Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geneze sociální politiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geneze sociální politiky"— Transkript prezentace:

1 Geneze sociální politiky
2. přednáška,LS 2007/2008

2 Geneze idejí a geneze institucí
Úvodem několik předpokladů: O sociální politice mluvíme v okamžiku, kdy stát svými opatřeními cíleně směřuje ke změně sociální reality Stát se začíná zajímat o sociální problémy v okamžiku, kdy začnou ohrožovat jeho existenci, případně žádoucí vývoj Opatření státu v sociální oblasti vždy odpovídají jeho hodnotové a ideové orientaci

3 Geneze idejí a geneze institucí
I. ORIENTÁLNÍ PŘEDCHŮDCI ŘECKÝCH MYSLITELŮ AUTOKRATICKÝ PATERNALISMUS Instituce - RODOVÁ SOLIDARITA

4 Geneze idejí a geneze institucí
II. ANTICKÉ KOŘENY EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO MYŠLENÍ ANTICKÝ PATERNALISMUS A POČÁTKY SOLIDARITY SOCRATES (469 – 399) ARISTOTELES (384 – 322) PLATON (427 – 347) politura (ústava)

5 Geneze idejí a geneze institucí
Římané – Třígenerační patriarchát. Vydávání sociálních zákonů – pozemková reforma bratří Gracchů Rozdávání části bohatství potřebným – lázně, losy na dostihy a zápasy. Chléb a hry.

6 Geneze idejí a geneze institucí
Aristokracie - Klientelismus Řemeslníci - sdružují se do kolegií – předchůdci cechů Seneca (4 př.n.l. – 65 n.l.) spojuje ctnost a mravnost s filantropií Konec římského impéria – stěhování národů

7 Geneze idejí a geneze institucí
III. SOCIÁLNÍ UČENÍ CÍRKVÍ Monoteistická náboženství – pomoc potřebným je ctnost. Chudý je organickou součástí společnosti Instituce: CHARITA A CHUDINSKÁ PÉČE Kláštery

8 Geneze idejí a geneze institucí
Později – (15.stol., 16. stol.) Snahy o reformu církve Hus, husitství. (první polovina 15. stol.) Martin Luther, 1485 – 1546 John Calvin.1509 – 1564 Snaha o nápravu církve, protestanti

9 Geneze idejí a geneze institucí
Rozdíl v pojetí péče o chudé Francie Německo Instituce: Povinnost šlechty starat se o poddané Regulace žebroty, později domovské právo

10 Geneze idejí a geneze institucí
Chudinské zákonodárství (Anglie) 1349 – první sociální zákon – statut pracujících: 1576 – nový zákobn – Poor Relief Act Alžbětínské zákony

11 Geneze idejí a geneze institucí
IV. UTOPISTÉ První vlna 16. a zač. 17. stol. Thomas More ( ) – Utopia Thommasso Campanella (1568 –1639) – Sluneční stát Thomas Münzer (1490 – 1526) – selské války

12 Geneze idejí a geneze institucí
Druhá generace utopistů Claude Henri de Saint-Simon (1760 – 1825) Robert Owen (1804 – 1892) – New Harmony Sociální problémy vyplývají z nedokonalého uspořádání společnosti

13 Geneze idejí a geneze institucí
V. OSVÍCENSTVÍ A PŘIROZENÁ LIDSKÁ PRÁVA JEAN JACQUES ROUSSEAU (1712 _ 1778) O společenské smlouvě- VOLTAIRE (Francois Marie AROUET) Rozprava o snášenlivosti CHARLES-LOUIS DE MONTESQUIEU – O duchu zákonů – nedespotická vláda,založená na dělbě moci zákonodárné, výkonné a soudní (dodnes)

14 Geneze idejí a geneze institucí
Instituce: Právní rámec – lidská práva politická práva Postupný rozpad rodinných vazeb – industrializace, urbanizace Zvýšené ohrožení sociálními problémy (nemoc, ztráta zaměstnání, živitele)

15 Geneze idejí a geneze institucí
Řešení: Británie – dědictví chudinských zákonů – pomoc jen nejpotřebnějším na minimální úrovni – stimulace k návratu k soběstačnosti Soukromá pojišťovací schémata, filantropie,

16 Geneze idejí a geneze institucí
Liberalismus – vyrůstá z osvícenství ADAM SMITH (1723 – 1790) Jeremy Bentham (1748 – 1832) - utilitarismus Daniel Defoe – aktuárská věda, úmrtnostní tabulky

17 Geneze idejí a geneze institucí
Kontinentální Evropa – příklon k solidaritě, cechy, dělnické spolky – korporatismus Princip solidarity August Comte Emile Durkheim

18 Geneze idejí a geneze institucí
ANARCHISTÉ A SOCIALISTÉ MAXMILIEN DE ROBESPIERRE Jakobínská ústava – sociální práva. Reakcí na nezdar revoluce bylo hnutí anarchistů (P.J.Proudhon, M.A. Bakunin, Kropotkin, Sorell)

19 Geneze idejí a geneze institucí
Socialisté Fabiánský socialismus - evoluční změny, družstevnictví, solidární společnost, vycházejí z  utilitarismu Marxisté Karel Marx (1818 – 1883) třídní společnost, rozhodující je vlastnictví výrobních prostředků, kapitalisté x proletariát

20 Geneze idejí a geneze institucí
Bedřich Engels (1820 – 1895). Vlivná teorie, Komunistický manifest, Kapitál navazují na ní komunisté (Lenin, Stalin) TOTALITNÍ IDEOLOGIE Komunismus, diktatura proletariátu Fašismus

21 Geneze idejí a geneze institucí
Instituce: Organizace dělníků – od podpůrných spolků k odborům a politickým stranám Obce jako důležitý aktér sociálního zajištění Konec 19. století – Bismarck – povinná pojišťovací schémata

22 Geneze idejí a geneze institucí
WELFARE STATE John Maynard KEYNES William BEVERIDGE Gunar MYRDAL příště


Stáhnout ppt "Geneze sociální politiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google