Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 2 3 4 Probuzenecká hnutí / Bratrské hnutí1 Cíl přednášky  dospět k sebereflexi  poznat a lépe využívat duchovní dědictví zakladatelů hnutí  chránit.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 2 3 4 Probuzenecká hnutí / Bratrské hnutí1 Cíl přednášky  dospět k sebereflexi  poznat a lépe využívat duchovní dědictví zakladatelů hnutí  chránit."— Transkript prezentace:

1 Probuzenecká hnutí / Bratrské hnutí1 Cíl přednášky  dospět k sebereflexi  poznat a lépe využívat duchovní dědictví zakladatelů hnutí  chránit se před dvěma extrémy: vyzdvihování tradice nade vše žít víru bez historie Otázka účastníkům semináře  Čím se vyznačuje Bratrské hnutí? Jaké jsou jeho důrazy?

2 Probuzenecké hnutí / Bratrské hnutí Caspar Schwenckfeld ( ) Jednota všech opravdových věřících Ježíš – Summa celé Bible Bible – bezchybný zdroj poznání Hluboký osobní prožitek spásy Úplné odevzdání se Bohu Mít podíl na Duchu svatém

3 Probuzenecká hnutí / Bratrské hnutí Menno Simons ( ) Církev jako místní společenství podle NZ  Znovuzrození k novému bytí v Kristu  Úplná změna životního stylu  Čistota Kristovy církve

4 Probuzenecká hnutí / Bratrské hnutí John Bunyan “Pilgrims progress“ a všichni nekonformisté  Samostatnost místního sboru  Kněžství všech věřících  Křest věřících  Vedení Duchem  Očekávání Kristova příchodu

5 Probuzenecká hnutí / Bratrské hnutí Mikoláš L. Zinzendorf ( ) Misie – sbor v pohybu  Šíření Ježíšovy vlády  Otevřenost křesťanův všech konfesí  Bratrská společenství  Budující setkání  Celosvětová misie

6 Probuzenecké hnutí / Bratrské hnutí Bratři toužili po pravém společenství s Bohem a lidmi, kteří jsou opravdovými věřícími napříč všem církevním plotům. Bratři vedli posvěcený život, zaměřený na budování nezávislých sborů po vzoru Nového zákona v očekávání druhého příchodu Krista.

7 Probuzenecká hnutí / Bratrské hnutí7 Začátky hnutí  Pokračování reformace, hnutí svobodných církví a nových duchovních hnutí. Teologické důrazy: pokání, zkušenost milosti, zápas víry.  Západoevropská probuzenecká hnutí 19. století (1830 Irsko a UK, 1840 Švýcarsko a Francie, 1850 Německo, Holandsko, Severní Amerika)

8 Probuzenecká hnutí / Bratrské hnutí8 Důrazy hnutí  Poznávání Bible, Bohem vdechnutého Písma, jako závazného slova pro život  Zaměření na Krista, Spasitele všech, kdo v Něho věří, naplnění proroctví SZ  Rozvíjení darů Ducha svatého a všeobecného kněžství při bohoslužbách  Uplatňování křtu obrácených jako začlenění do společenství míst. sboru  Vrcholem společného uctívání Boha se stala Památka Páně bez ordinovaného vysluhování duchovními  Místní sbory jsou nezávislé a jsou spravovány staršími  Víra v brzký příchod Ježíše Krista, vtržení církve a dispenzační výklad Bible

9 Probuzenecké hnutí / Bratrské hnutí Začátek hnutí ve Velké Británii 1825 v Dublinu (Irsko), Dr. Edward Cronin a Edward Wilson spolu s dalšími se shromáždili ke čtení Bible, zpěvu a modlitbě „Neboť kdekoliv se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“ Mat 18,20

10 Probuzenecké hnutí / Bratrské hnutí 1827 se malá skupinka (H. Hutchinson, Wm. Stokes, Lord Congleton, J.G. Bellett, and J. N. Darby) sešla, aby spolu slavila Památku Páně

11 Probuzenecké hnutí / Bratrské hnutí Antony Norris Groves ( ) Štěstí života odevzdaného Kristu Památka Páně pro každého křesťana a každý den Jednota opravdových křesťanů „Také si nenechte říkat vůdcové, protože máme jednoho vůdce, Krista... Vy všichni jste bratři" Mat 23,10.8

12 Probuzenecké hnutí / Bratrské hnutí John Nelson Darby ( ) Překlad Bible (Engl.,Franz.,Deutsch) Zakládání sborů (ovlivnil asi 1500 sborů) Otec dispenzacionalismu a premilenialismu Teorie úpadku a exklusivismus

13 Probuzenecké hnutí / Bratrské hnutí Georg Müller ( ) Zvěstování Slova v Bristolu Zakladatel Scriptural Knowledge Institution Zakladatel sirotčinců v Bristolu Kazatelská činnost (1843 založil sbor ve Stuttgartu)


Stáhnout ppt "1 2 3 4 Probuzenecká hnutí / Bratrské hnutí1 Cíl přednášky  dospět k sebereflexi  poznat a lépe využívat duchovní dědictví zakladatelů hnutí  chránit."

Podobné prezentace


Reklamy Google