Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODIVUHODNÝ SVĚT NETOPÝRŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODIVUHODNÝ SVĚT NETOPÝRŮ"— Transkript prezentace:

1 PODIVUHODNÝ SVĚT NETOPÝRŮ
Výtvarná soutěž

2 Podivuhodný svět netopýrů
vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí České republiky výtvarná soutěž pro děti do 15 let v rámci Roku biodiverzity bude netopýr vyhlášen druhem měsíce září Soutěž, která má uzávěrku 15. května 2010. více info

3 Podivuhodný svět netopýrů
kresby a malby by měly vystihovat netopýry v jejich přirozeném prostředí cílem soutěže je hravou formou podnítit zájem dětí a mládeže o netopýry a zvýšit povědomí o jejich ochraně a zajímavém způsobu života Soutěž má uzávěrku 15. května 2010. více info

4 Podivuhodný svět netopýrů
Všechny soutěžní obrázky budou vystaveny během zasedání smluvních stran Dohody EUROBATS, které se bude zabývat ochranou populací evropských netopýrů (koná se letos v Praze ve dnech 20. – 23. září 2010) a také v říjnu během filmového festivalu Ekofilm 2010. Soutěž má uzávěrku 15. května 2010. více info

5 EUROBATS Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů
Agreement on the Conservation of Populations of European Bats Dohoda byla uzavřena v souladu s ustanoveními odst. 3, čl. IV Bonnské úmluvy dne v Londýně a je platná od ledna Depozitářem Dohody je vláda Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Vláda ČR vyslovila souhlas s přistoupením k této dohodě dne a ČR se stala jejím členem dne Dohoda byla sjednána s vědomím, že existuje vážné ohrožení netopýrů ničením jejich přirozeného prostředí, narušováním jejich shromaždišť a používáním některých pesticidů. Každá smluvní strana dohody zavede příslušná legislativní a administrativní opatření k ochraně netopýrů.

6 Netopýři v ČR - Netopýr rezavý
Patří mezi běžnější druhy v ČR. ekologie: Netopýr rezavý je štěrbinový druh. Letní kolonie se nalézají zejména ve stromových dutinách. Jako zimoviště využívají skalní pukliny a duté stromy, a také různé štěrbinovité úkryty v panelových domech. Narozdíl od většiny ostatních našich netopýru rodí samice netopýra rezavého pravidelně dvě mláďata. potrava: dvoukřídlý hmyz, motýli a brouci, loví ve volném prostoru nad loukami a pasekami, nad korunami stromů, a také často nad vodou.

7 Netopýři v ČR - Netopýr černý
ČR patří v rámci areálu rozšíření mezi země, kde tento druh dosahuje nejvyšších populačních hustot. Zimní nálezy pocházejí prakticky z celého území státu. Letní výskyt je vázán spíše na členité či lesnaté oblasti středních a vyšších poloh, je udáván i z lesů v nížinách. potrava: Malé motýly a dvoukřídlý hmyz loví v lesích, podél lesních okrajů a nad vodou. ohrožení:V celoevropském měřítku je tento druh považován za ohrožený. Mezi ohrožující faktory patří nevhodný způsob uzavírání vchodů do starých důlních děl a jeskyní (uzavření vletových otvorů nebo změna mikroklimatu). Významný negativní vliv má také úbýtek vhodných lesních porostů s dostatkem stromových dutin. více info

8 Netopýři v ČR – ostatní…
Netopýr dlouhouchý Netopýr Saviův Netopýr parkový Netopýr hvízdavý Netopýr nejmenší … více info

9 Netopýři v ČR - Netopýr ušatý
Jedná se o běžně se vyskytující druh na celém území státu. ekologie: Jedná se o lesní druh, který obývá podhorské a horské oblasti. Letní kolonie se ukrývají ve štěrbinovitých úkrytech na půdách domů (často na samotách a v menších obcích), ale také v dutinách stromů a ptačích budkách. Jako zimoviště využívá jeskyně, sklepy a dutiny stromů. potrava: Živí se motýly a dvoukřídlým hmyzem, které sbírá z listů. Potravu loví v lesích, parcích a zahradách. ohrožení: Tento druh není přímo ohrožený, je však třeba dbát o jeho ochranu a zachování známých letních i zimních úkrytů.

10 Nový druh Teprve v roce 2001 byl v Evropě popsán jako nový druh netopýr Myotis alcathoe. V roce byl M. alcathoe nalezen i v České republice. V současnosti probíhá výzkum jeho ekologie, která se v mnohém ukazuje jiná než u ostatních podobných druhů. Vlevo mládě netopýra Alkathoe (M. alcathoe), vpravo dospělý jedinec netopýra vousatého (M. mystacinus).

11 Netopýr jako inspirace…

12 Netopýr jako inspirace… proč ne!

13 Jak nakreslit netopýra?

14 Jak nakreslit netopýra?

15 Jak nakreslit netopýra?

16 Jak nakreslit netopýra?

17 Jak nakreslit netopýra?

18 Netopýr jako inspirace…

19 Netopýr v přirozeném prostředí…

20 Netopýr v přirozeném prostředí…

21 Netopýr v přirozeném prostředí…

22 Netopýr v přirozeném prostředí…

23 Netopýr v přirozeném prostředí…

24 Netopýr v přirozeném prostředí…

25 Netopýr v přirozeném prostředí…

26 Netopýr v přirozeném prostředí…

27 Netopýr v přirozeném prostředí…

28 Netopýr v přirozeném prostředí…

29 Netopýr jako inspirace…

30 Netopýr jako inspirace…

31 Netopýr jako inspirace…

32 Netopýr jako inspirace… „NAVÍC“
Netopýr jako ORIGAMI…


Stáhnout ppt "PODIVUHODNÝ SVĚT NETOPÝRŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google