Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁCE SE ZDROJI 5.10.2010 MgR. Markéta Smrčková Úvod do problematiky psaní odborného textu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁCE SE ZDROJI 5.10.2010 MgR. Markéta Smrčková Úvod do problematiky psaní odborného textu."— Transkript prezentace:

1 PRÁCE SE ZDROJI 5.10.2010 MgR. Markéta Smrčková Úvod do problematiky psaní odborného textu

2 Struktura hodiny Doplňující informace o kurzu Práce se zdroji – přednáška Zadání úkolu + dotazy

3 Informace ke kurzu Literatura pro zpracování úkolu č. 5 (Zpracování recenze)  Kratochvíl, P.: Původ a smysl národního zájmu. Analýza legitimity jednoho politologického konceptu, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2010.  Šaradín, P.: Politické kampaně, volby a politický marketing, Olomouc, Periplum 2007.  Stýskalíková, V. – Smekal, H. (eds.): Zahraniční a bezpečnostní politika Slovinska, Chorvatska a Rumunska a vývoj bezpečnostní situace v Bosně a Hercegovině, Mezinárodní politologický ústav, Brno 2005. O`Sullivan, N.: Fašismus, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2002.

4 Práce se zdroji – obsah přednášky o Citace o Relevance o Tištěné a elektronické zdroje o Politologická literatura o Další elektronické zdroje

5 Jak správně citovat: opakování Kde nalézt citační normy? www.knihovna.fss.muni.cz >>>> elektronické zdroje >>>> normy a statistiky >>>> normy ČSN >>>> přihlášení do portálu Inet.muni.cz >>>> Bibliografické citace (ČSN ISO 690)

6 Jak správně citovat: opakování Jaké máme druhy citací? Nezbytným předpokladem pro uchopení práce je podrobné vymezení termínu komunistická nástupnická strana – Communist Successor Party (CSP). Nejvýznamnějším teoretikem v této oblasti je John. T. Ishiyama, jehož práce ovlivnily většinu autorů zabývajících se touto problematikou. Definice podle Ishiyamy popisuje komunistické nástupnické strany jako „strany, které byly dříve vládnoucími stranami v komunistických režimech a které zdědily materiální i personální převahu těchto stran“ (Ishiyama 1999: 2, Bozóki, Ishiyama 2002: 3). Nezbytným předpokladem pro uchopení práce je podrobné vymezení termínu komunistická nástupnická strana – Communist Successor Party (CSP). Nejvýznamnějším teoretikem v této oblasti je John. T. Ishiyama, jehož práce ovlivnily většinu autorů zabývajících se touto problematikou. Definice podle Ishiyamy popisuje komunistické nástupnické strany jako „strany, které byly dříve vládnoucími stranami v komunistických režimech a které zdědily materiální i personální převahu těchto stran“ ¹ ¹ Bozóki, A., Isiyama, J.T: The Communist Successor Parties of Central and Eastern Europe, M.E.Sharpe, London, Ishiyama, John.T. (1999): Communist Successor Parties in Post-Communist politics.

7 Jak správně citovat: opakování Jaký je rozdíl při citaci monografie a příspěvku ve sborníku a v časopisech? Novák, Petr. 2003. Politické strany v ČR. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. Karasimeonov, G. (1999): Between Democracy and Authoritarianism in Bulgaria, Past and New Cleawages in Post-Communist Bulgaria, In: : Lawson, K. - Karasimeonov, G. - Römmele, A. (eds.): Cleavages, Parties and Voters. Studies from Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, Poland and Romania, p. 37 – 45, 109 – 121. Kuzio, T. (2008): Comparative Perspectives on Communist successor parties in Central-Eastern Europe and Eurasia, Communist and Post- Communist Studies 41, p. 397 – 419.

8 Citační manažer EndNote  http://www.endnote.com/ http://www.endnote.com/ ZOTERO  http://www.zotero.org/ http://www.zotero.org/ Bibliographix  http://home.mybibliographix.com/

9 Různorodost zdrojů věděcké práce Velké množství zdrojů Odlišná úroveň kvality zdrojů Odlišná úroveň důvěryhodnosti Základem kritický přístup!!!

10 Relevance zdroje Cíl: identifikace relevantního zdroje Kritéria relevance: Tématické kritérium Odborné kritérium:  Personální  Zdrojové – žánr, publikace

11 Personální kritérium Odborné kritérium personální: odborník v oboru H-index: index citovanosti autora a jeho článků Proto Vždy kombinovat s odborným kritériem zdrojovým! Kritérium personální: autor Kritérium institucionální: např. MPÚ studie, ISPO papers Kritérium odbornosti: např. odborný časopis přístupný na internetu i v tištěné podobě

12 Odborné kritérium zdrojové Dělení zdrojů: Primární – volební programy, databáze, volební výsledky... Sekundární – vycházejí zpravidla z primárních zdrojů

13 Hierarchie relevance zdrojů Monografie, sborník, odborný časopis... (kvazi)odborný časopis Publicistika Žurnalistika

14 Politologická literatura Příklady českých politologických edic  Centrum pro studium demokracie a kultury  Mezinárodní politologický ústav  Institut pro srovnávací politologický výzkum  Institut pre verejné otázky  Dokořán Příklady zahraničních politologických edic  Palgrave MacMillan  Routledge Library  Oxford University Press, Cambridge University Press, New York University Press, etc.

15 Politologická literatura Příklady českých politologických časopisů:  Politologický časopis  Politologická revue  Mezinárodní vztahy Příklady zahraničních politologických časopisů:  Political Science Quarterly  American Political Science Review  Journal of Public Policy  European Political Science

16 Literatura příbuzných oborů České časopisy příbuzných oborů  Sociologický časopis  Sociální studia  Český časopis historický  Filosofický časopis  Moderní dějiny  Soudobé dějiny  Obrana a strategie

17 Politologická literatura Specializované zahraniční časopisy:  European journal of political research  Party politics  West European politics  Electoral studies  Communist and Postcommunist Studies Kvaziodborná periodika:  Mezinárodní politika  CEVRO revue Publicistika: politický komentář X politologický text Noviny: relevantní zdroj u historiografických prací

18 Vyhledání a opatření zdrojů Knihovna FSS Knihovna FF Knihovna PrF MZK KJM Knihkupectví www.knihovna.fss.muni.cz

19 Elektronické zdroje obecně: dostupné z elektronických databází či na Internetu poměrně nová záležitost Vždy je potřeba zhodnotit relevanci zdroje! Pozitiva: ušetření času, jednoduchost, dostupnost Negativa: větší nároky na určení relevance, velké množství informací

20 Elektornické zdroje: Databáze Databáze(SAGE,...) Právní systémy (ASPI, Lexus, Eurlex...) Elektronické časopisy Volně dostupné články, papers, monografie Knihovnické katalogy Encyklopedie Noviny

21 Elektronické zdroje: Databáze přístupné z knihovny fss – seznam EIZ z domu - knihovna FSS – vzdálený přístup většinou přístupné bezplatně (ALE! U některých čísel zpoplatněno) Např. http://online.sagepub.com/ http://www.blackwellpublishing.com/ http://online.sagepub.com/ http://www.blackwellpublishing.com/ http://www.jstor.org/

22 Elektronické zdroje: Časopisy velké množství elektronických časopisů větší nároky na kontrolu relevance volně přístupné, avšak ne všechny články občas ne primárně elektronické, ale možno získat novější čísla elektronicky Specializace na některé dílčí oblasti výzkumu nebo specializace nepolitologická Středoevropské politické studie (http://www.cepsr.com/)http://www.cepsr.com/ Evropská volební studia (http://ispo.fss.muni.cz/evs)http://ispo.fss.muni.cz/evs Další časopisy v ČR: Sociologický časopis (http://sreview.soc.cas.cz/)http://sreview.soc.cas.cz/ Revue politika (http://www.cdkbrno.cz/)http://www.cdkbrno.cz/ Rexter (http://www.rexter.cz/)http://www.rexter.cz/ Mezinárodní politika (http://www.iir.cz/)http://www.iir.cz/

23 Internetové vyhledavače české – centrum, seznam atd. zahraniční – google, yahoo Pozitiva  velké množství odkazů za poměrně krátkou dobu  na Google books online knihy Negativa  Otázka relevance – mnohem větší nároky na zjištění  Někdy příliš mnoho vyhledaných odkazů může spíše zahltit  U online knih se občas může stat, že jsou tam vynechány liché stránky apod.

24 Wikipedia Nepoužívat jako citovaný zdroj v seminární práci!!!!!! (stejně jako další: Britannica Online, Diplopedia, Scholarpedia)

25 Další zdroje Diplomové práce Bakalářské práce Vždy otázka relevance!!! Různá kvalita na různých školách Možné vodítko - posudky vedoucího i oponenta

26 Závěr - otázky Co je nejdůležitější při vyhledávání zdrojů? Jak poznáme relevantní zdroj? Jaké máme typy zdrojů podle typu informací? Jaké jsou politologické časopisy české a zahraniční? Jaká jsou pozitiva a negativa elektronických zdrojů? Na co dát pozor při využívání elektronických zdrojů?

27 Závěr - shrnutí Důležitost relevance zdroje – kritický přístup Kritéria relevance: odbornost, instituce, periodikum, citovanost Znalost tématu a další literatury Názorový odstup (ideová orientace autora/časopisu)

28 Zadání úkolu vyhledání relevantních zdrojů na zadané téma a jejich zapsání dle citační normy: Najděte nejméně šest relevantních zdrojů - min. jednu knihu (tištěnou nebo elektronickou), min. jeden text z odborného domácího a jeden z odborného zahraničního časopisu odevzdání úkolu do 13. 10. 2010 včetně (do půlnoci) do odevzdávány v IS hodnocení úkolu v poznámkovém bloku do 19.10. 2010 Témata:  Nacionalistické politické strany v zemích Visegrádské čtyřky.  Volební kampaně v zemích Visegrádské čtyřky.  Fašismus a první Československá republika  Nacionalismus a politické strany V Rumunsku a Bulharsku

29 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "PRÁCE SE ZDROJI 5.10.2010 MgR. Markéta Smrčková Úvod do problematiky psaní odborného textu."

Podobné prezentace


Reklamy Google