Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŽURNALISTIKA Rozhovory s novináři 3 části: + ukázky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŽURNALISTIKA Rozhovory s novináři 3 části: + ukázky"— Transkript prezentace:

1 ŽURNALISTIKA Rozhovory s novináři 3 části: + ukázky
ÚTERÝ 8. DUBNA 2008 Rozhovory s novináři 3 části: + ukázky Jak se k žurnalistice dostali, co si o ní myslí teorie praxe historie Sešit C Tento projekt je zaměřen na žurnalistiku, a to jak teorii, přehled její historii i na její postavení mezi povoláními. Byl zpracován Jolanou Venenyovou a Klárou Tučkovou, studentkami sexty gymnázia Open Gate.

2 TEORIE Obecná definice žurnalistiky The Elements of Journalism
SEŠIT A ÚTERÝ 8. DUBNA 2008 The Elements of Journalism Cíle žurnalistiky Co je základem žurnalistiky? Jak by mělo vypadat zpravodajství? Nestačí jen informovat veřejnost, je toho mnohem víc… Strana A4 Strana A3 Obecná definice žurnalistiky „Specifická profesní činnost, která zahrnuje pravidelně prováděný sběr, zpracování a distribuci aktuálních sdělení, tematicky zaměřených na oblast politického, ekonomického, kulturního, společenského, sportovního a podobného dění, tedy "zpravodajství", popřípadě také nadčasovou tvorbu, která není vázána na sběr nových faktů, nýbrž spočívá ve veřejně dostupném a srozumitelném výkladu již známého, popřípadě v prezentaci argumentace nebo subjektivního postoje či názoru, tedy ‚publicistiku‘.“ Mediar.cz

3 TEORIE Typy žurnalistiky Podle média: rozhlasová televizní internetová
ŽURNALISTIKA Typy žurnalistiky Podle média: rozhlasová televizní internetová tištěná grafická Podle odvětví: politika ekonomie společnost sport kultura… Podle stylu: zpravodajství – zpráva – oznámení publicistika – fejeton – sloupek – esej – interview – reportáž

4 Cíle žurnalistiky v liberálně-demokratické společnosti
TEORIE A3 ŽURNALISTIKA Cíle žurnalistiky v liberálně-demokratické společnosti Informovat veřejnost – zajišťovat předání relevantních, vyvážených a nestranných informací Reprezentovat veřejnost – zaznamenávat rozložení hlasů, názorů, přesvědčení, ideologií a hodnotových systémů ve společnosti Vytvářet fórum – dávat prostor pro názory občanů a veřejné mínění

5 TEORIE Základy žurnalistiky
ŽURNALISTIKA Základy žurnalistiky tak, jak jsou sepsány na začátku knihy The Elements of Journalism od Billa Kovache and Toma Rosenstiela 1. Journalism's first obligation is to the truth. 2. Its first loyalty is to the citizens. 3. Its essence is discipline of verification. 4. Its practitioners must maintain an independence from those they cover. 5. It must serve as an independent monitor of power. 6. It must provide a forum for public criticism and compromise. 7. It must strive to make the significant interesting, and relevant. 8. It must keep the news comprehensive and proportional. 9. Its practitioners must be allowed to exercise their personal conscience. V roce 1997 vydali dva známí američtí novináři knihu s názvem The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect

6 Základy žurnalistiky (pokr. ze strany A4)
TEORIE A5 ŽURNALISTIKA Základy žurnalistiky (pokr. ze strany A4) tak, jak jsou sepsány na začátku knihy The Elements of Journalism od Billa Kovache and Toma Rosenstiela Journalism's first obligation is to the truth. 3. Its essence is discipline of verification. „Žurnalistická profese (…) může být popsána jako profese „autorizovaného vypravěče pravdy“ nebo „oprávněného šiřitele faktů“. Žurnalistika je svému publiku předkládána jako pravdivý obraz skutečného světa a ve svém oboru musí používat důvěry, jinak by v kulturním prostoru byla bezcenná. Žurnalistickou etiku lze proto považovat za prostředek usnadňující společenskou oprávněnost a vzbuzující důvěru publika v to, co čte, vidí či slyší. Etické standarty – pokud je novináři berou vážně – mají samozřejmě zásadní vliv na obsah žurnalistického textu.“ Lze definovat tři charakteristiky ‚objektivní žurnalistiky‘: objektivita oddělení faktů od názorů vyvážený záznam a popis diskuze potvrzení žurnalistických výroků odvoláním se na příslušné autority B. McNair, Sociologie žurnalistiky

7 TEORIE A6 ŽURNALISTIKA Zdroje B. McNair: Sociologie žurnalistiky J. Roth: Mediální výchova v Čechách B. L. Sheridan: Žurnalistika

8 HISTORIE Počátky žurnalistiky ´ Počátky žurnalistiky
SEŠIT B ÚTERÝ 8. DUBNA 2008 Počátky žurnalistiky Česká žurnalistika Vynález knihtisku a první periodické noviny Významní čeští novináři Strana B2 Strana B10 Počátky žurnalistiky Acta diurma (Acta urbis) Di-bau římské státní noviny noviny v Číne - od r. 50 př.n.l. do 3.stol n.l. kuriozity, zajímavosti desky potřené sádrou protokoly senátních zasedáni zprávy přebrané z kronik

9 Johannes Gutenberg – 1445: vynález knihtisku
HISTORIE B2 ŽURNALISTIKA Johannes Gutenberg – 1445: vynález knihtisku

10 Žurnalistika po vynálezu knihtisku
HISTORIE B3 ŽURNALISTIKA Žurnalistika po vynálezu knihtisku Newe Zeitung příležitostné letáky popisující daleké krajiny, neobvyklé prostředí a událostí nižší a populární úroveň převážně v Německu začátek renesance – nové požadavky čtenářů, zájem o světské dění

11 Pravdivé nejnovější noviny o císařském vítězství u Galetty a v Tunisu (1535)
Zbloudilý pelikán (1561)

12 První periodické noviny – Německo (SŘŘ)
HISTORIE B5 První periodické noviny – Německo (SŘŘ) 1609 dvoje nezávisle na sobě ve Štrasburku: Relation: aller fürnemmen und gedenckwürdigen Historien (= Souhrn vybraných a památných událostí) ve Wolfenbüttelu: Aviso, Relation oder Zeitung (= Oznámení, zprávy nebo noviny ) 1610 Basilej, Kolín nad Rýnem … vývoj dopravních a komunikačních podmínek, politické změny, společenské uspořádání 12

13 Avisa, Relation oder Zeitung, nejstarší známé noviny s týdenní periodicitou (1609)

14 HISTORIE Anglie/USA The Weekly News The Times 1622 1788
B7 ŽURNALISTIKA Anglie/USA The Weekly News The Times 1622 1788 první periodický tisk v Anglii konzervativní noviny; sociální a třídní výlučnost list pro: „solidního, vzdělaného gentlemana s vytříbeným vkusem“ The London Gazette 1665 formát stejný jako bible vychází dodnes cenzura Public Occurance (USA) 1690 (týž rok zanikají) The Daily Courant/Currant 1702 The Boston News Letter(USA) první deník 1704 14

15 The Penny Sunday Times and People‘s Police Gazette (1840)
Titulní stránka The Times (1838)

16 The Daily Telegraph (1855)

17 Forma a obsah prvních novin
HISTORIE B10 ŽURNALISTIKA Forma a obsah prvních novin výměny informaci mezi novináři neprověřené zprávy označovány in blanco; jakmile se zpráva ukázala jako nepravdivá, byla v dalším vydání oznámena bez copyrightu; informace se po zveřejnění stává volně využívaným i doslovně přebíraným materiálem zprávy uvedeny pouze datem a místem novinář sestavoval celý obsah vydání; sám obstarával a vyměňoval informace; také korektor cenzura – naprosto běžná 17

18 HISTORIE Joseph Görres
B11 ŽURNALISTIKA Joseph Görres nejvýznamnější německý publicista počátku 19. stol. kritika Francie a francouzské publicistiky, duchovní politiky Německa, ústavní otázky, hospodářských a finančních problémů filipika pod Napoleonovým jménem (G. úhlavní nepřítel) 1814 ostatní evropské listy ji přetiskly v domnění, že jde opravdu o Napoleonův článek (včetně francouzských)

19 HISTORIE B12 ŽURNALISTIKA „Já, Napoleon Bonaparte, kdysi císař Francouzů, nyní opět v ústraní, chci zanechat světu svědectví o svém smýšlení a jednání. […] Zrak jsem upřel především na Německo. Národ bez vlasti, ústava bez jednoty, knížata bez charakteru a smýšlení, šlechta bez hrdosti a síly. To vše mi slibovalo snadnou kořist. […] Nebylo třeba rozněcovat mezi nimi neshody, neboť z jejich středu se dávno vytratila jednota.“ Picture. G o N.? Joseph Görres 19

20 Světové zpravodajské agentury
HISTORIE B13 ŽURNALISTIKA Světové zpravodajské agentury Reuters – založeno roku 1851 v Londýně Paulem Juliem Reuterem Dow Jones & Company – od roku 1882 v New Yorku, zakladetelé Ch. Dow, E. Jones, Ch. Bergstresser – zaměřeno na business a finance

21 HISTORIE První české noviny Karel František Rosenmüller 1719
B14 ŽURNALISTIKA První české noviny Karel František Rosenmüller 1719 Sobotní (outerní) Pražské Poštovní Noviny z rozličných zemí a krajin přicházející s obzvláštním jeho císařské a královské milosti nadáním obdarované; později Pražské Noviny* zprávy přejímány z vídeňských novin převážně z habsburské monarchie; z Čech minimálně *velká písmena u názvů novin jsou uváděna v souladu s dobovým psaním 21

22 Pics První číslo prvních pravidelně vycházejících novin

23 Matěj Václav Kramerius (1753–1808)
HISTORIE B16 ŽURNALISTIKA Matěj Václav Kramerius (1753–1808) 1789 – Císařské Pražské Poštovské Noviny/Císařské Pražské Vlastenecké Noviny* považován za zakladatele českého novinářství pravidelné rubriky komentáře ke zprávám i náznaky reportáží rozvoj českého jazyka a národního uvědomění *velká písmena u názvů novin jsou uváděna v souladu s dobovým psaním 23

24 První číslo Poštovských novin

25 Josef Dobrovský (1753–1827) HISTORIE německé vědecké časopisy
ŽURNALISTIKA Josef Dobrovský (1753–1827) německé vědecké časopisy výrazně zaměřeny na česká témata čtvrtletník Böhmische Litteratur/Böhmische und Mährische Litteratur/Litterarisches Magazin von Böhmen und Mähren (Česká literatura/Česká a moravská literatura/ Literární magazín Čech a Moravy) největší představitel první fáze národního obrození

26 HISTORIE Josef Kajetán Tyl (1808–1856)
B19 ŽURNALISTIKA Josef Kajetán Tyl (1808–1856) Jindy a nyní / Květy české / Květy (1835) „Národní zábavník pro Čechy, Moravany a Slováky“ první čísla vyplňuje sám „orgán a organizátor českého národního hnutí“ původní česká literatura plní potřeby nové formující se české společnosti osvětově výchovný K. H. Mácha, K. J. Erben zastaveny 1849 (Bachův abs. režim) Vlastimil, Pražský posel

27 Karel Havlíček Borovský (1821–1856)
HISTORIE B20 ŽURNALISTIKA Karel Havlíček Borovský (1821–1856) zakladatel české moderní žurnalistiky první práce v Květech Pražské noviny Národní Noviny* – 1848; účast lidu na závažných společenských a národních úkolech epigramy a satirické popěvky Šotek – příloha Národních Novin, Havlíčkova satira 1850 zákaz (Výklad oktrojované ústavy) „Celá tato ústava i se základními právy má tu vlastnost, že se více pozorovati musí na to, co tam chytře vynecháno jest, než na to, co v ní skutečně obsaženo.“ Slovan – Kutná Hora, ukončen v 1851 od r v Brixenu; v Praze umírá na plicní chorobu *velká písmena u názvů novin jsou uváděna v souladu s dobovým psaním 27

28 Národní Noviny, vlevo večerní vydání 1849

29 Šotek – příloha Národních Novin (1849)

30 HISTORIE Jan Neruda (1834–1891)
B23 ŽURNALISTIKA Jan Neruda (1834–1891) přispívá do Národních Novin, Květů, Lumíra především fejetony – více než 2000 např.: Žerty dravé a hravé (Kam s ním) často se podepisoval pod svá díla trojúhelníkem

31 HISTORIE Lumír 1851 navazuje na Květy
B24 ŽURNALISTIKA Lumír 1851 navazuje na Květy literární týdeník, jediný český literárně beletristický časopis v padesátých letech bez názorových projevů fejetony v sedmdesátých a osmdesátých letech soustřeďoval kosmopolitní lumírovce v čele s J. V. Sládkem 31

32 Pics

33 HISTORIE Karel Čapek (1890–1938)
B26 ŽURNALISTIKA Karel Čapek (1890–1938) jeden z nejdůležitějších českých novinářů přispíval do Národních listů, Lidových novin píše všechny útvary, nejvíce fejetony a sloupky přispěl k formování publicistického jazyka osobitým stylem Zmínit předchozí prezentace 33

34 Národní listy (1934)

35 Ferdinand Peroutka (1895–1978)
HISTORIE B28 ŽURNALISTIKA Ferdinand Peroutka (1895–1978) Jeden z nejvlivnějších a nejschopnějších novinářů a publicistů po roce 1918 Tribuna, Přítomnost politické komentáře, úvodníky a úvahy do Lidových novin demokraticky založen, podpora T.G. Masaryka, ale ve článcích zůstává objektivní nacisty držen v Dachau a Buchenwaldu 1948 – odchod do exilu (New York) 1951–1961 řídil vysílání Svobodné Evropy 35

36 Večerní vydání Tribuny (1927)

37 Lidové noviny HISTORIE 1893, Brno založeny dr. Adolfem Stránským
ŽURNALISTIKA Lidové noviny 1893, Brno založeny dr. Adolfem Stránským nejúspěšnější noviny v meziválečném období K. Čapek – fotografie, karikatury druhá světová válka od 1939 cenzura; šéfredaktor Klíma – popraven v Terezíně (1942) Karel Poláček – umírá v Osvětimi (1944) velká část redakce odchází do exilu 37

38 HISTORIE Lidové noviny 1945–1952: Svobodné noviny
ŽURNALISTIKA Lidové noviny 1945–1952: Svobodné noviny z politických důvodů přejmenovány šéfredaktor Peroutka; v roce 1948 sesazen po roce 48 opět velká část redakce emigruje 1952: dluhy, noviny zanikají 1968: LN měly začít vycházet události po 21. srpnu 1968 tisk LN nedovolují 1987–1990: samizdat Signatáři Charty77, V. Havel redakce – 350 vydání měsíčně; lidé dále vyrobili až 10 tisíc kopií zájem o LN i v zahraničí; překlady pro The New York Times, Le Monde jako forma pomoci první legální číslo – duben 1990 38

39 Lidové noviny (1928)

40 HISTORIE 1948–1989 všechny vycházející noviny podléhají cenzuře
B33 ŽURNALISTIKA 1948–1989 všechny vycházející noviny podléhají cenzuře výjimkou je pouze období „Pražského jara“ („Dva tisíce slov“ Ludvíka Vaculíka) v období „normalizace“ noviny podléhají „autocenzuře“

41

42 HISTORIE Zdroje Dějiny československé žurnalistiky I, III
B35 ŽURNALISTIKA Zdroje Dějiny československé žurnalistiky I, III Beránková, M. , Praha 1979 Noviny dávných staletí Kohlík, J. , Praha 1970 Československá žurnalistika v antifašistickém odboji Hudec, V. , 1978 Dějiny světové žurnalistiky I. Köpplová, B. , Köppl, L. , 1989 Praktická encyklopedie žurnalistiky Osvaldová, B. , Holada, J. , Praha 2002 Osobnosti českých dějin Bartoš, J. , Kovářová, S. , Trapl, M. , Olomouc 2005 Naděje a zklamání; Pražské jaro 1968 Vančura, J., Praha 1990

43 PRAXE Seriózní tisk versus bulvár Problém dnešní žurnalistiky
SEŠIT C ÚTERÝ 8. DUBNA 2008 Problém dnešní žurnalistiky V čem si je podobná MF Dnes a Aha!? Seriózní tisk versus bulvár Kterého se prodává víc? Strana B1 Seriózní tisk versus bulvár Problém dnešní žurnalistiky není jen převaha internetových médií, ale hlavně těch bulvárních nad seriózními. BULVÁR 1.5 milionu výtisků denně Skandální informace Šokovat Neověřené informace SERIÓZNÍ TISK Několik set tisíc výtisků denně Informovat Ověřené informace  Elements of Journalism

44 Seriózní tisk versus bulvár
PRAXE C2 ŽURNALISTIKA Seriózní tisk versus bulvár (pokr. ze strany B1) SERIÓZNÍ TISK Převážně černo-bílý tisk Daná velikost titulků Dokumentární fotky Zaměření na důležité otázky a problémy společnosti, celospolečenská témata Stále více se přibližuje bulváru (?)

45 Seriózní tisk versus bulvár
PRAXE C3 ŽURNALISTIKA Seriózní tisk versus bulvár (pokr. ze strany B1) BULVÁR Výrazné barvy Palcové titulky Skandální fotorgafie Zaměření ne na důležité otázky a problémy společnosti, ale zejména na intimní život celebrit


Stáhnout ppt "ŽURNALISTIKA Rozhovory s novináři 3 části: + ukázky"

Podobné prezentace


Reklamy Google