Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úkoly pro jednotlivce (dvojici) a skupinu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úkoly pro jednotlivce (dvojici) a skupinu."— Transkript prezentace:

1 Úkoly pro jednotlivce (dvojici) a skupinu.
Moje město Zeměpis Úkoly pro jednotlivce (dvojici) a skupinu. Potřebujete: PC připojený na internet, Školní atlas světa, turistickou mapu. Práci začni klávesou F5. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Skupinová práce pro 3 - 5členný tým
1. část (45 minut) Samostatná práce Sídla, sídlením systémy, urbanizace, suburbanizace, struktura města, funkce města 2. část (45 minut) Skupinová práce pro 3 - 5členný tým Nákres schématu rozmístění zón města a analýza jeho vybavenosti

3 Zadání 1. část Dvanáct úkolů, jejichž splněním získáš základní znalosti na téma Sídla, sídelní systémy, urbanizace, struktura a funkce města. Vypracování zadaných úkolů ti usnadní možnost navštívit virtuální knihovnu, ve které jsou potřebné informace (většinou odkazy na internetu). Do knihovny se dostaneš klinutím na domeček vlevo nahoře. Po splnění úkolů si získané znalosti ověříš v testu. 2. část Pro druhou část vytvoř s ostatními skupinu, ve které zpracujete schéma rozmístění zón v rámci struktury svého města a provedete analýzu jeho vybavenosti. Zpracujte město, ve kterém bydlíte, nebo jiné, které osobně znáte a na kterém se domluvíte.

4 Úkol č. 1 Sídlo, sídelní jednotka
knihovna další úkol Sídlo, sídelní jednotka Kliknutím na příslušné políčko zvol správnou odpověď: Sídlení jednotka je: dům seskupení domů obec Rozliš, co je a co není sídlo: je sídlo není sídlo Samotný dům Dům na samotě s hospodářskými budovami (stodola, chlév, sklep) Chatová osada Vesnice Město

5 Úkol č. 2 Podle turistické mapy svého regionu uveď konkrétní příklady:
knihovna další úkol Podle turistické mapy svého regionu uveď konkrétní příklady: sídla venkovského typu: rozptýlená: - skupinová: sídla městského typu: Uveď tři příklady přechodných sídel:

6 Úkol č. 3 Venkovská sídla Městská sídla Venkovská sídla, městská sídla
knihovna Úkol č. 3 další úkol Venkovská sídla, městská sídla Doplň, v čem se liší venkovská a městská sídla: Venkovská sídla Městská sídla

7 Úkol č. 4 Funkce města, funkce vesnice Vesnické sídlo: Městské sídlo:
další úkol Funkce města, funkce vesnice Z výběru doplň možné funkce, které mohou mít vesnická a městská sídla (doplň písmena): Vesnické sídlo: Městské sídlo: Funkce sídel: obytná b) zemědělská c) výrobní d) obchodní e) dopravní f) vzdělávací g) administrativně správní h) rekreační

8 Úkol č. 5 Monofunkční a polyfunkční sídla
knihovna další úkol Monofunkční a polyfunkční sídla Uveď příklady monofunkčních sídel: Rekreační funkce: Lázeňská funkce: Obytná funkce: Průmyslová funkce: Středisko správy státu: Zábavní průmysl: Náboženská střediska: Univerzitní centra:

9 Úkol č. 6 Souvislost funkce lidského sídla s přírodními podmínkami
knihovna další úkol Souvislost funkce lidského sídla s přírodními podmínkami Posuď, jak přírodní podmínky (reliéf, klima, vegetace, geografická poloha, geologické podloží) ovlivnily funkci uvedených sídel: Las Vegas Karlovy Vary Rotterdam Brasília Nice Ostrava

10 Úkol č. 7 knihovna další úkol Urbanizace Po nastudování údajů v knihovně doplň správně údaje do prázdných polí: Urbanizace je proces koncentrace obyvatelstva do Podle Školního atlasu světa doplň státy nebo oblasti ve světě s největší mírou urbanizace: Jaký je rozdíl mezi aglomerací a konurbací? Aglomerace: Konurbace: Tři největší aglomerace: Velká města nebo shluky měst s více než 10 miliony obyvatel se nazývají:

11 Úkol č. 8 Slumy Co jsou to slumy?
knihovna další úkol Slumy Co jsou to slumy? Dobrovolné úkoly: Urbanizace má pozitivní, ale i negativní důsledky. Heslovitě popiš negativa urbanizace (odkazy na články k tomu najdeš v knihovně). Víš, který film o mladém muži z bombajského slumu dostal v roce 2009 filmového Oskara? Pokud nevíš, klikni na knihovnu.

12 knihovna Úkol č. 9 další úkol Suburbanizace V knihovně klikni na tlačítko suburbanizace a pod písmenem s zjisti, co tento pojem znamená. Doplň chybějící část textu: Suburbanizace je stěhování obyvatelstva a jeho aktivit z do Prohlédni si obrázky klinutím na tlačítko satelitní městečka a uveď příklady suburbánního rozvoje: Jedna z forem suburbanizace, kterou je možno považovat za nežádoucí, je urban sprawl. Doplň, v čem je nežádoucí. Pro informace klikni na tlačítko urban sprawl v knihovně.

13 Doplň zóny, které je možné vidět na obrázku města:
Úkol č. 10 knihovna další úkol Struktura města Na obrázku v knihovně rozliš jednotlivé zóny města a podle následující nabídky doplň k číslům názvy zón (např.: historické jádro, městské centrum, činžovní domy, rodinné domy, vilová čtvrť…). Doplň zóny, které je možné vidět na obrázku města:

14 Úkol č. 11 NUTS 3: CZ NUTS 4: CZ ( LAU 1)
knihovna Doplň český ekvivalent pro územní statistickou jednotku v České republice: NUTS 0 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 LAU 1 Dříve NUTS 4 LAU 2 Dříve NUTS 5 Doplň čísla pro statistické jednotky (kraj a okres), ve kterých se nachází tvé bydliště. Postup: v knihovně klikni na tlačítko městská a obecní statistika. NUTS 3: CZ NUTS 4: CZ ( LAU 1)

15 Úkol č. 12 knihovna test Statut „město“ Napiš názvy obcí svého okresu, které mají statut města. Knihovna: odkaz města v ČR. Je ve tvém okresu nějaký městys (městečko)? Rozdíl mezi městysem a městem:

16 KNIHOVNA Sídlo Sídlo je seskupení sídelních jednotek (domů) včetně hospodářských objektů a dopravních zařízení na určitém vymezeném území. Sídlo je základní jednotka osídlení. Rozlišujeme: město, vesnice, osada, samota.

17 KNIHOVNA Typy sídel Trvalá Přechodná (dočasná) tee-pee iglú
A. Venkovská sídla (sídla venkovského typu) Rozptýlená (samoty, farmy se zemědělským využitím) – USA, Austrálie, horské oblasti, subpolární oblasti, v ČR především v horských oblastech, např. na Šumavě Skupinová – Evropa, Afrika, Asie, V pobřeží USA B. Městská sídla (sídla městského typu) Přechodná (dočasná) a) jednoduchá – kočovníci (např. jurty), lovci b) moderní montované stavby – např. výzkumné stanice c) stěhovavá – např. iglú, tee-pee tee-pee iglú Obrázky (odkazy na webové stránky wikipedia.org): beduínská usedlost jurta houseboat polární stanice

18 KNIHOVNA Faktory vzniku sídel
Přírodní podmínky - reliéf, klima, vegetace, geologické podloží atd. Socioekonomické podmínky - doprava, služby, výroba apod. Činitelé obecného charakteru – administrativní a politické uspořádání. V raných etapách rozvoje sídel byly hlavním faktorem při jejich vzniku přírodní podmínky, v současnosti jsou stále významnější faktory socioekonomické a činitelé obecného charakteru.

19 KNIHOVNA Brandýs nad Labem Obr. č. 1: Zdroj (1)

20 KNIHOVNA Odkazy na monofunkční města: Havířov Cambridge Karlovy Vary
Rozlišujeme sídla polyfunkční s velkým počtem přibližně podobně významných funkcí a sídla monofunkční, ve kterých výrazně převládá specializace na jedinou funkci. Odkazy na monofunkční města: Havířov Cambridge Karlovy Vary Mekka Las Vegas Brasília Nice Oxford Monako Washington Města v německém Porúří

21 KNIHOVNA Odkazy na města s převažující jednou funkcí: Havířov
Rozlišujeme sídla polyfunkční s velkým počtem přibližně podobně významných funkcí a sídla monofunkční, ve kterých výrazně převládá specializace na jedinou funkci. Odkazy na města s převažující jednou funkcí: Havířov Cambridge Karlovy Vary Mekka Las Vegas Brasília Nice Oxford Monako Washington Města v německém Porúří

22 KNIHOVNA Urbanizace Aglomerace Konurbace Megalopole
Tlačítka jsou odkazy na internetovou encyklopedii: Wikipedia.org. Urbanizace Míra urbanizace: Školní atlas světa - obyvatelstvo Aglomerace Konurbace Megalopole

23 KNIHOVNA Důsledky urbanizace, slumy Slum Zemi pohlcují slumy
Články na internetu: Zemi pohlcují slumy Každý druhý obyvatel planety žije ve městě Svět do roku 2030 zahltí chudoba, varuje OSN Děti ve slumech Film: Milionář z chatrče

24 KNIHOVNA Suburbanizace Suburbanizace Satelitní městečka Urban sprawl
Odkazy na stránky: Suburbanizace Satelitní městečka Urban sprawl

25 KNIHOVNA Územní statistické jednotky NUTS
Od roku 2000 vstoupila v České republice v platnost Klasifikace územních statistických jednotek NUTS - systém klasifikace územních statistických jednotek používaný v zemích Evropské unie. Klasifikace CZ-NUTS popisuje území České republiky, je součástí evropské klasifikace NUTS. NUTS Stránky Českého statistického úřadu: Městská a obecní statistika

26 Zákon určuje hranici 3 000 obyvatel jako demografickou podmínku.
KNIHOVNA Statut město Ve světě: Podle mezinárodní definice OSN jsou to sídla s více než obyvatel. V České republice: Zákon 128/2000 Sb. uvádí, že „obec, která má alespoň obyvatel, je městem, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády“. Zákon určuje hranici obyvatel jako demografickou podmínku. Města v ČR Po otevření stránky Českého statistického úřadu vyber kraj a klikni na: mapa v PDF nebo JPG.

27 Test Získané znalosti si ověř v následujícím testu.
Na papír si znač počet správných odpovědí a na závěr vypočítej svoji procentuální úspěšnost. TEST

28 Test Sídlo je: Otázka č. 1 seskupení domů bez dům se zahradou
hospodářských objektů dům se zahradou seskupení sídelních jednotek včetně hospodářských objektů a dopravních zařízení pouze obec s více jak 3 000 obyvatel

29 Test Správně! další otázka

30 Test U polyfunkčního sídla: Otázka č. 2 převažuje funkce
zemědělská a dopravní výrazně převládá specializace na jedinou funkci je velký počet funkcí s přibližně podobným významem převažuje obytná funkce

31 Test Správně! další otázka

32 Test Urbanizace je: Otázka č. 3 proces koncentrace
migrace obyvatel za prací proces koncentrace obyvatelstva do měst přesun obyvatel z center na okraje měst přesun obyvatel z města za bydlením v lepším životním prostředí

33 Test Správně! další otázka

34 Test Suburbanizace je: Otázka č. 4 výstavba rodinných domů
na okraji města výstavba vysokopodlažních činžovních domů přesun obyvatel, jejich aktivit a některých funkcí z jádrového města do zázemí je stěhování obyvatelstva na venkov

35 Test Správně! další otázka

36 Test Otázka č. 5 Velká města nebo shluky měst s více než 10 miliony obyvatel se nazývají: Konurbace Aglomerace Megalopole Megakonurbace

37 Test Správně! další otázka

38 Test Mezi státy s vysokou mírou urbanizace (nad 80 %) nepatří:
Otázka č. 6 Mezi státy s vysokou mírou urbanizace (nad 80 %) nepatří: Argentina USA Indie Alžírsko

39 Test Správně! další otázka

40 Test NUTS je: Otázka č. 7 systém krajů v ČR
systém klasifikace územních statistických jednotek používaný v zemích Evropské unie systém vyšších územně správních celků ve státech EU systém okresů v ČR

41 Test Správně! další otázka

42 Test Urban sprawl je: Otázka č. 8 rozlézání zástavby do volné krajiny
stavba nákupních center výstavba mrakodrapů řadová výstavba

43 Test Správně! další otázka

44 Test Slumy jsou: Otázka č. 9 improvizované domky
ze dřeva, plechu a slámy improvizované chatrče v Africe a Asii nelegální stavby na okraji měst chudinské čtvrti většinou na předměstích velkoměst

45 Test Správně! další otázka

46 Test Otázka č. 10 Jakou hranici určuje zákon v počtu obyvatel (jako demografickou podmínku) pro statut města v ČR: 2 000 obyvatel 3 000 obyvatel 4 000 obyvatel 5 000 obyvatel

47 Test NE

48 Test Správně! Vyhodnocení testu

49 Úspěšnost v testu: Můj výsledek (v %): počet správných odpovědí:
0 % 1 10 % 2 20 % 3 30 % 4 40 % 5 50 % 6 60 % 7 70 % 8 80 % 9 90 % 10 100 % Můj výsledek (v %):

50 Městská a obecní statistika
Skupinová práce Do vytištěné přílohy A nakreslete jednoduché schéma rozmístění zón v rámci struktury vámi vybraného města. Využijte vlastní znalost města a dále satelitní snímek z vyhledávače. Napište název města a přibližte na optimální vzdálenost. Vyberte si z následujících dvou možností: Ve schématu také označte případnou suburbanizaci. 2. Zjistěte vybavenost svého města (popř. jeho části). Po kliknutí na následující tlačítko otevřete stránky Českého statistického úřadu. Na interaktivní mapě ČR vyberte region a následně obec. 3. Navrhněte, co by se mělo podle vašeho názoru ve vybavenosti města doplnit, popř. vybudovat. Napište na list B. Ukázka schématu rozmístění zón Městská a obecní statistika Konec práce: stiskni klávesu Esc.

51 Schéma možného rozmístění zón
4 3 1 2 5

52 Zdroje: 1. Jan Sovka. Wikimedia.org. Brandýs nad Labem. [On line] [cit ]. Dostupné z WWW: < Licence: GNU Free Documentation License.


Stáhnout ppt "Úkoly pro jednotlivce (dvojici) a skupinu."

Podobné prezentace


Reklamy Google