Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Jak prezentovat veřejnosti lesnictví a práci lesníka Ivan Rynda Strážnice -

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Jak prezentovat veřejnosti lesnictví a práci lesníka Ivan Rynda Strážnice -"— Transkript prezentace:

1

2 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Jak prezentovat veřejnosti lesnictví a práci lesníka Ivan Rynda Strážnice - Moravské Slovácko 12. října 2010

3 vstupní varování: Opening warning: referující není přírodovědec! ani lesník  … – ale lesníky má rád…

4 osoby a obsazení Účastníci: učitelé ochránci životního prostředí ochránci přírody a krajiny „lesní pedagogové“ – a pedagožky lesní mužové lesní žínky LESÁCI A LESNÍCI, –lidé s vysokou profesní hrdostí

5 veřejnost, lesnictví a lesníci aneb trocha provokace osnova: teze – paradox bariéry škála sporu vyvracení bariér cílová adresa (adresát) pozitivní obraz prostředky témata

6 veřejnost není stejnorodá (homogenní) jako brambora – každý člověk má lesníky NERAD JINAK teze – paradox: lidé mají rádi: les dřevo, houby, lesní plody, ochmet a jmelí výrobky ze dřeva, smaženici a džem přírodu – a nemají rádi: lesníky (někdy a někteří lidé) PROČ?

7 bariéry v nejširší veřejnosti lesník, hajný, fořt – a myslivec lesník pěstitel – a dřevožrout lesník, tichý pozorovatel přírody – a hlučný dřevař s lakatošem lesník, znalec pěšinek a zákoutí – a ničitel cest a tvůrce erozních rýh skromný lesník v holínkách a hubertusu – Lesy České republiky… aneb „Hluboké lesy jsou markýze Géra! Smí si vzít sirotek do klínu drva?“

8 škála a vývoj sporu v odborné veřejnosti průmysl stavebnictví a doprava myslivost nevládní organizace zemědělství lesnictví ochrana přírody a krajiny – a dále nekonfliktní: věda zoologie botanika entomologie lepidopterologie …

9 prostor, čas a důvěra společná, sdílená, ale diferencovaná odpovědnost ČAS: shodněme se nejprve na cíli, potom na postupných krocích lesnický pud a ochranářská pověra aneb ekosystémy a procesy PROSTOR: rozdělme si území: vysokokmen střední les pařezina a výmladkový les; holoseč a výběrný způsob; hospodářský les, ochranný les, les zvláštního určení – a divočina… výsledek i předpoklad? – DŮVĚRA

10 výzkum CESES, 2002, 2 500 respondentů ČR: 8 % - neví... 18 % - souhlasí! 74 % - rozhodně nesouhlasí... otázka: Máme si v české společnosti věřit? „většině lidí je možno důvěřovat“: 18 % „nevím/neodpověděl“: 8 % „člověk musí být ve styku s ostatními velmi opatrný“: 74 % „Nevěřte nikomu, pozorujte manželku, své děti, oznamte vládě jejich činnost!“ (V. I. Lenin) věřte odborníkům problém: kdo je odborník?... odborníka poznáte jen díky odvaze, s níž se svěříte rozhodovacím procesům, a mluvíte s ním předem, nikoli zadem... věřte správným nevládním organizacím! problém: která je správná? když nevíš – nějakou založ!

11 čtyři dílčí závěry ve sporu je třeba: aktivně budovat důvěru mít dobře navržený rozhodovací proces ctít princip diferenciace mít jasno, co představuje PŘEDMĚT OCHRANY: ekosystém proces biotop konkrétní druh

12 zpět – pojďme na to od lesa Jak prezentovat veřejnosti lesnictví a práci lesníka: prací… (dobrou): - ale na to jste si mne určitě nepozvali… sdělovací prostředky, filmy, public relations, reklama, reklamní předměty…: - na to zde máte odborníka exkurze, výlety: - přesvědčování přesvědčených přednášky a znalosti: - ty nosím všude s sebou a jako správný lesní pedagog je uplatním při každé vhodné (i nevhodné) příležitosti

13 bariéry v nejširší veřejnosti lesník, hajný, fořt – a myslivec: –„rozpojit“: myslivost je v nelásce – zbavme se jí! lesník pěstitel – a dřevožrout –ukazovat zmlazení, oplocenky, saprofyty, chůdové kořeny, obnovu dřevinné skladby podle souborů lesních typů… lesník, tichý pozorovatel přírody – a hlučný dřevař s lakatošem –1. techniky lákat k mašince –2. romantiky přivést k přibližování dřeva potahem (nebo aspoň lanovkou) lesník, znalec pěšinek a zákoutí – a ničitel cest a tvůrce erozních rýh – prostě „jen“ ty erozní rýhy nedělat – pochlubit se systémem map při hospodářské úpravě lesů a znalostí terénu skromný lesník v holínkách a hubertusu – Lesy České republiky, velcí vlastníci a strašení restitucemi sudeťákům na podporu privatizace… aneb „Hluboké lesy jsou markýze Géra! Smí si vzít sirotek do klínu drva?“ – má zůstávat dřevní hmota v lese?

14 cílová adresa a pozitivní obraz tři možnosti: nábor pro lesnictví zlepšení image (obrazu) lesníka v očích veřejnosti (svazování dětí lanem → probírka) výchova ke vztahu k přírodě mnoho možností: cílová adresa podle: věku vzdělání pohlaví

15 pozitivní obraz teze: znalost lesa, jeho využívání, nakládání s lesem od mýcení a dřevorubectví (těžby a přibližování dřevní zásoby) je jednou z nejstarších lidských činností a dovedností, která se později stala oborem a vědou lesnická věda je jednou z nejkomplexnějších věd o přírodě ekologie i lesnictví jsou zaměřeny na souvislosti ekologie: zaměření na pozorování a popis lesnictví: zaměření na účel a využití lesník je proto vědec i praktik, výzkumník i těžař, pozorovatel i technik, botanik, zoolog, ornitolog, entomolog, hydrolog – i strojař, zeměměřič, mapař, zvěd i řemeslník, vtipálek i ekonom, romantik i chlapák… NĚCO Z TOHO URČITĚ ZABERE!

16 návrat – k pokoře… ALE CHCETE-LI UČIT LÁSCE K PŘÍRODĚ, ZBAVTE SE NUTKÁNÍ TOMU POMOCT…  vždy a všude – v divočině ne, skoro všude ANO! „Jak prezentovat veřejnosti lesnictví a práci lesníka“ (třetí pokus…)

17 Milléniové hodnocení ekosystémů zásobovací (zdroje):kulturní služby (nemateriální): potravaduchovní a náboženské vodarekreace a měkká turistika dřevoestetické vláknainspirační a spirituální biochemikálievzdělávací genetické zdrojeemoční regulační služby – regulace:kulturní dědictví podnebí – klimatupodpůrné služby (pro ostatní): chorobtvorba půdy zdrojů vodyprimární produkce cirkulace vody a její čistotypotravní řetězec

18 Milléniové hodnocení ekosystémů

19

20 příroda nám poskytuje statky a služby: 1.přírodní zdroje (zásobárna přírodních zdrojů) 2.prostor (prostor obecně, „sinky“, propady, výpusti) 3.předmět poznání a estetických podnětů 4.systémová podpora života na Zemi – komplexní služby funkčních ekosystémů

21 dělení přírodních zdrojů: podle vyčerpatelnosti: –nevyčerpatelné: sluneční energie, voda –vyčerpatelné: ostatní podle obnovitelnosti: –neobnovitelné: fosilní paliva, rudy... –obnovitelné: biomasa, dřevo (strom, les)...

22 dělení přírodních zdrojů: podle spotřebovávání: spotřebovávatelné: to, co spotřebováváme (přeměňujeme, ničíme) pro uspokojení svých potřeb: neobnovitelné: fosilní paliva, rudy obnovitelné: dřevo (strom, les), biomasa nespotřebovávatelné: to, co pro uspokojení svých potřeb nespotřebováváme (nepřeměňujeme, neničíme), ale co představuje nezbytnou podmínku pro obnovu obnovitelných zdrojů a absorpci znečištění (propadů, sinků): půda, biodiversita, velikost areálu ekosystému (přemýšlet o klasifikaci a úplnosti výčtu) racionální a hospodárný způsob využívání spotřebovávatelných zdrojů nazýváme ekoefektivita; racionální způsob využívání nespotřebovávatelných zdrojů nazýváme ekosystémový přístup

23 produkční a mimoprodukční funkce lesa produkční funkce lesa: dřevo houby a lesní plody jmelí a ochmet

24 produkční a mimoprodukční funkce lesa mimoprodukční funkce lesa: vodoochranná, retenční, půdoochranná les váže nerostné látky (hlavně dusík, fosfor, vápník, hořčík, draslík – které by byly jinak s vodou odplaveny, půda a krajina by byla zbavena živin a zakyselila by se => degradace a desertifikace půd) klimatotvorná a termoregulační refugiální (útočiště rostlinných i živočišných druhů) pohlcování oxidu uhličitého, zachycování škodlivin produkce kyslíku podpora biologické rozmanitosti funkce specificky zaměřené k člověku: zdravotní, rekreační, kulturní, estetická, badatelská, inspirativní, duchovní, spirituální…)

25 produkční a mimoprodukční funkce lesa strom má chladicí a termoregulační funkci, vyrovnává energetickou bilanci krajiny, ve dne chladí a v noci hřeje: průměrně vzrostlý odpaří až 300 l vody denně, která chladí odparem a v noci „pohlcuje chlad“" kondenzací páry 14 000 MW (ověřit!) = instalovaný výkon všech českých elektráren instalovaný výkon stromů je tedy 5–6 000x větší

26 přírodní zdroje (zásobárna přírodních zdrojů) zásoby: 1.uhlí – na 300 let 2.zemní plyn – na 150 let 3.ropa – na 50 let a horniny? a nerosty? a rudy?

27 dřevo je obnovitelný zdroj: vystačí nám i našim dětem a vnukům, poslechneme-li lesníka Hartiga: „Les máme svým potomkům předat ve stejném nebo lepším stavu, než jsme jej převzali… 1808 Hartig, L. Topíme-li dřevní štěpkou, uvolní se do ovzduší stejné množství uhlíku (CO 2 ), jako když strom zpráchniví; ale neuvolní se uhlík z podzemního lesa, který tam rostl 300 milionů let. a nebo ukazovat probírku a výchovné zásahy do 40 let věku… kdo je dělal 300 milionů let?

28 Společnost, životní prostředí, krajina a les

29

30 les, biosféra a člověk globální poruchy klimatu, skleníkové plyny a cyklus uhlíku povodně, vodní režim v krajině a les roční úhrn srážek v jednom dni a les, kde vzrostlý strom odpaří až 300 litrů vody denně… stavba z betonu a stavba ze dřeva potřebujeme hospodářský les, ale i les ochranný a les zvláštního určení smíme mít i lignikulturu, ale prales je krásnější LESNÍK JE ZNÁ VŠECHNY – VĚŘTE SI!

31 dřevo jako surovina a výrobky ze dřeva Na jednu schůzi dolní komory padne milion a čtvrt listů kancelářského papíru. Každý Čech v roce 2007 spotřeboval: 148 kilo papíru 29 600 listů kancelářského papíru A4 444 kilogramy dřeva 81 listů papíru denně rok 1994: 64 kilo papíru ročně = 35 listů denně Do lesa chodíme Češi stále méně: v roce 1994 25krát ročně v roce 2007 jen 19krát...

32

33

34 a nepřeberně atrakcí: ekologická architektura a stavby ze dřeva: Petr Suske, Aleš Brotánek, Martin Rajniš nábytek John Muir certifikace dřeva (PEFC, FSC) „Věc je dobrá, když směřuje k zachování integrity, stability a krásy biotického společenství. Je špatná, jestliže směřuje jinam.“ Aldo Leopold

35 historie keltští druidové slovanští bůžkové Karel IV: Codex Carolinus, resp. Maiestas Carolina kolem r. 1350): trvale uchovat les jako takový bez ohledu na formu vlastnictví a osobu vlastníka pro potřeby budoucnosti - ve veřejném zájmu Edikt především ochraňoval lesní porosty před klučením a vypalováním a stanovil rozsah kácení a používání dřeva, ale zakazoval už i loupání stromů (lýčení). Ohled na budoucí generace. 1379 Chebský lesní edikt

36 historie Hans Carl von Carlowitz (Hannß Carl von Carlowitz, 1645–1714) Sylvicultura oeconomica, oder haußwirthliche Nachricht und Naturmäßige Anweisung zur wilden Baum-Zucht (1713) trvale udržitelný výnos (trvalost, vyrovnanost a nepřetržitost výnosu) – hospodářský výběrný způsob aneb co je ekologické, je i ekonomické Marie Terezie: 1754 Český a Moravský Císařský lesní edikt, 1756 Slezský – tereziánský lesní kodex 1838 první dvě přírodní rezervace na území ČR: Žofínský (Buquojský) prales, Hojná Voda (Novohradské hory)

37 historie Cotta H. (Jiří; Vilém): staťové a lánové soustavy hospodářská úprava lesů Korf Václav: Hospodářská úprava lesů, Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1955 Bohumil Doležal: Časová úprava lesa, Slovenské vydavatelstvo polnohospodárskej literatury, Bratislava 1808 Hartig, L.: „Les máme svým potomkům předat ve stejném nebo lepším stavu, než jsme jej převzali…“ Radslav Kinský: „Letos les víc nedal…“ Matejovie, Alois Zlatník, Igor Míchal, Jan Jeník, Vladimír Krečmer, Tomáš Vrška, Václav Stránský…

38 historie a politika „Brzy kultura měřiti se bude opětným zalesněním.“ TGM, 1890 lesník Aimo Kaarlo Cajander (1879–1943): –profesor lesnictví 1911–1934 –poslanec parlamentu od 1929 –generální ředitel finských lesů 1934–1943 –ministerský předseda Finska 1922, 1924 a 1937– 1939 –předseda liberální Národní pokrokové strany 1933–43 premiér Indulis Emsis, březen–prosinec 2004, Lotyšsko

39 ochrana ekosystémových služeb potravně-rozmnožovací řetězec – osud kostarického deštného pralesa: deštníkové druhy: velké množství druhů i jedinců stromů →vytvářejí deštníkový porost – prostředí pro všechny (ostatní) druhy přirozeně vzácné druhy (druhy významné z hlediska člověka): vzácné dřeviny (teak, mahagon, eben, guajak) → vytvářejí prostředí u nás v obýváku… běžné druhy (deštníkové druhy): 21 druhů plodožravých ptáků → umožňují rozmnožování velké většiny stromů (polo)klíčové druhy – ohniskové druhy: Caesaria corymbosa: druh stromu, jehož plody přežívají a jsou poživatelné i v obdobích sucha → umožňuje přežít ptákům klíčové druhy: tyran škraboškový (Tityra semifasciata) → jediný druh, který umí rozmnožovat Caesarii corymbosu (ohniskové druhy)… (Howe 1977)

40 Co je nám do Kostariky? táže se neoklasické ekonomické paradigma... INU:

41 jeřáb obecný – ptačí, Sorbus aucuparia L., cv. Edulis Diech: pro vysoký obsah kyseliny parasorbinové v plodech semena nevyklíčí → musí projít zažívacím traktem ptáků (nejčastěji drozdovitých)…   

42 potravní řetězec 100x jinak... člověk, panská pejcha a trh: káva pro labužníky: kávová zrna → zažívací trakt cibetky → kafe… to mi něco připomíná... kafe... Káva a svět kávy se pro nás stal fascinujícím zážitkem a trvale hledáme a nalézáme nové a nové chutě, vůně a pocity. Přijměte naše pozvání do tohoto okouzlujícího světa, budeme velice rádi Vašimi průvodci. Korunní č. 46, Vinohrady Vodičkova 6, Nové Město Pražské Londýnská 46, Vinohrady za tým mamacoffee Marta a Daniel Kolských

43 Wollemia nobilis wolemie vznešená druh starý 200 mil. let

44 Obyčejný smrk. Výška 4 metry, roste 910 metrů nad mořem. Kmen je starý asi 600 let – a kořeny, z nichž klonuje, 9 550 let... Stáří kořenů stanoveno ale radiouhlíkovou metodou. pohoří Fulu, kraj Dalarna, Švédsko Leif Kullman, 2004

45 Očarovaný les Jackson Pollock

46 Děkuji vám: za trpělivost; za pozornost; za pochopení!


Stáhnout ppt "Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Jak prezentovat veřejnosti lesnictví a práci lesníka Ivan Rynda Strážnice -"

Podobné prezentace


Reklamy Google