Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora vysokorychlostního internetu v roce 2006

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora vysokorychlostního internetu v roce 2006"— Transkript prezentace:

1 Podpora vysokorychlostního internetu v roce 2006
Mgr. Daniel Šimáně TESTCOM – Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha

2 Proč broadband? broadband = vysokorychlostní přístup k internetu
dne 26. ledna 2005 byla usnesením Vlády ČR č. 105/2005 schválena „Broadband strategie ČR“ na základě tohoto usnesení a v souladu s Broadband strategií ČR MI vyhlásilo dotační řízení na podporu rozvoje broadbandu v roce 2006 pro rok 2006 je na podporu projektů do rozpočtu MI vyčleněno max. 200 mil. Kč (první splátka z 1% podílu z výnosu z privatizace ČTc)

3 Výběrové řízení BB 2006 Tři dotační programy projektů:
ze strany příjemců podpory je nutná finanční spoluúčast 30 % Tři dotační programy projektů: infrastruktura obsah, aplikace, služby marketing, osvěta, podpora dotační řízení probíhalo od října do prosince 2005 projekty hodnotilo 14-členné fórum (BBF) MI obdrželo celkem 293 zásilek s projekty

4 Veřejná podpora Veřejná podpora – pravidlo „de minimis“
maximálně 100 tis. EUR / 1 uchazeč / 3 roky nikdy není považováno za veřejnou podporu a lze poskytnout přímo uplatněno u většiny projektů Veřejná podpora – notifikace Evropské komisi podpora, která by mohla být v rozporu s čl. 87 a 88 Smlouvy o založení Evropského společenství – podpora, která by mohla narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodní uchazeče v jeho ekonomické činnosti MI požádalo EK o schválení režimu VP poté bude možno přidělit zbývající prostředky nad 100 tis. EUR týká se maximálně jedné třetiny projektů schválení notifikace se přepokládá na konci června 2006

5 Hodnocení projektů Hodnocení: Po hodnocení:
otevírání obálek MI – splnění formálních požadavků první kolo hodnocení BBF – hodnoceno 218 projektů druhé kolo hodnocení BBF – hodnoceno 105 projektů Po hodnocení: vyhotoveno doporučení BBF pro ministryni stanoveno konečné pořadí s přihlédnutím k rizikům VP bylo podpořeno celkem 47 projektů: infrastruktura 26 obsah-aplikace-služby 12 marketing-osvěta-podpora 9 po krácení dotací přiděleno téměř 150 mil. Kč

6 Aktuální informace v souvislosti s blížícími se volbami se ministryně informatiky Ing. Dana Bérová rozhodla přerušit činnost svého poradního orgánu, Fóra pro vysokorychlostní přístup k internetu důvod: aby nově zvolené politické vedení státu, a tím i budoucí vedení ministerstva, mělo možnost vybudovat si vlastní poradní orgán s tím, že si určí jeho personální složení podle svých představ obce Markvartice a Všeruby odstoupily od projektů na nákup zařízení DSLAM – získaly příslib Českého Telecomu, že přivede ADSL do obcí (podobná situace se týká ještě dalších 4 projektů)

7 A. Infrastruktura (1. část)
Aleš Snášel /Brno/ Vybudování přístupových bodů WIFI ve vybraných obcích Jihomoravského kraje AQUA, a.s. /Praha 6/ Přístupová síť FTTB v Šumperku CESNET - ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB /Praha 6/ Projekt na podporu síťové infrastruktury v rámci akademického roamingového systému eduroam Kraj Vysočina /Jihlava/ SomtNet-MAX LysaFree /Lysá nad Labem/ Optická přístupová síť - sídliště Lysá nad Labem Město Třeboň /Třeboň/ Širokopásmová síť pro občany Třeboně Mikroregion Konstantinolázeňsko /Olbramov/ Internetizace Mikroregionu Konstantinolázeňsko – dostupnost Nová morava - občanské sdružení za rozvoj jižní Moravy /Vranovice/ Internet pro Venuši Obec Běhařov /Běhařov/ Vybudování bezdrátového vysokorychlostního internetu v obci Běhařov a části Úborsko Obec Bílov /Bílov/ Vybudování bezdrátového vysokorychlostního internetu v obcích Bílov, Sedlec a Vysoká Libyně Obec Bochov /Bochov/ Podpora vysokorychlostního připojení k internetu v obci Bochov Obec Havraníky /Havraníky/ Infrastruktura pro BB internet v obci Havraníky Obec Hřensko /Hřensko/ Podpora vysokorychlostního připojení k internetu v obci Hřensko

8 A. Infrastruktura (2. část)
Obec Libědice /Libědice/ Libědice – BB Obec Malenice /Malenice/ Podpora vysokorychlostního připojení k internetu v obci Malenice Obec Markvartice /Markvartice/ Podpora vysokorychlostního připojení k internetu v obci Markvartice Obec Němčovice /Němčovice/ Vybudování bezdrátového vysokorychlostního internetu v obci Němčovice Obec Pecka /Pecka/ Podpora vysokorychlostního připojení k internetu v obci Pecka Obec Všeruby /Všeruby/ Podpora vysokorychlostního připojení k internetu v obci Všeruby Pilsfree /Plzeň 1/ - PilsFree rozšíření do lokalit Újezd a Červený Hrádek Pilsfree /Plzeň 1/ - PilsFree rozšíření infrastruktury do 17 obcí severního Plzeňska Pilsfree /Plzeň 1/ - PilsFree rozšíření pokrytí odlehlé městské části Bílá hora a Chlumek Pilsfree /Plzeň 1/ - PilsFree rozšíření sítě do Chotíkova SPFree /Spálené Poříčí/ Vybudování připojení pro vysokorychlostní internet mezi obcemi Nezvěstice, Nezbavětice, Spálené Poříčí VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE /Praha 2/ Vysokorychlostní přístup k Internetu prostřednictvím bezdrátové sítě VFN Praha VysočinaNET s.r.o. /Havlíčkův Brod/ Infrastruktura - „zapomenuté obce Vysočiny“

9 B. Obsah, aplikace, služby
ADVERTURES s.r.o. /Praha 5/ Osobní datový sklad ALEF NULA,a.s. /Praha 10/ Národní Broadbandová audiovizuální knihovna ČESKÝ ROZHLAS /Praha 2/ Multimediální program Leonardo HAGUESS, s.r.o. /Průhonice/ Centrum sdílených služeb pro e-municipality a zdravotní portál Hospodářská komora České republiky /Praha 9/ Centrální elektronická podatelna Informační centrum oddílů a klubů /Praha 4/ Portál Osídlení Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace /Ústí nad Labem-Severní terasa/ Systém objednávání pacientů přes Internet Národní knihovna České republiky /Praha 1/ Archivace a zpřístupnění dokumentů Národní digitální knihovny prostřednictvím centrálního datového úložiště. I. fáze PRO-ZETA spol. s r. o. Praha /Praha 10/ Projekt rozšíření aplikace VoD pro zpřístupnění digitální knihovny a služeb e-learning TietoEnator, a.s. /Praha 4/ Podpora zahájení poskytování služby elektronické výměny faktur (e-Invoicing) Visual Connection, spol. s r.o. /Praha 3/ Národní infrastruktura pro broadband videopřenosy WIA spol. s r.o. /Praha 1/ ExterLess Instant

10 C. Marketing, osvěta, podpora
ABF, a.s. /Praha 1/ Inteligentní budovy a telekomunikace ADVERTURES s.r.o. /Praha 5/ Virtuální město ASPRA a.s. /Brno-Královo Pole/ Na Internet COMPUTER HELP,spol. s r.o. /Praha 2/ Internet, široký a bystrozraký ČD - Telematika a.s. /Praha 3/ Broad Band Road Show PEPRNET.CZ, s.r.o. /Praha 3/ PEPRNET TRIADA, spol. s r.o. /Praha 9/ Broadband - osvětová kampaň pro samosprávu (BOKS) TUESDAY Business Network /Praha 2/ BROADBAND MONDAY Vogel Burda Communications s.r.o. /Praha 8/ Časopis - suplement „Broadband pro každého“

11 Mikroregion Konstantinolázeňsko
Zajímavé projekty Mikroregion Konstantinolázeňsko „Internetizace Mikroregionu Konstantinolázeňsko – dostupnost“ dotace: Kč pokrytí obcí Bezdružice, Cebiv, Černošín, Horní Kozolupy, Kokašice, Konstantinovy Lázně, Lestkov, Olbramov, Úterý včetně velké většiny jejich místních částí (osad) bezdrátovým vysokorychlostním internetem páteřní trasa pokrytí: Bezdružice – Krasíkov – Černošín v rámci realizace projektu bude také vybudována přípojka elektrické energie na vrch Krasíkov, který je jednou z nejvýznamnějších dominant regionu vlastní realizace se předpokládá v druhé polovině června a dokončení projektu je plánováno do konce září 2006

12 Pilsfree Zajímavé projekty 4 dotace: celkem 803 000 Kč
komunitní projekty rozšíření bezdrátového připojení lokality Újezd, Červený Hrádek 17 obcí severního Plzeňska (Dolnobělska) městské části Bílá Hora a Chlumek lokalita Chotíkov

13 SPFree Zajímavé projekty
„Vybudování připojení pro vysokorychlostní internet mezi obcemi Nezvěstice, Nezbavětice, Spálené Poříčí“ dotace: Kč komunitní projekt dvě bezdrátová pojítka pro připojení dvou spolupracujících občanských sdružení k optické síti poskytovatele internetu spoj Spálené Poříčí - Nezbavětice a spoj Nezbavětice - Nezvěstice jedná se o 10 GHz pojítka vyhovující generální licenci VO-R/14/

14 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Zajímavé projekty Všeobecná fakultní nemocnice v Praze „Vysokorychlostní přístup k Internetu prostřednictvím bezdrátové sítě VFN Praha“ dotace: Kč rozšíření bezdrátové sítě v areálu VFN poskytnutí přístupu k datovým zdrojům a informacím na internetu pro pacienty hospitalizované na klinikách VFN Praha, pro studenty 1. LF v návaznosti na systém přístupu k informacím EDU-ROAM a přístup k nemocničním informačním systémům pro lékařský personál VFN Praha

15 Zajímavé projekty Alef Nula
„Národní Broadbandová audiovizuální knihovna“ dotace: Kč hostingové video on demand centrum a uživatelsky atraktivní audiovizuální Broadbandová knihovna 100 licencovaných, digitalizovaných a česky dabovaných atraktivních filmových titulů, postupně doplňovaných o cca 100 filmů ročně audiovizuální práva následujících subjektů: nezávislá česká produkce, AQS, Bonton Film Entertainment, Davay, Filmexport, HollywoodCE, Magic Box, Intersonic, SONY Music, SPI, Universal, Česká Televize (Telexport), Televize NOVA, Televize PRIMA, Národní filmový archiv, Ateliery Bonton Zlín, Slovenská televízia, spolupráce s Ministerstvem kultury ČR a některými studii

16 Zajímavé projekty WIA „ExterLess Instant“ dotace: 1 500 000 Kč
informační systém k vytvoření standardizovaného www portálu měst a obcí jednoduchá administrace, vytvoření obecního webu během několika minut na podobném systému běží několik webových prezentací obcí oceněných v celostátní soutěži Zlatý erb např. praha6.cz

17 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Zajímavé projekty Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem „Systém objednávání pacientů přes Internet“ dotace: Kč webový portál umožňující objednání pacienta do konkrétní ambulance v konkrétním čase elektronická komunikace s pacientem výrazný efekt pro pacienty z odlehlých oblastí pohyb pacienta po nemocnici s jedním klientským číslem plánování vyšetření pacienta na orientační čas, zařazení pacienta do fronty na vyšetření

18 Zajímavé projekty HAGUESS
„Centrum sdílených služeb pro e-municipality a zdravotní portál“ dotace: Kč on-line aplikace, které umožní občanům využívat multi-aplikační čipovou kartu k identifikaci v elektronických systémech, k čerpání služeb měst a krajů, k bezpečné komunikaci s lékařem a rovněž k bezhotovostním platbám za služby parkování v městských aglomeracích městská hromadná doprava identifikace a placení ve veřejných knihovnách placení městských poplatků prostřednictvím portálů krajů a měst placení za vstupy do památek, divadel, sportovních zařízení možné propojení na poskytovatele komerčních služeb

19 Zajímavé projekty TietoEnator
„Podpora zahájení poskytování služby elektronické výměny faktur (e-Invoicing)“ dotace: Kč nenákladná, formátově i platformově nezávislá elektronická výměna faktur se zaměřením zejména na malé a střední podnikání se svým konceptem konsolidačního centra je tak zcela odlišná od stávajících služeb elektronické fakturace dostupných v současné době v České republice

20 Zajímavé projekty TRIADA
„Broadband - osvětová kampaň pro samosprávu (BOKS)“ dotace: Kč osvětová a vzdělávací kampaň pro úředníky, zastupitele a další zodpovědné pracovníky obecních a městských úřadů zvýšení efektivity výkonu veřejné správy za pomoci vysokorychlostního připojení a zvýšení motivace k užívání ICT seriál odborných seminářů, jejichž cílem je zvýšení efektivity veřejné správy a pomoc s rozvojem e-governmentu, seznámení s realizovanými úspěšnými projekty i poskytnutí návodu, jak úspěšně zařadit téma realizace funkčního elektronického úřadu do koncepčních a programových strategií jednotlivých samospráv ve volebním roce

21 Podpora pro rok 2007 Ministerstvo informatiky by mělo příští rok dostat na podporu rozvoje vysokorychlostního internetu 240 milionů korun k původně uvažovaným 200 milionům korun by mělo ministerstvo získat ještě 40 milionů, které letos místo na rychlý internet použije na osvětovou kampaň k zavádění digitální televize dotační řízení pro rok 2007 bude vyhlášeno na podzim roku 2006

22 včetně popisů vítězných projektů
Další informace další informace včetně popisů vítězných projektů

23 www.micr.cz www.testcom.cz www.portal.gov.cz
Děkuji za pozornost Mgr. Daniel Šimáně

24


Stáhnout ppt "Podpora vysokorychlostního internetu v roce 2006"

Podobné prezentace


Reklamy Google