Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POPIŠ HLAVNÍ ZNAKY HMYZOŽRAVCŮ, KTERÉ HMYZOŽRAVCE ŽIJÍCÍ V LESE ZNÁŠ? CO JE PRO NĚ TYPICKÉ? MAJÍ HMYZOŽRAVCI V PŘÍRODĚ NĚJAKÝ VÝZNAM? POPIŠ HLAVNÍ ZNAKY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POPIŠ HLAVNÍ ZNAKY HMYZOŽRAVCŮ, KTERÉ HMYZOŽRAVCE ŽIJÍCÍ V LESE ZNÁŠ? CO JE PRO NĚ TYPICKÉ? MAJÍ HMYZOŽRAVCI V PŘÍRODĚ NĚJAKÝ VÝZNAM? POPIŠ HLAVNÍ ZNAKY."— Transkript prezentace:

1

2

3 POPIŠ HLAVNÍ ZNAKY HMYZOŽRAVCŮ, KTERÉ HMYZOŽRAVCE ŽIJÍCÍ V LESE ZNÁŠ? CO JE PRO NĚ TYPICKÉ? MAJÍ HMYZOŽRAVCI V PŘÍRODĚ NĚJAKÝ VÝZNAM? POPIŠ HLAVNÍ ZNAKY NETOPÝRŮ. VYSVĚTLI, JAK SE ORIENTUJÍ V PROSTORU. POPIŠ HLAVNÍ ZNAKY HLODAVCŮ. KTERÉ LESNÍ HLODAVCE ZNÁŠ? POPIŠ JE.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 PRODUCENT KONZUMENTI PARAZIT

32 PRONIKÁ POUZE 2% SLUNE Č NIHO SV Ě TLA MINIMÁLNÍ MNO Ž STVÍ SV Ě TLA A CHLADÍCÍ EFEKT LIST Ů V KORUNÁCH STROM Ů O 7 – 10 °C NI Ž ŠTÍ TEPLOTA NE Ž V KORUNÁCH STROM Ů

33

34

35

36 Velcí predáto ř i vlk rys Malé šelmy a dravci, hmyzo ž ravci Býlo ž ravci ROSTLINY Rozklada č i baktérie houby los jelen hmyz malí hlodavci ptáci šelmy sovy lasi č ka liška

37 králík veverka myš semeno ž raví ptáci ROSTILINY býlo ž ravý hmyz dravý hmyz ropucha pavouk hmyzo ž raví ptáci had dravci a sovy liška

38

39

40 ztráty energie producenti konzumenti 1. ř ádu konzumenti 2. ř ádu rozklada č i

41

42 ROZKLADA Č je organismus, který jako potravu vyu ž ívá zbytky mrtvých t ě l rostlin a ž ivo č ich ů i jejich výkal ů, a rozkládá je na jednodušší látky, tzv. humus. Rozklada č i ž ijí hlavn ě v p ů d ě. K rozklada čů m pat ř í nap ř íklad:  bakterie  houby  ž ivo č ichové (nap ř. mrcho ž routi – sup, rak, hyena-, hmyz, rozto č i, stinky, ž í ž aly).

43

44

45

46 Co mají všichni spole č ného ???

47

48 1)Co tvo ř í t ě lo baktérie? 2)Jak m ůž eme baktérie pozorovat? 3)Co vzniká č inností p ů dních baktérií? 4)Pro č jsou tyto látky d ů le ž ité?

49  jsou nejjednodušší organismy – jejich tělo je tvořené z jediné buňky  jsou velmi malé (kolem tisíciny milimetru) – pozorovat je můžeme pouze pod výkonným mikroskopem  často jim říkáme mikrobi  jsou nejpočetnější organismy na Zemi  vyskytují se ve vzduchu, ve vodě, v půdě, na povrchu i uvnitř těl rostlin i živočichů

50  kulovité 1 – kok 2 – diplokok 3 – streptokok 4 - stafylokok  tyčinkovité - 5 (bacily)  zakřivené - 6

51 P ů dní bakterie ozna č ujeme jako ROZKLADA Č E, proto ž e se ž iví rozkladem organických látek. Zp ů sobují TLENÍ a HNITÍ. Jsou velmi malé, v 1 cm 3 p ů dy ž ije n ě kolik milion ů baktérií.

52

53

54

55

56 Potravní Vztahy v lese Les je složitě uspořádaný celek - ekosystém. Jednotlivé organismy tu žijí ve složitých vzájemných vztazích:  základem jsou rostliny = výrobci =producenti – při fotosyntéze vytvářejí organické látky - cukr  spotřebitelé=konzumenti – živí se jinými organismy: lovci = predátoři - živí se dravě, např. rys, jestřáb, ropucha býložravec – živí se rostlinnou potravou, např. jelen, křivka, lýkožrout všežravec – živí se rostlinnou i živočišnou potravou, např. prase, sojka, mravenec  cizopasníci = paraziti – živí se na úkor jiného organismu, např. klíště – saje krev, mšice – sají rostlinné šťávy  rozkladači – potravu získávají z rozkladu zbytků rostlin a živočichů v půdě, tím je vrací do oběhu, např. půdní baktérie, houby, roztoči činností rozkladačů vzniká humus Potravní vztahy mezi organismy v ekosystému vyjadřují potravní řetězce.

57

58

59 Potravní Vztahy v lese Les je složitě uspořádaný celek - ekosystém. Jednotlivé rostliny a živočichové tu žijí ve složitých vzájemných vztazích:  základem jsou rostliny = výrobci =producenti – při fotosyntéze vytvářejí organické látky - cukr  spotřebitelé=konzumenti – živí se jinými organismy: lovec = predátor - živí se dravě, např. rys, jestřáb, ropucha býložravec – živí se rostlinnou potravou, např. jelen, křivka, lýkožrout všežravec – živí se rostlinnou i živočišnou potravou, např. prase, sojka, mravenec  cizopasníci=paraziti – živí se na úkor jiného organismu, např. klíště – saje krev, mšice – sají rostlinné šťávy  rozkladači – potravu získávají z rozkladu zbytků rostlin a živočichů v půdě, tím je vrací do oběhu, např. půdní baktérie, houby, roztoči činností rozkladačů vzniká humus Potravní vztahy mezi organismy v ekosystému vyjadřují potravní řetězce.

60 Opakování: PS- str. 13/ 28 a str. 14/ 29 1)Vysvětli pojmy producent a konzument. Uveď dva příklady z každé skupiny. Popiš podstatu fotosyntézy. 2)Vysvětli pojmy parazit a predátor. Uveď 2 příklady parazita a 2 příklady predátora. Čím se liší predátor a parazit? 3)Vysvětli pojem rozkladač. Uveď 2 příklady. Jaký je význam rozkladačů v přírodě? 4)Uveď příklad potravního řetězce (pastevně kořistnického).

61

62

63

64

65

66

67

68

69


Stáhnout ppt "POPIŠ HLAVNÍ ZNAKY HMYZOŽRAVCŮ, KTERÉ HMYZOŽRAVCE ŽIJÍCÍ V LESE ZNÁŠ? CO JE PRO NĚ TYPICKÉ? MAJÍ HMYZOŽRAVCI V PŘÍRODĚ NĚJAKÝ VÝZNAM? POPIŠ HLAVNÍ ZNAKY."

Podobné prezentace


Reklamy Google