Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„EVENT MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„EVENT MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU“"— Transkript prezentace:

1 „EVENT MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU“
Tento vzdělávací program je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci projektu Event marketing v cestovním ruchu

2 „Pořádání MICE akcí v regionech“
Tento vzdělávací program je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci projektu Event marketing v cestovním ruchu

3 Základní pojmy

4 Kongresový průmysl (rozdělení IAPCO – International Association of Professional Congress Organizers) Setkání Incentivy Kongresy Výstavy Konference Veletrhy (Meetings) (Incentive) (Convention, (Exhibitions) Kongres)

5 Kongresová turistika = jeden ze segmentů cestovního ruchu, pro které je charakteristická profesní orientace. Hlavní motiv její realizace je Získávání odborných a vědeckých informací Výměna zkušeností, znalostí a poznatků Navázání nových obchodních vztahů Získání nových zajímavých kontaktů

6 MICE akce Meetings Incentives Conventions Events

7 MICE akce Meeting = uzavřené setkání určitého počtu osob na jednom místě, jejichž cílem je projednání společného problému Druhy meetingů seminář – je meeting nebo jejich série, kterého se účastní odborníci odlišného zaměření a kteří mají zájem řešit společný problém. Cílem je směřovat k obohacení účastníků kolokvium – je neformální meeting obvykle z akademického prostředí se zaměřením na diskusi a zjištění společným zájmů a výměny názorů. Charakteristická je nízká pravidelnost.

8 MICE akce Incentives = pobídková, motivační turistika, teambuildingové akce … Je to efektivní forma investice firmy, která má podobnou váhu jako propagace. Hraje výraznou roli ve vztazích společnosti se zákazníkem a pracovníky. Cílem firmy realizující incentivní turistiku může být zvýšení loajality pracovníků, seznámení pracovníků mezi sebou, zvýšení vzdělávání zaměstnanců či například i zvýšení prodeje.

9 MICE akce Conventions = konference, kongresy, shromáždění, schůze …
Kongres – setkání velkého množství odborníků z příslušné oblasti (často i několik tisíc). Příprava je často otázkou několika let. Většinou se koná každoročně Konference – je v porovnání s kongresem menší a zaměřuje se na určité téma. Jde o „otevřenou“ akci, na kterou má přístup prakticky každý zájemce. Hlavními body jsou diskuse, hledání faktů, řešení problémů a konzultace.

10 Úspěšný event = výjimečný zážitek prožívaný nejlépe všemi smysly
MICE akce Events = události, zážitky, prožitky … Úspěšný event = výjimečný zážitek prožívaný nejlépe všemi smysly Event může podpořit vytváření kvalitní firemní komunikace a podpořit image firmy a její produkty. Většinou se jedná o jednodenní či kratší akci (slavnostní večeře atd.)

11 Eventy Druhy eventů Kulturní Sportovní Ekonomické
Společensko-politické Přírodní

12 Kulturní eventy Hudební akce Divadelní akce Umění Vědecká setkání
Mediální akce Náboženské události Technické umění Tradice a zvyky

13 Sportovní eventy Olympijské hry Mistrovství Závody a turnaje
Sport ve volném čase

14 Ekonomické eventy Výstavy Veletrhy Kongresy Road show Semináře
Tiskové konference Incentivní cesty Obchodní prezentace Motivační setkání Slavnostní setkání Kick-Off Meeting Valné hromady Jubilea Dny otevřených dveří

15 Společensko-politické eventy
Politická setkání Vědecká setkání Návštěvy památek Dny ochrany životního prostředí Negativní události (válka apod.) Přehlídky Zahradní párty Slavnostní otevření

16 Přírodní eventy Přírodní úkazy Přírodní artefakty vytvořené člověkem

17 Kritická místa úspěšného eventu
Jedinečná myšlenka Výběr termínu Výběr místa konání Organizace Dodavatelé Catering

18 MICE akce a jejich specifika

19 MICE akce a jejich specifika
Kongresy Konference Semináře Výstavy a veletrhy Firemní akce Kulturní akce Sportovní akce

20 Kongresy a konference Perspektivní forma mezinárodní turistiky
Vykazuje celosvětově nadprůměrný růst Výdaje zahraničních účastníků kongresů, seminářů a konferencí a výjezdních korporativních shromáždění převyšují 2x až 3x útratu běžných turistů Prim hrají vyspělé státy – především USA a západoevropské státy

21 Výstavy a veletrhy Výstava
prezentuje široký sortiment produktů a služeb firmám daného oboru na jednom místě a v určitém čase Veletrh funguje jako tržiště. Odráží, co si doba žádá, funguje jako služba účastníkům, jako benchmarkingový nástroj pro vystavovatele

22 Výstavy a veletrhy Druhy výstav a veletrhů Dle účelu Prodejní výstavy
Kombinované kontraktačně-prodejní akce Dle geografického dosahu Lokální akce Regionální akce Kontinentální Mezinárodní

23 Výstavy a veletrhy Významné formy marketingové komunikace i v současnosti Subjekty (vystavovatel i návštěvník) jsou cennými informačními zdroji – šíří informace, fakta, emoce a dojmy. Tvoří podstatnou část investic jednoho z nástrojů marketingové komunikace – podpory prodeje. (V ČR r investováno 7,8 mld. Kč, celková částka za marketingovou komunikace = 50 mld. Kč) V České republice bylo v roce 2004 investováno do oblasti podpory prodeje ve formě výstav a veletrhů 7,8 miliardy korun, přičemž do všech typů marketingových komunikací bylo investováno 50 miliard korun. Segment podpory prodeje přitom obnášel investice ve výši 22,4 procenta, tj. 11,2 miliardy korun Výzkumy říkají, že výstavy a veletrhy jsou stále vnímány jako nenahraditelná forma získávání informací a navazování nových kontaktů, která není možná u jiných forem komunikace mezi obchodními partnery.

24 Výstavy a veletrhy Co je při organizaci výstav a veletrhů důležité?
Termín Místo Účinná propagace Stoprocentní reagence Kvalitní doprovodný program

25 Firemní akce Firemní akce je zejména komunikační nástroj.
Snaha přiblížit se vlastním zaměstnancům, ale i externím subjektům podporou osobního kontaktu Akce by měla: být jedinečná zaujmout udržet pozornost zajistit nezapomenutelnost V

26 Firemní akce Důležité faktory Místo konání Termín a čas konání
Oslovení správné cílové skupiny Program Catering

27 Kulturní akce Základní specifikum = účast člověka Jako diváka
Jako účastníka Aktivity Organizované v předstihu Spontánní

28 Kulturní akce Přístup k marketingovým cílům kulturní akce
Soukromý sektor Státní či nezisková organizace Marketingové cíle – příklady: Zvyšování návštěvnosti Rozvoj volnočasových aktivit Maximalizace zisku Získání maximálního podílu na trhu

29 Kulturní akce Cena Další specifika Časté subvence
Různé formy zvýhodnění pro skupiny návštěvníků (důchodci, studenti, rodiny s dětmi,…) Další specifika Estetický zážitek Nová zkušenost Příjemné smyslové vjemy Individuální či kolektivní zážitek Odpočinek

30 Sportovní akce Oblíbenost širší veřejností i firem pro vlastní propagaci a zviditelnění Organizátory jsou většinou neziskové organizace, příspěvkové organizace měst (zejména školy), někdy i místní samosprávní orgány Spojování sportovních akcí se sponzorskými organizacemi, firmami Zájem médií – od regionálních až po celostátní – tím se stává jindy nezajímavý region středem zájmu široké veřejnosti Organizátory sportovních akcí pro širší veřejnosti bývají neziskové organizace (sportovní a zájmové kluby atd.) s cílem nabídnout veřejnosti volnočasovou aktivitu a případně rozšířit členskou základnu klubu, získat podporu charitativnímu projektu či nové sponzory pro svou organizaci. Příklad úspěšné sportovní akce bude prezentován v dalším bloku semináře paní Draholovou – „Pochod všech generací“ pořádaným Kanceláří Brno – Zdravé město Magistrátu města Brna.

31 Základní kroky organizace MICE akce

32 Základní kroky organizace MICE akce
Business plán Organizační tým Harmonogram prací Rozpočet akce Catering na akci Hodnocení akce

33 Business plán Základní kroky Definování cíle akce
Definování kritérií úspěšnosti, splnění cíle Rozdělení odpovědnosti (interní tým, externí experti, dodavatelé…) Harmonogram prací Rozpočet Kontrolní termíny

34 Organizační tým Minimální počet členů maximálně akceschopný,
flexibilní, připravený reagovat na nepředvídatelné situace.

35 Organizační tým Základní struktura organizačního týmu Vedoucí týmu
Výkonní manažeři Pokladník Manažer komunikace Asistent Základní struktura organizačního týmu: vedoucí celého týmu – reprezentuje organizátora navenek. Zodpovídá za fungování týmu a de facto úspěch celé akce. Měl by vést všechna důležitá jednání s klíčovými subdodavateli, sponzory akce, externími odborníky, v případě pořádání odborné akce pak reprezentovat před partnerskými autoritami - např. universitami, samosprávními orgány, ministerstvy atd. Je zodpovědný za čerpání rozpočtu. výkonní manažeři (jejich počet závisí zejména na rozsahu a typu pořádané akce) – zodpovídají za vytipování spolupracujících organizací (např. grafické studio, tiskárna, dodavatel cateringu atd.) a dílčí jednání s nimi před i po uzavření smlouvy. Mohou navrhovat program akce, podílejí se na sestavování rozpočtu akce, sledují jeho čerpání apod. V týmu by každopádně měl být sponzoring manažer (osoba zodpovědná za získávání financí od sponzorů) a marketing manažer (má na starosti marketing celé akce - prodej účastníkům). V případě využití specializovaných služeb je vhodné, aby v týmu byl také: manažer pro dopravu, registraci, personál a podobně. pokladník – má na starosti veškeré finanční transakce, sleduje čerpání rozpočtu, vystavování objednávek, přijímání a proplácení faktur apod. manažer komunikace – zajišťuje komunikaci s novináři a přípravu podkladů pro ně. V případě pořádání akce, kde účastníci musí předem potvrdit účast, může mít na starosti také vyřizování registrací. asistent – administrativní podpora týmu

36 Produktový balíček obchodního cestovního ruchu
Harmonogram prací MICE akce mohou být nabízeny samostatně nebo jako produktový balíček sestaven z více komponentů z různých sektorů. Produktový balíček obchodního cestovního ruchu Destinace podpůrné služby příležitosti pro volný čas Místo konání umístění velikost zařízení Organizace dodavatelé zaměstnanci zprostředkovatelé spolupracující subjekty cílově spojené subjekty Doprava Do destinace auto – půjčené či soukromé autobus letadlo vlak loď V destinaci soukromé aut auto z půjčovny taxi metro Ubytování služby personál

37 Rozpočet akce Příprava ve třech hlavních etapách:
Etapa: předběžný rámcový rozpočet Etapa: „druhý“ rozpočet Etapa: finální rozpočet (aktualizovaný „druhý“ rozpočet)

38 Rozpočet akce – výstavy a veletrhy
Započítat rezervu ve výši okolo 10 % Náklady na výstavní plochu obnáší v průměru jen % celkových nákladů. Návrh a realizace článku stojí cca %. Finanční zajištění personálu (čas na stánku, ubytování, cestovní náklady, stravné…) Prezentační materiály Dárky …

39 Cena MICE akce Příklad postupu stanovení ceny konference
1) FIXNÍ NÁKLADY spojené s: Místem konání akce Ubytováním Dopravou Společenským programem Administrativou Výdaji na externí přednášející

40 Cena MICE akce 2) VARIABILNÍ NÁKLADY
vykalkulované na základě odhadovaného počtu účastníků 3) KALKULACE CELKOVÉ NÁKLADOVÉ CENY balíčku jako podílu nákladů a odhadovaného počtu účastníků 4) NÁVRH SLEV například za včasnou objednávku, včasnou úhradu faktur, množstevní slevy, balíčkové slevy

41 Cena MICE akce 5) STANOVENÍ NÁKLADOVÝCH CEN
pro účastníky, kteří nebudou kupovat celý balíček služeb 6) ZISKOVÁ PŘIRÁŽKA přidaná k nákladové ceně 7) Zohlednění možnosti překročení rozpočtu nákladů nebo nižší účasti návštěvníků oproti plánu 8) Psychologická úprava ceny – tzv. „Baťovské ceny“ (2.990,-) atd.

42 Catering na MICE akci Catering v anglickém překladu:
Zásobování, obstarávání potravin, stravování… Catering je činnost, která hosty dokáže nasytit jak fyzicky, tak po stránce duševní …

43 Catering na MICE akci Význam cateringu v současnosti
Příprava občerstvení Zajišťování a aranžování inventáře Úprava prostor Obsluha hostů Zajištění doprovodných zábavných programů

44 Podstatné maličkosti dělají akci nezapomenutelnou
Catering na MICE akci Podstatné maličkosti dělají akci nezapomenutelnou Příbory Talíře Ubrousky Sklo Dekorace

45 Hodnocení akce 1) Hodnocení firemní akce evaluační dotazník
2) Hodnocení konference marketingovými agenturami vlastními silami 3) Hodnocení účasti na výstavě počet návštěvníků stánku (nejen celkově, ale i v časovém rozložení v jednom dni, v jednotlivých dnech …

46 Hodnocení konference Hodnotí se především: Odborný program
- témata, kvalita spíkrů … Doprovodné, volno-časové aktivity - atraktivita, rozsáhlost, průběh realizace … Výstava (je-li její součástí) Celková organizace konference - ubytování, doprava, celkové načasování akce, kvalita podkladových materiálů, občerstvení, personál …

47 Faktory ovlivňující úspěšnost regionálních akcí

48 Faktory ovlivňující úspěšnost regionálních akcí
Místo konání Čas konání Dopravní infrastruktura Atraktivita lokality, image destinace Poměr Kvalita / Cena Doprovodné akce

49 Místo a čas konání akce Kvalita destinace Kapacita prostor
Počet salónků a sálů Počet parkovacích míst pro osobní auta, autobusy Kapacita sportovně-rekreačních zařízení Kapacita kulturně-společenských zařízení Kvalitní personál Požadovaná výše kvality služeb Možnost zajištění dostatečné bezpečnosti …

50 Místo a čas konání akce Správné načasování akce
Plánované akce v regionu (festivaly, poutě…) Čas realizace plánovaných akcí Předpokládaný počet účastníků akce Využití ubytovacích zařízení, stravovacích zařízení… Plán doprovodných aktivit pro návštěvníky Plán atrakcí pro veřejnost pro dané období v lokalitě

51 Dopravní infrastruktura
Důležité faktory dopravní dostupnosti Kvalitní letiště Kvalitní a spolehlivá doprava do místa určení Možnost zajištění dopravy do okolí regionu na případné atrakce v regionu Vhodně zvolený dopravní prostředek dle specifika – auto, minibus, autobus, vlak atd. Časové hledisko – doprava nesmí účastníky nudit, znechucovat

52 Atraktivita lokality, image destinace
Podaří-li se vybudovat jméno destinace a jméno naší akce, máme z poloviny úspěch zaručen

53 Atraktivita lokality, image destinace
Image destinace tvoří několik faktorů Kulturně-historická atraktivita Turistická popularita destinace Snadná dopravní dostupnost Neexistence jazykové bariéry Ekonomická výhodnost lokality Dostatek služeb poskytovaných v lokalitě Přívětivost lidí – obsluhujícího personálu i místních obyvatel – velmi důležité!!!

54 Poměr Kvalita / Cena P. Kotler uvádí devět firemních strategií poukazující na různou závislost ceny a kvality produktu. Strategie v pravém horním rohu (červeně označené) jsou tzv. „útočné“. Pokud akce není prestižní, klienti / pořadatelé budou kupovat stejnou kvalitu za nižší cenu. Strategie v levém dolním rohu (modře označené) znamenají předražování a zklamání pro organizátora akce. Destinace tak získává negativní hodnocení.

55 Doprovodné akce Zájem účastníků MICE akcí o poznání dané lokality, jejího ducha, stále živých lidových tradic atd. Doprovodné akce – tipy: Společenské večery (recepce, galavečeře, rauty) Individuální večery (večerní projížďka lodí, návštěva divadla, opery, koncertu, muzikálu, večeře ve vyhlášené restauraci… Denní akce (výlety do okolní přírody, na hrady a zámky, do muzea, návštěva výstavy, veletrhu, vyhlídkový let, vyjížďka na koni, cykloturistika…

56 Ostatní faktory ovlivňující úspěšnost regionálních akcí
Stabilní politická situace Stabilní bezpečnostní situace Bezvízový styk Příjemné klima Geomorfologický potenciál (přitažlivost území s členitostí terénu Vysoká úroveň poskytovaných služeb Výhodný kurz místní měny

57 Jak zajistit přesah úspěšnosti mimo region?
Vytvoření tradice a image akce Spolupráce s médii Spolupráce se známou osobností Nadregionální propagace

58 Tradice a image akce Image akce označuje to, jak ji vnímá veřejnost.
Je to dojem, názor, představa, kterou si veřejnost tvoří na základě pohledu zvenčí. Co ovlivní pohled veřejnosti? Organizátor akce a spolupracující subjekty Osobnosti spojené s akcí Mínění jiných o akci Osobní zkušenosti s akcí či akcí této podobné

59 Spolupráce s médii Základem úspěšné komunikace s novináři je připravit kvalitní informační materiál, který bude Srozumitelný Obsahovat jednoznačné informace a fakta Stručný Dá odpovědi na otázky: KDO-CO-KDE-KDY-JAK-PROČ

60 Spolupráce s médii Je nutné určit osobu, která bude mediální komunikaci realizovat - manažera mediální komunikace a člověka, který bude poskytovat novinářům rozhovory a akci reprezentovat navenek - reprezentant

61 Spolupráce s médii Načasování mediální komunikace
Základní body přípravy plánu mediální komunikace Vypracování media listu Příprava a vydání tiskové zprávy Výběr doplňkových témat a osob, které by mohly o jednotlivých tématech hovořit Termín tiskové konference

62 Spolupráce se známou osobností
Aktivní účast (vystupující, zahajovatel,…) Pasivní účast (divák či VIP host) Výběr vhodné známé osobnosti Jaký je typ a téma akce? Jaká je cílová skupina?

63 Spolupráce se známou osobností
Způsoby oslovení známé osobnosti Využití osobního kontaktu Využití zastupující umělecké agentury Využití zájmu osobnosti o danou problematiku Navázání nového kontaktu na základě dopisu Poděkování za zapojení osobnosti do naší akce!

64 Partnerství státu, regionu a soukromých firem

65 Přínosy MICE akcí pro region a stát
Ekonomické přínosy Tvorba nových pracovních míst Útrata návštěvníků a přímý, nepřímý i indukovaný vliv na příjmy Zlepšení platební bilance státu (tzv. neviditelný export) Zvýšení příjmů do státního i místních rozpočtů Stimulování investic do místní infrastruktury Stimulování rozvoje MSP Vytížení oblasti i mimo sezónu

66 Přínosy MICE akcí pro region a stát
Ostatní přínosy (I) Podpora sociálního rozvoje lidí a oblasti samotné Vybudování „sebevědomí“ místních obyvatel pyšnící se konáním akcí nadnárodního významu Péče o kulturní, přírodní a jiné památky Efektivní využívání přírodních zdrojů Zvýšení image místa, regionu, oblasti, státu – tím i zvýšení zájmu o tuto oblast z hlediska dalších aktivit

67 Přínosy MICE akcí pro region a stát
Ostatní přínosy (II) Zvýšení motivace místních obyvatel k doplnění vzdělání Zvýšení kvality života vlivem přísunu finančních prostředků nejen do rozpočtů domácností (platy), ale i do rozpočtu místních orgánů Potenciální zvýšení počtu obyvatel v lokalitě – dlouhodobé hledisko Přísun investic do „vzhledu“ lokality (infrastruktura a její údržba…)

68 Důvody navázání spolupráce se soukromými subjekty i státní správou
Navázání / posílení vzájemných vztahů Vytváření vlastní pozitivní reputace Zisk nejen v podobě finanční podpory akce, ale i věcnými dary či poskytnutí služeb zdarma či se slevou Účast (komunálního) politika na akci

69 Marketingová konzorcia
= sdružení subjektů poskytujících vybrané atraktivity za účelem jejich společné propagace, kterou by samy nebyly schopny financovat Hrají významnou roli zejména ve veřejném a neziskovém sektoru. Vznikají na základě příslušnosti K určitému typu atraktivit K určité geografické oblasti

70 Marketingová konzorcia
Nástroje používané marketingovými konzorcii k propagaci MICE akcí Brožury a katalogy Propagační materiály Reklamní kampaně Podpory prodeje Inzerce v obchodním tisku Účasti na výstavách a veletrzích

71 Nadnárodní marketing Marketingová konzorcia mohou fungovat i mezi zainteresovanými subjekty dané oblasti v rámci jednoho státu, ale i v nadnárodním měřítku. Typický příklad – oblast rekreace a sportu.

72 Kde hledat partnery pro MICE akce?
Finanční Nefinanční Veřejnost Státní orgány Osobnosti – vůdci veřejného mínění Zástupci sdělovacích prostředků Občanské a podnikatelské kluby Fondy EU

73 Sponzoring Umožňuje komunikovat s tou částí veřejnosti, s níž je obtížné spojit se běžnými marketingovými metodami. Sponzoring nemusí nevyhnutelně využívat jen financí, ale může představovat i know-how. Základ kvalitního vztahu „sponzorovaný a sponzor“ je důkladné definování cíle a postupů, jak je dosáhnout.

74 Sponzoring Nejčastější chyby
Sponzoring náhodně vybraného projektu pod tlakem veřejnosti na vykázání sponzorské činnosti Sponzoring ve jménu osobních zájmů manažerů Sponzoring ze známosti Jak oslovit sponzora?

75 Sponzoring Důležité informace pro sponzora Cíl projektu
Charakteristika cílové skupiny Historie vzniku projektu Seznam a konkretizace konkurenčních projektů Osobnosti, které se s projektem budou pojit Celková nabídka činností týkající se sponzora Způsoby zviditelnění projektu (sponzora) Finanční náročnost sponzoringu Časové hledisko Přehled případných dalších sponzorů

76 Dotace a granty Při žádosti o finanční podporu od státních orgánů ČR či od EU hraje velkou roli Kdo je organizátorem a žadatelem o podporu O jaký typ akce jde Jaké bude téma akce Je vhodné v žádosti zmínit přínosy zamýšlené akce – ekonomické, sociální a ostatní přínosy.

77 Děkujeme za pozornost Tento vzdělávací program je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci projektu Event marketing v cestovním ruchu


Stáhnout ppt "„EVENT MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU“"

Podobné prezentace


Reklamy Google