Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, Nepomuk,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, Nepomuk,"— Transkript prezentace:

1 Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz
Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Dějiny kultury 1. Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_05 Název DUMu: Byzantské umění Pro obor vzdělávání: L/02 UZD 82-51-L/01 UZK Předmět: Dějiny výtvarné kultury Ročník: První Autor: František Peroutka Datum:

2 Byzanc = východořímská říše
- od rozdělení římské říše (395) do r. 1453 - název podle řeckého města Byzantion na místě Byzantion vystaven „Nový Řím“ později Konstantinopolis (Cařihrad) vládce = despotický císař pevná správa založená na úřednickém systému

3 opora v církvi, jejíž hlavou byl císař
(caesaropapismus: spojení nejvyšší moci světské a duchovní) velký význam: vojsko – obrana proti vnějším útokům a vnitřním povstáním města: centra výroby a obchodu moc císařů: velké finanční příjmy z obchodních a výrobních monopolů, cel a daní úřední jazyk: řečtina základ byzantské vzdělanosti a umění: antická tradice

4 roztržky mezi západní a východní církví
odklon východní (ortodoxní)církve tzv. církevní schizma (1054)

5 Byzantské umění pokračování pozdně antické helénistické tradice
vliv orientálních kultur odstup od západoevropské kultury s germánskými prvky Justiniánovo období - zlatá doba byzantského umění - památky Justiniánské architektury: - Chrám Boží Moudrosti - Chrám sv. Ireny - Chrám Sergia a Baccha - Chrám sv. Apoštolů (zaniklý, vzor pro sv. Marka v Benátkách)

6 Byzantská architektura
znaky: - pětikupolový chrám – půdorys ve tvaru řeckého kříže vepsaného do čtverce s kupolemi - různá skladba kamenů vytváření vzorů: kosočtverců, meandrů střídání pásu cihel, kamenu nebo fajánse plochý barevný reliéf

7 nejvýznamnější památky:
okolí hory Athos ve městě Mistra na Peloponésu

8 Obr. 1 - Chrám boží moudrosti - Hagia Sofia

9 Obr. 2 - Chrám sv. Sergia a Baccha - Cařihrad

10 Byzantské malířství znaky:
závazný systém zobrazování podle symbolického výkladu částí kostela: má představovat nebe Kristus Pantokrator – uprostřed kupole (nebesa) lodě kostela: výjevy Kristova života (nejdůležitější: Ukřižování, Vzkříšení) - nartex (pravoúhlá příčná předsíň na západní straně bazilik): výjevy ze života P. Marie

11 Byzantské malířství Mozaiky
např. Chrám Boží Moudrosti, kostely v Ravenně, chrám sv. Marka v Benátkách, kostel sv. Lukáše ve Fokidě (Řecko) byzantské ikony (deskové obrazy Krista, P. Marie a svatých), kult P. Marie, vznik nových typů madony knižní ilustrace (pergamenové kodexy, výrobky uměleckého řemesla – diptycha, relikviáře, textilie …)

12 Obr. 3 – mozaika v chrámu sv. Marka, Benátky

13 Obr. 4 – mozaika v chrámu sv. Marka, Benátky

14 Obr. 5 – mozaika v katedrále v Monreale, Palermo

15 Obr. 6 - Císařovna Teodora
Mozaika, San Vitale, Ravenna

16 Obr. 7 - Císařovna Teodora
Mozaika, San Vitale, Ravenna - detail

17 Byzantské sochařství - především reliéf (slonovinové řezby, hlavice sloupů s náběžníky) - vývoj k stylizaci a schematizaci

18 Zdroj materiálů: MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury I. Praha: IDEA SERVIS, 2002, ISBN ŠAMŠULA, Pavel; ADAMEC, Jaromír. Průvodce výtvarným uměním I. Praha: SPL - PRÁCE, 2000, ISBN X. LASSUS, Jean. Raně křesťanské a byzantské umění. Praha: Artia, 1971 Obr Obr Obr Obr Obr Obr Obr Není-li uvedeno jinak, je autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, autor uvedený na titulním snímku.


Stáhnout ppt "Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, Nepomuk,"

Podobné prezentace


Reklamy Google