Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora vysokorychlostního internetu v roce 2006 Mgr. Daniel Šimáně TESTCOM – Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora vysokorychlostního internetu v roce 2006 Mgr. Daniel Šimáně TESTCOM – Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha."— Transkript prezentace:

1 Podpora vysokorychlostního internetu v roce 2006 Mgr. Daniel Šimáně TESTCOM – Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha

2 Proč broadband?  broadband = vysokorychlostní přístup k internetu  dne 26. ledna 2005 byla usnesením Vlády ČR č. 105/2005 schválena „Broadband strategie ČR“  na základě tohoto usnesení a v souladu s Broadband strategií ČR MI vyhlásilo dotační řízení na podporu rozvoje broadbandu v roce 2006  pro rok 2006 je na podporu projektů do rozpočtu MI vyčleněno max. 200 mil. Kč (první splátka z 1% podílu z výnosu z privatizace ČTc)

3 Výběrové řízení BB 2006  ze strany příjemců podpory je nutná finanční spoluúčast 30 % Tři dotační programy projektů:  infrastruktura  obsah, aplikace, služby  marketing, osvěta, podpora  dotační řízení probíhalo od října do prosince 2005  projekty hodnotilo 14-členné fórum (BBF)  MI obdrželo celkem 293 zásilek s projekty

4 Veřejná podpora Veřejná podpora – pravidlo „de minimis“  maximálně 100 tis. EUR / 1 uchazeč / 3 roky  nikdy není považováno za veřejnou podporu a lze poskytnout přímo  uplatněno u většiny projektů Veřejná podpora – notifikace Evropské komisi  podpora, která by mohla být v rozporu s čl. 87 a 88 Smlouvy o založení Evropského společenství – podpora, která by mohla narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodní uchazeče v jeho ekonomické činnosti  MI požádalo EK o schválení režimu VP  poté bude možno přidělit zbývající prostředky nad 100 tis. EUR  týká se maximálně jedné třetiny projektů  schválení notifikace se přepokládá na konci června 2006

5 Hodnocení projektů Hodnocení:  otevírání obálek MI – splnění formálních požadavků  první kolo hodnocení BBF – hodnoceno 218 projektů  druhé kolo hodnocení BBF – hodnoceno 105 projektů Po hodnocení:  vyhotoveno doporučení BBF pro ministryni  stanoveno konečné pořadí s přihlédnutím k rizikům VP  bylo podpořeno celkem 47 projektů: - infrastruktura 26 - obsah-aplikace-služby 12 - marketing-osvěta-podpora 9  po krácení dotací přiděleno téměř 150 mil. Kč

6 Aktuální informace  v souvislosti s blížícími se volbami se ministryně informatiky Ing. Dana Bérová rozhodla přerušit činnost svého poradního orgánu, Fóra pro vysokorychlostní přístup k internetu  důvod: aby nově zvolené politické vedení státu, a tím i budoucí vedení ministerstva, mělo možnost vybudovat si vlastní poradní orgán s tím, že si určí jeho personální složení podle svých představ  obce Markvartice a Všeruby odstoupily od projektů na nákup zařízení DSLAM – získaly příslib Českého Telecomu, že přivede ADSL do obcí (podobná situace se týká ještě dalších 4 projektů)

7 A. Infrastruktura (1. část)  Aleš Snášel /Brno/ Vybudování přístupových bodů WIFI ve vybraných obcích Jihomoravského kraje  AQUA, a.s. /Praha 6/ Přístupová síť FTTB v Šumperku  CESNET - ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB /Praha 6/ Projekt na podporu síťové infrastruktury v rámci akademického roamingového systému eduroam  Kraj Vysočina /Jihlava/ SomtNet-MAX  LysaFree /Lysá nad Labem/ Optická přístupová síť - sídliště Lysá nad Labem  Město Třeboň /Třeboň/ Širokopásmová síť pro občany Třeboně  Mikroregion Konstantinolázeňsko /Olbramov/ Internetizace Mikroregionu Konstantinolázeňsko – dostupnost  Nová morava - občanské sdružení za rozvoj jižní Moravy /Vranovice/ Internet pro Venuši  Obec Běhařov /Běhařov/ Vybudování bezdrátového vysokorychlostního internetu v obci Běhařov a části Úborsko  Obec Bílov /Bílov/ Vybudování bezdrátového vysokorychlostního internetu v obcích Bílov, Sedlec a Vysoká Libyně  Obec Bochov /Bochov/ Podpora vysokorychlostního připojení k internetu v obci Bochov  Obec Havraníky /Havraníky/ Infrastruktura pro BB internet v obci Havraníky  Obec Hřensko /Hřensko/ Podpora vysokorychlostního připojení k internetu v obci Hřensko

8 A. Infrastruktura (2. část)  Obec Libědice /Libědice/ Libědice – BB  Obec Malenice /Malenice/ Podpora vysokorychlostního připojení k internetu v obci Malenice  Obec Markvartice /Markvartice/ Podpora vysokorychlostního připojení k internetu v obci Markvartice  Obec Němčovice /Němčovice/ Vybudování bezdrátového vysokorychlostního internetu v obci Němčovice  Obec Pecka /Pecka/ Podpora vysokorychlostního připojení k internetu v obci Pecka  Obec Všeruby /Všeruby/ Podpora vysokorychlostního připojení k internetu v obci Všeruby  Pilsfree /Plzeň 1/ - PilsFree rozšíření do lokalit Újezd a Červený Hrádek  Pilsfree /Plzeň 1/ - PilsFree rozšíření infrastruktury do 17 obcí severního Plzeňska  Pilsfree /Plzeň 1/ - PilsFree rozšíření pokrytí odlehlé městské části Bílá hora a Chlumek  Pilsfree /Plzeň 1/ - PilsFree rozšíření sítě do Chotíkova  SPFree /Spálené Poříčí/ Vybudování připojení pro vysokorychlostní internet mezi obcemi Nezvěstice, Nezbavětice, Spálené Poříčí  VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE /Praha 2/ Vysokorychlostní přístup k Internetu prostřednictvím bezdrátové sítě VFN Praha  VysočinaNET s.r.o. /Havlíčkův Brod/ Infrastruktura - „zapomenuté obce Vysočiny“

9 B. Obsah, aplikace, služby  ADVERTURES s.r.o. /Praha 5/ Osobní datový sklad  ALEF NULA,a.s. /Praha 10/ Národní Broadbandová audiovizuální knihovna  ČESKÝ ROZHLAS /Praha 2/ Multimediální program Leonardo  HAGUESS, s.r.o. /Průhonice/ Centrum sdílených služeb pro e-municipality a zdravotní portál  Hospodářská komora České republiky /Praha 9/ Centrální elektronická podatelna  Informační centrum oddílů a klubů /Praha 4/ Portál Osídlení  Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace /Ústí nad Labem-Severní terasa/ Systém objednávání pacientů přes Internet  Národní knihovna České republiky /Praha 1/ Archivace a zpřístupnění dokumentů Národní digitální knihovny prostřednictvím centrálního datového úložiště. I. fáze  PRO-ZETA spol. s r. o. Praha /Praha 10/ Projekt rozšíření aplikace VoD pro zpřístupnění digitální knihovny a služeb e-learning  TietoEnator, a.s. /Praha 4/ Podpora zahájení poskytování služby elektronické výměny faktur (e-Invoicing)  Visual Connection, spol. s r.o. /Praha 3/ Národní infrastruktura pro broadband videopřenosy  WIA spol. s r.o. /Praha 1/ ExterLess Instant

10 C. Marketing, osvěta, podpora  ABF, a.s. /Praha 1/ Inteligentní budovy a telekomunikace  ADVERTURES s.r.o. /Praha 5/ Virtuální město  ASPRA a.s. /Brno-Královo Pole/ Na Internet  COMPUTER HELP,spol. s r.o. /Praha 2/ Internet, široký a bystrozraký  ČD - Telematika a.s. /Praha 3/ Broad Band Road Show  PEPRNET.CZ, s.r.o. /Praha 3/ PEPRNET  TRIADA, spol. s r.o. /Praha 9/ Broadband - osvětová kampaň pro samosprávu (BOKS)  TUESDAY Business Network /Praha 2/ BROADBAND MONDAY  Vogel Burda Communications s.r.o. /Praha 8/ Časopis - suplement „Broadband pro každého“

11 Zajímavé projekty Mikroregion Konstantinolázeňsko  „Internetizace Mikroregionu Konstantinolázeňsko – dostupnost“  dotace: 2 500 000 Kč  pokrytí obcí Bezdružice, Cebiv, Černošín, Horní Kozolupy, Kokašice, Konstantinovy Lázně, Lestkov, Olbramov, Úterý včetně velké většiny jejich místních částí (osad) bezdrátovým vysokorychlostním internetem  páteřní trasa pokrytí: Bezdružice – Krasíkov – Černošín  v rámci realizace projektu bude také vybudována přípojka elektrické energie na vrch Krasíkov, který je jednou z nejvýznamnějších dominant regionu  vlastní realizace se předpokládá v druhé polovině června a dokončení projektu je plánováno do konce září 2006

12 Zajímavé projekty Pilsfree  4 dotace: celkem 803 000 Kč  komunitní projekty  rozšíření bezdrátového připojení  lokality Újezd, Červený Hrádek  17 obcí severního Plzeňska (Dolnobělska)  městské části Bílá Hora a Chlumek  lokalita Chotíkov

13 Zajímavé projekty SPFree  „Vybudování připojení pro vysokorychlostní internet mezi obcemi Nezvěstice, Nezbavětice, Spálené Poříčí“  dotace: 246 000 Kč  komunitní projekt  dvě bezdrátová pojítka pro připojení dvou spolupracujících občanských sdružení k optické síti poskytovatele internetu  spoj Spálené Poříčí - Nezbavětice a spoj Nezbavětice - Nezvěstice  jedná se o 10 GHz pojítka vyhovující generální licenci VO- R/14/08.2005-26

14 Zajímavé projekty Všeobecná fakultní nemocnice v Praze  „Vysokorychlostní přístup k Internetu prostřednictvím bezdrátové sítě VFN Praha“  dotace: 3 500 000 Kč  rozšíření bezdrátové sítě v areálu VFN  poskytnutí přístupu k datovým zdrojům a informacím na internetu pro pacienty hospitalizované na klinikách VFN Praha, pro studenty 1. LF v návaznosti na systém přístupu k informacím EDU-ROAM a přístup k nemocničním informačním systémům pro lékařský personál VFN Praha

15 Zajímavé projekty Alef Nula  „Národní Broadbandová audiovizuální knihovna“  dotace: 25 000 000 Kč  hostingové video on demand centrum a uživatelsky atraktivní audiovizuální Broadbandová knihovna  100 licencovaných, digitalizovaných a česky dabovaných atraktivních filmových titulů, postupně doplňovaných o cca 100 filmů ročně  audiovizuální práva následujících subjektů: nezávislá česká produkce, AQS, Bonton Film Entertainment, Davay, Filmexport, HollywoodCE, Magic Box, Intersonic, SONY Music, SPI, Universal, Česká Televize (Telexport), Televize NOVA, Televize PRIMA, Národní filmový archiv, Ateliery Bonton Zlín, Slovenská televízia, spolupráce s Ministerstvem kultury ČR a některými studii

16 Zajímavé projekty WIA  „ExterLess Instant“  dotace: 1 500 000 Kč  informační systém k vytvoření standardizovaného www portálu měst a obcí  jednoduchá administrace, vytvoření obecního webu během několika minut  na podobném systému běží několik webových prezentací obcí oceněných v celostátní soutěži Zlatý erb  např. praha6.cz

17 Zajímavé projekty Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem  „Systém objednávání pacientů přes Internet“  dotace: 1 054 000 Kč  webový portál umožňující objednání pacienta do konkrétní ambulance v konkrétním čase  elektronická komunikace s pacientem  výrazný efekt pro pacienty z odlehlých oblastí  pohyb pacienta po nemocnici s jedním klientským číslem  plánování vyšetření pacienta na orientační čas, zařazení pacienta do fronty na vyšetření

18 Zajímavé projekty HAGUESS  „Centrum sdílených služeb pro e-municipality a zdravotní portál“  dotace: 24 996 000 Kč  on-line aplikace, které umožní občanům využívat multi-aplikační čipovou kartu k identifikaci v elektronických systémech, k čerpání služeb měst a krajů, k bezpečné komunikaci s lékařem a rovněž k bezhotovostním platbám za služby  parkování v městských aglomeracích  městská hromadná doprava  identifikace a placení ve veřejných knihovnách  placení městských poplatků prostřednictvím portálů krajů a měst  placení za vstupy do památek, divadel, sportovních zařízení  možné propojení na poskytovatele komerčních služeb

19 Zajímavé projekty TietoEnator  „Podpora zahájení poskytování služby elektronické výměny faktur (e-Invoicing)“  dotace: 1 690 000 Kč  nenákladná, formátově i platformově nezávislá elektronická výměna faktur se zaměřením zejména na malé a střední podnikání  se svým konceptem konsolidačního centra je tak zcela odlišná od stávajících služeb elektronické fakturace dostupných v současné době v České republice

20 Zajímavé projekty TRIADA  „Broadband - osvětová kampaň pro samosprávu (BOKS)“  dotace: 999 830 Kč  osvětová a vzdělávací kampaň pro úředníky, zastupitele a další zodpovědné pracovníky obecních a městských úřadů  zvýšení efektivity výkonu veřejné správy za pomoci vysokorychlostního připojení a zvýšení motivace k užívání ICT  seriál odborných seminářů, jejichž cílem je zvýšení efektivity veřejné správy a pomoc s rozvojem e-governmentu, seznámení s realizovanými úspěšnými projekty i poskytnutí návodu, jak úspěšně zařadit téma realizace funkčního elektronického úřadu do koncepčních a programových strategií jednotlivých samospráv ve volebním roce

21 Podpora pro rok 2007  Ministerstvo informatiky by mělo příští rok dostat na podporu rozvoje vysokorychlostního internetu 240 milionů korun  k původně uvažovaným 200 milionům korun by mělo ministerstvo získat ještě 40 milionů, které letos místo na rychlý internet použije na osvětovou kampaň k zavádění digitální televize  dotační řízení pro rok 2007 bude vyhlášeno na podzim roku 2006

22 Další informace další informace včetně popisů vítězných projektů www.micr.cz/rychlyinternet

23 Děkuji za pozornost Mgr. Daniel Šimáně simane@testcom.cz www.micr.cz www.testcom.cz www.portal.gov.cz

24


Stáhnout ppt "Podpora vysokorychlostního internetu v roce 2006 Mgr. Daniel Šimáně TESTCOM – Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google