Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Miroslava Kubicová Název materiálu: Psychologické vědní disciplíny Označení materiálu: VY_32_INOVACE_PSY.S1.801 Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Psychologie Ročník: první ročník - Sociální činnost Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Prezentace provede žáky úvodním rozdělením psychologických vědních disciplín, jejich obsahem, seznámí je s jejich zaměřením a oborem působení. K výkladu lze použít přiložený textový dokument.

3 Metodické pokyny Materiál je určený k prezentaci nového učiva doplněného výkladem. Pro použití je nutný počítač s MS powerpoint a projektor a k závěrečnému úkolu slovník cizích slov v knižní nebo elektronické podobě.

4 Zdroje GILLERNOVÁ, Ilona a Jiří BURIÁNEK. Základy psychologie, sociologie: základy společenských věd pro střední školy. Vyd. 3., upr. Praha: Fortuna, 2001, 157 s. Základy společenských věd, I. ISBN ŘÍČAN, Pavel a Jiří BURIÁNEK. Psychologie: základy společenských věd pro střední školy. 3., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2009, 300 s. Základy společenských věd, I. ISBN ZACHAROVÁ, Eva a Jitka ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ. Základy psychologie pro zdravotnické obory: základy společenských věd pro střední školy. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 278 s. Sestra (Grada), I. ISBN

5 Obr. 1: Wilhelm_Wundt. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]
Obr. 1: Wilhelm_Wundt. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Obr. 2: Aristotle_Altemps_Inv8575.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Oblasti_psychologie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:

6 Psychologie jako věda

7 Počátky psychologie Od starověku se psychologie vyvíjela jako součást filozofie (Aristoteles). Spis O duši pojednává právě o psychologické tematice. O psychologii jako vědě začínáme hovořit v roce 1879, kdy Wihelm Wundt založil v Lipsku psychologickou laboratoř. K oddělení přispěl rozvoj věd, biologie, fyziky, medicíny (např. psychiatrie, neurologie anatomie) atd. Důkazy o objektivitě a opakovatelnosti při psychologických testech. Témat, jimiž se psychologie zabývá jsou tisíce. Psychologické disciplíny můžeme rozdělit na obory základní (teoretické), aplikované (praktické) a speciální (věnující se konkrétní, specifické oblasti).

8 Obr. 2 - Wilhelm Wundt Obr. 1 - Aristotelés

9 Základní psychologické disciplíny teoretické
Obecná psychologie - vývoj a zvláštnosti psychických jevů, psychické znaky, které jsou pro všechny lidi společné i ty, kterými se lidé odlišují. Psychologie osobnosti - člověk jako jedinec se svými biologickými, fyziologickými a sociálními zvláštnostmi. Vývojová psychologie - psychika jedince od početí po úmrtí (ontogeneze), vývoj člověka jako živočišného druhu od nejstarších dob po současnost (antropogeneze) a vývoj člověka od nižších živočichů po člověka (fylogeneze).

10 Sociální psychologie - ovlivňování a utváření lidské psychiky v lidské společnosti, mezilidské vztahy, vliv sociálních skupin na člověka a obráceně Komunikace mezi lidmi, řešení konfliktů, druhy komunikací, vyjednávání. Patopsychologie - psychické poruchy a jejich příčiny, (např. společenské, neurologické, endokrinní) a metody vedoucí k jejich odstranění. Odstraněním nebo zmírněním se zabývá psychologie nebo psychiatrie. Při podrobnějším studiu patopsychologie se setkáme s tříděním a různými druhy psychických poruch.

11 Aplikované obory psychologie – někdy užité v praxi
psychologie dopravy - psychika řidičů (zejména profesionálních) s prožíváním situací vznikajících při řízení, inženýrská psychologie - konstrukce strojů a strojních zařízení ve vztahu člověku, který má nástroj obsluhovat, kosmická psychologie - psychika kosmonautů, psychologická podporou při dlouhodobých vesmírných projektech, odloučením člověka od lidí, vypořádání se s nebezpečím, jednání v zátěžových situacích, manažerská psychologie - manažerské dovednosti, osobnost vedoucích a jejich schopnosti,

12 psychologie náboženství - náboženství a lidskou víru
z hlediska jejího vlivu na psychiku člověka a na společnost, pedagogická psychologie - psychologické základy, složky a zákonitosti výchovných a vzdělávacích procesů, poradenská psychologie - orientace při složitějších životních situacích, jejich pojmenování a rozbor, optimalizace dalšího života, školní psychologie - diagnostika a náprava specifických poruch učení, profesní orientace žáků nebo diagnostika a prevence šikany,

13 psychologie práce - otázky bezpečnosti práce, pracovní kolektiv, vliv pracovního prostředí na pracovní výkon, psychologie reklamy - účinek jednotlivých druhů reklamy a jejich vliv na koncového zákazníka, psychologie sportu - vliv psychiky na výkonnost sportovce, relaxace a regenerace sportovce, aktivační činitelé před výkonem, osobnost trenéra vojenská psychologie - podmínky výcviku vojáků, vnitřní vztahy v armádě, odolnost vůči zátěži v podmínkách válečných konfliktů, dopady války na civilní obyvatelstvo.

14 Speciální psychologiclé disciplíny – konkrétní, specifická oblast
psycholingvistika - vztahy mezi myšlením a řečí u lidí, psychometrika - konstrukce psychologických testů, které slouží k lepšímu poznání osobnosti, zoopsychologie - zabývá se psychikou zvířat různého stupně vývoje, biopsychologie - psychické procesy z biologického pohedu, např. reflexy, instinkty a spánek.

15 Úkol na závěr Pokus se s pomocí slovníku cizích slov určit oblast působení těchto psychologických odvětví: forenzní psychologie, klinická psychologie, environmentální psychologie, farmakopsychologie.

16 Řešení Forenzní psychologie – pojednává o chování a prožívání lidí v situacích řízených právem (např. přístup k výslechu svědků) a zajišťuje odborné posudky v soudních záležitostech (zda obžalovaný jednal či nejednal v afektu), klinická psychologie - stará se o diagnózu, terapii i prevenci nemocí po psychické stránce, vztahem lékaře a pacienta, vztahem pacienta k nemocnici i psychickými problémy pozůstalých či umírajících, environmentální psychologie - psychologie životního prostředí – zabývá se na vzájemnými vztahy mezi životním prostředím a chováním a prožíváním lidí v něm, farmakopsychologie – zkoumá vliv léků, drog a chemických látek na psychiku člověka.


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google