Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vztahy mezi živočichy a rostlinami

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vztahy mezi živočichy a rostlinami"— Transkript prezentace:

1 Vztahy mezi živočichy a rostlinami

2 ??? POPIŠ HLAVNÍ ZNAKY HMYZOŽRAVCŮ, KTERÉ HMYZOŽRAVCE ŽIJÍCÍ V LESE ZNÁŠ? CO JE PRO NĚ TYPICKÉ? MAJÍ HMYZOŽRAVCI V PŘÍRODĚ NĚJAKÝ VÝZNAM? Které šelmy jsou v našich lesích běžné? Co o nich víš? Můžou být něčím nebezpeční (kteří, proč)? POPIŠ HLAVNÍ ZNAKY NETOPÝRŮ. VYSVĚTLI, JAK SE ORIENTUJÍ V PROSTORU. Vyjmenuj hlavní znaky šelem. Jaký mají šelmy význam v přírodě? POPIŠ HLAVNÍ ZNAKY HLODAVCŮ. KTERÉ LESNÍ HLODAVCE ZNÁŠ? POPIŠ JE. Které z šelem žijících v lese jsou v ČR ohrožené a vzácné? Co o nich víš? ??? ??? ??? ??? ???

3 POPIŠ HLAVNÍ ZNAKY HMYZOŽRAVCŮ, KTERÉ HMYZOŽRAVCE ŽIJÍCÍ V LESE ZNÁŠ
POPIŠ HLAVNÍ ZNAKY HMYZOŽRAVCŮ, KTERÉ HMYZOŽRAVCE ŽIJÍCÍ V LESE ZNÁŠ? CO JE PRO NĚ TYPICKÉ? MAJÍ HMYZOŽRAVCI V PŘÍRODĚ NĚJAKÝ VÝZNAM? POPIŠ HLAVNÍ ZNAKY NETOPÝRŮ. VYSVĚTLI, JAK SE ORIENTUJÍ V PROSTORU. POPIŠ HLAVNÍ ZNAKY HLODAVCŮ. KTERÉ LESNÍ HLODAVCE ZNÁŠ? POPIŠ JE.

4 Zopakujte si Lesní savce Podle obrázků:

5 Vlk obecný

6 Jelen a laň (samice)

7 Netopýr velký

8 Muflon - Samec a samice

9 Rejsek obecný

10 Medvěd hnědý

11 Srnec obecný

12 Myšice lesní

13 Liška obecná

14 Daněk evropský

15 Krtek obecný

16 Kuna lesní

17 Prase divoké

18 Ježek evropský

19 Jezevec lesní

20 Veverka obecná

21 Rys ostrovid

22 Norník rudý

23

24 Špaček obecný

25 Drobnuška

26 Hmyzenka

27 Ponravy – larvy chrousta
Chroust obecný

28 Vztahy mezi živočichy a rostlinami

29 + prostuduj obrázek na str. 57.
Učebnice str a) str + prostuduj obrázek na str. 57.

30 Vysvětli pojem „predátor“
Vysvětli pojem „predátor“. Uveď na základě probraného učiva tři příklady predátorů žijících v lese. Kdo je „býložravec“? Vysvětli pojem „parazit“, nahraď ho českým slovem a uveď příklad parazita žijícího v lese. Jak vznikají patra lesa? Vyjmenuj patra lesa. Čím především se patra lesa liší? Vysvětli, co je „potravní řetězec“. Kterou skupinu organismů označujeme jako „producenty“ a proč? Kterou skupinu organismů označujeme jako „konzumenty“ a proč?

31 predátor (lovec) všežravec býložravec klíště
KONZUMENTI býložravec PRODUCENT klíště PARAZIT

32 PATRA LESA PRONIKÁ POUZE 2% SLUNEČNIHO SVĚTLA
MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ SVĚTLA A CHLADÍCÍ EFEKT LISTŮ V KORUNÁCH STROMŮ O 7 – 10 °C NIŽŠTÍ TEPLOTA NEŽ V KORUNÁCH STROMŮ

33 Pozorně si prohlédněte obrázek na str
Pozorně si prohlédněte obrázek na str. 57 a promyslete si odpovědi na následující otázky (pokud nevíš, potichu se poraď se svým sousedem).

34 Která skupina organismů na obrázku chybí?
Pojmenuj organismy na obrázku z hlediska jejich postavení v potravním řetězci. Která skupina organismů na obrázku chybí? Která skupina a proč je základem celého řetězce? Co je zdrojem energie pro celý systém?

35 Potravní řetězec predátoři konzumenti producenti

36 Malé šelmy a dravci, hmyzožravci
Velcí predátoři vlk rys Malé šelmy a dravci, hmyzožravci Býložravci ROSTLINY Rozkladači baktérie houby los jelen hmyz malí hlodavci ptáci šelmy sovy lasička liška

37 králík veverka myš semenožraví ptáci ROSTILINY býložravý hmyz dravý ropucha pavouk hmyzožraví had dravci a sovy liška

38 Učebnice str. 57 až 59 ke slovnímu spojení „Půdní baktérie“

39 Co vyjadřuje POTRAVNÍ PYRAMIDA?

40 Čím se liší zobrazený potravní řetězec od předchozích obrázků?
ztráty energie producenti konzumenti 1. řádu konzumenti 2. řádu rozkladači

41 Vysvětli pojem „rozkladači“.
Uveď příklady rozkladačů. V jakém patře lesa se rozkladači vyskytují a proč?

42 ROZKLADAČ je organismus, který jako potravu využívá zbytky mrtvých těl rostlin a živočichů i jejich výkalů, a rozkládá je na jednodušší látky, tzv. humus. Rozkladači žijí hlavně v půdě. K rozkladačům patří například: bakterie houby živočichové (např. mrchožrouti – sup, rak, hyena-, hmyz, roztoči, stinky,žížaly).

43

44

45

46 Co mají všichni společného???
rozkladači

47 Učebnice str. 59 od „Půdní baktérie“

48 Co tvoří tělo baktérie? Jak můžeme baktérie pozorovat? Co vzniká činností půdních baktérií? Proč jsou tyto látky důležité?

49 BAKTÉRIE jsou nejjednodušší organismy – jejich tělo je tvořené z jediné buňky jsou velmi malé (kolem tisíciny milimetru) – pozorovat je můžeme pouze pod výkonným mikroskopem  často jim říkáme mikrobi jsou nejpočetnější organismy na Zemi vyskytují se ve vzduchu, ve vodě, v půdě, na povrchu i uvnitř těl rostlin i živočichů

50 Tvary bakterií kulovité tyčinkovité - 5 (bacily) zakřivené - 6 1 – kok
2 – diplokok 3 – streptokok 4 - stafylokok tyčinkovité - 5 (bacily) zakřivené - 6

51 Způsobují TLENÍ a HNITÍ.
Půdní bakterie označujeme jako ROZKLADAČE, protože se živí rozkladem organických látek. Způsobují TLENÍ a HNITÍ. Jsou velmi malé, v 1 cm3 půdy žije několik milionů baktérií.

52

53

54 Dead and rotting plant material = mrtvý a hnijící rostlinný materiál
Raven = havran, krkavec Carrion = mršina Blowfly = masařka Pill bug = svinka Dead and rotting plant material = mrtvý a hnijící rostlinný materiál Centipede = stonožka Earthworm = žížala Carrion beetle = hrobaříci

55

56 Potravní Vztahy v lese Les je složitě uspořádaný celek-ekosystém. Jednotlivé organismy tu žijí ve složitých vzájemných vztazích: základem jsou rostliny = výrobci =producenti – při fotosyntéze vytvářejí organické látky - cukr spotřebitelé=konzumenti – živí se jinými organismy: lovci = predátoři - živí se dravě , např. rys, jestřáb, ropucha býložravec – živí se rostlinnou potravou, např. jelen, křivka, lýkožrout všežravec – živí se rostlinnou i živočišnou potravou, např. prase, sojka, mravenec cizopasníci = paraziti – živí se na úkor jiného organismu, např. klíště – saje krev, mšice – sají rostlinné šťávy rozkladači – potravu získávají z rozkladu zbytků rostlin a živočichů v půdě, tím je vrací do oběhu , např. půdní baktérie, houby, roztoči činností rozkladačů vzniká humus Potravní vztahy mezi organismy v ekosystému vyjadřují potravní řetězce.

57 Jak to chodí …

58 HODNOCENÍ

59 Potravní Vztahy v lese Les je složitě uspořádaný celek-ekosystém. Jednotlivé rostliny a živočichové tu žijí ve složitých vzájemných vztazích: základem jsou rostliny = výrobci =producenti – při fotosyntéze vytvářejí organické látky - cukr spotřebitelé=konzumenti – živí se jinými organismy: lovec = predátor - živí se dravě, např. rys, jestřáb, ropucha býložravec – živí se rostlinnou potravou, např. jelen, křivka, lýkožrout všežravec – živí se rostlinnou i živočišnou potravou, např. prase, sojka, mravenec cizopasníci=paraziti – živí se na úkor jiného organismu, např. klíště – saje krev, mšice – sají rostlinné šťávy rozkladači – potravu získávají z rozkladu zbytků rostlin a živočichů v půdě, tím je vrací do oběhu, např. půdní baktérie, houby, roztoči činností rozkladačů vzniká humus Potravní vztahy mezi organismy v ekosystému vyjadřují potravní řetězce.

60 Opakování: PS- str. 13/ 28 a str. 14/ 29 Vysvětli pojmy producent a konzument. Uveď dva příklady z každé skupiny. Popiš podstatu fotosyntézy. Vysvětli pojmy parazit a predátor. Uveď 2 příklady parazita a 2 příklady predátora. Čím se liší predátor a parazit? Vysvětli pojem rozkladač. Uveď 2 příklady. Jaký je význam rozkladačů v přírodě? Uveď příklad potravního řetězce (pastevně kořistnického).

61

62 Vysvětli obrázek:

63

64

65

66

67

68

69 POTRAVNÍ PYRAMIDA


Stáhnout ppt "Vztahy mezi živočichy a rostlinami"

Podobné prezentace


Reklamy Google