Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza a hodnocení VaVaI v roce 2007, reforma oblasti VaV František Ježek, Vladimír Haasz Rada vysokých škol Leden 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza a hodnocení VaVaI v roce 2007, reforma oblasti VaV František Ježek, Vladimír Haasz Rada vysokých škol Leden 2008."— Transkript prezentace:

1 Analýza a hodnocení VaVaI v roce 2007, reforma oblasti VaV František Ježek, Vladimír Haasz Rada vysokých škol Leden 2008

2 Obsah  Analýza 2007 (F. Ježek)  Hodnocení VaV v roce 2007 (F. Ježek)  Reforma oblasti VaV (V. Haasz)  Závěr

3 Analýza VaV 2007

4 Hlavní zjištění  „Věda dělá z peněz znalosti, inovace dělají ze znalostí peníze“.  Výdaje na VaV v ČR rostou velmi rychle, ale stále jsou v relativním vyjádření poměrně nízké  v ČR jde o 1,42 % HDP (rok 2005),  v EU27 se vynakládalo v průměru 1,74 % HDP  Pouze 8 zemí EU27 se hlásí ke splnění cílů Lisabonské strategie, totiž do roku 2010 vydávat alespoň 3 % HDP na oblast VaV. ČR avizuje úroveň cca 2,3 % HDP pro rok 2010.

5 Hlavní zjištění  V ČR se poměrně příznivě vyvíjí poměr financování VaV z veřejných a soukromých zdrojů (v roce 2005 pocházelo v ČR 40,9 % prostředků z veřejných zdrojů).  Ve srovnání s dalšími novými zeměmi EU ČR vydává z veřejných zdrojů jeden z nejvyšších procentních podílů vzhledem k HDP.  Prostor k naplnění Lisabonské strategie je v ČR zejména v růstu výdajů v soukromém sektoru.  ČR využívá v podnikatelském sektoru cca 64,6 % veškerých zdrojů pro VaV, což je mírně větší podíl než v EU27 i EU15.  Nadstandardní je veřejná podpora soukromého sektoru, naopak velice slabá je podpora akademického výzkumu ze soukromých zdrojů.

6 Hlavní zjištění  Na MŠMT výrazně vzrostly prostředky rozdělované formou institucionální podpory VaV.  V ČR se zejména institucionální podpora VaV (výzkumné záměry a specifický výzkum na vysokých školách) koncentruje do pražské a brněnské aglomerace:  jde až o 90 % této formy podpory VaV  cca dvě třetiny veškeré institucionální podpory VaV směřují do Prahy.

7 Hlavní zjištění  Průměrné roční platy výzkumníků v ČR se již nejeví jako „dehonestující“. Pokud použijeme přepočet pomocí parity kupní síly (PPS), je ČR v tomto ukazateli na úrovni srovnatelné s Finskem.  V ČR vzrostl velmi významně počet pracovníků v oblasti VaV  relativně se srovnal s úrovní Nizozemska  je nejvyšší mezi novými zeměmi v EU  odstup za severskými zeměmi je však propastný

8 Hlavní zjištění  V ČR studuje v technických a přírodovědných oborech poměrně nadstandardní počet studentů, ovšem poměrně malá část z nich studium dokončí  relativní počty absolventů doktorských studijních programů v technických a přírodních vědách jsou vysoké  podíl absolventů technických věd ve věkové skupině 24 – 65 let je nejvyšší mezi sledovanými zeměmi

9 Hlavní zjištění  Vysoké školy jsou překvapivě velmi úspěšné v udělování patentů, ale nezdravě se orientují na prezentaci výsledků VaV ve sbornících místo publikací v časopisech mezinárodního významu (zejména impaktovaných časopisech).  ČR zaostává za srovnatelnými zeměmi z hlediska produkce publikací a citací na jednoho obyvatele. Toto zaostávání je výraznější, než je tomu u současné úrovně podpory VaV.

10 Hlavní zjištění  Relativní citační index a obecně produkce významných publikací má v ČR jednoznačně pozitivní vývoj  mezi nejúspěšnější oblasti patří lékařské, technické a přírodní vědy  odstup společenských věd za světovými standardy je veliký  nejvýrazněji se to projevuje u rozsáhlé oblasti ekonomických věd.

11 Hlavní zjištění  Jedním z největších problémů oblasti VaV v ČR je neschopnost uplatnit poznatky a dovést je až do inovací a patentů  nejvíce to překvapuje u soukromého sektoru, naopak vysoké školy takové možnosti již využívají, ale i zde jde o poměrně malá čísla  oblast transferu poznatků a ochrany duševního vlastnictví je zřejmě nejproblematičtějším místem oblasti VaVaI

12 Hodnocení výsledků VaV 2007

13 Základní informace o hodnocení  Čeho se hodnocení týká:  Projektů evidovaných v CEP a ukončených v období 2002 – 2006 (předmětem hodnocení je celý projekt)  Výzkumných záměrů evidovaných v CEZ a ukončených v období 2002 – 2006 (předmětem hodnocení je celý výzkumný záměr)  Výzkumných záměrů evidovaných v CEZ a probíhajících v roce 2006 (předmětem hodnocení je dosud realizovaná část výzkumných záměrů)  Specifického výzkumu na VŠ za rok 2006 (předmětem hodnocení jsou prostředky roku 2006 a výsledky realizované v tomto roce)

14 Nezapočtené výsledky v hodnocení 2007  S váhou nula jsou započteny výsledky v časopisech z „negativního seznamu“ (nerecenzované) – jde o 851 časopisů.  Prostředky a výsledky specifického výzkumu předcházející roku 2006, takové výsledky jsou mezi neuznanými. Ale v dalším hodnocení (2008) by měly být uznány navíc (kromě výsledků z roku 2006 a 2007) i výsledky z roku 2003-5. Započteny budou ale samozřejmě prostředky na specifický výzkum od roku 2003.

15 Spoluřešitelé, koncoví příjemci  Projekty, které mají v databázích uvedené spoluřešitelství, jsou rozpočítány na koncové příjemce dotace, a to jak v prostředcích, tak ve výsledcích VaV.  Předmětem hodnocení jsou jen prostředky a výsledky dané zákonem 130/2002, tedy zahrnuty nejsou např. projekty rámcových programů apod. – připravuje se změna (rok 2008?).

16 Charakteristiky hodnocení 2007  Celkem 8 575 výzkumných aktivit  Celkem 1 534 institucí (177 součástí VVŠ)  Celkem 20 2630 výsledků  S celkovou váhou 1 235 516 bodů  Veřejná podpora ve výši 69,182 mld. Kč  Hranice skupin  Celkem SR ………………….. 17,86 bodů  Žlutá/šedá …………………… 12,50 bodů  Šedá/zelená ………………….. 23,22 bodů

17 Poměry „výkonnostních“ skupin (V. Haasz)

18 Struktura podle typů organizací (V. Haasz)

19 Zhodnocení zdrojů (V. Haasz)

20 Struktura bodového zisku (V. Haasz)

21

22

23 Pořadí škol podle ukazatele SR (efektivnost) Index SR Údaje o instituci Výsledky celkem Název Skutečné výdaje celkem Skutečné výdaje ze státního rozpočtu PočetVáha 239101112 idxsr_parnazpcstceltrvucstsr_trvupocuznvahuzn 1 84,07Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem71 23930 4061 3932 556 2 40,23Ostravská univerzita v Ostravě149 956132 6641 7395 337 3 40,09Veterinární a farmaceutická univerzita Brno267 544236 1202 5359 466 4 39,18Univerzita Pardubice577 418472 7654 07218 523 5 38,33Vysoká škola ekonomická v Praze364 941312 7865 97411 989 6 36,27Univerzita Karlova v Praze7 115 3275 923 19325 729214 847 7 35,67Janáčkova akademie múzických umění v Brně9 129 30326 8 31,90Slezská univerzita v Opavě127 65893 4948132 983 9 31,29Masarykova univerzita2 185 5721 964 71010 92561 476 10 29,35Univerzita Palackého v Olomouci1 280 8621 090 6453 91832 011 11 28,08Vysoká škola chemicko-technologická v Praze1 765 3111 524 0897 45642 790 12 26,16Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně728 552550 7536 82614 410 13 25,30Univerzita Hradec Králové34 06632 712570828 14 25,23Česká zemědělská univerzita v Praze484 582437 6308 72211 041 15 22,26Vysoké učení technické v Brně2 095 3411 676 27115 80237 318 16 22,03Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích869 967755 2523 24116 640 17 21,70Technická univerzita v Liberci437 390334 6053 3267 262 18 21,47Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně244 136201 5832 3364 327 19 21,22Západočeská univerzita v Plzni644 317569 9723 95512 095 20 15,60České vysoké učení technické v Praze3 347 9982 933 07518 00445 750 21 13,26Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava1 005 076887 1487 79811 764 22 8,19Akademie výtvarných umění v Praze30 23024 39464200 233,69Akademie múzických umění v Praze32 53127 57977101

24 Tabulka pořadí vysokých škol podle jednotlivých kritérií ŠkolaKoeficient SR Zdroje celkem Zdroje na ak. pracovníka Zdroje na výzkumníka Výkon Výkon na ak. pracovníka Výkon na výzkumníka Základní výzkum AplikaceSoučet UK 61461231529 VŠCHT 115114113330 ČVUT 202223884251 MU 9371123721054 VUT 1543556107156 UPAR 4118775461365 MZLU 1210549769870 JČU 1686389581174 UPOL 106 6 95975 VFU 315981442121582 ČZU 1412 161311121112113 VŠE 51416181112111016113 ZČU 19914 101316144113 TUL 1713 12151413166119 VŠB-TUO 2171113121619137119 OU 21719 161815 17138 UTB 181615 171517 14144 SU 818 171817141822150 UJEP 120 19 181923159 AVU 22 1792220 2220174 UHK 131922 2022 2018178 JAMU 723 21 181 AMU 2321 23 19197

25 Reforma oblasti VaV

26 Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací (http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=331234) Důvody Reformy  Relativně nízké přínosy VaVaI pro ekonomiku  Současný systém podpory není schopen poskytovat efektivně prostředky na výzkum a vývoj  Roztříštěnost českého výzkumu, podpora průměrnosti na úkor excelence Cíle Reformy  Zjednodušit strukturu systému státní podpory VaV, snížit počtu rozpočtových kapitol z 22 na 10 a snížit administrativní zátěže  Podpořit excellenci a kvalitu  Podpořit spolupráci výzkumných organizací navzájem a zejm. jejich spolupráci s podniky ekonomickými nástroji – podmínkami pro poskytování podpory tak, aby krátkodobě i dlouhodobě vzrostly přínosy výzkumu, vývoje a inovací pro ekonomiku a společnost.

27 Konkrétní kroky 1.Zjednodušit podporu VaV – instituce podporovat podle výsledků, týmy projektově - Institucionální podpora se bude rozdělovat vesměs podle výsledků dosažených v posledních pěti letech. Hodnoceny budou mezinárodně uznávané druhy výsledků (publikace v impakt. Časopisech, patenty, uplatněné technologie). V oblasti humanitních a společenských věd zaměřených na kultivaci a národně orientovaného poznání, bude excelence hodnocena v rámci národního referenčního rámce (publikace v uznávaných nakladatelstvích a recenzovaných časopisech) -Účelová podpora VaV (s výjimkami průřezových oblastí VaV – mezinárodní spolupráce VaV, bezpečnostní výzkum, péče o národní identitu) bude zajišťována dvěma agenturami : GAČR (základní výzkum)TAČR (aplikovaný výzkum)  jednotný systém přijímání, posuzování a hodnocení návrhů projektů 2.Výrazně snížit počet 22 rozpočtových kapitol VaV ČR Celkově je pro nový systém VaVaI potřeba 10 rozpočtových kapitol: MŠMT, AV ČR, MPO, MZe, MV, MO, MK, GA ČR, TA ČR a ÚV ČR

28 3.Podpořit excelenci ve výzkumu - Umožnit VVŠ, VVI a dalším výzkumným organizacím zakládat konsorcia tak, aby mohla vznikat Centra excelence spojující nejlepší pracoviště VaVaI -Pořízení a provoz velké infrastruktury VaV (např. unikátních zařízení, VaV knihoven, společné informační sítě atd.) bude podporován z institucionálních prostředků na VaV (národní podpora infrastruktury VaV). 4.Podpořit spolupráci veřejného výzkumu s uživateli výsledků VaV - Programy aplikovaného VaV budou podporovány pouze v případě zajištění jejich podílového financování ze státních a soukromých zdrojů. -Bude zavedena podpora spolupráce podniků s výzkumnými organizacemi (VŠ, VVI apod.) např. odečtem příslušných výdajů od základů daně z příjmů. 5.Zajistit odborníky pro výzkum, vývoj a inovace V připravovaném zákoně o terciárním vzdělávání je nezbytné zajistit změny: -Při rozdělování prostředků na vzdělávání na VŠ významně posílit vliv počtu absolventů uplatněných v oboru studia a kvalitu VaV jednotlivých fakult. -Změnit systém řízení vysokých škol tak, aby jejich orgány byly odpovědné za jejich rozvoj a výsledky a měly k tomu odpovídající pravomoci a nástroje -Účelově (projektově) podporovat tu část výzkumu, která je bezprostředně spojena se vzděláváním a na níž se podílejí studenti.

29 6.Intenzivně zapojit ČR do VaV v EU a další mezinár. spolupráce. - K realizaci reformy bude využito prostředků Operačních programů VaVpI, PI, VpK a Praha konkurenceschopnost. -Nová koncepce mezinárodní spolupráce ve VaV bude obsahovat vyčíslení finančních nákladů na realizaci navržených opatření (MŠMT návrh této koncepce již v současné době Radě předložilo. Harmonogram a jednotlivé kroky Reformy: Projednání návrhu vládou březnu 2008 (s následujícími hlavními kroky)  Promítnout reformu do "Návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na VaV na rok 2009 s výhledem na léta 2010 a 2011" - květen 2008.  Promítnout reformu do prováděcích dokumentů k OP VaVpI (MŠMT) - červen 2008.  Promítnout reformu do návrhu novely zákona č. 130/2002 Sb. a jeho prováděcích předpisů ‑ červen 2008.  Promítnout reformu do změn ve státní správě výzkumu, vývoje a inovací (nevyžadujících změny právních předpisů ) - k 31. prosinci 2008.


Stáhnout ppt "Analýza a hodnocení VaVaI v roce 2007, reforma oblasti VaV František Ježek, Vladimír Haasz Rada vysokých škol Leden 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google