Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly."— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly MASARYKOVA OBCHODN Í AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jič í n Předmět Český jazyk, Jazykově-literární seminář Tematický okruh Práce s neuměleckým textem a efektivní komunikace T é ma Cvičení na rozbor neuměleckých textů 1 Označen í DUMU VY_12_INOVACE_105 Jm é no autora Petr Brož Datum vytvořen í 16. srpna 2013 Anotace Materiál obsahuje výňatky k procvičování dovednosti porozumění neuměleckému textu. Pro lepší čitelnost jsou od sebe snímky odděleny výňatky a úkoly k rozboru. Proto doporučuji před interpretací texty vytisknout.

2 Rozbor neuměleckého textu - výňatek Obtížná Sněmovna, zbytečný Senát… Vyvěste fangle, konečně se našli politici, kteří si dobrovolně chtějí nechat vzít peníze a snížit pravomoci! Skupina senátorů z ODS navrhuje redukovat stavy členů horní parlamentní komory, učinit ze senátorování toliko čestnou, nikoli placenou funkci, a k tomu navíc omezit možnost Senátu kontrolovat legislativní úlohu Poslanecké sněmovny. Znamená to snad šanci na posílení přímé demokracie, v níž si lidé o svých životech rozhodují, například prostřednictvím referend, především sami? Kdepak, nepodléhejme přeludům. ODS v regionech dlouhodobě slábne a volby od voleb přichází o další a další senátorská křesla. Senát s oranžovou většinou jí je na obtíž: zákonům chrleným pravicovou vládou překáží. Vzhledem k povaze úlohy není uveden zdroj textu

3 Rozbor neuměleckého textu - úkoly 1. Přiřaďte text k funkčnímu stylu 2. Vyznačte v textu a pojmenujte použité slohové postupy 3. Určete slohový útvar 4. Uveďte další alespoň tři slohové útvary tohoto funkčního stylu 5. Vypište z textu frazém 6. Jaký je význam slov v textu: fangle, referendum, legislativní, redukovat? 7. Co označuje iniciálová zkratka ODS? 8. Vyložte význam spojení Senát s oranžovou většinou…

4 Rozbor neuměleckého textu - výňatek Lovná místa Na vodních nádržích neobývají pstruzi přesně vymezená místa. Pohybují se v celém rozsahu vodní plochy, v různých hloubkách, podle teploty vody a ovzduší, osvětlení, síly vln a lokalizace zdrojů potravy. Proto je důležité nahazovat daleko, aby se prozkoumal celý vodní sloupec. Odtud potřeba speciální přípravy udice. Podle toho, zda chytáme strýmem, na mokrou mušku nebo nymfu se liší úprava udice a technika lovu. Při lovu je nutné být maximálně nenápadný. Vyvarujte se hlučného pohybu po břehu, nárazů v loďce, prudkých dopadů nástrahy a používání návazce, který příliš „prořezává“ vodu při navíjení. Je třeba vědět, že postranní čára u lososovitých ryb dokonale vnímá všechny nepřirozené vibrace, zvláště ve stojatých vodách. Jestliže v řekách mohou turbolence způsobované prouděním interferovat se smyslovými podněty nebo je rušit, ve vodních nádržích tomu tak není. Tento orgán je schopný rozlišit jemné rozdíly tlaku vody, například šňůry v okruhu 5 m nebo vibrace vysílané přitahovaným vlascem na vzdálenost 30 cm! Vzhledem k povaze úlohy není uveden zdroj textu

5 Rozbor neuměleckého textu - úkoly 1. Přiřaďte uvedený text k funkčnímu stylu. Uveďte využité slohové postupy a slohový útvar. 2. Komu je text určen? Kde byste se s ním mohli setkat? 3. Vyhledejte v textu jazykové prostředky typické pro daný útvar. 4. Proč je v textu slovo prořezává v uvozovkách? 5. Jaký je význam slov: vibrace, turbolence? 6. Proč je na konci poslední věty vykřičník?

6 Rozbor neuměleckého textu - výňatek Bělohorská bitva a další neúspěšné zásahy stavovských vojsk, stejně jako nevyslyšené prosby evangelické šlechty o přímluvu u bělohorského vítěze Maxmiliána Bavorského měly ovšem bezprostřední vliv na postavení nekatolíků v zemi. Obnovení vlády dříve sněmem přijatého Ferdinanda II. Neskýtalo nekatolíkům valné perspektivy. Ferdinand II. Byl člověk bigotně zbožný, muž, jenž byl neochvějně přesvědčen, že je k panovnickému úřadu povolán z Boží milosti a nejlepší, co může pro své národy učinit, je přivést obyvatelstvo zpět do lůna římské církve. V tomto přesvědčení nerozhodovala „národnost“ jeho poddaných. Představitelé českého stavovského odboje nebyli trestáni v důsledku nacionální zášti, ale jako přední osobnosti „ohavné rebélie“, vzbouřenci proti zákonitému vládci. Jejich vzpoura byla tedy kvalifikována jako zločin politický, přičemž Ferdinand pokládal za hlavní příčinu rebélie „herezi“, tj. nekatolické vyznání. Vzhledem k povaze úlohy není uveden zdroj textu

7 Rozbor neuměleckého textu - úkoly 1. Přiřaďte uvedený text k funkčnímu stylu. Uveďte využité slohové postupy a slohový útvar. 2. Uveďte významnou historickou událost národních dějin, ke které se vztahuje text výňatku 3. Posuďte srozumitelnost textu po stránce obsahové a jazykové 4. Uveďte alespoň tři znaky typické pro daný funkční styl 5. Vysvětlete význam spojení: bigotně zbožný, rebélie, evangelická šlechta 6. Zdůvodněte užití některých slov textu v uvozovkách.

8 Rozbor neuměleckého textu - výňatek Koalice ODS a TOP 09 s Johnovými véčkaři skončí v pátek 27.dubna. Dohodli se na tom včera ve vládní Kramářově vile předsedové stran Petr Nečas (ODS), Karel Schwarzenberg (TOP 09) a Radek John (VV). Všechny tři strany ale ve Sněmovně ještě společně podpoří vládní návrhy schválené do 11. dubna, například zvýšení DPH, nižší valorizaci důchodů a zápisné na vysokých školách.Na nich se totiž ministři dohodli ještě před vypuknutím vládní krize. Po téměř hodinové schůzce o dohodě informoval premiér Nečas, který přečetl krátké prohlášení předsedů, aniž by umožnil položit jedinou otázku. Vzhledem k povaze úlohy není uveden zdroj textu

9 Rozbor neuměleckého textu - úkoly 1. Přiřaďte uvedený text k funkčnímu stylu. Uveďte využité slohové postupy a slohový útvar. 2. Vyjádřete jednou větou, co je tématem úryvku. 3. Vyhledejte v textu jazykové prostředky typické pro daný funkční styl. 4. Vysvětlete význam iniciálových zkratek v textu. 5. Jaký je význam slov: valorizace, premiér, vila.

10 Doporučené použité materiály BOLFOVÁ, K. – SRPOVÁ, H. Stylistika, Učební text pro distanční formu vzdělávání. 1. vyd., Orlová 2007. ISBN 978-80-87113-30-1. s. 12. BOLFOVÁ, K. – SRPOVÁ, H. Stylistika, Učební text pro distanční formu vzdělávání. 1. vyd., Orlová 2007. ISBN 978-80-87113-30-1. s. 12. ČECHOVÁ, M. Český jazyk pro 1. ročník středních škol. 2. vyd. Praha: SPN, 2007. ISBN 978-80-7235-372-9. s. 82. ČECHOVÁ, M. Český jazyk pro 1. ročník středních škol. 2. vyd. Praha: SPN, 2007. ISBN 978-80-7235-372-9. s. 82. STYBLÍK V. – ČECHOVÁ M. Stručná mluvnice česká, Mluvnická a slohová cvičení.8. vyd.Praha: Fortuna 2007. ISBN 978-80-7168-956-0. STYBLÍK V. – ČECHOVÁ M. Stručná mluvnice česká, Mluvnická a slohová cvičení.8. vyd.Praha: Fortuna 2007. ISBN 978-80-7168-956-0.


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly."

Podobné prezentace


Reklamy Google