Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond"— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Regionální politika v České republice a Evropské unii 4 Programy regionálního a lokálního rozvoje Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

2 Programy regionálního a lokálního rozvoje Program rozvoje regionu
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Programy regionálního a lokálního rozvoje Program rozvoje regionu Program „cílem je diagnostikovat území, identifikovat rozvojové předpoklady a problémy, vypracovat strategii regionálního a municipálního rozvoje regionu a poskytnout náměty na projekty…“ Legislativa Zák. č. 128/2000 Sb. Zák. č. 129/2000 Sb. Zák. č. 248/2000 Sb. Část analýz Socioekonomická analýza Analýza předchozích zkušeností a realizovaných programů SWOT analýza Případně hodnocení mikroregionů a rozvojových center Ve druhé části: Rozvojové předpoklady Rozvojové problémy Strategie rozvoje Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

3 Programy regionálního a lokálního rozvoje Program rozvoje regionu
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Programy regionálního a lokálního rozvoje Program rozvoje regionu Využití: Definice společných zájmů a rozvojových předpokladů v regionu Koordinace vynakládání veřejných investic Definice dlouhodobých rozvojových záměrů Posílení vědomí sounáležitosti Zdroj informací Rozvojová perspektiva sídel: Perspektivně ohrožená zánikem fce. trvalého bydlení Stagnační sídla Stabilizovaná sídla Venkovská rozvojová sídla Rozvojová sídla Hlavní rozvojová sídla Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

4 Programy regionálního a lokálního rozvoje Program rozvoje regionu
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Programy regionálního a lokálního rozvoje Program rozvoje regionu Rozvojové problémy a předpoklady: Poloha Přírodní zdroje Obyvatelstvo Životní prostředí Osídlení Bydlení Kultura Infrastruktura Sociální sféra Financování a majetek Trh práce Zemědělství Průmysl a stavebnictví Cestovní ruch Analýzy: Region ve vnějších vztazích Demografická situace, prognózy Nerostné suroviny a další zdroje Podnikatelské aktivity Průmysl a jeho rozvoj Zemědělství a jeho rozvoj Občanská a technická inf. Trh práce Cestovní ruch SWOT Rozvojová centra regionu Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

5 Programy regionálního a lokálního rozvoje Program rozvoje regionu
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Programy regionálního a lokálního rozvoje Program rozvoje regionu Rozvojové cíle: Cíl rozvoje Cíl konvergence Cíl ochrany Cíl akcelerace Cíle a priority: Strategický cíl – priorita Operační cíl – opatření (rozpracován na úroveň aktivit a akcí) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

6 Rozvojové osy v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

7 Městské (urbanizační) oblasti a póly rozvoje
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Městské (urbanizační) oblasti a póly rozvoje Dlouhodobý socioekonomický rozvoj regionů je vedle produkčních ukazatelů ovlivněn celkovou strukturou výroby a výrobních kapacit, inovačními charakteristikami, kvalitou pracovní síly a v neposlední řadě také strukturou osídlení, protože hospodářský růst je úzce spojen s urbanizací. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

8 Městské (urbanizační) oblasti a póly rozvoje
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Městské (urbanizační) oblasti a póly rozvoje Velké městské aglomerace s diverzifikovanou strukturou ekonomiky a se zastoupením odvětví schopných generovat růst v okolí vytvářejí póly rozvoje. Význam města jako pólu růstu je tedy výsledkem faktorů: počet obyvatelstva a jeho růst, konkurenceschopnost a komunikační propojení. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

9 Městské (urbanizační) oblasti a póly rozvoje
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Městské (urbanizační) oblasti a póly rozvoje Pólem rozvoje v evropském měřítku je v ČR pouze hlavní město Praha, jehož pozice ve státě se upevňuje a prohlubuje se odstup od ostatních regionů. Růstové centrum je díky výhodám aglomerace a koncentrace schopno absorbovat inovace rychleji než jiné oblasti, čímž dochází k dynamické diferenciaci centra a okolí. Dalšími póly rozvoje je Brno (HDP na obyvatele v Jihomoravském kraji bylo v r ,8 % průměru ČR) a Plzeň (Plzeňský kraj: 96,9 % HDP ČR). Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

10 Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ukazuje se, že v dosavadním regionálním vývoji hrály klíčovou roli dva faktory agregátního typu s celoplošným uplatněním: sídelní (a s tím související regionální) hierarchie vyjádřená v prvé řadě polarizací urbanizovaných (aglomeračních) a ostatních prostorů; polohová diferenciace odrážející především rozdílnou atraktivitu a dostupnost regionů v kontextu nových geopolitických a geoekonomických poměrů postavení ČR (zjednodušeně lze hovořit o západo-východním gradientu). Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

11 Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Široké uplatnění faktoru polohy a hierarchie sídel je doložitelné u různých jevů a procesů. Celkově lze přitom konstatovat poněkud významnější vliv hierarchického faktoru než faktoru polohového. Výhody velkých center se projevují vždy mnohostranným způsobem, ať již z hlediska diferenciace a prosperity ekonomických činností či z hlediska vybavenosti infrastrukturou. Determinující role velkých center může být navíc v blízké budoucnosti dále zesílena rozvojem potřebné velké infrastruktury napojující český prostor na celoevropské systémy. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

12 Tato centra jsou výrazně hierarchizována:
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti V 90. letech 20. stol. se zvýraznila sídelní (regionální) hierarchie a upevnilo se postavení regionálních center (zejména metropolí, mezoregionálních a některých mikroregionálních center), která tvoří páteř sídelních (regionálních) systémů a vytváří se v nich stále vyšší podíl produkce České republiky. Tato centra jsou výrazně hierarchizována: - metropole nadnárodního významu – Praha (hlavní rozvojové centrum v Čechách i v ČR), - regionální metropole I. řádu – Brno (hlavní rozvoj. centrum na Moravě), - regionální metropole II. řádu – Ostrava (rozvoj.centrum na severní Moravě), - mezoregionální centrum I. řádu – Plzeň (rozvoj.centrum jihozápadních Čech), - mezoregionální centra II. řádu – Olomouc (střední Morava), Liberec (severní Čechy), Hradec Králové a Pardubice (východní Čechy), Ústí nad Labem (severozápadní Čechy), České Budějovice (jižní Čechy), Zlín (východní Morava) a Karlovy Vary (západní Čechy), - výrazná rozvojová regionální centra – Mladá Boleslav, Kolín, Opava, Uherské Hradiště, Jihlava, Cheb, Jablonec nad Nisou, Tábor – Sezimovo Ústí, Prostějov a další. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

13 Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Děkuji za pozornost Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond"

Podobné prezentace


Reklamy Google