Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Typologie OBYTNÉ STAVBY 5.přednáška Historický vývoj rodinného domu Doc.Ing.arch.Naděžda Menšíková, C.Sc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Typologie OBYTNÉ STAVBY 5.přednáška Historický vývoj rodinného domu Doc.Ing.arch.Naděžda Menšíková, C.Sc."— Transkript prezentace:

1 Typologie OBYTNÉ STAVBY 5.přednáška Historický vývoj rodinného domu Doc.Ing.arch.Naděžda Menšíková, C.Sc.

2 Rodinný dům jako téma dům - vývoj od přístřešku k objektu reprezentace dům - vývoj od přístřešku k objektu reprezentace dva aspekty: vnitřek a vnějšek dva aspekty: vnitřek a vnějšek od teplého a útulného místa ( vnitřku) k zdůrazňování vnějšku od teplého a útulného místa ( vnitřku) k zdůrazňování vnějšku rodinné domy a vily - typologický druh bydlení té nejvyšší kvality rodinné domy a vily - typologický druh bydlení té nejvyšší kvality pro většinu významných architektů “horkým ” tématem jejich tvorby pro většinu významných architektů “horkým ” tématem jejich tvorby reagovaly na nové filosofické, psychologické a sociologické koncepty reagovaly na nové filosofické, psychologické a sociologické koncepty manifestovaly architektonické teorie manifestovaly architektonické teorie mnohdy nesou jména svých majitelů, jsou z nich dokonce i muzea mnohdy nesou jména svých majitelů, jsou z nich dokonce i muzea byly a jsou prubířským kamenem nových konstrukcí a materiálů byly a jsou prubířským kamenem nových konstrukcí a materiálů prostřednictvím domů vyjadřovali svoje názory či názory svých klientů na bydlení prostřednictvím domů vyjadřovali svoje názory či názory svých klientů na bydlení realizací zpětně ovlivňovaly názory a životní styl jiných realizací zpětně ovlivňovaly názory a životní styl jiných domy zrcadlí vzpomínky a zážitky minulosti domy zrcadlí vzpomínky a zážitky minulosti zobrazují vize a touhy po neobvyklém zobrazují vize a touhy po neobvyklém vyjadřují individualitu majitele vyjadřují individualitu majitele

3 Architektonické koncepce Vitruvius vymezuje vznik architektury do souvislosti vědomého utváření prostoru pro ochranu rodiny kolem ohniště Vitruvius vymezuje vznik architektury do souvislosti vědomého utváření prostoru pro ochranu rodiny kolem ohniště Palladius posouvá renezanční vilu s původně hospodářskou funkcí k objektu reprezentace Palladius posouvá renezanční vilu s původně hospodářskou funkcí k objektu reprezentace Ch.Rennie.Mackintosh i Henry van de Velde se snažili u domu docílit konečné syntézy všech umění (Gesamtkunstwerk)- nábytek, nádobí, oblečení – totální dům Ch.Rennie.Mackintosh i Henry van de Velde se snažili u domu docílit konečné syntézy všech umění (Gesamtkunstwerk)- nábytek, nádobí, oblečení – totální dům J.M.Olbrich - Gesamtkunstwerk je prostředkem k výchově, kultivaci člověka, cílem je lepší, humánější svět J.M.Olbrich - Gesamtkunstwerk je prostředkem k výchově, kultivaci člověka, cílem je lepší, humánější svět Le Corbusier považuje dům za “stroj na bydlení” ve smyslu dokonalého výrobku, který je zdravý a krásný jako kterýkoliv výrobek produkovaný prací. Le Corbusier považuje dům za “stroj na bydlení” ve smyslu dokonalého výrobku, který je zdravý a krásný jako kterýkoliv výrobek produkovaný prací.

4 Aldo Rossi mluví ve své knize “ A Scientific Autobiography” o domově jako o těle, elementu, který lze oblékat i svlékat dle prostředí, počasí či vůle a přání jeho uživatelů. Aldo Rossi mluví ve své knize “ A Scientific Autobiography” o domově jako o těle, elementu, který lze oblékat i svlékat dle prostředí, počasí či vůle a přání jeho uživatelů. Lze aplikovat rčení: “Obličej je zrcadlem duše…” na rodinný dům, který je zrcadlem jeho obyvatel Bruno Taut myslel, že dosáhne na základě nového stavebního umění kulturní jednoty s ostatními uměleckými projevy, podobně jako to bylo v minulosti v případě gotických katedrál. Stavba sjednocovala malíře, sochaře, řezbáře, hudebníky… Bruno Taut myslel, že dosáhne na základě nového stavebního umění kulturní jednoty s ostatními uměleckými projevy, podobně jako to bylo v minulosti v případě gotických katedrál. Stavba sjednocovala malíře, sochaře, řezbáře, hudebníky… pro Waltra Gropia byla konečným cílem veškeré tvůrčí činnosti stavba. Rozpor mezi vnitřkem a vnějškem domu, paradoxní dualitu – přístřeší a objekt reprezentace, prapůvodní souvztažnost:rub a líc pro Waltra Gropia byla konečným cílem veškeré tvůrčí činnosti stavba. Rozpor mezi vnitřkem a vnějškem domu, paradoxní dualitu – přístřeší a objekt reprezentace, prapůvodní souvztažnost:rub a líc jednota uměleckého řemesla později se přiklání k racionálnímu pojetí ( funkci přístřeší) se silnou sociální motivací přesvědčení o nutnosti společenské reformy zajištěním přiměřeného bydlení pro všechny

5 5. Historický vývoj rodinné vily, domu Vývoj typologického druhu – zlomové momenty v historii Vitruvius Pollio: zásady tvorby vnitřku a vnějšku domu Vitruvius Pollio: zásady tvorby vnitřku a vnějšku domu 1.st.př.n.l. 1.st.př.n.l. Benátské vily, Palladius: od přístřešku k objektu reprezentace Benátské vily, Palladius: od přístřešku k objektu reprezentace14.-15.st. Hnutí Arts and Crafts: návrat k tradicím venkovského (anglického) domu Hnutí Arts and Crafts: návrat k tradicím venkovského (anglického) domu2.pol.19.st. Ku“nstlerkolonie Darmstadt: řemeslo na roveň umění, architektura nástrojem k zušlechtění člověka Ku“nstlerkolonie Darmstadt: řemeslo na roveň umění, architektura nástrojem k zušlechtění člověka poč.20.st. Pionýři moderny: nové přístupy k tvorbě prostoru Pionýři moderny: nové přístupy k tvorbě prostoru 20.a3O.léta 20.stol. - F.L.Wright: rozvíjí odstředivý princip domu,emocionální reakce na přírodní prostředí - F.L.Wright: rozvíjí odstředivý princip domu,emocionální reakce na přírodní prostředí - A.Loos: mezi tradicí a modernou, prostorový plán v kubusu - A.Loos: mezi tradicí a modernou, prostorový plán v kubusu - Le Corbusier: pět zásad moderní architektury, dům – stroj na bydlení - Le Corbusier: pět zásad moderní architektury, dům – stroj na bydlení - Bauhaus: odmítá historickou kontinuitu v architektuře, nová polyfunkční škola založená na řemesle - Bauhaus: odmítá historickou kontinuitu v architektuře, nová polyfunkční škola založená na řemesle - L.M.van der Rohe: kontinuálně plynoucí prostor, nové technologie,ušlechtilé materiály - L.M.van der Rohe: kontinuálně plynoucí prostor, nové technologie,ušlechtilé materiály - Walter Gropius:nová logika bydlení, jednota umění a techniky pomocí prefabrikace a unifikace - Walter Gropius:nová logika bydlení, jednota umění a techniky pomocí prefabrikace a unifikace - T.G.Rietveld: neoplasticismus inspirací pro abstraktní směr v architektuře - T.G.Rietveld: neoplasticismus inspirací pro abstraktní směr v architektuře - Hans Scharoun: dynamický funkcionalismus, kontext - Hans Scharoun: dynamický funkcionalismus, kontext Moderna s regionální tradicí Moderna s regionální tradicí Postmoderna Postmoderna Architektura technické civilizace Architektura technické civilizace

6 5.Nástin historického vývoje RD 5.01. Vitruvius –1.stol. před n.l. zakladatel teorie architektury zakladatel teorie architektury - pravěká chýše postavená okolo ohniště předobrazem domu, - pravěká chýše postavená okolo ohniště předobrazem domu, vědomé utváření prostoru - Deset knih o architektuře - Deset knih o architektuře zásady stavby domu: zásady stavby domu: důraz na univerzální vzdělání architekta důraz na univerzální vzdělání architekta respektovat klimatické podmínky respektovat klimatické podmínky konfiguraci terénu konfiguraci terénu podmínky pro oslunění místností podmínky pro oslunění místností modulový systém ovlivňuje proporce modulový systém ovlivňuje proporce společenské postavení určuje velikost a prostorovost domu společenské postavení určuje velikost a prostorovost domu

7 5.Nástin historického vývoje RD 5.03. Antika Athénský dům – orientován dovnitř Athénský dům – orientován dovnitř Vnějšek bez oken Vnějšek bez oken Místnosti rozloženy kolem dvora (aulé) Místnosti rozloženy kolem dvora (aulé) Později dvůr s peristilem, s bazénem Později dvůr s peristilem, s bazénem Nabývá na honosnosti, bohatě dekorované stěny, mozaikové podlahy, representativní prostory Nabývá na honosnosti, bohatě dekorované stěny, mozaikové podlahy, representativní prostory

8 5.Nástin historického vývoje RD 5.04. Antika Římský dům – villa urbana Římský dům – villa urbana villa suburbana villa suburbana villa rustika villa rustika základem je obdélníkový dům s atriem-ústřední místnost s otvorem ve stropě základem je obdélníkový dům s atriem-ústřední místnost s otvorem ve stropě místnosti okolo atria podle pohlaví a postavení v rodině místnosti okolo atria podle pohlaví a postavení v rodině Tablinum – zadní část domu určena pánovi Tablinum – zadní část domu určena pánovi Peristil s okrasnými květinami a bazénem, nástěnými malbami,sochami (Pompeje) Peristil s okrasnými květinami a bazénem, nástěnými malbami,sochami (Pompeje)

9 5.Nástin historického vývoje RD 5.05. Benátské vily 400 let rozmachu (1404 – 1797) Venkovská stavení předobrazem Benátské vily (11.-13.stol.) Venkovská stavení předobrazem Benátské vily (11.-13.stol.)

10 5.Nástin historického vývoje RD 5.06. Benátské vily 400 let rozmachu (1404 – 1797) Představují symbol kvality života Představují symbol kvality života Ovlivnily architekturu celé střední Evropy, Ameriky, Ruska, Španělska Ovlivnily architekturu celé střední Evropy, Ameriky, Ruska, Španělska Jejich rozvoj byl podmíněn hospodářskou prosperitou Benátské republiky Jejich rozvoj byl podmíněn hospodářskou prosperitou Benátské republiky Základem byla hospodářská funkce Základem byla hospodářská funkce Formální výraz vycházel z místní tradice Formální výraz vycházel z místní tradice ovlivněné hospodářskými a politickými podmínkami a arch. vkusem Snaha po typologické kategorii vil Snaha po typologické kategorii vil definice benátské dispozice na čtvercovém rastru piano nobille vyvýšené nad terénem piano nobille vyvýšené nad terénem vyšší patro s hospodářskou funkcí vyšší patro s hospodářskou funkcí Andrea Palladio (1540):Čtyři knihy o architektuře Andrea Palladio (1540):Čtyři knihy o architektuře pozvednutí vily na pragmatické i architektonické úrovni pozvednutí vily na pragmatické i architektonické úrovni Hospodářská funkce zaniká, mění se v objekt reprezentace Hospodářská funkce zaniká, mění se v objekt reprezentace

11 5.Nástin historického vývoje RD 5.08. A.Palladio: Villa La Rotonda,Almerico, Capra, Valmarana ve Vicenze (1540-70)

12 5.Nástin historického vývoje RD 5.09.Palladiánská vila jako inspirační zdroj Jedinečné spojení formy a funkce Jedinečné spojení formy a funkce Nevídaný architektonický výraz Nevídaný architektonický výraz Stala se a stále je inspiračním zdrojem architektů celého světa Stala se a stále je inspiračním zdrojem architektů celého světa Gottfried Semper: Vila Rosa, Drážďany, 1839 P.Behrens: Landhaus Schroeder, Hagen,1909

13 Palladiánská vila jako inspirační zdroj J.M.Olbrich: Vila Feinhals, Marienburg u Kolína,1908 A.Barvitius: Lannova vila v Praze, 1870 J.Chochol: Vila pod Vyšehradem, 1913 Fr. Roith: Rodinná vila v Černošicích, 1913

14 Palladiánská vila jako inspirační zdroj Oscar Tusquets:Vila Andrea, Barcelona,1992 Palladiánská vila jako inspirační zdroj Oscar Tusquets:Vila Andrea, Barcelona,1992

15 Palladiánská vila jako inspirační zdroj Anton Schweighoffer: vlastní vila ve Werden u Vídně, 1990

16 Palladiánská vila jako inspirační zdroj Oswald Mathias Ungers: vlastní dům v Utscheid, Německo,1986

17 Palladiánská vila jako inspirační zdroj Le Corbusier: Vila Schwob, 1916


Stáhnout ppt "Typologie OBYTNÉ STAVBY 5.přednáška Historický vývoj rodinného domu Doc.Ing.arch.Naděžda Menšíková, C.Sc."

Podobné prezentace


Reklamy Google