Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Geneze sociální politiky 2. přednáška,LS 2007/2008

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Geneze sociální politiky 2. přednáška,LS 2007/2008"— Transkript prezentace:

1 1 Geneze sociální politiky 2. přednáška,LS 2007/2008 http://samba.fsv.cuni.cz/~cabanova

2 2 Geneze idejí a geneze institucí Úvodem několik předpokladů: O sociální politice mluvíme v okamžiku, kdy stát svými opatřeními cíleně směřuje ke změně sociální reality O sociální politice mluvíme v okamžiku, kdy stát svými opatřeními cíleně směřuje ke změně sociální reality Stát se začíná zajímat o sociální problémy v okamžiku, kdy začnou ohrožovat jeho existenci, případně žádoucí vývoj Stát se začíná zajímat o sociální problémy v okamžiku, kdy začnou ohrožovat jeho existenci, případně žádoucí vývoj Opatření státu v sociální oblasti vždy odpovídají jeho hodnotové a ideové orientaci Opatření státu v sociální oblasti vždy odpovídají jeho hodnotové a ideové orientaci

3 3 Geneze idejí a geneze institucí I. ORIENTÁLNÍ PŘEDCHŮDCI ŘECKÝCH MYSLITELŮ I. ORIENTÁLNÍ PŘEDCHŮDCI ŘECKÝCH MYSLITELŮ AUTOKRATICKÝ PATERNALISMUS Instituce - RODOVÁ SOLIDARITA Instituce - RODOVÁ SOLIDARITA

4 4 Geneze idejí a geneze institucí II. ANTICKÉ KOŘENY EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO MYŠLENÍ ANTICKÝ PATERNALISMUS A POČÁTKY SOLIDARITY SOCRATES (469 – 399) SOCRATES (469 – 399) ARISTOTELES (384 – 322) ARISTOTELES (384 – 322) PLATON (427 – 347) politura (ústava) PLATON (427 – 347) politura (ústava)

5 5 Geneze idejí a geneze institucí Římané – Třígenerační patriarchát. Vydávání sociálních zákonů – pozemková reforma bratří Gracchů Rozdávání části bohatství potřebným – lázně, losy na dostihy a zápasy. Chléb a hry.

6 6 Geneze idejí a geneze institucí Aristokracie - Klientelismus Aristokracie - Klientelismus Řemeslníci - sdružují se do kolegií – předchůdci cechů Řemeslníci - sdružují se do kolegií – předchůdci cechů Seneca (4 př.n.l. – 65 n.l.) Seneca (4 př.n.l. – 65 n.l.) spojuje ctnost a mravnost s filantropií Konec římského impéria – stěhování národů

7 7 Geneze idejí a geneze institucí III. SOCIÁLNÍ UČENÍ CÍRKVÍ Monoteistická náboženství – pomoc potřebným je ctnost. Chudý je organickou součástí společnosti Instituce: CHARITA A CHUDINSKÁ PÉČE Kláštery

8 8 Geneze idejí a geneze institucí Později – (15.stol., 16. stol.) Snahy o reformu církve Hus, husitství. (první polovina 15. stol.) Martin Luther, 1485 – 1546 John Calvin.1509 – 1564 John Calvin.1509 – 1564 Snaha o nápravu církve, protestanti

9 9 Geneze idejí a geneze institucí Rozdíl v pojetí péče o chudé Rozdíl v pojetí péče o chudé Francie Francie Německo Německo Instituce: Instituce: Povinnost šlechty starat se o poddané Regulace žebroty, později domovské právo

10 10 Geneze idejí a geneze institucí Chudinské zákonodárství (Anglie) 1349 – první sociální zákon – statut pracujících: 1576 – nový zákobn – Poor Relief Act 1597 - 1601 Alžbětínské zákony

11 11 Geneze idejí a geneze institucí IV. UTOPISTÉ První vlna 16. a zač. 17. stol. První vlna 16. a zač. 17. stol. Thomas More (1477 - 1535) – Utopia Thomas More (1477 - 1535) – Utopia Thommasso Campanella (1568 –1639) – Sluneční stát Thommasso Campanella (1568 –1639) – Sluneční stát Thomas Münzer (1490 – 1526) – selské války Thomas Münzer (1490 – 1526) – selské války

12 12 Geneze idejí a geneze institucí Druhá generace utopistů Druhá generace utopistů Claude Henri de Saint-Simon (1760 – 1825) Robert Owen (1804 – 1892) – New Harmony Sociální problémy vyplývají z nedokonalého uspořádání společnosti

13 13 Geneze idejí a geneze institucí V. OSVÍCENSTVÍ A PŘIROZENÁ LIDSKÁ PRÁVA V. OSVÍCENSTVÍ A PŘIROZENÁ LIDSKÁ PRÁVA JEAN JACQUES ROUSSEAU (1712 _ 1778) O společenské smlouvě- JEAN JACQUES ROUSSEAU (1712 _ 1778) O společenské smlouvě- VOLTAIRE (Francois Marie AROUET) Rozprava o snášenlivosti VOLTAIRE (Francois Marie AROUET) Rozprava o snášenlivosti CHARLES-LOUIS DE MONTESQUIEU – O duchu zákonů – nedespotická vláda,založená na dělbě moci zákonodárné, výkonné a soudní (dodnes) CHARLES-LOUIS DE MONTESQUIEU – O duchu zákonů – nedespotická vláda,založená na dělbě moci zákonodárné, výkonné a soudní (dodnes)

14 14 Geneze idejí a geneze institucí Instituce: Instituce: Právní rámec – lidská práva politická práva Postupný rozpad rodinných vazeb – industrializace, urbanizace Zvýšené ohrožení sociálními problémy (nemoc, ztráta zaměstnání, živitele)

15 15 Geneze idejí a geneze institucí Řešení: Řešení: Británie – dědictví chudinských zákonů – pomoc jen nejpotřebnějším na minimální úrovni – stimulace k návratu k soběstačnosti Soukromá pojišťovací schémata, filantropie,

16 16 Geneze idejí a geneze institucí Liberalismus – vyrůstá z osvícenství Liberalismus – vyrůstá z osvícenství ADAM SMITH (1723 – 1790) Jeremy Bentham (1748 – 1832) - utilitarismus Daniel Defoe – aktuárská věda, úmrtnostní tabulky

17 17 Geneze idejí a geneze institucí Kontinentální Evropa – příklon k solidaritě, cechy, dělnické spolky – korporatismus Kontinentální Evropa – příklon k solidaritě, cechy, dělnické spolky – korporatismus Princip solidarity August Comte Emile Durkheim

18 18 Geneze idejí a geneze institucí ANARCHISTÉ A SOCIALISTÉ MAXMILIEN DE ROBESPIERRE Jakobínská ústava – sociální práva. Reakcí na nezdar revoluce bylo hnutí anarchistů (P.J.Proudhon, M.A. Bakunin, Kropotkin, Sorell) Reakcí na nezdar revoluce bylo hnutí anarchistů (P.J.Proudhon, M.A. Bakunin, Kropotkin, Sorell)

19 19 Geneze idejí a geneze institucí Socialisté Socialisté Fabiánský socialismus - evoluční změny, družstevnictví, solidární společnost, vycházejí z utilitarismu Fabiánský socialismus - evoluční změny, družstevnictví, solidární společnost, vycházejí z utilitarismu Marxisté Marxisté Karel Marx (1818 – 1883) třídní společnost, rozhodující je vlastnictví výrobních prostředků, kapitalisté x proletariát Karel Marx (1818 – 1883) třídní společnost, rozhodující je vlastnictví výrobních prostředků, kapitalisté x proletariát

20 20 Geneze idejí a geneze institucí Bedřich Engels (1820 – 1895). Vlivná teorie, Bedřich Engels (1820 – 1895). Vlivná teorie, Komunistický manifest, Kapitál Komunistický manifest, Kapitál navazují na ní komunisté (Lenin, Stalin) navazují na ní komunisté (Lenin, Stalin) TOTALITNÍ IDEOLOGIE TOTALITNÍ IDEOLOGIE Komunismus, diktatura proletariátu Komunismus, diktatura proletariátu Fašismus Fašismus

21 21 Geneze idejí a geneze institucí Instituce: Instituce: Organizace dělníků – od podpůrných spolků k odborům a politickým stranám Obce jako důležitý aktér sociálního zajištění Konec 19. století – Bismarck – povinná pojišťovací schémata

22 22 Geneze idejí a geneze institucí WELFARE STATE WELFARE STATE John Maynard KEYNES John Maynard KEYNES William BEVERIDGE William BEVERIDGE Gunar MYRDAL Gunar MYRDALpříště


Stáhnout ppt "1 Geneze sociální politiky 2. přednáška,LS 2007/2008"

Podobné prezentace


Reklamy Google