Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana ovzduší Povinnost pravidelně měřit imise mají ze zákona městské aglomerace o počtu obyvatel více než 350 tis. a dále OZKO, které stanovuje každý.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana ovzduší Povinnost pravidelně měřit imise mají ze zákona městské aglomerace o počtu obyvatel více než 350 tis. a dále OZKO, které stanovuje každý."— Transkript prezentace:

1 Ochrana ovzduší Povinnost pravidelně měřit imise mají ze zákona městské aglomerace o počtu obyvatel více než 350 tis. a dále OZKO, které stanovuje každý rok ČHMÚ. Prašné částice PM 10 jsou nejdůležitějším parametrem pro vymezování OZKO. Obce a města na Boskovicku nepatří ani do jedné z těchto kategorií. Největší problémy: 1) Doprava – rostou především emise tuhých znečišťujících látek, které lze redukovat následující způsoby: V rámci ÚP plánovat odklony dopravy z přetížených komunikací mimo obec Využívat železnice Při územním řízení umisťovat objekty,k nimž se stahuje automobilová doprava, na okraj obce (např. ČS PHM, supermarkety). Podporovat rozvoj nemotorizovaných druhů dopravy (především cyklistické a pěší – cyklostezky). Parkoviště umisťovat tak, aby se minimalizoval dopad emisí na občany (dál od bytové zástavby a jejich oddělování vzrostlou zelení V exponovaných místech nadále vybírat poplatky za dopravu a tím omezit parkování v centru města Ve smyslu vyhlášky. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, dbát na včasný úklid po zimní údržbě a to do 31. 5. každého roku. Ve vybraných místech vhodně vysazovat městskou zeleň k zachytávání emisí z dopravy – např. výsadba kolem komunikací

2 Ochrana ovzduší 2) Malé spalovací stacionární zdroje – emise z těchto zdrojů kolísají v závislosti na podmínkách topných sezon. Obec může působit na snižování emisí následujícím způsobem: Kontrolovat malé spalovací zdroje zda jsou v nich spalována pouze paliva, která jsou určená výrobcem. Kontrolovat a sankcionovat neplnění emisních limitů u malých zdrojů znečišťování ovzduší. Vztahuje se pouze na zdroje určené k podnikatelské činnosti,. V průběhu stavebního a územního řízení prosazovat, aby se používaly nejekologičtější technologie. Nepovolovat umísťování zdrojů nebezpečných emisí uvnitř města a bytové zástavby a umísťovat je v rámci ÚP do průmyslových zón na okraji obce – nové zdroje se povolují převážně v průmyslové zóně Nepovolovat uvnitř města stavby, které by ve svém důsledku vedly k navyšování jak osobní tak nákladní dopravy Kontrola dodržování povinností provozovatelů a emisních limitů středních, velkých a zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší je v kompetenci ČIŽP. Velké a zvláště velké zdroje eviduje Krajský úřad JmK. V případě problémů (stížnosti občanů na emise nebo zápach) je třeba informovat ČIŽP a Krajský úřad JmK.

3 Ochrana půdního a lesního fondu Plány rozvoje lesů, zpracovaných podle přírodních lesních oblastí. Na území ČR je celkem 41 přírodních lesních oblastí. Zpracování těchto oblastních plánů rozvoje lesů zajišťuje Ministerstvo zemědělství ČR V koncepci lesů je tedy kladen hlavně důraz na produkční funkce lesa, mimoprodukční funkce lesa, zájem je o ekologické využívání lesa. Obnova lesa je naplnění podílu melioračních a zpevňujících dřevin umělou obnovou pomocí předsunutých náseků a zalesnění menších holin výhradně meliorační a zpevňující dřevinou. Hlavním cílem výchovy porostů je dosažení kvalitních, odolných a vysoce produkčních porostů. Tohoto cíle je dosahováno především včasnou a důslednou výchovou v nejmladších porostech, tj. ve stádiu prořezávek a prvních probírek, která je rovněž prostředkem k výraznému ovlivnění celoplošného zpevnění porostů. V oblasti obnovy porostů musí být tam, kde je to účelné, využívány násečné obnovní prvky za účelem vnášení melioračních a zpevňujících dřevin. Hospodářský způsob podrostní se musí uplatňovat při okrajových sečích clonných pro přirozenou obnovu. Holé seče by měly být použity pouze pro prořídlé části porostů a zabuřenělé porostní zbytky. Výběrný způsob provádění těžby by se měl uplatňovat na mimořádně nepříznivých stanovištích. Městské a obecní lesy Hospodaření v těchto lesích je prováděno v souladu s vypracovaným desetiletým hospodářským plánem, za jehož závazná a doporučená ustanovení a za odbornou úroveň hospodaření odpovídá odborný lesní hospodář.

4 Ochrana přírody


Stáhnout ppt "Ochrana ovzduší Povinnost pravidelně měřit imise mají ze zákona městské aglomerace o počtu obyvatel více než 350 tis. a dále OZKO, které stanovuje každý."

Podobné prezentace


Reklamy Google