Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní infrastruktura ČR. Jakým směrem se ČR vydá na křižovatce dopravní infrastruktury budoucnosti? Cesta první: Důvody investic do rozvoje dopravní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní infrastruktura ČR. Jakým směrem se ČR vydá na křižovatce dopravní infrastruktury budoucnosti? Cesta první: Důvody investic do rozvoje dopravní."— Transkript prezentace:

1 Dopravní infrastruktura ČR. Jakým směrem se ČR vydá na křižovatce dopravní infrastruktury budoucnosti? Cesta první: Důvody investic do rozvoje dopravní infrastruktury 18. 5. 2010, Prague Marriott Hotel Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

2  je jedním z nejvýznamnějších prorůstových odvětví českého hospodářství s vysokým multiplikačním efektem na celou ekonomiku a zaměstnanost  podílí se na tvorbě HDP dlouhodobě v rozsahu 7-8 %.  zaměstnává okolo 9 % osob zaměstnaných v civilním sektoru (cca 440-460 tis. osob)  objemem stavební produkce v rozsahu půl bilionu Kč ročně řadí odvětví k nejvýznamnějším segmentům ekonomiky STAVEBNICTVÍ motto : změnit směr výdajů státního rozpočtu od spotřeby k investicím

3 STAVEBNÍ PRODUKCE – VÝVOJ 2000200120022003200420052006200720082009 mld.Kč b.c. 259,7295,7311,2346,8394,3422,7463,1511,0536,6504,0* meziroční index -110,4103,0109,3108,8105,2106,0107,1100,094,0 * odhad ÚRS PRAHA,a.s. (ČSÚ dosud nevydal přesná čísla)

4 STAVEBNICTVÍ 2009 (meziroční indexy, stálé ceny) objemy celkem: pozemní stavitelství 93,0 % inženýrské stavitelství114,3 % zakázky : soukromé49,5 % veřejné50,5 % z toho trvale IS 76-81% Nová stavební zakázka (podniky nad 50 zam.) pokles o 29% představuje produkci 72 mld. Kč meziroční index 71% z toho PSpokles o 38,4% produkce 45 mld. Kč ISpokles o 20,6%produkce 27 mld. Kč 2008249,6 mld. Kč 2009177,3 mld. Kč

5 2010ledenúnorbřezen Stavební produkce Měsíc74,476,481,7 Od poč. roku74,475,578,0 Pozemní stavitelství Měsíc67,370,579,3 Od poč. roku67,369,073,1 Inženýrské stavitelství Měsíc99,894,588,9 Od poč. roku99,896,993,6 STAVEBNÍ PRODUKCE 1. Q 2010 (meziroční indexy, stálé ceny)

6 20102009 Stavební produkce ↓ - 22,0 % ↓ -10,8 % z toho Pozemní stavitelství ↓ - 26,9 % ↓ - 15,1 % Inženýrské stavitelství ↓ - 6,4% ↑ + 6,5 % Stavební produkce v 1. Q 2009 a 2010 (stálé ceny)  pokles zakázek, dopady úsporných opatření  omezení úvěrování  zima

7 Veřejné zakázky 1. Q 2010 meziroční srovnání Směr výstavby I. Q 2010I. Q2009Index v % početmil. Kčpočetmil. Kčpočetmil. Kč POZEMNÍ STAVBY 2769 21739510 58669,987,1 Z toho : Občanská infrastruktura2488 4543579 41369,589,8 Bytové stavby28763381 17373,765,1 INŽENÝRSKÉ STAVBY 34713 12645328 96276,645,3 Z toho: Dopravní infrastruktura1004 61613019 85676,923,2 Technická infrastruktura2478 5103239 10676,593,5 CELKEM 62322 34384839 54873,556,5  celková hodnota zadaných zakázek klesla o 43,5 %  u zakázek na stavby dopravní infrastruktury hodnota klesla o 76,8 %, ale počet zakázek se snížil pouze o 23,1%

8 Stav zakázek stavebních podniků zakázky ke konci 1. Q 2010 a 2009 (50 a více zaměstnanců) 1.Q. 20091. Q. 2010 Stav zakázek ke konci čtvrtletí215,4173,7 pozemní stavitelství68,952,6 inženýrské stavitelství135,4101,9 v zahraničí11,019,1

9 1.Q.20091 Q 2010 zakázky tuzemsko celkem35,234,8 z toho Pozemní stavitelství16,219,0 Inženýrské stavitelství18,915,9 Nové zakázky stavebních podniků zakázky 1. Q 2010 (50 a více zaměstnanců)

10 Infrastrukturní projekty jako motor ekonomiky multiplikační efekty mají vliv na růst produkce v ekonomice a růst zaměstnanosti  daňové výnosy  povinné odvody - (sociální a zdravotní pojištění, příspěvek na politiku zaměstnanosti )  snížení výdajů na nezaměstnané  doprovodné efekty (cestovní ruch, atraktivita a dostupnost apod.)  dle údajů ÚRS – stavební investice ve výši 1 mil.Kč vytváří v ekonomice 3,5 pracovní místa  kvalitativní a kvantitativní zaostávající DI za vyspělými státy se stává brzdou přílivu zahraničního kapitálu

11 Dopravní infrastruktura reálná potřeba financování 100 mld./rok do roku 2020 - národní zdroje - zdroje z fondů EU (OPD) na 2007-2013 140 mld. Kč - využití zdrojů z EU ke zrychlení budování dopravní infrastruktury, ne jako náhrada národních zdrojů - od roku 2007 - snižování redukce zdrojů - státní rozpočet, vývoj dluhu - 96 mld. Kč = 2,5 % HDP (dopravní politika schválená vládou 2005 důsledky radikální zastavování staveb) podfinancování – snížení počtu zaměstnanců – nedobudování dopravní sítě – rozestavěnost

12 Dopravní infrastruktura opatření - PPP  alternativní zdroj financování  stabilizace stavebnictví a jeho kapacit  investice do strojních sestav  multiplikační efekty  projektová příprava  výběr koncesionáře  harmonogram konkrétních projektů viz 38 bodů Fischerovy vlády – č. 27 Doprava a dopravní infrastruktura – zpracovat koncepci zdrojového zajištění financování dopravy a dopravní infrastruktury do roku 2011 a další období. Aktualizovat harmonogram rozvoje dopravní infrastruktury v kontextu zdrojového zajištění s cílem řízení rozestavěnosti staveb. Předložit harmonogram realizace konkrétních PPP projektů dopravní infrastruktury.

13 Stavební investice z veřejných rozpočtů cestou zvýšených příjmů a snížených výdajů vrací více než 2/3 prostředků. Přínosy doVe stavebnictvíV průmysluV ost. činnost.Celkem Státního rozpočtu - zvýšení příjmů 175 4008 700354184 454 - snížení výdajů 40 20555 44022 545118 190 Fondu zaměstnanosti - zvýšení příjmů 3 1694 22739 12311 309 - snížení výdajů 25 21934 77614 14274 137 Sociální pojištění 83 204110 97341 771235 948 Zdravotní pojišťovny 35 65947 56017 902101 121 Zvýšení příjmů 297 412171 46063 940532 812 Snížení výdajů 65 42490 21636 687192 327 C E L K E M Kč 362 836261 676100 627725 139 Propočet* efektu na 1 milion korun stavebních prací údaje jsou uvedeny v Kč * výpočet dle metodiky ÚRS PRAHA, a.s. www.urspraha.cz

14 3 varianty vývoje české ekonomiky Strategie SPS pro krizové období 2010 – 2012 OPTIMISTICKO - REALISTICKÁ (pokládáme ji za nejpravděpodobnější). V roce 2010 začíná stabilizace, HDP mírně roste resp. zůstává na úrovni roku 2009. Bude pokračovat intenzivní globalizace světa. Roste vliv Číny a bohatých arabských států na ekonomiku zejména evropských zemí a USA. Od roku 2011 mírný růst HDP, o 2 až 3 % ročně. Stavební produkce v roce 2010 poklesne o 7-9% s mírným růstem v roce 2011. RESTRIKTIVNÍ Vývoj HDP probíhá obdobně jako u varianty optimisticko – realistické. Rozpočtové výdaje na investice však podléhají "striktním" rozpočtovým omezením. Velké státní a krajské stavby se nezahajují a některé se zmrazují. Domácí soukromé investice se zahajují jen v omezené míře. Roste zájem stavebních firem o export kapacit. Stavební produkce v roce 2010 poklesne o 10-13% s mírným růstem v roce 2011. KATASTROFICKÁ. Pokles HDP pokračuje i v letech 2010, 2011 a 2012. Poté stabilizace a mírný růst. Restriktivní rozpočtová politika pokračuje. Také soukromé investice i nadále stagnují. Hranice států se uzavírají, vítězí protekcionismus. EU upadá, dominující roli přejímají státy, které mají dostatek hotovosti (Čína, arabské státy) O horizontu obnovení dynamiky stavební produkce lze jen obtížně hovořit.

15 Protikrizové působení stavebnictví Strategie SPS pro krizové období 2010 – 2012 Stavebnictví je v současné české ekonomice prakticky jediným odvětvím, jehož prostřednictvím může stát – a v určité míře i regiony a obce – nějak významněji a přímým způsobem, tzn. cestou stavebních zakázek, působit na dynamiku ekonomického rozvoje a zaměstnanost. Jedině investice vytvářejí nová pracovní místa. Multiplikační účinky určitého odvětví na odvětví ostatní lze vyjádřit pomocí tzv. multiplikačního efektu. Hodnota tohoto multiplikačního efektu činí ve stavebnictví ČR v současné době 3,2 až 3,5. Největší multiplikační efekt mají investice do dopravní infrastruktury a bytové výstavby. Ve všech jiných odvětvích užití vyšších rozpočtových výdajů – zpravidla v nejvyšší míře jde o výdaje zaměřené na podporu spotřeby – je výsledný impulz pro růst domácí produkce nižší Pozitivem je i to, že se tu rozhodně nejedná o žádný protekcionismus, což je jinak v současných debatách o překonávání krize velmi citlivé téma. Multiplikační efekt může ovšem vyvolat i negativní důsledky. Snížení počtu pracovníků ve stavebnictví o jednoho pracovníka vyvolá ztrátu zaměstnání 3,2 – 3,5 pracovníků v ostatních odvětvích. Z tohoto hlediska má snižování stavebních investic z veřejných zdrojů velmi negativní dopady do zaměstnanosti a s tím souvisejících národohospodářských ukazatelů.

16 Strategie SPS pro krizové období 2010 – 2012 Silné stránky českého stavebnictví a českých stavebních podniků  schopnost provádět stavby nejvyšší technické náročnosti, kvality a obtížnosti, což bylo prokázáno realizací řady projektů v tuzemsku i v zahraničí  vysoká odborná kvalifikace inženýrů a architektů, opírající se o kvalitní vysokoškolské vzdělání, které má dlouholetou tradici  kvalifikovanost pracovníků řemeslných profesí, schopnost samostatného rozhodování a improvizace  znalost vyspělých technologií stavění a materiálně technické vybavení k jejich provádění  vyspělé systémy pro plánování, navrhování a řízení realizace staveb  rozvinutá výroba stavebních hmot

17 Strategie SPS pro krizové období 2010 – 2012 Slabé stránky a rizikové faktory českého stavebnictví a českých stavebních podniků  vysoká citlivost na stav národního hospodářství  nízká úroveň strategického řízení mnoha stavebních firem  klesající počty kvalifikovaných řemeslníků a nutnost kompenzovat jejich nedostatek zaměstnáváním méně kvalifikovaných dělníků především ze zemí východní Evropy  omezené veřejné investice  odložené investice soukromého sektoru  nesystémové řízení stavebnictví na resortní úrovni  nízká legislativní stabilita  „zelená legislativa“

18 Návrhy Svazu podnikatelů ve stavebnictví uplatněné v „Krátkodobých opatřeních pro východiska z krize a řešení jejích důsledků“ Rady hospodářské a sociální dohody. 13. Na základě analýzy potřebnosti výstavby nájemních bytů připravit reálnou strategii výstavby nájemních bytů, rekonstrukcí a modernizací bytů pro seniory a nízko příjmové skupiny obyvatel (sociální byty) s podporou ze strany státu. 14. Vláda bude podporovat dostavbu III. a IV. bloku Jaderné elektrárny Temelín a komplexní obnovu elektrárny Prunéřov II (3x250MW). 15. Vytvořit podmínky pro přijetí konečného rozhodnutí ve věci zlepšení plavebních podmínek na Labi prostřednictvím výstavby plavebního stupně Přelouč a Děčín – výstavba jezů na Labi (viz rovněž usnesení vlády ze dne 23. 3. 2005 č. 337). 27. Doprava a dopravní infrastruktura – zpracovat koncepci zdrojového zajištění financování dopravy a dopravní infrastruktury od roku 2011 a další období. Aktualizovat harmonogram rozvoje dopravní infrastruktury v kontextu zdrojového zajištění s cílem řízení rozestavěnosti staveb. Předložit harmonogram realizace konkrétních PPP projektů dopravní infrastruktury. Realizovat prověření nákladů u nových projektů nad 300 mil Kč financovaných z prostředků SFDI 35. Vytvoření podmínek pro zrychlené čerpání OP životního prostředí, zejména řešení problematiky čistíren odpadních vod velkých aglomerací. 36. Urychlení čerpání prostředků programu „Zelená úsporám“ – vyhodnocení a příp. úpravy dotačního programu

19 1. V období recese ekonomiky nezvyšovat přímé daně, protože kumulace finančních prostředků státem tím, že budou odebrány podnikatelským subjektů a přerozděleny přes stát, zhoršuje dále postavení podnikatelů. 2. Neprovádět sjednocení DPH na jednu úroveň, protože by došlo k razantnímu zdražení výstavby bytů a jejich oprav a úplnému zastavení developerské bytové výstavby. 3. Stavebnictví pro svůj další rozvoj potřebuje zlepšení a zjednodušení legislativy, aby se zkrátila příprava staveb a odstranily se překážky bránící jejich realizaci. Jedná se především o stavební zákon a zákon o veřejné zakázce a navazující zákony a vyhlášky. Ty by měly eliminovat negativní vliv různých iniciativ, které zneužitím stávající právní úpravy způsobují velké ztráty při přípravě a realizaci staveb. 4. Nepřipustit zvýšení daně z nemovitosti, zejména u volných ploch, které používají stavební firmy. Takovéto opatření by mělo silně negativní dopady na hospodaření stavebních firem a rovněž na výstavbu bytových domů jak developerským způsobem, tak pro nájemní bydlení. 5. Urychleně systémově řešit financování dopravní infrastruktury od roku 2011, spočívající ve výběru priorit a způsobu získání finančních prostředků jak z národních zdrojů, tak z fondu EU, včetně využití PPP projektů. Závěry konference „Fórum českého stavebnictví 2010“

20 6. Do strategie hospodářské politiky státu začlenit impulzy a opatření pro oživení výstavby nájemního bydlení, sociálního bydlení a výstavby domů pro seniory. Využít možností udělení garancí státu na vybrané projekty, např. v rámci činnosti Státního fondu rozvoje bydlení. 7. Urychleně uzákonit v souladu s připravovanou směrnicí EU o opožděných platbách povinnost hradit z veřejných prostředků dodavatelské faktury do 30 dnů. 8. Integrovat rozhodující kompetence na úseku výstavby a stavebnictví do jednoho ústředního orgánu, který by komplexně a systémově pokrýval oblast investiční výstavby a stavebnictví. Závěry konference „Fórum českého stavebnictví 2010“ Závěry byly předány parlamentu ČR, vládě ČR, příslušným ministerstvům a hlavním politickým stranám.

21 děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Dopravní infrastruktura ČR. Jakým směrem se ČR vydá na křižovatce dopravní infrastruktury budoucnosti? Cesta první: Důvody investic do rozvoje dopravní."

Podobné prezentace


Reklamy Google