Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SUMP v návaznostech na další sektorové politiky Radomíra Jordová, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Praha, Kongresové centrum 26. 6. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SUMP v návaznostech na další sektorové politiky Radomíra Jordová, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Praha, Kongresové centrum 26. 6. 2014."— Transkript prezentace:

1 SUMP v návaznostech na další sektorové politiky Radomíra Jordová, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Praha, Kongresové centrum 26. 6. 2014

2 Struktura prezentace oSUMP a návaznosti na další sektorové dokumenty a politiky oFrancouzská legislativa na podporu SUMP (PDU) oPříklad PDU metropolitní oblasti Toulouse

3 SUMP-tematické souvislosti - Jasné souvislosti s následujícími sektory: - Dopravní politika - Územní politika - Politika životního prostředí (např. Agenda 21, charta na ochranu ŽP) - Zdraví a zdravý životní styl (aktivní doprava) - Sociální politika a bydlení (demografie) - Ekonomický rozvoj města (investice, podnikání, průmysl) - Školství a vzdělávání PLÁNY UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY 26. června 2014 Praha Radomíra Jordová

4 PDU v legislativě - Zákon LOTI (1982) – zákon o vnitrostátní dopravě - Stanoví první formální rámec pro PDU - čl.28: o dostupnosti dopravy pro osoby se sníženou mobilitou, rovnost příležitostí - Zákon LAURE (1996, 2003) - Čistota ovzduší a dopravní plánování - Zákon SRU (2000) - Harmonizace rozvoje dopravy s územním plánováním - Zákon ATR (1992), zákon Chevènement (1999) - VT („versement transports“), ve městech nad 10 000 obyv. PLÁNY UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY 26. června 2014 Praha Radomíra Jordová

5 PDU v legislativě - Zákon ATR (1992), zákon Chevènement (1999) stanoví VT - „versement transport“ = platba dopravy - povinný příspěvek zaměstnavatelů (veřejný i soukromý sektor, firmy s více než 9 zaměstnanci) - 0,5 – 1,75 % mezd zaměstnanců odchází do společného rozpočtu, který spravuje AOTU (organizace pověřená správou veřejné dopravy v aglomeraci) - finance jsou použity na další rozvoj a podporu veřejné dopravy v kompetenci města a obcí - tento druh daně pomáhá udržovat a modernizovat síť a služby MHD ve francouzských aglomeracích PLÁNY UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY 26. června 2014 Praha Radomíra Jordová

6 PDU v legislativě - Zákon LAURE (1996, 2003) – zákon o čistotě ovzduší a racionální spotřebě energií zavádí PDU povinně pro aglomerace nad 100 tis.obyv., stanoví závazné aktivity - snižování negativních dopadů osobní i nákladní dopravy na životní prostředí a zdraví - zajištění bezpečnosti všech účastníků (hlavně chodců a cyklistů) - redukce automobilového provozu, podílu IAD - rozvoj MHD, cyklistické a pěší dopravy - integrace jízdného, podpora inter-modality - přerozdělení silničního / uličního prostoru - parkovací politika, regulace, zpoplatnění - řešení logistiky, zásobování udržitelným způsobem - podpora podniků a úřadů k přípravě vlastních plánů mobility (PDE - doplňují PDU), přesun z IAD na MHD a spolujízdu u cest do zaměstnání PLÁNY UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY 26. června 2014 Praha Radomíra Jordová

7 PDU v legislativě - Zákon SRU (2000) – zákon o solidaritě a obnově měst zdůrazňuje územní soudržnost, stanoví povinnost harmonizace PDU – SCOT - SCOT – územní plán vyššího celku - dopravní politika a územní plánování musí být v souladu - územní plány musí brát v úvahu dopady územního plánování na dopravu, povinnost upřednostnit rozvoj zón s obsluhou veřejnou dopravou - jednotlivé územní plány měst a obcí (PLU) musí být v souladu s PDU a s nadřazeným územním plánem SCOT - Zákon Grenelle (2008, 2010) – závazek k ochraně životního prostředí - v rámci hodnocení dopadu SUMP – povinně měří emise CO2 - před PDU a 5 let poté PLÁNY UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY 26. června 2014 Praha Radomíra Jordová

8 Příklad PDU - Toulouse TOULOUSE - 580 km jižně od Paříže, 4.největší město Francie - hlavní město regionu Midi-Pyrénées (největší region kontinentální Francie) - správní středisko départementu Haute-Garonne - aglomerace Grand Toulouse (od 2001): město a 24 okolních obcí na ploše 380 km², celkem 651 209 obyvatel - metropolitní oblast: 1.220 tis. obyvatel, nejrychleji rostoucí aglomerace v Evropě (od r.2000 až o 2,2% ročně, fr.průměr 0,58%) - letecký průmysl (Airbus) a kosmický průmysl (největší evropské středisko pro kosmický výzkum) - univerzita (jedna z nejstarších v Evropě, zal.1229) – 100 000 studentů PLÁNY UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY 26. června 2014 Praha Radomíra Jordová

9 Příklad PDU – Toulouse TOULOUSE - nárůst počtu obyvatel – nutnost efektivního, moderního dopravního systému založeného na udržitelných principech - automatizované metro (trasy A a B) - rozsáhlá síť autobusové dopravy (83 linek: z nich 2 ve vyhraze- ných koridorech, 6 speciálních – ke stadionu, kyvadlová na letiště, 17 na vyžádání, 24 linek pro cesty do škol) - tramvajové tratě - příměstské vlaky (trasy C a D) – SNCF - správa: SMTC Tisséo („unie hromadné dopravy“) – AOTU PLÁNY UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY 26. června 2014 Praha Radomíra Jordová

10 Příklad PDU - Toulouse TOULOUSE - Metro (trasy A a B), vlaky (trasy C a D) PLÁNY UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY 26. června 2014 Praha Radomíra Jordová

11 Příklad PDU Rozpočet pro MHD - roční náklady: 300 mil EUR na provoz, 140 mil. EUR na investice - zdroje: daně (VT) - 197 mil. EUR, vklady členů SMTC (obce: 92 mil. EUR), tržby (69 mil. EUR) – cca 40 %, během posledních let se snižuje o 10% (důsledek vyšších provozních nákladů + 5,6 % a poklesu tržeb - 4 %) - cíl: efektivní doprava - priorita, funkčnost, technické inovace v síti MHD PLÁNY UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY 26. června 2014 Praha Radomíra Jordová

12 Příklad PDU TOULOUSE – PDU PLÁNY UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY 26. června 2014 Praha Radomíra Jordová

13 Organizace přípravy a revize PDU 6 tematických komisí - územní plánování / životní prostředí / doprava - hromadná doprava - pěší a cyklistická doprava - IAD, řízení provozu / parkování - přeprava nákladu a zboží - plány mobility pro podniky (PDE) Speciální komise: - Odborná komise Tisséo - Monitorovací komise Tisséo - Komise partnerů – odborníci z obcí, vzdělávací a odborné instituce v oblasti územního plánování, dopravy a životního prostředí - Monitorovací komise partnerů - političtí zástupci obcí, zástupci státu, regionu, départementu, profesních sdružení PLÁNY UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY 26. června 2014 Praha Radomíra Jordová

14 Mobilita narůstá Počet každodenních cest narůstá - v r. 1978: 3 cesty / osoba / den - v r. 2004: 4 cesty / osoba / den Počet obyvatel narůstá - od r. 1996 - 2004: + 11% Celkový počet cest / den se zvýšil: - od r. 1996 - 2004: + 23% (= o 600.000 cest více / den) Počet nových cest (ne přímo domů) - zdvojnásobil se v letech 1990 – 2004 - práce-nákup, pro děti do školy - počet cest „domov-práce“ a „domov-studium,“ tzv. „nutné cesty“ klesají, pouze 28% všech cest PLÁNY UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY 26. června 2014 Praha Radomíra Jordová

15 Vývoj mobility Toulouse a blízké periferie 72 obcí - počet obyvatel: 804 000 - cesty všemi druhy dopravy / obyvatelé / den: 3 139 000 z nich: 62% - IAD, 8% MHD Aglomerace 167 obcí - počet obyvatel: 935 000 - cesty všemi druhy dopravy / obyvatelé / den: 3 635 000 z nich 64% - IAD, 7% MHD PLÁNY UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY 26. června 2014 Praha Radomíra Jordová

16 Modal split - podíl IAD se v období 1996 – 2004 snížil o 1% - podíl pěších cest navýšen + 1% - podíl cest na kole navýšen + 1% - podíl cest MHD nezměněn PLÁNY UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY 26. června 2014 Praha Radomíra Jordová

17 Cesty v území Cesty uvnitř centra Toulouse - podíl chůze se v období 1996 – 2004 zvýšil z 80% na 83% - podíl cest na kole navýšen ze 4% na 6% - podíl cest IAD klesá z 11 na 7% Cesty z centra Toulouse do dalších částí Toulouse - podíl chůze se v období 1996 – 2004 zvýšil z 10% na 16% - podíl cest na kole navýšen z 6% na 9% - podíl cest IAD klesá z 51 na 38% - podíl cest MHD navýšen z 33 na 36 % Cesty z centra Toulouse do blízkých periferií - podíl cest na kole navýšen ze 3% na 4% - podíl cest IAD klesá ze 70 na 65% - podíl cest MHD navýšen z 25 na 27 % PLÁNY UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY 26. června 2014 Praha Radomíra Jordová

18 Cesty k metru Cesty k metru – intermodalita - podíl chůze se v období 1997 – 2004 lehce snížil ze 70% na 67% - podíl cest busem lehce navýšen z 19% na 20% - podíl cest IAD lehce navýšen z 8 na 9% PLÁNY UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY 26. června 2014 Praha Radomíra Jordová

19 Cíle PDU 9 témat: - cíl A: omezit znečištění životního prostředí, zlepšit bezpečnost dopravy a životní podmínky akce: např. dopravní zklidnění, čistá paliva pro autobusy - cíl B: lépe propojit územní a dopravní plánování akce: podpořit urbanizaci podél sítě veřejné dopravy, MHD a přestupních uzlů - cíl C: reagovat na potřeby obsluhy hromadnou dopravou v území akce: vytvoření expresních linek, využití železničních spojení v městském prostředí - cíl D: zlepšit kvalitu služeb hromadné dopravy akce: integrované jízdné, informace pro cestující v reálném čase - cíl E: upřednostnit pěší a cyklistickou dopravu akce: příprava cyklogenerelu na úrovni aglomerace, mapa bezbariérových tras PLÁNY UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY 26. června 2014 Praha Radomíra Jordová

20 Cíle PDU 9 témat: - cíl F: usměrnit využívání IAD akce: podpora car-sharingu a spolujízdy, regulační politika parkování v celé aglomeraci - cíl G: udržitelná logistika akce: rozšíření charty na podporu udržitelné logistiky na území celé aglomerace, včetně úpravy tras, vytvoření logistických center - cíl H: řešit cesty do práce akce: podpořit přípravu plánů mobility pro podniky a průmyslové zóny, studie a průzkumy mobility zaměstnanců - cíl I: rozvíjet multi-modalitu akce: rozvoj intermodality a přestupních uzlů, zřízení centrály pro poskytování informací o všech druzích dopravy na území aglomerace PLÁNY UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY 26. června 2014 Praha Radomíra Jordová

21 Vazby PDU – Toulouse na další dokumenty SCOT – ÚP vyššího celku PLH – bydlení PLU – ÚP obce PDU PPA – klima, stát PRQA – čistota ovzduší, region

22 SUMP a další dokumenty SUMP – harmonizace v našich podmínkách - dopravní zákony (PK, veřejná doprava), dop. politika - politika územního rozvoje, dopad SUMP do územních plánů - zákony na ochranu ŽP - dopravní plány vyšších územních celků (kraj, stát) - národní strategie rozvoje cyklistické dopravy - jeho cíle (podpora veřejné dopravy, alternativ k IAD apod.) se musí promítnout do dalších dokumentů: generel dopravy, generel veřejné dopravy, generel cyklistické / pěší dopravy, rozvojová strategie města – soulad s dalšími sektory (ŽP, územní rozvoj, zdraví, sociální oblast atd.) - kompatibilita se strategií udržitelného rozvoje města, ČR PLÁNY UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY 26. června 2014 Praha Radomíra Jordová

23 Děkuji za pozornost! Mgr. Radomíra Jordová E-mail: radomira.jordova@cdv.cz Tel.: 607 816 370 http://www.civitas.eu http://www.cdv.cz


Stáhnout ppt "SUMP v návaznostech na další sektorové politiky Radomíra Jordová, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Praha, Kongresové centrum 26. 6. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google