Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1."— Transkript prezentace:

1 1

2 Myslíte, že děláte zábavné tréninky?
Jak se to pozná? Čeho chceme zábavným tréninkem docílit?

3 Pro jakou kategorii je zábavný trénink vhodný?
Kdy je zábavný trénink vhodný? Měli jste jako hráči zábavné tréninky?

4 Zábavný trénink-fotbal
„dítě není zmenšená verze dospělého“ „trénink dětí, není zmenšená verze tréninku dospělých“ „ale i dospělý má rád zábavu“

5 Cíle z různých hledisek Dobrá organizace tréninku je jen nutný předpoklad
Časové přítomnost X budoucnost prožitek , aktuální výkon vztah ke sportu / výkon-testování Obsahové učení X výchova taktika-technika pravidla, hodnoty schopnosti- dovednosti Zdravotní tělo X duše (psýché)

6 Hráč je na prvním místě Trenér = vychovatel, manažer, vědec, herec…?

7 Požadavky a vliv trenéra, pedagogika Požadavky na hráče
Důležité faktory Požadavky a vliv trenéra, pedagogika Požadavky na hráče Materiální vybavení, organizace TJ a vzdělávání

8 „Tvořivost trenéra (dětí) není nadstandart ale vrchol“
Požadavky na trenéra „Tvořivost trenéra (dětí) není nadstandart ale vrchol“ Trenérova nálada přechází na děti (dlouhodobé vstřícné a radostné naladění vyvolává těšení sena trénink) Pozor na nasazenou laťku Samostatné rozhodování hráče = budování sebevědomí Pozitivní atmosféra Pestrost cvičení (příprava na trénink, reagovat na nečekané) Trenér by se měl umět na tréninku pro děti „rozdat“ (i pro ty méně zdatné)

9 7. Děti se aktivně podílí na tréninku (sami vymýšlí činnost)
8. Nebojte se chválit 3/1 9. Používat dětskou mluvu (předávání informací) 10. Trenéra by trénink měl bavit („dělej trénink tak, jak by bavil tebe“) 11. Cíle a motivace trenéra 12. Osobnost a charakter trenéra 13. Zajistit bezpečné prostředí 14. Znát základy první pomoci 15. Co slangy a názvy cvičení (tuneláři, zmrzlík…)

10 Děti si potřebují hrát………

11 Trénink dětí, a vedení dětí ve fotbale
Odlišnost dětí – i stejný věk dvou hráčů neznamená stejnou výšku, váhu, mentální schopnosti. Trénink děti není tréninkem dospělých!!! Vedení dětí – pozitivním přístupem, motivací a pochvalou rozhodně nešetřeme. Obsah TJ – prvotním základem je hra! Dále rozvoj pohybových automatizmů, a samozřejmě rozvoj techniky (Coerver). Nedílným obsahem tréninku dětí je také rychlost (opičí dráhy, soutěže, souboje o míč…), a síla (přetahy, přetlaky, úpolové souboje…). Dále herní dovednosti, situace 1:1, hra 3:3…. Organizace TJ -určujícím kritériem jsou vztahy a rozsah spolupráce mezi hráči a trenérem, hráči navzájem (hromadná, skupinová, individuální forma). Hlavní cíl nemusí být nutně dominantní náplní hlavní části, může se prolínat celým tréninkem. Stavba TJ – DĚLEJ TRÉNINK TAK, JAK BY BAVIL TEBE JAKO HRÁČE! Důležitá je systematičnost, připravenost jednotlivých tréninků (nepřipraveného trenéra hráči okamžitě poznají, klesá mu kredit a naopak). Pestrý trénink bude mít rozhodně větší ohlas a hráče bude bavit (zapojení různých pomůcek, fantazie, šikovnosti trenéra…). Osobnost trenéra – nemůžeme po hráčích chtít, aby nemluvili sprostě, když sami před nimi sprostě mluvíme. Pokud chceme na hráče mít výchovný vliv, tak před nimi nekuřme, nepijme alkohol. Dejme jim co nejlepší základ do budoucna. MY JSME PŘECI JEJICH VZORY!

12 Trénink dětí, a vedení dětí ve fotbale
Spolupráce s rodiči, klubem – nedílná součást práce mládežnického trenéra. Vysvětlujme rodičům, o čem mládežnický fotbal je. Že to není o výhrách, tlaku, stresu a o ambicích. Naopak, že je to o radosti ze hry, příjemných zážitcích, zábavě. Vysvětleme jim jejich funkci motivátora, pomocníka (dítě nedojde samo na trénink, neodjede samo na turnaj-zápas), ale rozhodně ne trenéra. Pozice v klubu – trénuji kvůli dětem, ale fotbalisti budou v dospělých hrát za klub. Je to investice do budoucna. Koučink v utkání, význam utkání – výsledky nechme hráčům. Pro nás ať je utkání kontrola osvojení dovedností naučených v tréninku. Ale zase říkat neustále PROHRA NEVADÍ také není dobré. Přeci, co je nedílným smyslem každé hry? Hra samotná ale také…… Pro nás ať je rozhodující jak tohoto cíle dosáhnout, pak to bude rozhodující i pro hráče…..

13 Pedagogické zásady Zásada všestrannosti míč nebo všechno?
Zásada názornosti pohybový vzor, nebo individualita? Zásada přiměřenosti co je moc a co je málo? Zásada soustavnosti dá se dohnat co se zameškalo? Zásada posloupnosti spolupráce trenérů Zásada uvědomělosti a tvořivé aktivity …a co děti? znalost struktury motivace /vnitřní motivace = povinnost i zábava? Je zábava zásada? …Všeho s mírou…

14 Vybrané zásady trenérské činnosti
Statečnost – hájení spravedlnosti (pravidel) i když je to třeba nepohodlné. Jestliže bylo v kolektivu stanoveno pravidlo, že se nebudou odhazovat odpadky a trenér uvidí rodiče, kteří to udělají, měl by to s rodiči vyřešit vysvětlením celé situace. => nepodceňovat práci s rodiči Vytrvalost – bylo li dohodnuto, že se ve sprše nemyjí kopačky, platí to nejen první měsíc, ale stále, protože je to pravidlo úcty k druhému člověku a jeho práci (správce). Toto pravidlo i další etická pravidla nemají časové omezení. Důslednost – jestliže hráč něco ve hře kazí, nelze mu jen říci co kazí, ale i jak by to měl napravit, jak to trénovat důsledně to od něj vyžadovat a vysvětlovat souvislosti, které jsou s tím spojené. Zásadovost – jestliže je stanoveno, že kdo nebude plnit trenérovy úkoly nebude hrát, pak to platí i pro nejlepšího hráče. Náročnost – jestliže tým či jednotlivec dosáhne mety, které si dal za cíl, je třeba cíle opět posunout. Ta cesta dělá onu opravdovou důležitost cíle.

15 Vybrané zásady trenérské činnosti
Příkladnost – jestliže trenér chce být náročný k hráčům, měl by jít také příkladem. Pokud chce předvádět hráčům určité pohybové dovednosti, pak je třeba aby byl pohybově fit a z toho vyplívá řada možností a detailních nároků, které na sebe trenér má klást (může třeba chodit do schodů a nepoužívat výtah, atd.) Pozitivnost – trenér by se měl snažit nepřenášet své starosti na hráče a být pozitivní i těžkých okamžicích. Jestliže mu hrozí odchod z oddílu kvůli výsledkům, neměl by před hráče klást ultimáta, že musí vyhrát jinak budou potrestáni. A navíc, úsměvem se nic nezkazí.:-) Spravedlnost – trenér by se měl snažit měřit v základních otázkách všem stejně, ale brát v úvahu jejich odlišnosti. Hráč z chudší rodiny třeba nemůže být pokaždé na tréninku, protože ho tam rodiče neodvezou autem, ale není to důvod proč by neměl dostávat stejnou šanci hrát. Sebereflexe – je nasnadě, že přijdou situace, kdy se trenér nezachová v souladu se svými předsevzetími, ale měl by si svou chybu přiznat a ne hledat vysvětlení v záminkách. Jestliže se neovládnu a hráči ve zlosti vynadám, měl bych mu to pak umět vysvětlit tak, aby to mohl přijmout.

16 Požadavky na hráče Může být trénink pohádka? (do jakého věku)
Jaký zábavný trénink ve starších kategoriích? Co soutěže? Ne vše jasné, může být všem srozumitelné Sociální klima týmu Charakter a osobnost hráče I stejný věk dvou hráčů, neznamená stejnou výšku, váhu, mentální schopnosti (až +- 2,7 let) 16

17 Jak zapojit hráče do tréninku?
10. Co didaktické styly? 11. Domácí příprava 12. Motivace a cíle hráče 13. Co týmová role? 14. Co kabina? 17

18 Materiální vybavení, organizace TJ, a vzdělávání
Fantazii se meze nekladou Jaké pomůcky jsou nejlepší? Skupinový, individuální nebo hromadný trénink? (kolik hráčů na jednoho trenéra?) O jednoduchého ke složitějšímu Sendvičová metoda Aktivní trenér? Co rodiče jako trenéři? Co rodiče na tréninku 18

19 7. Je to vždy jen o fotbale? (syndrom vyhoření)
8. Internet (plný informací) 9. Licence, semináře 10.Publikace, knihy 19

20 Schůzka s rodiči představení trenéra trenérova filozofie
jak často budou tréninky probíhat jaká bude jejich délka jaké vybavení mají hráči mít co by rodiče měli a neměli dělat v průběhu tréninku a zápasu jaké musejí mít děti potvrzení od doktora případně od rodiče ostatní (zápasy, doprava na zápasy atd.) 20

21 Rodičovská pravidla Trenér i rodič se bude držet zásady „co se slíbí, to se i splní“ Všechny pravidla, která nastaví trenér s hráči, s rodiči, rodiče s hráči, rodiče s trenérem se budou dodržovat (a to vždy, ne jen na začátku) Trenér i rodič budou ve všech věcech důslední „když se něco nesmí, tak to nesmí jak hráč, trenér, tak i rodič“ Všechny možné vzniklé konflikty, bude trenér i rodič řešit vždy bez přítomnosti hráče! Trenér dá ve všech utkáních prostor všem hráčům, bez ohledu na výsledek a i kvalitu soupeře. Rodiče ostatních toto budou plně respektovat, i kdyby to mělo vézt k prohře v utkání (jde přeci o prožitek ze hry-ale všech). 21

22 Rodičovská pravidla Rodiče fandí, trenéři koučují, hráči hrají.
Rodič ani trenér nebude používat hráče, ke splnění svých osobních cílů. Trenér a i rodič bude respektovat věkové zvláštnosti hráče, spíše jeho biologický a ne kalendářní věk. Rodič i trenér bude hráče vézt k tvořivosti a samostatnému myšlení. Nehledejme chyby, ale spíše veďme hráče k samostatnému řešení (i chyba vede k učení-důležité je, že se jedinec rozhodne sám). Trenér ani rodič, nebude přenášet svoji špatnou náladu do prostředí dětí (trénink-zápas). Naopak, bude se snažit vše řešit s úsměvem. Trenér ani rodič nebude momentálně lepší hráče upřednostňovat před ostatními (vede to k primadonství a většinou se to v budoucnu otáčí) 22

23

24 DĚKUJI ZA POZORNOST 24


Stáhnout ppt "1."

Podobné prezentace


Reklamy Google