Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Olympijské hry v Sotchi Olympijští medailisté  Martina Sáblíková  Martina Sáblíková je česká rychlobruslařka specializující se na dlouhé tratě,  dvojnásobná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Olympijské hry v Sotchi Olympijští medailisté  Martina Sáblíková  Martina Sáblíková je česká rychlobruslařka specializující se na dlouhé tratě,  dvojnásobná."— Transkript prezentace:

1

2 Olympijské hry v Sotchi

3 Olympijští medailisté  Martina Sáblíková  Martina Sáblíková je česká rychlobruslařka specializující se na dlouhé tratě,  dvojnásobná olympijská vítězka a několikanásobná mistryně České republiky,  Evropy i světa, držitelka několika juniorských i seniorských světových rekordů.  Na zimních olympijských hrách ve Vancouveru zvítězila na tratích 3 a 5 km,  v závodě na 1 500 m byla třetí. Od sezóny 2006/2007 Martina Sáblíková  rovněž vládne Světovému poháru v rychlobruslení na dlouhých tratích, jehož  celkové pořadí již šestkrát vyhrála.  Lukáš Bauer  Lukáš Bauer je českým reprezentantem v běhu na lyžích. V sezóně 2007-2008  suverénně vyhrál Tour de Ski a Světový pohár v běhu na lyžích 2007/08. Svůj  triumf na Tour de Ski pak zopakoval i v sezóně 2009/2010. Na ZOH v Turíně a  na MS v Liberci získal v závodě na 15 km klasicky stříbrnou medaili. Z  Vancouveru si Lukáš přivezl dvě bronzové medaile za 15km volnou technikou  a štafetový závod. Je mistrem České republiky v závodě na 10 km klasicky  (2003, 2004) a skiatlonu (2004).

4 Olympijští medailisté  Karolína Erbanová  Karolína Erbanová je česká rychlobruslařka specializující se na krátké a  střední tratě. Je několikanásobnou juniorskou mistryní světa a držitelkou  jednoho juniorského světového rekordu. V sezoně 2012/2012 dokázala  poprvé zvítězit ve světovém poháru na trati 1000m.  Hokej  Česká hokejová reprezentace vznikla po rozpadu Československa, kdy  došlo i k rozdělení československé hokejové reprezentace. Český tým byl  direktoriátem IIHF určen jako následovník československé reprezentace,  proto byl zařazen do elitní skupiny mistrovství světa. Česká hokejová  reprezentace dokázala jako jediná vyhrát třikrát mistrovství světa v  řadě v systému playoff. Patří mezi nejlepší reprezentační týmy světa. Z celkem dvaceti účastí na MS (1993-2012) si česká reprezentace přivezla šest zlatých, jednu stříbrnou a pět bronzových medailí. Dvakrát prohrála souboj o bronzovou medaili a šestkrát skončila již ve čtvrtfinále. Na olympijských hrách získala reprezentace jednu zlatou medaili v Naganu a jednu bronzovou medaili v Turíně. Ve Vancouveru skončila reprezentace ve čtvrtfinále a obsadila 7. místo

5 O Sotchi  Sochi - (rusky: Сочи[2]) je ruské město v Krasnodarském kraji, nacházející se mezi pobřežím Černého moře a úpatím Kavkazu. Žije v něm okolo 330 tisíc obyvatel. Soči s předměstskými oblastmi je roztaženo do délky 147 kilometrů a může proto být v závislosti na pojetí evropských hranic označováno za nejdelší město v Evropě. Městská aglomerace Velké Sočije rozlohou 3502 km2 největší v Rusku, 3,5krát větší než Moskva. Hry se budou odehrávat ve dvou lokalitách – v pobřežním uzlu a horském uzlu. Pobřežní uzel se nachází na východním okraji aglomerace Sochi – v části Adler, téměř na samé hranici s Gruzií. V olympijském parku se budou odehrávat všechny „halové sporty a zahajovací/závěrečný ceremoniál na olympijském stadioně. Horský uzel naleznete v Krasnaye Poljaně a jejím okolí. Krasnaya Poljana je vzdálena zhruba 30 minut jízdy od pobřeží (z Adleru) a do hor povede jednak nově postavená dálnice i vysokorychlostní vlaková dráha. Zde se budou odehrávat všechny venkovní disciplíny v horských střediscích v samotném okolí Krasnayi Poljany.  Podnebí a geografie  Navzdory podhorské poloze má město velmi příjemné klima.  Průměrné letní teploty dosahují 26 až 32 °C. Rekreační oblast  je i v zimě teplá (průměr v lednu a únoru 7 °C). Podnebí zde  umožňuje pěstovat čaj – na nejsevernějším místě v Evropě.

6 Olympic Games in Sotchi

7 Olympic medalists  Martina Sáblíková  Martina Sáblíková the Czech speed skater specializing in long haul,  Double Olympic champion and multiple champion of Czech Republic,  Europe and the world, winner of several junior and senior world records.  At the Winter Olympics in Vancouver won on lines 3 and 5 km,  in the race of 1500 meters was third. Since the season 2006/2007 Martina Sáblíková  also dominates in World Cup speed skating in long lines, which  overall ranking has won six times.  Lukáš Bauer  Bauer is a Czech representative in cross country skiing. In the 2007-2008 season  masterfully won the Tour de Ski and World Cup cross-country skiing in 2007/08. its  triumph at the Tour de Ski and then repeated in 2009/2010. At the Winter Olympics in Turin  the World Championships in Liberec won the race at 15 km classic silver medal. Z  Vancouver saw Luke won two bronze medals in 15 km free technique  a relay race. He is a master of the Czech Republic in the 10 km classic  (2003, 2004) and the pursuit (2004).

8 Olympic medalists  Carolina Erbanová  Caroline Erbanová the Czech speed skater specializing in the short  And Central lines. She is a multiple junior world champion and  Holder one junior world record. In the season 2012/2012 could  first win in the World Cup 1000 meters on the track.  Hockey  Czech ice hockey team formed after the breakup of Czechoslovakia, when  there was also a split of the Czechoslovak national ice hockey team. Czech  team was IIHF Directorate designated as the successor of the Czechoslovak  national team, therefore been included in the elite group of the world championship.  Czech Hockey  managed as a single team to win three World Championships  row in the playoffs. One of the best national teams of the world. Out of the twenty participating in the MS (1993-2012) a Czech team brought six gold, one silver and five bronze medals. Twice lost the battle for the bronze medal and six have ended in the quarterfinals.? On Olympics team won a gold medal in Nagano and a bronze medal in Turin. In Vancouver representation ended in the quarter finals and finished seventh place

9 About Sotchi  Sochi - ( Russian : Сочи [ 2 ] ) is a Russian city of Krasnodar Region, located between the coast of the Black Sea and the foothills of the Caucasus. He lives in him around 330,000 inhabitants. Sochi with the suburban areas is stretched to a length of 147 km and can therefore be based on the concept of European border called the longest city in Europe. Agglomeration Great Soci area of ​​ 3502 km2 the largest in Russia, 3.5 times larger than Moscow. ? Games will take place in two locations - coastal and mountain node node. ? Coastal node is located on the eastern edge of the agglomeration Sochi - Adler 's almost on the border with Georgia. The Olympic Park will be happening all the " indoor sports and the opening / closing ceremonies of the Olympic Stadium. ? Mountain node, see Krasnaya Polyana and its surroundings. Krasnaya Polyana is located about 30 minutes drive from the coast ( from Adler ) and the mountains will both newly built highways and high-speed train track. You will be happening all outdoor disciplines in mountain resorts in the very near Krasnaya Polyana.  Climate and geography  Despite the mountain location, the city has a very pleasant climate.  Average summer temperatures are 26-32 ° C. recreation area  is warm in winter (average in January and February 7 ° C ).  The climate here possible to grow tea - the northernmost  point in Europe.


Stáhnout ppt "Olympijské hry v Sotchi Olympijští medailisté  Martina Sáblíková  Martina Sáblíková je česká rychlobruslařka specializující se na dlouhé tratě,  dvojnásobná."

Podobné prezentace


Reklamy Google