Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Distribuce látek mezi vodu a oktanol Partiční koeficient K ow A water  A octanol oktanolová fáze vodná fáze Proč oktanol? Živočišné a rostlinné tkáně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Distribuce látek mezi vodu a oktanol Partiční koeficient K ow A water  A octanol oktanolová fáze vodná fáze Proč oktanol? Živočišné a rostlinné tkáně."— Transkript prezentace:

1 Distribuce látek mezi vodu a oktanol Partiční koeficient K ow A water  A octanol oktanolová fáze vodná fáze Proč oktanol? Živočišné a rostlinné tkáně (zejména tukové) vykazují podobné fyzikálně-chemické vlastnosti jako oktanol

2 Hodnoty K ow K ow vykazuje hodnoty 10 -0.24 v široké rozmezí : 10 8.23 látkaK ow benzene10 2.13 phenol10 1.45 trichloroethene10 2.42 phenanthrene10 4.57 2,2’,5,5’- tetrachlorobiphenyl 10 6.18 Experimentální určení K ow : “shake flask”. Často nekvalitní měření, např. pro DDT je rozmezí publikovaných log K ow od 4.89 do 6.91; zdrojem více než 60 článků ( Pontolillo a Eganhouse, 2001 ) Pontolillo a Eganhouse, 2001

3 Publikovaná data pro K ow DDT Pontolillo and Eganhouse (2001)

4 Příklad 10 -6 molu lindanu je přidáno do 100 ml dělící nálevky, která obsahuje 10 ml oktanolu a 90 ml vody. Po ustálení při 25  C, jaká bude koncentrace lindanu ve vodě? lindan: K ow = 10 3.78

5 Příklad - řešení

6 Odhad K ow Nejčastěji korelací ze známé rozpustnosti kapalné látky ve vodě:

7 Příklad - pokračování Odhadněte K ow chlorobenzenu z jeho rozpustnosti při 25°C, rozpustnost hledejte např. na http://srdata.nist.gov/solubility/ Nalezeno: C w sat = 4.38·10 -3 mol/l Doporučená hodnota z literatury je 2.84 – velmi dobrá shoda.

8 Test: přiřaďte rozpuštěným látkám K ow rozpuštěná látkaK ow 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin10 5.74 tetrachloroethene10 2.88 1,2,3,5-tetrachlorobenzene10 6.64 2,4,5-trichlorobiphenyl10 4.65 1,1,2,2-tetrachloroethane10 2.39 Malá nápověda: hodnota K ow je zpravidla tím vyšší, čím nižší je rozpustnost příslušné látky ve vodě (tj. čím více je hydrofobní)

9 Biokoncentrace a biomagnifikace Bioconcentrace (bioakumulace) –pasivní shromažďování toxických látek v organismu –z vodného prostředí –z půdního prostředí –ze vzduchu Biomagnifikace –Shromažďování toxických látek v organismu prostřednictvím potravního řetězce: vede k vyšším koncentracím ve vyšších organismech Rachel Carson: The Silent Spring

10 Schéma biokoncentrace a biomagnifikace

11

12 Sorpce v organismech Organismy obsahují vodu, soli makromolekuly –proteiny, celulózu, polysacharidy –lipidy, glycidy (karbohydráty) –kutin, lignin převažující pořadí ve většině organismů –proteiny > karbohydráty > lipidy obsah lipidů (tuků) je různý –10-30% ve většině organismů, jsou obsaženy ve většině tkání –zastoupení tuků může být ovšem i 1% nebo až ~50% celkové hmoty organismu

13 Sorpce v organismech Distribuce kontaminantů v organismech je různá v různých tkáních Příklad: 1,2-dimethylbenzene log K ow = 3.16 organic phaselog K org-w octanol3.16 triacylglycerides3.25 liposomes2.98 cutin2.81 lignin2.08

14 Sorpce v organismech: příklad (1,2-dimethylbenzene) Distribuce do proteinu Distribuce do lipidů organic phaselog K org-w octanol3.16 triacylglycerides3.25 liposomes2.98 cutin2.81 lignin2.08

15 Model celého organismu –snaha zahrnout všechny typy tkání –vyjádřeno pomocí partičních koeficientů podobné rovnice lze napsat pro rovnováhu s každým jiným médiem (např. se sedimentem) Hlavní roli zpravidla hraje distribuce do lipidů. Celková distribuce mezi vodou a organismem

16 Vyjádřen z celkové koncentrace v organismu Biokoncentrační faktor Jaký je vztah BCF a (teoreticky určeného) K bio ? Příklad: PCB (TCB - 2,2’,5,5’-tetrachlorobiphenyl) a fytoplankton  K bio  BCFBCF

17 Biokoncentrační faktor: příklad Odhadnout K bio a srovnat se změřeným BCF TCB: log K ow = 6.09 Fytoplankton: Anabaena spp., f lip = 0.053 Změřený BCF pro TCB: 10 4.40 Proč je K bio > BCF? Příčinou je především zanedbání metabolických procesů.

18 BCF a ostatní partiční koeficienty BCF se musí změřit, nebo se musíme spokojit s přibližným odhadem (K bio prostřednictvím K ow ), který je obvykle nadsazený


Stáhnout ppt "Distribuce látek mezi vodu a oktanol Partiční koeficient K ow A water  A octanol oktanolová fáze vodná fáze Proč oktanol? Živočišné a rostlinné tkáně."

Podobné prezentace


Reklamy Google