Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KARLA KVASNICOVÁ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA-VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2007

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KARLA KVASNICOVÁ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA-VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2007"— Transkript prezentace:

1 KARLA KVASNICOVÁ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA-VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2007
ABSTRAKTNÍ UMĚNÍ KARLA KVASNICOVÁ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA-VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2007

2 Co je to abstraktní umění?
Abstraktní umění je z latinského abstractus [abstraktus] – odvrácený, odtažitý. Obecně je jednou z metod, která se již objevuje v pravěkém umění, a je protikladem realistického umění. V užším slova smyslu se tohoto označení užívá pro směr, který se v dějinách umění objevuje na počátku 20.století. Je považován za další vývojový stupeň následující po kubismu, který začal bořit tvary věcí. Významně ho ovlivnily vědecké objevy z oblasti vnímání, optiky a zvuku. Abstraktní umění může působit jako chaotická změť barevných skvrn a čar. Přesto má pevný smysl a řád. Nejde o zobrazení viditelného (viz. realismus) světa, ale o to, jak jej vyložit. Umělci nezobrazují předměty (zátiší,figuru, děje) podle toho, jak jej vidí, ale znázorňují věci, děje, které nevidíme, např. vání větru, rovnováhu vesmíru, nevyslovitelné pocity a myšlenky, činí tyto skryté věci, děje viditelnými pomocí zvláštních znaků např. barvou, tvarem, viditelným objemem, viditelnými liniemi, prostorem, pohybem, strukturou. Abstraktní umění tedy nezobrazuje ani nezastupuje žádný reálný předmět.

3

4 ABSTRAKTNÍ UMĚNÍ DO ROKU 1945

5 Zakladatel Vasilij Kandinskij
Jedním z prvních umělců abstraktní tvorby je významný ruský malíř Vasilij Kandinskij, který patří k nejvýznamějším tvůrcům malířství 20.století. Měl vrozenou eidetickou vlohu a syntetické nadání: barvy se mu měnily v hudbu a naopak.Svou inspiraci hledal v lidové architektuře, ve svých cestách, hudbě,… Postupem času se propracoval od klasické realistické malby až k technikám pointilismu,neoimpresionismu, geometrii a čisté abstrakci.

6

7 ABSTRAKTNÍ SMĚRY ORFISMUS Představitel: František Kupka
V malířství se orfismus soustředil na zrušení linky a pomocí barevných ploch se snažil vyvolat hudební dojem (rytmus, souzvuk). Byl kladen důraz na rytmus a díla byla bohatě prostoupena hudebností na základě vizuálního dynamismu. Představitel: František Kupka

8 Suprematismus Toto umění se vyznačovalo výlučným užíváním strohé geometrie s představou světa bez předmětů, osvobozeného od gravitační síly a pozemských podmínek. Jeho tvary působí nehmotně, jakoby směřovaly přes rám obrazu dál do nekonečna. Kromě čtverců požívá úhel,kruh, obdélník a kříž. Kombinací těchto prvků dochází ke složitějším kompozicím. Z barev nejprve používá bílou a černou, později červenou a další barvy. Představitel: Kazimir Malevič

9 Neoplasticismus Umělecký směr potlačuje vše individuální a nepodstatné, do popředí staví momenty objektivní. Princip neoplasticismu spočívá v geometrizaci obrazové plochy. Člení ji pomocí vertikálních a horizontálních linií, v systematickém užívání pravých úhlů a specifické barevnosti ze základních barev (červená, žlutá, modrá) a nebarev (bílá, černá, šedá). Představitel: Piet Mondrian

10 ABSRAKTNÍ UMĚNÍ PO ROCE 1945

11

12 ABSTRAKTNÍ SMĚRY Akční gestická malba
V tomto uměleckém směru jde o bezprostřední malířské záznamy psychofyzických dispozic umělce. Malíři používají automatickou, na vůli a rozumu nekontrolovanou malbu. Barevná skvrna vzniká pomocí gesta (pohybu). Malíř nanáší barvy přímo z tuby, vrhá a lije barvu z plechovky, stříká barvu na plátno a používá i dalších hmot. Představitel: Jackson Pollock

13 LYRICKÁ ABSTRAKCE V tomto směru dominuje víc individuální rukopis, zájem o vnitřní barevný prostor malby, než o energické tahy štětce. Lyrické abstrakci je bližší tvarová konkrétnost barevných ploch. Představitel: Mark Rothko

14 TAŠISMUS Tašismus je z francouzského la tache – skvrna, označuje jednu z možností abstraktního expresionismu v malířství a grafice ve Francii. Snaží se spojit postupy surrealistického automatismu a gestické malby. Malíři pracují s kompozicí barevných skvrn různě velkých a s volně ohraničeným tvarem. Barvy kladou bez promyšlení a bez průběžné kontroly na plátno. Představitel: George Mathie

15 INFORMEL Jde o malbu, která vzniká zcela spontánně bez kompozičních pravidel. Informel je umění netvárnosti – silné vrstvy s kousky omítky, rozdrceným mramorem, pískem a sádrou. Umělec pracuje s barvou jako s blátem, všemožně ji míchá a kupí vrstvy na povrchu plátna. Barevná hmota pak na plátně zobrazuje širokou škálu pocitů, vidin samoty, odcizení, hněvu, hrůzy a zničení časem. Představitel: Jean Fautriere

16 ART BRUT Z francouzského art brut – umění v surovém stavu, původní umění. Poprvé použil pojem malíř J.Dubuffet pro tvorbu duševně nemocných, dětí a autorů bez výtvarného vzdělání. Jejich malby považoval pro svou autentičnost za zdroj své vlastní tvorby. Na obraz se nanáší silné vrstvy barvy, někdy s příměsí písku, omítky, plátno se perforuje. Představitel: Jean Dubuffet

17 GEOMETRIKÁ ABSTRAKCE Malba je založena na používání geometrických tvarů. Tyto kompozice jsou vytvářeny pomocí barevných kontrastů (žlutá, červená, modrá, bílá a černá). Další základní možností je malba pomocí barevných ploch, které jsou blízké geometrickým tvarům, nejsou přesně vymezeny, ale naopak „změkčeny“ v obrysech. Tito malíři pracují s překrýváním ploch, plochy barevně odstínují, čímž navozují i citové nálady umělce. Představitel: Josef Albers

18


Stáhnout ppt "KARLA KVASNICOVÁ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA-VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2007"

Podobné prezentace


Reklamy Google