Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální politika v České republice a Evropské unii 4 Programy regionálního a lokálního rozvoje Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální politika v České republice a Evropské unii 4 Programy regionálního a lokálního rozvoje Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší."— Transkript prezentace:

1 Regionální politika v České republice a Evropské unii 4 Programy regionálního a lokálního rozvoje Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2 Programy regionálního a lokálního rozvoje Program rozvoje regionu Program „cílem je diagnostikovat území, identifikovat rozvojové předpoklady a problémy, vypracovat strategii regionálního a municipálního rozvoje regionu a poskytnout náměty na projekty…“ Legislativa –Zák. č. 128/2000 Sb. –Zák. č. 129/2000 Sb. –Zák. č. 248/2000 Sb. Část analýz –Socioekonomická analýza –Analýza předchozích zkušeností a realizovaných programů –SWOT analýza –Případně hodnocení mikroregionů a rozvojových center Ve druhé části: –Rozvojové předpoklady –Rozvojové problémy –Strategie rozvoje Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

3 Programy regionálního a lokálního rozvoje Program rozvoje regionu Využití: –Definice společných zájmů a rozvojových předpokladů v regionu –Koordinace vynakládání veřejných investic –Definice dlouhodobých rozvojových záměrů –Posílení vědomí sounáležitosti –Zdroj informací Rozvojová perspektiva sídel: –Perspektivně ohrožená zánikem fce. trvalého bydlení –Stagnační sídla –Stabilizovaná sídla –Venkovská rozvojová sídla –Rozvojová sídla –Hlavní rozvojová sídla Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

4 Programy regionálního a lokálního rozvoje Program rozvoje regionu Analýzy: –Region ve vnějších vztazích –Demografická situace, prognózy –Nerostné suroviny a další zdroje –Podnikatelské aktivity –Průmysl a jeho rozvoj –Zemědělství a jeho rozvoj –Občanská a technická inf. –Trh práce –Cestovní ruch –SWOT –Rozvojová centra regionu Rozvojové problémy a předpoklady: –Poloha –Přírodní zdroje –Obyvatelstvo –Životní prostředí –Osídlení –Bydlení –Kultura –Infrastruktura –Sociální sféra –Financování a majetek –Trh práce –Zemědělství –Průmysl a stavebnictví –Cestovní ruch Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

5 Programy regionálního a lokálního rozvoje Program rozvoje regionu Rozvojové cíle: –Cíl rozvoje –Cíl konvergence –Cíl ochrany –Cíl akcelerace Cíle a priority: –Strategický cíl – priorita –Operační cíl – opatření (rozpracován na úroveň aktivit a akcí) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

6 Rozvojové osy v ČR Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

7 Městské (urbanizační) oblasti a póly rozvoje Dlouhodobý socioekonomický rozvoj regionů je vedle produkčních ukazatelů ovlivněn celkovou strukturou výroby a výrobních kapacit, inovačními charakteristikami, kvalitou pracovní síly a v neposlední řadě také strukturou osídlení, protože hospodářský růst je úzce spojen s urbanizací. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

8 Městské (urbanizační) oblasti a póly rozvoje Velké městské aglomerace s diverzifikovanou strukturou ekonomiky a se zastoupením odvětví schopných generovat růst v okolí vytvářejí póly rozvoje. Význam města jako pólu růstu je tedy výsledkem faktorů: počet obyvatelstva a jeho růst, konkurenceschopnost a komunikační propojení. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

9 Městské (urbanizační) oblasti a póly rozvoje Pólem rozvoje v evropském měřítku je v ČR pouze hlavní město Praha, jehož pozice ve státě se upevňuje a prohlubuje se odstup od ostatních regionů. Růstové centrum je díky výhodám aglomerace a koncentrace schopno absorbovat inovace rychleji než jiné oblasti, čímž dochází k dynamické diferenciaci centra a okolí. Dalšími póly rozvoje je Brno (HDP na obyvatele v Jihomoravském kraji bylo v r. 2001 90,8 % průměru ČR) a Plzeň (Plzeňský kraj: 96,9 % HDP ČR). Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

10 Ukazuje se, že v dosavadním regionálním vývoji hrály klíčovou roli dva faktory agregátního typu s celoplošným uplatněním: sídelní (a s tím související regionální) hierarchie vyjádřená v prvé řadě polarizací urbanizovaných (aglomeračních) a ostatních prostorů; polohová diferenciace odrážející především rozdílnou atraktivitu a dostupnost regionů v kontextu nových geopolitických a geoekonomických poměrů postavení ČR (zjednodušeně lze hovořit o západo-východním gradientu). Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

11 Široké uplatnění faktoru polohy a hierarchie sídel je doložitelné u různých jevů a procesů. Celkově lze přitom konstatovat poněkud významnější vliv hierarchického faktoru než faktoru polohového. Výhody velkých center se projevují vždy mnohostranným způsobem, ať již z hlediska diferenciace a prosperity ekonomických činností či z hlediska vybavenosti infrastrukturou. Determinující role velkých center může být navíc v blízké budoucnosti dále zesílena rozvojem potřebné velké infrastruktury napojující český prostor na celoevropské systémy. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

12 V 90. letech 20. stol. se zvýraznila sídelní (regionální) hierarchie a upevnilo se postavení regionálních center (zejména metropolí, mezoregionálních a některých mikroregionálních center), která tvoří páteř sídelních (regionálních) systémů a vytváří se v nich stále vyšší podíl produkce České republiky. Tato centra jsou výrazně hierarchizována: - metropole nadnárodního významu – Praha (hlavní rozvojové centrum v Čechách i v ČR), - regionální metropole I. řádu – Brno (hlavní rozvoj. centrum na Moravě), - regionální metropole II. řádu – Ostrava (rozvoj.centrum na severní Moravě), - mezoregionální centrum I. řádu – Plzeň (rozvoj.centrum jihozápadních Čech), - mezoregionální centra II. řádu – Olomouc (střední Morava), Liberec (severní Čechy), Hradec Králové a Pardubice (východní Čechy), Ústí nad Labem (severozápadní Čechy), České Budějovice (jižní Čechy), Zlín (východní Morava) a Karlovy Vary (západní Čechy), - výrazná rozvojová regionální centra – Mladá Boleslav, Kolín, Opava, Uherské Hradiště, Jihlava, Cheb, Jablonec nad Nisou, Tábor – Sezimovo Ústí, Prostějov a další. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

13 Děkuji za pozornost Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti


Stáhnout ppt "Regionální politika v České republice a Evropské unii 4 Programy regionálního a lokálního rozvoje Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší."

Podobné prezentace


Reklamy Google