emissions derived from land use change 0,00 ep : emissions from processing 22 *(ep-eee) 12,61 etd : emissions from transport and distribution 1 1,00 eu : emissions from the fuel in use esca: savings from improved agricultural managem. eccs : savings from carbon capture and sequestration eccr : savings from carbon capture and replacement eee : savings from excess electricity from co-generation 52 EB = 42,61 EB GHG emission savings GHG EMISSION SAVINGS (%) = [(EF - EB) / EF] ∙ 100 Default values RED [g CO2 eq / MJ] EF : total emissions from the fossil fuel comparator (diesel) EF = 83,8 EB : total emissions from the biodiesel  GHG EMISSION SAVINGS = 38 % 49,16

21 REFERENCES “Směrnice 2009/28/ES Evropského parlamentu a Rady o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů ” “Carbon Reporting – Default values and biofuel chains - E4tech (under contract of the UK Department for Transport). A. Bauen; P. Watson; J. Howes “Technical specification: GHG Calculator for Biofuels” - ECOFYS - June 2007 K. Koop; H. Croezen; M. Koper Biograce: Harmonized calculations of biofuel GHG emissions in Europe PREOL: Emise skleníkových plynů výpočetní nástroj - údaje o spotřebě ve 3. čtvrtletí 2011

22 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Methyl ester řepkového oleje (MEŘO)"

Podobné prezentace


Reklamy Google