Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŽURNALISTIKA 3 části : teorie praxe historie Rozhovory s novináři Jak se k žurnalistice dostali, co si o ní myslí Tento projekt je zaměřen na žurnalistiku,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŽURNALISTIKA 3 části : teorie praxe historie Rozhovory s novináři Jak se k žurnalistice dostali, co si o ní myslí Tento projekt je zaměřen na žurnalistiku,"— Transkript prezentace:

1 ŽURNALISTIKA 3 části : teorie praxe historie Rozhovory s novináři Jak se k žurnalistice dostali, co si o ní myslí Tento projekt je zaměřen na žurnalistiku, a to jak teorii, přehled její historii i na její postavení mezi povoláními. Byl zpracován Jolanou Venenyovou a Klárou Tučkovou, studentkami sexty gymnázia Open Gate. ÚTERÝ 8. DUBNA 2008 + ukázky Sešit C

2 TEORIE ÚTERÝ 8. DUBNA 2008 „Specifická profesní činnost, která zahrnuje pravidelně prováděný sběr, zpracování a distribuci aktuálních sdělení, tematicky zaměřených na oblast politického, ekonomického, kulturního, společenského, sportovního a podobného dění, tedy "zpravodajství", popřípadě také nadčasovou tvorbu, která není vázána na sběr nových faktů, nýbrž spočívá ve veřejně dostupném a srozumitelném výkladu již známého, popřípadě v prezentaci argumentace nebo subjektivního postoje či názoru, tedy ‚publicistiku‘.“ Mediar.cz Obecná definice žurnalistiky The Elements of Journalism Co je základem žurnalistiky? Jak by mělo vypadat zpravodajství? Cíle žurnalistiky Nestačí jen informovat veřejnost, je toho mnohem víc… SEŠIT A Strana A4 Strana A3

3 ŽURNALISTIKA TEORIE Typy žurnalistiky Podle média: rozhlasová televizní internetová tištěná grafická Podle odvětví: politika ekonomie společnost sport kultura… Podle stylu: zpravodajství – zpráva – oznámení publicistika – fejeton – sloupek – esej – interview – reportáž A2

4 ŽURNALISTIKA TEORIE Informovat veřejnost – zajišťovat předání relevantních, vyvážených a nestranných informací Reprezentovat veřejnost – zaznamenávat rozložení hlasů, názorů, přesvědčení, ideologií a hodnotových systémů ve společnosti Vytvářet fórum – dávat prostor pro názory občanů a veřejné mínění Cíle žurnalistiky v liberálně-demokratické společnosti A3

5 ŽURNALISTIKA TEORIE Základy žurnalistiky 1. Journalism's first obligation is to the truth. 2. Its first loyalty is to the citizens. 3. Its essence is discipline of verification. 4. Its practitioners must maintain an independence from those they cover. 5. It must serve as an independent monitor of power. 6. It must provide a forum for public criticism and compromise. 7. It must strive to make the significant interesting, and relevant. 8. It must keep the news comprehensive and proportional. 9. Its practitioners must be allowed to exercise their personal conscience. A4 V roce 1997 vydali dva známí američtí novináři knihu s názvem The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect tak, jak jsou sepsány na začátku knihy The Elements of Journalism od Billa Kovache and Toma Rosenstiela

6 ŽURNALISTIKA TEORIE Základy žurnalistiky (pokr. ze strany A4) tak, jak jsou sepsány na začátku knihy The Elements of Journalism od Billa Kovache and Toma Rosenstiela A5 „Žurnalistická profese (…) může být popsána jako profese „autorizovaného vypravěče pravdy“ nebo „oprávněného šiřitele faktů“. Žurnalistika je svému publiku předkládána jako pravdivý obraz skutečného světa a ve svém oboru musí používat důvěry, jinak by v kulturním prostoru byla bezcenná. Žurnalistickou etiku lze proto považovat za prostředek usnadňující společenskou oprávněnost a vzbuzující důvěru publika v to, co čte, vidí či slyší. Etické standarty – pokud je novináři berou vážně – mají samozřejmě zásadní vliv na obsah žurnalistického textu.“ Lze definovat tři charakteristiky ‚objektivní žurnalistiky‘:  objektivita oddělení faktů od názorů  vyvážený záznam a popis diskuze  potvrzení žurnalistických výroků odvoláním se na příslušné autority B. McNair, Sociologie žurnalistiky 1.Journalism's first obligation is to the truth. 3. Its essence is discipline of verification.

7 ŽURNALISTIKA TEORIE A6 http://www.nieman.harvard.edu/reports/professor/elements.pdf http://www.blisty.cz/2004/4/21/art17743.html http://www.lasalle.edu/~beatty/310/ACES_CD/reference/books/Elementsofjournali sm.pdf www.mediar.cz B. McNair: Sociologie žurnalistiky J. Roth: Mediální výchova v Čechách B. L. Sheridan: Žurnalistika Zdroje

8 HISTORIE ÚTERÝ 8. DUBNA 2008 Vynález knihtisku a první periodické noviny Významní čeští novináři SEŠIT B Strana B2 Strana B10 Počátky žurnalistiky Acta diurma (Acta urbis) římské státní noviny - od r. 50 př.n.l. do 3.stol n.l. desky potřené sádrou protokoly senátních zasedáni zprávy přebrané z kronik Di-bau noviny v Číne kuriozity, zajímavosti Počátky žurnalistikyČeská žurnalistika ´

9 Johannes Gutenberg – 1445: vynález knihtisku HISTORIE B2 ŽURNALISTIKA

10 Žurnalistika po vynálezu knihtisku Newe Zeitung příležitostné letáky popisující daleké krajiny, neobvyklé prostředí a událostí nižší a populární úroveň převážně v Německu začátek renesance – nové požadavky čtenářů, zájem o světské dění HISTORIE B3 ŽURNALISTIKA

11 Pravdivé nejnovější noviny o císařském vítězství u Galetty a v Tunisu (1535) Zbloudilý pelikán (1561)

12 První periodické noviny – Německo (SŘŘ) 1609 dvoje nezávisle na sobě ve Štrasburku: Relation: aller fürnemmen und gedenckwürdigen Historien (= Souhrn vybraných a památných událostí) ve Wolfenbüttelu: Aviso, Relation oder Zeitung (= Oznámení, zprávy nebo noviny ) 1610 Basilej, Kolín nad Rýnem … vývoj dopravních a komunikačních podmínek, politické změny, společenské uspořádání HISTORIE B5

13 Avisa, Relation oder Zeitung, nejstarší známé noviny s týdenní periodicitou (1609)

14 Anglie/USA The Weekly News 1622 první periodický tisk v Anglii The London Gazette 1665 formát stejný jako bible vychází dodnes cenzura The Daily Courant/Currant 1702 první deník The Times 1788 konzervativní noviny; sociální a třídní výlučnost list pro: „solidního, vzdělaného gentlemana s vytříbeným vkusem“ Public Occurance (USA) 1690 (týž rok zanikají) The Boston News Letter(USA) 1704 HISTORIE B7 ŽURNALISTIKA

15 Titulní stránka The Times (1838) The Penny Sunday Times and People‘s Police Gazette (1840)

16 The Daily Telegraph (1855)

17 Forma a obsah prvních novin výměny informaci mezi novináři neprověřené zprávy označovány in blanco; jakmile se zpráva ukázala jako nepravdivá, byla v dalším vydání oznámena bez copyrightu; informace se po zveřejnění stává volně využívaným i doslovně přebíraným materiálem zprávy uvedeny pouze datem a místem novinář sestavoval celý obsah vydání; sám obstarával a vyměňoval informace; také korektor cenzura – naprosto běžná HISTORIE B10 ŽURNALISTIKA

18 Joseph Görres nejvýznamnější německý publicista počátku 19. stol. kritika Francie a francouzské publicistiky, duchovní politiky Německa, ústavní otázky, hospodářských a finančních problémů filipika pod Napoleonovým jménem (G. úhlavní nepřítel) 1814 ostatní evropské listy ji přetiskly v domnění, že jde opravdu o Napoleonův článek (včetně francouzských) HISTORIE B11 ŽURNALISTIKA

19 „Já, Napoleon Bonaparte, kdysi císař Francouzů, nyní opět v ústraní, chci zanechat světu svědectví o svém smýšlení a jednání. […] Zrak jsem upřel především na Německo. Národ bez vlasti, ústava bez jednoty, knížata bez charakteru a smýšlení, šlechta bez hrdosti a síly. To vše mi slibovalo snadnou kořist. […] Nebylo třeba rozněcovat mezi nimi neshody, neboť z jejich středu se dávno vytratila jednota.“ Joseph Görres HISTORIE B12 ŽURNALISTIKA

20 HISTORIE B13 Světové zpravodajské agentury Reuters – založeno roku 1851 v Londýně Paulem Juliem Reuterem Dow Jones & Company – od roku 1882 v New Yorku, zakladetelé Ch. Dow, E. Jones, Ch. Bergstresser – zaměřeno na business a finance ŽURNALISTIKA

21 První české noviny Karel František Rosenmüller 1719 Sobotní (outerní) Pražské Poštovní Noviny z rozličných zemí a krajin přicházející s obzvláštním jeho císařské a královské milosti nadáním obdarované; později Pražské Noviny* zprávy přejímány z vídeňských novin převážně z habsburské monarchie; z Čech minimálně HISTORIE B14 ŽURNALISTIKA *velká písmena u názvů novin jsou uváděna v souladu s dobovým psaním

22 Pics První číslo prvních pravidelně vycházejících novin

23 Matěj Václav Kramerius (1753–1808) 1789 – Císařské Pražské Poštovské Noviny/Císařské Pražské Vlastenecké Noviny* považován za zakladatele českého novinářství pravidelné rubriky komentáře ke zprávám i náznaky reportáží rozvoj českého jazyka a národního uvědomění HISTORIE B16 ŽURNALISTIKA *velká písmena u názvů novin jsou uváděna v souladu s dobovým psaním

24 První číslo Poštovských novin

25 Josef Dobrovský (1753–1827) německé vědecké časopisy výrazně zaměřeny na česká témata čtvrtletník Böhmische Litteratur/Böhmische und Mährische Litteratur/Litterarisches Magazin von Böhmen und Mähren (Česká literatura/Česká a moravská literatura/ Literární magazín Čech a Moravy) největší představitel první fáze národního obrození HISTORIE B18 ŽURNALISTIKA

26 Josef Kajetán Tyl (1808–1856) Jindy a nyní / Květy české / Květy (1835) „Národní zábavník pro Čechy, Moravany a Slováky“ první čísla vyplňuje sám „orgán a organizátor českého národního hnutí“ původní česká literatura plní potřeby nové formující se české společnosti osvětově výchovný K. H. Mácha, K. J. Erben zastaveny 1849 (Bachův abs. režim) Vlastimil, Pražský posel HISTORIE B19 ŽURNALISTIKA

27 Karel Havlíček Borovský (1821–1856) zakladatel české moderní žurnalistiky první práce v Květech Pražské noviny Národní Noviny* – 1848; účast lidu na závažných společenských a národních úkolech epigramy a satirické popěvky Šotek – příloha Národních Novin, Havlíčkova satira 1850 zákaz (Výklad oktrojované ústavy) „Celá tato ústava i se základními právy má tu vlastnost, že se více pozorovati musí na to, co tam chytře vynecháno jest, než na to, co v ní skutečně obsaženo.“ Slovan – Kutná Hora, ukončen v 1851 od r. 1855 v Brixenu; v Praze umírá na plicní chorobu HISTORIE B20 ŽURNALISTIKA *velká písmena u názvů novin jsou uváděna v souladu s dobovým psaním

28 Národní Noviny, vlevo večerní vydání 1849

29 Šotek – příloha Národních Novin (1849)

30 Jan Neruda (1834–1891) přispívá do Národních Novin, Květů, Lumíra především fejetony – více než 2000 např.: Žerty dravé a hravé (Kam s ním) často se podepisoval pod svá díla trojúhelníkem HISTORIE B23 ŽURNALISTIKA

31 Lumír 1851 navazuje na Květy literární týdeník, jediný český literárně beletristický časopis v padesátých letech bez názorových projevů fejetony v sedmdesátých a osmdesátých letech soustřeďoval kosmopolitní lumírovce v čele s J. V. Sládkem HISTORIE B24 ŽURNALISTIKA

32 Pics

33 Karel Čapek (1890–1938) jeden z nejdůležitějších českých novinářů přispíval do Národních listů, Lidových novin píše všechny útvary, nejvíce fejetony a sloupky přispěl k formování publicistického jazyka osobitým stylem HISTORIE B26 ŽURNALISTIKA

34 Národní listy (1934)

35 Ferdinand Peroutka (1895–1978) Jeden z nejvlivnějších a nejschopnějších novinářů a publicistů po roce 1918 Tribuna, Přítomnost politické komentáře, úvodníky a úvahy do Lidových novin demokraticky založen, podpora T.G. Masaryka, ale ve článcích zůstává objektivní nacisty držen v Dachau a Buchenwaldu 1948 – odchod do exilu (New York) 1951–1961 řídil vysílání Svobodné Evropy HISTORIE B28 ŽURNALISTIKA

36 Večerní vydání Tribuny (1927)

37 Lidové noviny 1893, Brno založeny dr. Adolfem Stránským nejúspěšnější noviny v meziválečném období K. Čapek – fotografie, karikatury druhá světová válka od 1939 cenzura; šéfredaktor Klíma – popraven v Terezíně (1942) Karel Poláček – umírá v Osvětimi (1944) velká část redakce odchází do exilu HISTORIE B30 ŽURNALISTIKA

38 1945–1952: Svobodné noviny z politických důvodů přejmenovány šéfredaktor Peroutka; v roce 1948 sesazen po roce 48 opět velká část redakce emigruje 1952: dluhy, noviny zanikají 1968: LN měly začít vycházet události po 21. srpnu 1968 tisk LN nedovolují 1987–1990: samizdat Signatáři Charty77, V. Havel redakce – 350 vydání měsíčně; lidé dále vyrobili až 10 tisíc kopií zájem o LN i v zahraničí; překlady pro The New York Times, Le Monde jako forma pomoci první legální číslo – duben 1990 Lidové noviny HISTORIE B31 ŽURNALISTIKA

39 Lidové noviny (1928)

40 HISTORIE B33 1948–1989 všechny vycházející noviny podléhají cenzuře výjimkou je pouze období „Pražského jara“ („Dva tisíce slov“ Ludvíka Vaculíka) v období „normalizace“ noviny podléhají „autocenzuře“ ŽURNALISTIKA

41

42 Zdroje Dějiny československé žurnalistiky I, III Beránková, M., Praha 1979 Noviny dávných staletí Kohlík, J., Praha 1970 Československá žurnalistika v antifašistickém odboji Hudec, V., 1978 Dějiny světové žurnalistiky I. Köpplová, B., Köppl, L., 1989 Praktická encyklopedie žurnalistiky Osvaldová, B., Holada, J., Praha 2002 Osobnosti českých dějin Bartoš, J., Kovářová, S., Trapl, M., Olomouc 2005 Naděje a zklamání; Pražské jaro 1968 Vančura, J., Praha 1990 HISTORIE B35 ŽURNALISTIKA

43 PRAXE ÚTERÝ 8. DUBNA 2008 Problém dnešní žurnalistiky Seriózní tisk versus bulvár Kterého se prodává víc? V čem si je podobná MF Dnes a Aha!? SEŠIT C Strana B1 Seriózní tisk versus bulvár Problém dnešní žurnalistiky není jen převaha internetových médií, ale hlavně těch bulvárních nad seriózními. BULVÁR 1.5 milionu výtisků denně Skandální informace Šokovat Neověřené informace SERIÓZNÍ TISK Několik set tisíc výtisků denně Informovat Ověřené informace  Elements of Journalism

44 ŽURNALISTIKA PRAXE Seriózní tisk versus bulvár (pokr. ze strany B1) SERIÓZNÍ TISK Převážně černo-bílý tisk Daná velikost titulků Dokumentární fotky Zaměření na důležité otázky a problémy společnosti, celospolečenská témata Stále více se přibližuje bulváru (?) C2

45 ŽURNALISTIKA PRAXE Seriózní tisk versus bulvár (pokr. ze strany B1) BULVÁR Výrazné barvy Palcové titulky Skandální fotorgafie Zaměření ne na důležité otázky a problémy společnosti, ale zejména na intimní život celebrit C3


Stáhnout ppt "ŽURNALISTIKA 3 části : teorie praxe historie Rozhovory s novináři Jak se k žurnalistice dostali, co si o ní myslí Tento projekt je zaměřen na žurnalistiku,"

Podobné prezentace


Reklamy Google