Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název příjemce: Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Název partnera: ZŠ Slavkov u Brna Komenského 495 Číslo a název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název příjemce: Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Název partnera: ZŠ Slavkov u Brna Komenského 495 Číslo a název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název příjemce: Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Název partnera: ZŠ Slavkov u Brna Komenského 495 Číslo a název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo a název prioritní osy: 7.1 Počáteční vzdělávání Číslo a název oblasti podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Číslo a název výzvy: 02 Jihomoravský kraj – Výzva č. 2 pro GP oblast podpory 1.1 Název projektu: Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku – jak správně zvolit další vzdělávací cestu? Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.02/02.0052 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Referent specialista povolování staveb

3 OBSAH: 1)Stručný popis typové pozice (kvalifikační úroveň, obor činnosti, pracovní činnosti) 2)Trh práce (mzdy v regionu, statistika volných míst) 3)Obvyklé pracovní podmínky 4)Kvalifikační požadavky (odborná příprava a certifikáty, odborné dovednosti, odborné znalosti) 5)Obecné způsobilosti 6)Osobnostní požadavky 7)Zdravotní požadavky 8)Alternativní názvy 9)Tato typová pozice je zařazena do povolání 10)Příbuzné typové pozice 11)Možnosti studia a získání kvalifikace na Vyškovsku 12)Možnosti pracovního uplatnění na Vyškovsku T ento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 1. Stručný popis typové pozice Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program Obor činnosti: Státní správa

5 Pracovní činnosti: Provádění státního stavebního dohledu. Vedení stavebního řízení v rámci činnosti obecních stavebních řízení. Přezkoumávání rozhodnutí o odvolání proti prvoinstančnímu rozhodnutí obecného stavebního úřadu dle správního řádu.

6 Pracovní činnosti: Vydávání stavebních povolení, souhlasu s ohlášenou stavbou, kolaudačního souhlasu, souhlasu ke zkušebnímu provozu před vydáním kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o změnách v užívání staveb v rámci činnosti obecních stavebních řízení. Nařizování odstranění stavby, pořízení zjednodušené projektové dokumentace stavby, provádění nezbytných úprav, provádění udržovacích prací, provedení neodkladné zabezpečovací práce, vyklizení stavby v rámci činnosti obecních stavebních řízení.

7 Přijímání návrhů nebo zahajování a vedení územního řízení, ohlášení na informační, reklamní a propagační zařízení, vydává povolení na jeho umístění, ohlášení stavebnímu úřadu, žádosti na odstranění stavby a povoluje odstranění stavby, žádosti na poskytnutí státního stavebního příspěvku, žádosti na povolení předčasného užívání stavby před dokončením, vydává rozhodnutí k předčasnému užívání, žádosti na provádění terénních úprav a povoluje provádění terénních úprav, a vydává rozhodnutí o změně stavby před dokončením, žádosti o kolaudační souhlas, žádosti o stavební povolení.

8 Ukládání pokuty za přestupky a správní delikty proti stavebnímu zákonu v rámci činnosti obecních stavebních řízení. Oznamování stavebního povolení a rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení, zahájení územního řízení a ústního jednání a místního šetření v rámci činnosti obecních stavebních řízení.

9 2. Trh práce Mzdy v regionu: Podnikatelská sféra: Ve 2. čtvrtletí roku 2010 byla střední hodnota (medián) měsíční hrubé mzdy v České republice 37095 Kč a pohybovala se v rozmezí od 25528 do 71286 Kč.

10 2. Trh práce Mzdy v regionu: Nepodnikatelská sféra: Ve 2. čtvrtletí roku 2010 byla střední hodnota (medián) měsíční hrubé mzdy v České republice 27071 Kč a pohybovala se v rozmezí od 21960 do 36117 Kč.

11 2. Trh práce Statistika volných míst: V prvním pololetí roku 2011 bylo k dnešnímu dni pro tuto pozici v nabídce úřadů práce 12 volných míst.

12 3. Obvyklé pracovní podmínky: Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

13 4. Kvalifikační požadavky Odborná příprava a certifikáty : Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru pozemní stavby a architektura. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru demografie, magisterský studijní program v oboru architektura a urbanismus, magisterský studijní program v oboru stavební inženýrství, magisterský studijní program v oboru geodézie a kartografie,

14 4. Kvalifikační požadavky Odborná příprava a certifikáty: magisterský studijní program v oboru zahradní a krajinářská architektura, magisterský studijní program v oboru hospodářská politika a správa a magisterský studijní program v oboru sociologie. Existují i další vzdělávací cesty. Pro vykonávání většiny pracovních činností v této typové pozici se zpravidla požaduje osvědčení: Činnosti úředníků samosprávných celků - zvláštní odborná způsobilost a průběžné vzdělávání podle zákona 312/2002 a podle vyhlášky MV 512/2002

15 Odborné dovednosti: Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti: Koordinace činností při správním územním a stavebním řízení. Sledování změn legislativy, aktualizace a evidence právních předpisů. Koordinace spolupráce s ostatními útvary a organizačními složkami státu. Orientace v právních předpisech. Vypracovávání odborných informačních výstupů, popř. jiných dokladů či dokumentů na svěřeném úseku státní správy a další...

16 Odborné znalosti: Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí: pravidla a postupy stavebních řízení a dalších správních procedur : státní správa v oblasti územního plánování a výstavby, státní správa a samospráva na centrální úrovni, legislativa ve stavebnictví, geografický informační systém (GIS)a další...

17 5. Obecné způsobilosti U této typové pozice se obvykle požaduje vysoká úroveň těchto obecných způsobilostí: analyzování a řešení problémů práce s informacemi písemný projev a komunikace

18 6. Osobnostní požadavky U této pozice jsou obvykle kladeny vysoké požadavky na koncentraci pozornosti, rozdělení pozornosti, dlouhodobou paměť, krátkodobou paměť, schopnosti pro procesy a události, teoretické myšlení, samostatné myšlení, písemný a slovní projev, sebekontrolu a sebeovládání, samostatnost, přesnost a preciznost, schopnost přijmout odpovědnost, rozhodnost,

19 6. Osobnostní požadavky odolnost senzorické zátěži, odolnost vůči mentální zátěži, organizační schopnost, kultivovanost vystupování a zevnějšku a jistotu, pohotovost vystupování. Dále se objevují požadavky na schopnost pracovat v týmu a schopnost sociálního kontaktu.

20 7. Zdravotní požadavky Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním

21 8. Alternativní názvy Administrativní pracovník Referent stavebního řádu Úředník

22 9. Tato typová pozice je zařazena do povolání: Referent specialista stavebního řádu

23 10. Příbuzné typové pozice: Referent specialista ostatního výkonu státní správy stavebního řádu Referent specialista speciálního stavebního úřadu ve věcech staveb drah a na dráze

24 10. Příbuzné typové pozice: Referent specialista speciálního stavebního úřadu ve věcech staveb pozemních komunikací Referent specialista vojenských a dalších stavebních úřadů

25 11. Možnosti studia a získání kvalifikace k této profesi v okolí Vyškova Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov – obor: Pozemní stavitelství Střední průmyslová škola stavební Brno – obor: Stavebnictví, Geodézie a katastr nemovitostí

26 12. Možnosti pracovního uplatnění na Vyškovsku Stavební odbory na městských úřadech

27 T ento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. DĚKUJI ZA POZORNOST Zpracoval: Jan Červinka Škola: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského náměstí


Stáhnout ppt "Název příjemce: Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Název partnera: ZŠ Slavkov u Brna Komenského 495 Číslo a název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google