Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávání zaměstnanců Střediska sociálních služeb městské části Praha 9 je finančně podpořeno z Evropského sociálního fondu v rámci realizace projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávání zaměstnanců Střediska sociálních služeb městské části Praha 9 je finančně podpořeno z Evropského sociálního fondu v rámci realizace projektu."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávání zaměstnanců Střediska sociálních služeb městské části Praha 9 je finančně podpořeno z Evropského sociálního fondu v rámci realizace projektu č. CZ.2.17/1.1.00/34309 s názvem „Vzdělávání zaměstnanců Střediska sociálních služeb“, jehož realizace byla zahájena 1.6.2012 a bude ukončena 31.1.2014. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2 Téma: Základy komunikace s klientem v sociálních službách Základy vedení efektivního rozhovoru s klientem Základy vedení efektivního rozhovoru s klientem Základy asertivního jednání Základy asertivního jednání Komunikační dovednosti s klientem s obtížemi v komunikaci Komunikační dovednosti s klientem s obtížemi v komunikaci Přednášející: Mgr. Petra Domkařová

3 Rámec rozhovoru tvoří: účastnící rozhovoru (klient a pracovník) účastnící rozhovoru (klient a pracovník) prostředí, ve kterém se setkávají a komunikují prostředí, ve kterém se setkávají a komunikují čas, který mají k dispozici čas, který mají k dispozici situace, během které rozhovor probíhá situace, během které rozhovor probíhá cíl rozhovoru cíl rozhovoru obsah (téma) a forma (techniky) rozhovoru obsah (téma) a forma (techniky) rozhovoru

4 Brainstorming: efektivní rozhovor pracovníka s klientem Zamyslete se nad tím, jak probíhá vaše běžná komunikace s klientem. Zamyslete se nad tím, jak probíhá vaše běžná komunikace s klientem. Co vám v rozhovoru s klientem pomáhá? Co vám v rozhovoru s klientem pomáhá? Co vás naopak brzdí, je pro vás překážkou? Co vás naopak brzdí, je pro vás překážkou?

5 Direktivní vs. nedirektivní rozhovor směr, tempo a obsah rozhovoru řídí pracovník vs. klient; směr, tempo a obsah rozhovoru řídí pracovník vs. klient; v direktivním rozhovoru zastává pracovník roli profesionála, používá dotazování, argumentace, přesvědčování, dává rady a nabízí řešení; v direktivním rozhovoru zastává pracovník roli profesionála, používá dotazování, argumentace, přesvědčování, dává rady a nabízí řešení; v nedirektivním rozhovoru je pracovník spíše v roli partnera a používá aktivní naslouchání, reflektuje klientovy pocity, svou podporou a emoční blízkostí dává klientovi prostor k vlastnímu vyjádření a vlastnímu řešení. Klienta respektuje a přijímá. Klienta nehodnotí a nekritizuje. v nedirektivním rozhovoru je pracovník spíše v roli partnera a používá aktivní naslouchání, reflektuje klientovy pocity, svou podporou a emoční blízkostí dává klientovi prostor k vlastnímu vyjádření a vlastnímu řešení. Klienta respektuje a přijímá. Klienta nehodnotí a nekritizuje.

6 Diskuse: Jaký styl rozhovoru používáte? V jakých situacích a s jakým výsledkem? Jaký styl rozhovoru používáte? V jakých situacích a s jakým výsledkem?

7 Techniky aktivního naslouchání aktivní naslouchání – svým postojem a reakcemi dáváme klientovi najevo, že: aktivní naslouchání – svým postojem a reakcemi dáváme klientovi najevo, že: jsme s ním; jsme s ním; posloucháme, co nám říká; posloucháme, co nám říká; rozumíme jeho pocitům a chápeme jeho slova; rozumíme jeho pocitům a chápeme jeho slova; přijímáme ho takového, jaký je; přijímáme ho takového, jaký je; vyjadřujeme mu úctu; vyjadřujeme mu úctu; jsme na něj naladěni; jsme na něj naladěni; máme pro něj dostatek času máme pro něj dostatek času

8 Parafrázování klientovými nebo vlastními slovy zopakujeme podstatu řečeného; klientovými nebo vlastními slovy zopakujeme podstatu řečeného; např. Klient mluví o tom, že by rád šel ven, ale že ho bolí hlava a že je mu zima a …. Chceme ho podpořit v jeho přání a tak opakujeme: např. Klient mluví o tom, že by rád šel ven, ale že ho bolí hlava a že je mu zima a …. Chceme ho podpořit v jeho přání a tak opakujeme: „Slyším, že vás bolí hlava a zároveň slyším, že by jste rád šel ven. Možná vám čerstvý vzduch prospěje.“ „Slyším, že vás bolí hlava a zároveň slyším, že by jste rád šel ven. Možná vám čerstvý vzduch prospěje.“ nabízíme klientovi zpětnou informaci o tom, jak rozumíme jeho slovům nabízíme klientovi zpětnou informaci o tom, jak rozumíme jeho slovům parafrází posunujeme rozhovor dopředu, ale neurčujeme jeho směr parafrází posunujeme rozhovor dopředu, ale neurčujeme jeho směr čekáme, jak zareaguje klient, kam se on sám vydá čekáme, jak zareaguje klient, kam se on sám vydá parafrázování je součástí empatického postoje – dokážeme „vycítit“, co a kdy opakovat, aby to bylo ku prospěchu rozhovoru parafrázování je součástí empatického postoje – dokážeme „vycítit“, co a kdy opakovat, aby to bylo ku prospěchu rozhovoru

9 Shrnutí po delším monologu klienta shrneme hlavní obsah řečeného; po delším monologu klienta shrneme hlavní obsah řečeného; slouží pro orientaci a pro vypíchnutí důležitých bodů slouží pro orientaci a pro vypíchnutí důležitých bodů

10 Empatická vyjádření, reflexe, zrcadlení snažíme se vžít jako by do situace klienta, zachytit pocity, které se skrývají pod povrchem řečeného a ty mu posléze svými slovy vyjádřit; snažíme se vžít jako by do situace klienta, zachytit pocity, které se skrývají pod povrchem řečeného a ty mu posléze svými slovy vyjádřit; pomáháme klientovi v bližším uvědomování si svých pocitů pomáháme klientovi v bližším uvědomování si svých pocitů „Říkáte o svém synovi, že je velmi pracovně zaneprázdněný a že ho obdivujete, jak stíhá svou práci a rodinu, ale přesto jako by tam zaznívala ještě nějaká lítost. Připadáte mi smutný.“ „Říkáte o svém synovi, že je velmi pracovně zaneprázdněný a že ho obdivujete, jak stíhá svou práci a rodinu, ale přesto jako by tam zaznívala ještě nějaká lítost. Připadáte mi smutný.“ „Ano, to jsem. Bodejď bych nebyl, když ho za celý měsíc ani nezahlédnu.“ „Asi se vám stýská?“ „Ano.“ Cítím se tady dost osamělý. A syn mě dokáže vždycky tak povzbudit, jako, no, jestli mi rozumíte.“

11 Čtení klíčů zachytáváme v komunikaci nějaký význam a chceme, aby ho klient jasněji pojmenoval; zachytáváme v komunikaci nějaký význam a chceme, aby ho klient jasněji pojmenoval; „Říkal jste, že už máte dost těch návštěv, ať už k vám nelezou. Znamená to, že vám někdo ublížil?“ „Říkal jste, že už máte dost těch návštěv, ať už k vám nelezou. Znamená to, že vám někdo ublížil?“ „Ne, nikdo mi neublížil. Chci mít klid a chci být sám.“ „Ne, nikdo mi neublížil. Chci mít klid a chci být sám.“ čteme v neverbálních projevech a upozorňujeme klienta na to, co vidíme. Ptáme se a chceme, aby nám upřesnil naši domněnku. čteme v neverbálních projevech a upozorňujeme klienta na to, co vidíme. Ptáme se a chceme, aby nám upřesnil naši domněnku. „Připadá mi, že se dnes na mě nějak mračíte? Má to nějakou souvislost se mnou?“ „Připadá mi, že se dnes na mě nějak mračíte? Má to nějakou souvislost se mnou?“

12 Souhlas a podpora vyjadřujeme, že s klientem souhlasíme; vyjadřujeme, že s klientem souhlasíme; souhlasem povzbuzujeme klienta k dalšímu hovoru (oční kontakt, pokyvování hlavou, ano, hm, mlčení spojené s dotykem) souhlasem povzbuzujeme klienta k dalšímu hovoru (oční kontakt, pokyvování hlavou, ano, hm, mlčení spojené s dotykem)

13 Uznání a ocenění ukazujeme klientovi, že bereme na vědomí závažnost jeho situace a způsob, jakým se s ní ukazujeme klientovi, že bereme na vědomí závažnost jeho situace a způsob, jakým se s ní vyrovnává; vyrovnává; vyjadřujeme opakováním, parafrází, otázkou, projevem údivu nebo přímým vyjádřením vyjadřujeme opakováním, parafrází, otázkou, projevem údivu nebo přímým vyjádřením „Koukám, že si dokážete poradit i v takovéto těžké situaci. Máte odvahu a nevzdáváte se.“

14 Zásady pro komunikaci používáme spíše kratší věty; používáme spíše kratší věty; vyhýbáme se cizím slovům a odborným výrazům; vyhýbáme se cizím slovům a odborným výrazům; mluvíme konkrétně a jednoznačně; mluvíme konkrétně a jednoznačně; posloucháme, co druhý skutečně říká; posloucháme, co druhý skutečně říká; mluvíme o sobě, o tom co v komunikaci s druhým prožíváme; mluvíme o sobě, o tom co v komunikaci s druhým prožíváme; nehodnotíme, nekritizujeme, nekáráme; nehodnotíme, nekritizujeme, nekáráme; místo zlosti nabízíme řešení místo zlosti nabízíme řešení

15 Otázky k zamyšlení: Jak vy sami reagujete na zátěž? Jak vy sami reagujete na zátěž? Znáte způsoby sebeobrany, které užíváte v mezních situacích? Znáte způsoby sebeobrany, které užíváte v mezních situacích? K čemu to potřebujete? K čemu to potřebujete?

16 Vztah pracovníka s klientem Snažíme-li se vytvořit dobrý vztah s klientem, mysleme na to, že klient potřebuje: Snažíme-li se vytvořit dobrý vztah s klientem, mysleme na to, že klient potřebuje: cítit se v bezpečí cítit se v bezpečí vyznat se v situaci vyznat se v situaci úctu úctu

17 Brainstorming: Brzdy efektivní komunikace – konflikt a konfrontace - Kdy a za jakých okolností se dostáváte s klienty do konfliktu? - Jak konflikt řešíte?

18 Situace, které často vedou ke konfliktu: nevyžádané rady; nevyžádané rady; kritika a moralizování; kritika a moralizování; odsuzování chování klienta; odsuzování chování klienta; vnucování vlastních představ; vnucování vlastních představ; přesvědčování, manipulace; přesvědčování, manipulace; agresivita; agresivita; pasivita, vyhýbání se komunikaci a záměrné mlčení... pasivita, vyhýbání se komunikaci a záměrné mlčení...

19 Jak zacházet s konflikty? předcházet jim – vyhýbáme se chybnému jednání, situacím; předcházet jim – vyhýbáme se chybnému jednání, situacím; umět je řešit – asertivně umět je řešit – asertivně

20 Asertivita umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se člověk právě nachází; umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se člověk právě nachází; vyjadřovat přímo, poctivě a přiměřeně svoje názory, potřeby a pocity bez porušování práv vyjadřovat přímo, poctivě a přiměřeně svoje názory, potřeby a pocity bez porušování práv druhých; druhých; prosadit svůj oprávněný požadavek; prosadit svůj oprávněný požadavek; bránit se vůči neoprávněným nárokům; bránit se vůči neoprávněným nárokům; obstát v kritice obstát v kritice

21 Východiskem nácviku je rozlišení mezi: pasivitou neboli přílišnou ústupností; pasivitou neboli přílišnou ústupností; přiměřeným sebeprosazením neboli asertivitou; přiměřeným sebeprosazením neboli asertivitou; agresivitou neboli přílišnou útočností; agresivitou neboli přílišnou útočností; Určeno pro dvě skupiny lidí: pro lidi plaché, neprůbojné, mající zábrany říci svůj názor, požadavek; pro lidi plaché, neprůbojné, mající zábrany říci svůj názor, požadavek; pro lidi s potížemi v sebeovládání, se sklony k zlostným reakcím, s tendencí oplácet kritiku kritikou, se sklony k manipulaci atd. pro lidi s potížemi v sebeovládání, se sklony k zlostným reakcím, s tendencí oplácet kritiku kritikou, se sklony k manipulaci atd.

22 Základní techniky Otevřeně sdělujte své pocity „Nelíbí se mi, když o mně takhle mluvíte. Obviňujete mě, že jsem vám vzala peníze z šuplíku. Teď se cítím hrozně, jako bych byla nějaký zloděj.“ mimika je v souladu s promluvou mimika je v souladu s promluvou

23 Nebojte se říci ne nesnažte se někomu zavděčit a řekněte ne hned; nesnažte se někomu zavděčit a řekněte ne hned; souhlas dejte najevo jasným přitakáním a nesouhlas stejně jasným nesouhlasem; souhlas dejte najevo jasným přitakáním a nesouhlas stejně jasným nesouhlasem; neuvádějte mnoho argumentů, nevysvětlujte důvody, hlavně důsledně opakujte „nechci“ neuvádějte mnoho argumentů, nevysvětlujte důvody, hlavně důsledně opakujte „nechci“

24 Mluvte za sebe nemluvte obecně, ale za sebe; nemluvte obecně, ale za sebe; používejte slovo já beze studu a sebevědomě; používejte slovo já beze studu a sebevědomě; „Vadí mi, je mi líto, mám radost, že...“ namísto označování druhého: „vy se s tím jídlem loudáte“ „Vadí mi, je mi líto, mám radost, že...“ namísto označování druhého: „vy se s tím jídlem loudáte“ uvědomte si, co vám vadí, co se vám nelíbí; uvědomte si, co vám vadí, co se vám nelíbí; přijměte odpovědnost za to, co a jak druhému řeknete; přijměte odpovědnost za to, co a jak druhému řeknete; vyhýbejte se slovům nikdy, vždycky - skutečnost spíše zobecňují než pravdivě popisují vyhýbejte se slovům nikdy, vždycky - skutečnost spíše zobecňují než pravdivě popisují

25 Přijímání pochvaly Přijímání pochvaly Jste-li chváleni, přijměte chválu bez rozpaků a falešné skromnosti Jste-li chváleni, přijměte chválu bez rozpaků a falešné skromnosti NE - „Ale to nestojí za řeč.“ NE - „Ale to nestojí za řeč.“ Pochvalu přijměte a dejte průchod své radosti. Pochvalu přijměte a dejte průchod své radosti.

26 Trénink asertivity: 1. Přeskakující gramofonová deska člověk v drobných obměnách opakuje stále dokola svůj oprávněný požadavek. Používá ano, ale.. člověk v drobných obměnách opakuje stále dokola svůj oprávněný požadavek. Používá ano, ale.. uzná každý alespoň trochu oprávněný argument protivníka, takže ten pak ztrácí důvod dál argument rozvíjet; uzná každý alespoň trochu oprávněný argument protivníka, takže ten pak ztrácí důvod dál argument rozvíjet; nediskutuje – nenechá se zavléci na jiné téma a stále opakuje svou repliku; nediskutuje – nenechá se zavléci na jiné téma a stále opakuje svou repliku; osvědčuje se při reklamaci zboží, nebo tam, kde chceme rovnou dosáhnout svého a nediskutovat; osvědčuje se při reklamaci zboží, nebo tam, kde chceme rovnou dosáhnout svého a nediskutovat; nedoporučuje se užívat v běžné komunikaci – opakováním téhož druhého snadno popudíme nedoporučuje se užívat v běžné komunikaci – opakováním téhož druhého snadno popudíme

27 2. Metoda otevřených dveří člověk při konfliktu ustoupí rozčilenému partnerovi tzv. z cesty a nechá jej, aby mohl odreagovat svoji zlost, hněv, zanadávat si; člověk při konfliktu ustoupí rozčilenému partnerovi tzv. z cesty a nechá jej, aby mohl odreagovat svoji zlost, hněv, zanadávat si; nestaví se mu na odpor, neargumentuje, nehájí se a naopak jakoby vyjadřuje souhlas: nestaví se mu na odpor, neargumentuje, nehájí se a naopak jakoby vyjadřuje souhlas: „hm“,... „budu o tom přemýšlet“,... „ano, může to tak být“...; „hm“,... „budu o tom přemýšlet“,... „ano, může to tak být“...; přitakání dále nerozvádíme; přitakání dále nerozvádíme; pouze se snažíme o vstřícnost a tím zklidňujeme situaci pouze se snažíme o vstřícnost a tím zklidňujeme situaci nic neslibujeme a k ničemu se nezavazujeme („ano, možná máte pravdu“) nic neslibujeme a k ničemu se nezavazujeme („ano, možná máte pravdu“)

28 3. Dotazování se na podrobnosti další krok obrany proti pokračujícímu útoku či obrana proti neoprávněné kritice; další krok obrany proti pokračujícímu útoku či obrana proti neoprávněné kritice; sami se ujmeme řízení rozhovoru tím, že se začneme vyptávat na podrobnosti nikoliv však vysvětlení; sami se ujmeme řízení rozhovoru tím, že se začneme vyptávat na podrobnosti nikoliv však vysvětlení; „Co vám vadí na mém chování? Co konkrétně vám na tom vadí?“ cílem je, aby se naštvaný člověk vypovídal a zklidnil se cílem je, aby se naštvaný člověk vypovídal a zklidnil se

29 4. Sebeotevření pojmenováním svého strachu, rozladění, neklidu, vnitřního nesouhlasu ubíráme pocitu na intenzitě, stáváme se čitelnější a spontánnější pojmenováním svého strachu, rozladění, neklidu, vnitřního nesouhlasu ubíráme pocitu na intenzitě, stáváme se čitelnější a spontánnější „Asi na vás tlačím. Přišla jsem dnes pozdě a teď to nestíhám.“ „Asi na vás tlačím. Přišla jsem dnes pozdě a teď to nestíhám.“

30 5. Vzít soupeři vítr z plachet Tomu, kdo nás kritizuje nabídneme připuštění vlastní chyby. Získáme tím lepší pozici pro další komunikaci. Nemusíme se už obávat výčitek a obviňování, protože jsme se sami k prohřešku přiznali a tím jsme vlastně kritika předešli. Tomu, kdo nás kritizuje nabídneme připuštění vlastní chyby. Získáme tím lepší pozici pro další komunikaci. Nemusíme se už obávat výčitek a obviňování, protože jsme se sami k prohřešku přiznali a tím jsme vlastně kritika předešli.

31 6. Umění říct si o laskavost Měli bychom si umět říct o pochvalu, pohlazení, podporu, odměnu kdykoliv cítíme, že ji postrádáme a potřebujeme. Neměli bychom čekat, až si toho druhý konečně všimne, až ho to napadne, až přečte naše netrpělivé signály. Měli bychom si umět říct o pochvalu, pohlazení, podporu, odměnu kdykoliv cítíme, že ji postrádáme a potřebujeme. Neměli bychom čekat, až si toho druhý konečně všimne, až ho to napadne, až přečte naše netrpělivé signály.

32 Komunikační dovednosti s klientem s obtížemi v komunikaci komunikace se seniorem s poruchou zraku komunikace se seniorem s poruchou zraku komunikace se seniorem s poruchou sluchu komunikace se seniorem s poruchou sluchu komunikace se seniorem s demencí komunikace se seniorem s demencí

33 Komunikace se seniorem s poruchou zraku představte se, jménem i funkcí; představte se, jménem i funkcí; klaďte důraz na oslovení spolu s pevným dotykem (rameno, loket); klaďte důraz na oslovení spolu s pevným dotykem (rameno, loket); používejte přesné výrazy (vlevo, nahoru...vs. tamhle); používejte přesné výrazy (vlevo, nahoru...vs. tamhle); každý výkon slovně komentujte s dostatečným popisem; každý výkon slovně komentujte s dostatečným popisem; dávejte možnost využít hmatových schopností; dávejte možnost využít hmatových schopností; dávejte pozor na vedlejší zvuky- vzbuzují úzkost při péči; dávejte pozor na vedlejší zvuky- vzbuzují úzkost při péči; vyjadřujte empatii ne soucit; vyjadřujte empatii ne soucit; udržujte stabilní prostředí pro orientaci v místnosti; udržujte stabilní prostředí pro orientaci v místnosti; upozorněte, že odcházíte upozorněte, že odcházíte

34 Komunikace se seniorem s poruchou sluchu vyslovujte zřetelně a mluvte pomalu; vyslovujte zřetelně a mluvte pomalu; zeptejte se, ze které strany slyší a z té přistupujte; zeptejte se, ze které strany slyší a z té přistupujte; využívejte předměty k ukázání; využívejte předměty k ukázání; mluvte vždy k jedné věci či tématu; mluvte vždy k jedné věci či tématu; nechte si zopakovat, co nemocný slyšel; nechte si zopakovat, co nemocný slyšel; mluvte tváří v tvář, aby vám viděl na ústa; mluvte tváří v tvář, aby vám viděl na ústa; dbejte na shodu verbální a neverbální komunikace; dbejte na shodu verbální a neverbální komunikace; udržujte oční kontakt; udržujte oční kontakt; dávejte dostatečný čas k pochopení sděleného; dávejte dostatečný čas k pochopení sděleného;

35 Komunikační techniky u lidí s demencí 1. Počínající demence každodenní navracení do reality (smysly, doteky); každodenní navracení do reality (smysly, doteky); orientace místem, časem, situací; orientace místem, časem, situací; popisujeme svoji činnost – co děláme a proč; popisujeme svoji činnost – co děláme a proč; klienta neustále oslovujeme jménem; klienta neustále oslovujeme jménem; používáme pomůcky – kalendář, popisky, obrázky; používáme pomůcky – kalendář, popisky, obrázky; užíváme mnemotechnické pomůcky; užíváme mnemotechnické pomůcky; reminiscenční terapie – vzpomínková; reminiscenční terapie – vzpomínková; vyprávění životního příběhu vyprávění životního příběhu

36 Reminiscenční (vzpomínková) terapie vyvoláváme vzpomínky na důležité životní události (narození dětí, manželství, zaměstnání...); vyvoláváme vzpomínky na důležité životní události (narození dětí, manželství, zaměstnání...); hovoříme o tradicích a zvycích; hovoříme o tradicích a zvycích; prohlížíme fotografie, staré časopisy, předměty....; prohlížíme fotografie, staré časopisy, předměty....; vzpomínková krabice; vzpomínková krabice; staré filmy, hudba...; staré filmy, hudba...; vzpomínky mají být pozitivní, mají přinášet potěšení; vzpomínky mají být pozitivní, mají přinášet potěšení; k podpoře rozhovoru používáme techniky aktivního naslouchání a empatie; k podpoře rozhovoru používáme techniky aktivního naslouchání a empatie; nezdráháme se mluvit a vyslechnout stejný příběh po několikáté nezdráháme se mluvit a vyslechnout stejný příběh po několikáté

37 Klienti s pokročilou demencí kontakt s realitou už byl přerušen; kontakt s realitou už byl přerušen; nikdy nevyvracíme nemocnému jeho prožitky a vzpomínky; nikdy nevyvracíme nemocnému jeho prožitky a vzpomínky; vnitřní obrazy jsou jeho jedinou realitou; vnitřní obrazy jsou jeho jedinou realitou; používáme prvky: validační terapie používáme prvky: validační terapie rezoluční terapie rezoluční terapie preterapie preterapie

38 Validační (hodnotící) terapie předpoklad - chování desorientovaných osob má svůj význam a účel – vyrovnávání se s minulými traumaty či nedořešenými událostmi; předpoklad - chování desorientovaných osob má svůj význam a účel – vyrovnávání se s minulými traumaty či nedořešenými událostmi; pracovník nabízí svou přítomnost, naslouchání, empatii a akceptaci, vs. bagatelizování; pracovník nabízí svou přítomnost, naslouchání, empatii a akceptaci, vs. bagatelizování; cílem není osobu usměrňovat, ale jen ji doprovázet, podporovat a nechat vypovídat; cílem není osobu usměrňovat, ale jen ji doprovázet, podporovat a nechat vypovídat; užíváme empatii; užíváme empatii; doplňujeme zaměstnáním klienta nějakou činností; doplňujeme zaměstnáním klienta nějakou činností; zjišťujeme informace o jeho životním příběhu zjišťujeme informace o jeho životním příběhu

39 Rezoluční terapie Předpoklad - dlouhodobá paměť nahrazuje krátkodobou – člověk „uvízl v minulosti“; Předpoklad - dlouhodobá paměť nahrazuje krátkodobou – člověk „uvízl v minulosti“; odporování klientovi a uvádění jej do reality zvyšuje jeho neklid a úzkost; odporování klientovi a uvádění jej do reality zvyšuje jeho neklid a úzkost; sdělení respektujeme, neopravujeme a plně je přijímáme; sdělení respektujeme, neopravujeme a plně je přijímáme; cílem, aby se klient cítil přijímán takový, jaký je; cílem, aby se klient cítil přijímán takový, jaký je; pracovník přistoupí na klientovu změněnou realitu a důstojně „hraje roli“, v níž ho klient vidí; pracovník přistoupí na klientovu změněnou realitu a důstojně „hraje roli“, v níž ho klient vidí; nepřesvědčuje ho ani nevysvětluje, kde a kým doopravdy je; nepřesvědčuje ho ani nevysvětluje, kde a kým doopravdy je; užití tohoto přístupu minimalizuje konflikty, zvyšuje spokojenost a vnitřní klid klienta užití tohoto přístupu minimalizuje konflikty, zvyšuje spokojenost a vnitřní klid klienta

40 Preterapie cílem je stimulovat navázání kontaktu s klientem; cílem je stimulovat navázání kontaktu s klientem; prostředkem je užívání přesných reflexí (zrcadlení) veškerých projevů klienta prostředkem je užívání přesných reflexí (zrcadlení) veškerých projevů klienta zrcadlení pomáhá klientovi uvědomit si a vnímat sám sebe zrcadlení pomáhá klientovi uvědomit si a vnímat sám sebe uvědomí-li si klient sám sebe, může navázat kontakt s okolím uvědomí-li si klient sám sebe, může navázat kontakt s okolím základní technikou jsou kontaktní reflexe: základní technikou jsou kontaktní reflexe: - situační reflexe - „Díváte se na velkou skvrnu na podlaze.“ - situační reflexe - „Díváte se na velkou skvrnu na podlaze.“ - obličejové reflexe - „Pavel se usmívá.“ - obličejové reflexe - „Pavel se usmívá.“ - tělové reflexe – „Pavel má ztuhlé tělo.“ - tělové reflexe – „Pavel má ztuhlé tělo.“ - slovní reproduktivní reflexe – Pracovník opakuje to, co říká klient bez - slovní reproduktivní reflexe – Pracovník opakuje to, co říká klient bez ohledu na to, zda tomu rozumí nebo ne. Může opakovat i zvuky. ohledu na to, zda tomu rozumí nebo ne. Může opakovat i zvuky. - zopakované reflexe – pracovník vícekrát zopakuje pozorované projevy „Usmál jste se.“ „Pořád se usmíváte.“ - zopakované reflexe – pracovník vícekrát zopakuje pozorované projevy „Usmál jste se.“ „Pořád se usmíváte.“

41 Doporučení konkrétnost; konkrétnost; přesnost v pozorování; přesnost v pozorování; přesné reflektování sebemenšího projevu emočního, pohybového; přesné reflektování sebemenšího projevu emočního, pohybového; reflexe funguje jako povzbuzení k dalšímu klientovu vyjádření; reflexe funguje jako povzbuzení k dalšímu klientovu vyjádření; používá se u lidí, kde je kontakt s realitou narušený nebo úplně chybí; používá se u lidí, kde je kontakt s realitou narušený nebo úplně chybí; pozor na respektování důstojnosti; pozor na respektování důstojnosti; lze zařadit do každodenní péče (při mytí, oblékání, koupání...); lze zařadit do každodenní péče (při mytí, oblékání, koupání...); klientům to pomáhá v pochopení toho, co se děje s nimi a kolem nich; klientům to pomáhá v pochopení toho, co se děje s nimi a kolem nich; podmínkou je trpělivost, vytrvalost, cit, schopnost nenechat se odradit dílčím neúspěchem podmínkou je trpělivost, vytrvalost, cit, schopnost nenechat se odradit dílčím neúspěchem

42 Literatura: - Baštecká, B., Goldman, P. Základy klinické psychologie. Portál, Praha 2001 - Capponi, V., Novák T. Asertivně do života. Grada, Praha 1994 - Klevetová, D., Dlabalová, I. Motivační prvky při práci se seniory. Grada, Praha 2008 - Kratochvíl, S. Základy psychoterapie. Portál, Praha 2002 Malíková, E. Péče o seniory v pobytových zařízeních. Grada, Praha 2011 Malíková, E. Péče o seniory v pobytových zařízeních. Grada, Praha 2011 - Mikuláštík, M. Komunikační dovednosti v praxi. Grada, Praha 2010 - Venglářová, M. Problematické situace v péči o seniory. Grada, Praha 2007 - Mikuláštík, M. Komunikační dovednosti v praxi. Grada, Praha 2010 - Vybíral Z. Psychologie komunikace. Portál, Praha 2005

43 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Děkujeme za vaší účast na kurzu


Stáhnout ppt "Vzdělávání zaměstnanců Střediska sociálních služeb městské části Praha 9 je finančně podpořeno z Evropského sociálního fondu v rámci realizace projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google