Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zeměpis Úkoly pro jednotlivce (dvojici) a skupinu. Potřebujete: PC připojený na internet, Školní atlas světa, turistickou mapu. Dostupné z Metodického.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zeměpis Úkoly pro jednotlivce (dvojici) a skupinu. Potřebujete: PC připojený na internet, Školní atlas světa, turistickou mapu. Dostupné z Metodického."— Transkript prezentace:

1 Zeměpis Úkoly pro jednotlivce (dvojici) a skupinu. Potřebujete: PC připojený na internet, Školní atlas světa, turistickou mapu. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpo č tu Č R. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Moje město Práci začni klávesou F5.

2 1. část (45 minut) Samostatná práce Sídla, sídlením systémy, urbanizace, suburbanizace, struktura města, funkce města 2. část (45 minut) Skupinová práce pro 3 - 5členný tým Nákres schématu rozmístění zón města a analýza jeho vybavenosti

3 Zadání 1. část Dvanáct úkolů, jejichž splněním získáš základní znalosti na téma Sídla, sídelní systémy, urbanizace, struktura a funkce města. Vypracování zadaných úkolů ti usnadní možnost navštívit virtuální knihovnu, ve které jsou potřebné informace (většinou odkazy na internetu). Do knihovny se dostaneš klinutím na domeček vlevo nahoře. Po splnění úkolů si získané znalosti ověříš v testu. 2. část Pro druhou část vytvoř s ostatními skupinu, ve které zpracujete schéma rozmístění zón v rámci struktury svého města a provedete analýzu jeho vybavenosti. Zpracujte město, ve kterém bydlíte, nebo jiné, které osobně znáte a na kterém se domluvíte.

4 Úkol č. 1 další úkolknihovna Sídlení jednotka je: dům seskupení domů obec Kliknutím na příslušné políčko zvol správnou odpověď: je sídlonení sídlo Samotný dům Dům na samotě s hospodářskými budovami (stodola, chlév, sklep) Chatová osada Vesnice Město Sídlo, sídelní jednotka Rozliš, co je a co není sídlo:

5 Podle turistické mapy svého regionu uveď konkrétní příklady: sídla venkovského typu: - rozptýlená: - skupinová: sídla městského typu: Úkol č. 2 další úkolknihovna Uveď tři příklady přechodných sídel:

6 Venkovská sídlaMěstská sídla Úkol č. 3 další úkolknihovna Doplň, v čem se liší venkovská a městská sídla: Venkovská sídla, městská sídla

7 Vesnické sídlo: Městské sídlo: Úkol č. 4 další úkol Funkce města, funkce vesnice Z výběru doplň možné funkce, které mohou mít vesnická a městská sídla (doplň písmena): Funkce sídel: a)obytná b) zemědělská c) výrobní d) obchodní e) dopravní f) vzdělávací g) administrativně správní h) rekreační

8 Úkol č. 5 další úkolknihovna Uveď příklady monofunkčních sídel: Rekreační funkce: Lázeňská funkce: Obytná funkce: Průmyslová funkce: Středisko správy státu: Zábavní průmysl: Náboženská střediska: Univerzitní centra: Monofunkční a polyfunkční sídla

9 Las Vegas Karlovy Vary Rotterdam Brasília Nice Ostrava Úkol č. 6 další úkolknihovna Souvislost funkce lidského sídla s přírodními podmínkami Posuď, jak přírodní podmínky (reliéf, klima, vegetace, geografická poloha, geologické podloží) ovlivnily funkci uvedených sídel:

10 Úkol č. 7 další úkolknihovna Urbanizace Po nastudování údajů v knihovně doplň správně údaje do prázdných polí: Urbanizace je proces koncentrace obyvatelstva do. Podle Školního atlasu světa doplň státy nebo oblasti ve světě s největší mírou urbanizace: Jaký je rozdíl mezi aglomerací a konurbací? Aglomerace: Konurbace: Velká města nebo shluky měst s více než 10 miliony obyvatel se nazývají: Tři největší aglomerace:

11 Urbanizace má pozitivní, ale i negativní důsledky. Heslovitě popiš negativa urbanizace (odkazy na články k tomu najdeš v knihovně). Co jsou to slumy? Úkol č. 8 další úkolknihovna Slumy Víš, který film o mladém muži z bombajského slumu dostal v roce 2009 filmového Oskara? Pokud nevíš, klikni na knihovnu. Dobrovolné úkoly:

12 Jedna z forem suburbanizace, kterou je možno považovat za nežádoucí, je urban sprawl. Doplň, v čem je nežádoucí. Pro informace klikni na tlačítko urban sprawl v knihovně. Prohlédni si obrázky klinutím na tlačítko satelitní městečka a uveď příklady suburbánního rozvoje: Suburbanizace je stěhování obyvatelstva a jeho aktivit z do. Úkol č. 9 další úkolknihovna Suburbanizace V knihovně klikni na tlačítko suburbanizace a pod písmenem s zjisti, co tento pojem znamená. Doplň chybějící část textu:

13 Úkol č. 10 další úkolknihovna Struktura města Na obrázku v knihovně rozliš jednotlivé zóny města a podle následující nabídky doplň k číslům názvy zón (např.: historické jádro, městské centrum, činžovní domy, rodinné domy, vilová čtvrť…). Doplň zóny, které je možné vidět na obrázku města:

14 NUTS 0 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 LAU 1 Dříve NUTS 4 LAU 2 Dříve NUTS 5 Úkol č. 11 knihovna Doplň český ekvivalent pro územní statistickou jednotku v České republice: NUTS 3: CZ Doplň čísla pro statistické jednotky (kraj a okres), ve kterých se nachází tvé bydliště. Postup: v knihovně klikni na tlačítko městská a obecní statistika. NUTS 4: CZ ( LAU 1)

15 Úkol č. 12 testknihovna Statut „město“ Napiš názvy obcí svého okresu, které mají statut města. Knihovna: odkaz města v ČR. Je ve tvém okresu nějaký městys (městečko)? Rozdíl mezi městysem a městem:

16 KNIHOVNA  Sídlo je seskupení sídelních jednotek (domů) včetně hospodářských objektů a dopravních zařízení na určitém vymezeném území.  Sídlo je základní jednotka osídlení.  Rozlišujeme: město, vesnice, osada, samota. Sídlo

17 KNIHOVNA A. Venkovská sídla (sídla venkovského typu) Rozptýlená (samoty, farmy se zemědělským využitím) – USA, Austrálie, horské oblasti, subpolární oblasti, v ČR především v horských oblastech, např. na Šumavě Skupinová – Evropa, Afrika, Asie, V pobřeží USA B. Městská sídla (sídla městského typu) Typy sídel a) jednoduchá – kočovníci (např. jurty), lovci b) moderní montované stavby – např. výzkumné stanice c) stěhovavá – např. iglú, tee-pee Trvalá Přechodná (dočasná) Obrázky (odkazy na webové stránky wikipedia.org): jurta tee-pee polární stanicebeduínská usedlost iglú houseboat

18 KNIHOVNA  Přírodní podmínky - reliéf, klima, vegetace, geologické podloží atd.  Socioekonomické podmínky - doprava, služby, výroba apod.  Činitelé obecného charakteru – administrativní a politické uspořádání. V raných etapách rozvoje sídel byly hlavním faktorem při jejich vzniku přírodní podmínky, v současnosti jsou stále významnější faktory socioekonomické a činitelé obecného charakteru. Faktory vzniku sídel

19 KNIHOVNA Brandýs nad Labem Obr. č. 1: Zdroj (1)

20 KNIHOVNA Rozlišujeme sídla polyfunkční s velkým počtem přibližně podobně významných funkcí a sídla monofunkční, ve kterých výrazně převládá specializace na jedinou funkci. Odkazy na monofunkční města: Karlovy VaryCambridge Mekka Nice Monako Havířov Las Vegas Oxford Města v německém Porúří Brasília Washington

21 KNIHOVNA Rozlišujeme sídla polyfunkční s velkým počtem přibližně podobně významných funkcí a sídla monofunkční, ve kterých výrazně převládá specializace na jedinou funkci. Odkazy na města s převažující jednou funkcí: Karlovy VaryCambridge Mekka Nice Monako Havířov Las Vegas Oxford Města v německém Porúří Brasília Washington

22 KNIHOVNA Urbanizace Tlačítka jsou odkazy na internetovou encyklopedii: Wikipedia.org. Míra urbanizace: Školní atlas světa - obyvatelstvo AglomeraceKonurbaceMegalopole

23 KNIHOVNA Důsledky urbanizace, slumy Děti ve slumech Film: Milionář z chatrče Zemi pohlcují slumy Každý druhý obyvatel planety žije ve městě Články na internetu: Svět do roku 2030 zahltí chudoba, varuje OSN Slum

24 KNIHOVNA Suburbanizace Odkazy na stránky: www.suburbanizace.cz Satelitní městečka Urban sprawl Suburbanizace

25 KNIHOVNA Územní statistické jednotky Od roku 2000 vstoupila v České republice v platnost Klasifikace územních statistických jednotek NUTS - systém klasifikace územních statistických jednotek používaný v zemích Evropské unie. Klasifikace CZ-NUTS popisuje území České republiky, je součástí evropské klasifikace NUTS. NUTS Městská a obecní statistika Stránky Českého statistického úřadu:

26 KNIHOVNA V České republice: Zákon 128/2000 Sb. uvádí, že „obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, je městem, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády“. Zákon určuje hranici 3 000 obyvatel jako demografickou podmínku. Ve světě: Podle mezinárodní definice OSN jsou to sídla s více než 10 000 obyvatel. Statut město Města v ČR Po otevření stránky Českého statistického úřadu vyber kraj a klikni na: mapa v PDF nebo JPG.

27 Test Získané znalosti si ověř v následujícím testu. Na papír si znač počet správných odpovědí a na závěr vypočítej svoji procentuální úspěšnost. TEST

28 Test Sídlo je: Otázka č. 1 seskupení sídelních jednotek včetně hospodářských objektů a dopravních zařízení dům se zahradou seskupení domů bez hospodářských objektů pouze obec s více jak 3 000 obyvatel

29 Test Správně! další otázka

30 Test U polyfunkčního sídla: Otázka č. 2 je velký počet funkcí s přibližně podobným významem výrazně převládá specializace na jedinou funkci převažuje funkce zemědělská a dopravní převažuje obytná funkce

31 Test Správně! další otázka

32 Test Urbanizace je: Otázka č. 3 proces koncentrace obyvatelstva do měst migrace obyvatel za prací přesun obyvatel z center na okraje měst přesun obyvatel z města za bydlením v lepším životním prostředí

33 Test Správně! další otázka

34 Test Suburbanizace je: Otázka č. 4 přesun obyvatel, jejich aktivit a některých funkcí z jádrového města do zázemí výstavba vysokopodlažních činžovních domů je stěhování obyvatelstva na venkov výstavba rodinných domů na okraji města

35 Test Správně! další otázka

36 Test Velká města nebo shluky měst s více než 10 miliony obyvatel se nazývají: Otázka č. 5 Megalopole Aglomerace Megakonurbace Konurbace

37 Test Správně! další otázka

38 Test Mezi státy s vysokou mírou urbanizace (nad 80 %) nepatří: Otázka č. 6 Indie USA Alžírsko Argentina

39 Test Správně! další otázka

40 Test NUTS je: Otázka č. 7 systém klasifikace územních statistických jednotek používaný v zemích Evropské unie systém vyšších územně správních celků ve státech EU systém okresů v ČR systém krajů v ČR

41 Test Správně! další otázka

42 Test Urban sprawl je: Otázka č. 8 rozlézání zástavby do volné krajiny výstavba mrakodrapůřadová výstavba stavba nákupních center

43 Test Správně! další otázka

44 Test Slumy jsou: Otázka č. 9 nelegální stavby na okraji měst improvizované chatrče v Africe a Asii improvizované domky ze dřeva, plechu a slámy chudinské čtvrti většinou na předměstích velkoměst

45 Test Správně! další otázka

46 Test Jakou hranici určuje zákon v počtu obyvatel (jako demografickou podmínku) pro statut města v ČR: Otázka č. 10 5 000 obyvatel4 000 obyvatel 3 000 obyvatel2 000 obyvatel

47 Test NE

48 Test Správně! Vyhodnocení testu

49 Úspěšnost v testu: počet správných odpovědí:úspěšnost: 00 % 110 % 220 % 330 % 440 % 550 % 660 % 770 % 880 % 990 % 10100 % Můj výsledek (v %):

50 2. část 1.Do vytištěné přílohy A nakreslete jednoduché schéma rozmístění zón v rámci struktury vámi vybraného města. Využijte vlastní znalost města a dále satelitní snímek z vyhledávače. Napište název města a přibližte na optimální vzdálenost. Vyberte si z následujících dvou možností: Ve schématu také označte případnou suburbanizaci. 2. Zjistěte vybavenost svého města (popř. jeho části). Po kliknutí na následující tlačítko otevřete stránky Českého statistického úřadu. Na interaktivní mapě ČR vyberte region a následně obec. 3. Navrhněte, co by se mělo podle vašeho názoru ve vybavenosti města doplnit, popř. vybudovat. Napište na list B. Městská a obecní statistika Ukázka schématu rozmístění zón Skupinová práce Konec práce: stiskni klávesu Esc. www.google.comwww.seznam.cz

51 Schéma možného rozmístění zón 4 1 2 3 5

52 Zdroje: 1.Jan Sovka. Wikimedia.org. Brandýs nad Labem. [On line]. 2007 [cit. 2009-26-06]. Dostupné z WWW:. Licence: GNU Free Documentation License.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brandys_nad_labem.jpg


Stáhnout ppt "Zeměpis Úkoly pro jednotlivce (dvojici) a skupinu. Potřebujete: PC připojený na internet, Školní atlas světa, turistickou mapu. Dostupné z Metodického."

Podobné prezentace


Reklamy Google