Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání „Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti“,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání „Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti“,"— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání „Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti“, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

2 1. Vymezení základních pojmů sociální ekonomiky v ČR (historie + současnost) 1. Vymezení základních pojmů sociální ekonomiky v ČR (historie + současnost) Jitka Bučková ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

3 ÚVOD Struktura kurzu ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

4 Geneze a vývoj sociálního podnikání Vývoj sociální péče v historii, role církve a státu Vývoj sociálního podnikání v moderní době, vznik prvních družstev a nadací v českých zemích a ve světě Sociální péče a její vývoj ve 20. století ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

5 Prototypy sociálního podnikání v ČR Historie, současnost Úloha sociálního podnikání Rozlišení sociálního podniku a podnikatelského subjektu ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

6 Sociální podnikání v podmínkách tržní ekonomiky ČR Definice sociální ekonomiky v ČR Zaměstnávání handicapovaných osob Aktuální problémy v ČR Sociální podnikání na úrovni krajů, měst a obcí ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

7 HISTORIE Izrael ( 6 stol. př. n.l.) - pokladničky v chrámech Řecko ( 5 stol. Př. n. l.) -veřejní lékaři, mince pro chudé, Solonův zákon Řím ( 1. stol. n. l.) - klientský systém, spolky

8 Křesťanská charita - po r. 313 hlavní forma společenské pomoci a solidarity ve velkých městech - křesťanská sociální a zdravotní péče a almužnictví ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

9 Židovská komunita - chudinské pokladny - misky na potraviny ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

10 Středověk 5. – 7. stol století úpadku Rozdílné poměry v Evropě Byzanské císařství na východě Stěhování národů na západě Mnišské řády a kláštery byly centrem sociální pomoci ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

11 Vrcholný a pozdní středověk Epidemie, nemoci a hladomory Kolektivní almužnictví Církev - do 15. stol. byla hlavním světským milosrdenstvím - plnila zprostředkovatelskou roli mezi chudou a bohatou společenskou vrstvou ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

12 Vrcholný a pozdní středověk !Problém! Velký růst výdajů církve Snižování podílů pro pomoc chudým a nemocným ( až na 3%) ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

13 Špitální péče 2 pol. 8. stol. Útulky pro cizince Léčebná péče Dočasná útočiště žebráků r. 929 Praha r. 1055 Olomouc ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

14 Bratrstva: Náboženská sdružení Charitativní činnost Řemeslné cechy: Vzájemná profesní solidarita - ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

15 Vývoj družstevnictví a nadační činnosti v českých zemích 19. století - růst produkce ALE zhoršení podmínek nižších vrstev - řešení ve vzájemné pomoci, spolupráci a solidaritě - síla družstev spočívala na principu svobodného členství založeného na ekonomických a sociálních zájmech ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

16 Vývoj družstevnictví a nadační činnosti v českých zemích 19. století 1847 založen Pražský potravní a spořitelní spolek - od členů přijímal finance na potraviny a otop v zimě 1873 - družstev na území kolem 780 ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

17 Kampeličky, záložny Kampeličky -zaměřeny na vesnici či farnost - důraz na dobré vztahy sousedů - vzájemná pomoc a solidarita Záložny -zakládány řemeslníky a sedláky -vysoké členské podíly - Komerční pojetí ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

18 Družstevnictví a nadační činnost v letech do r. 1948 - velký rozvoj družstevního podnikání byl podpořen vznikem samostatné republiky - velmi silná, společensky významná odvětví 1921 vznik Centrokooperativ - svaz jednot zemědělských dreužstev 1920 - Všeobecná družstevní banka a družstevní lidová pojišťovna Čechoslavia ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

19 Družstevnictví a nadační činnost v letech do r. 1948 Velký rozvoj byl však přerušen druhou světovou válkou a okupací. Politický systém byl zlikvidován. Do centrál a vedené ústředí družstev byly dosazeni němečtí komisaři a došlo ke sjednocení družstev. ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

20 Družstevnictví a nadační činnost v letech po roce 1948 Únorový převrat 1948 - faktická úplná likvidace sektorů družstevní činnosti - zestátnění ( Družstevní banka a pojišťovna) Nadace - transformace do masových organizací - rušení nevyhovujících ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

21 Družstevnictví a nadační činnost v letech po roce 1948 Zemědělská družstva nahrazena JZD Spotřební družstva - vznik Jednot Výrobní družstva měla pouze vymezenou činnost. Původní charakter byl družstevnictví navrácen až po roce 1989! ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

22 Péče o chudé a nemocné Záležitost církve s rozvojem měst a tržní ekonomiky se situace začínala měnit Osvícenské reformy Josefa II - institucionalizace chudinské péče - přímá podpora státu pro ústavy sociální péče - nalezince, sirotčince - chudinské zákony ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

23 Péče o chudé a nemocné Péče o děti - s postupnou industrializací se zvyšoval počet nezaopatřených dětí, žebrajících nebo pracujících i ve velmi nízkém věku - zřizování ústavů Spolek pro nuzná dítka, Spolek pro vychování zanedbané mládeže ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

24 Sociální péče ve 20. století - po roce 1918 byl patrný větší vliv státu Základní skupiny potřebných občanů: Veteráni z války ( invalidé), pozůstalí vojáků Nezaměstnaní ( útlum válečného průmyslu) Oslabené obyvatelstvo ( nemoci – tuberkuloza) 1918 – 1938 Spolky a dobrovolné organizace ( charitativní, účelové) ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

25 Sociální péče ve 20. století Ministerstvo sociální péče V bohatých obcích zřizovány chudobince, starobince a chorobince Útulky pro děti, mateřské školy Řízená distribuce potravin Spolupráce státu a soukromých spolků Vyšší škola sociální péče ( Alice Masaryková) ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

26 Sociální práce a podnikání po válce 1945 – 1948 byla zachována tradice sociální péče Po roce 1948 byl rozvoj oblasti velmi zredukován ( „přežitek kapitalismu“) Stát převzal veškerou sociální péči a zlikvidoval dosavadní poskytovatele ( charita, spolky, církevní řády) Zrušení ministerstva práce a sociálních věcí (až do r. 1969) ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

27 Sociální práce a podnikání po roce 1989 Nové sociální problémy - Lidé bez domova, prostituce, rasismus, drogy, nezaměstnanost, propuštění vězni, atd. ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

28 Sociální práce a podnikání po roce 1989 Vznik velkého množství nestátních organizací zabývající se sociální prací Obnova charit, církevních spolků, ústavů Obnova sociálního školství ( střední i vysoké školy) ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

29 Úloha sociálního podnikání Základní pojmy: Sociální – společenský Sociální politika Sociální péče a pomoc Sociální služba Sociální podnikání ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

30 Úloha sociálního podnikání Znaky sociálního podnikání ? (Viz připravený text pro účastníky) ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

31 Úloha sociálního podnikání Definice sociální firmy: „ Konkurenceschopný podnikatelský subjekt působící na běžném trhu, jehož účelem je vytvářet pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na trhu práce a k tomu jim poskytovat přiměřenou pracovní a psychosociální podporu. ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

32 Úloha sociálního podnikání Sociální podnik Podnikatelský subjekt ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

33 Sociální podnikání v ČR Návrh sociální ekonomiky byl rozvinut v posledních dvaceti letech Sociální ekonomika: Souhrn soukromých aktivit Alternativa vůči veřejnému sektoru Cílem je poskytnutí služby Propojení ekonomické a sociální činnosti Zisk není prvotním cílem, spíše zaměstnanost a soudržnost místní komunity ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

34 Sociální podnikání v ČR Zaměstnávání handicapovaných osob dle standardů znevýhodněné na trhu práce Skupiny znevýhodněných osob Sociální podnik má zaměstnat minimálně 25% znevýhodněných osob, max 50% ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

35 Sociální podnikání v ČR Aktuální problémy v ČR Právní formy sociálního podnikání Změna občanského zákoníku: Nově „Sociální družstvo“ ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

36 Sociální podnikání v ČR - příklady ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

37 Jitka Bučková Tel: 776 078 440 Email: ji.buckova@gmail.com ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz


Stáhnout ppt "Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání „Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti“,"

Podobné prezentace


Reklamy Google