Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Způsob řešení mezilidských konfliktů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Způsob řešení mezilidských konfliktů"— Transkript prezentace:

1 Způsob řešení mezilidských konfliktů
M E D I A C E Způsob řešení mezilidských konfliktů

2 Mediace : Je neformální, strukturovaný proces řešení
konfliktů. Sporným stranám pomáhá řešení jejich situace a dosažení výsledné dohody nestranná třetí osoba MEDIÁTOR.

3 Mediátor Vstupuje do sporu zvenčí Je nezávislý a neutrální
Podporuje klienty v hledání společné smírné cesty A ve vytvoření vzájemně přijatelné dohody Spor neposuzuje ani nerozhoduje TI, KDO ROZHODUJÍ O VÝSLEDKU SPORU, JSOU SAMOTNÍ ÚČASTNÍCI MEDIAČNÍHO PROCESU

4 Řešení konfliktu prostřednictvím mediátora
Tradice v oblasti mezinárodních vztahů, politice zaměstnanosti Kolektivní vyjednávání ( zaměstnavatelé – zaměstnanci) Občanskoprávní a obchodní spory Trestněprávní spory

5 Řešení konfliktu prostřednictvím mediátora
Nejvíce rozšířené v USA, Kanadě, Francii a Velké Británii V USA se mediace využívá v 60 – 70 % pracovních, obchodních, rodinných nebo komunitních sporů, přičemž zhruba 2/3 končí uzavřením výsledné dohody. V některých státech upravuje mediaci jako způsob mimosoudního vyjednávání právní řád ( Florida)

6 Mediace + Oproti soudnímu řízení nabízí mediace svým účastníkům aktivní zapojení do procesu vyjednávání, hledání alternativ a vytváření výsledné dohody. Umožňuje vyslechnout si postoj druhé strany, rozšířit probíraná témata a vyjasnit celý problém. Dává klientům příležitost soustředit se na detailní otázky, které by v průběhu soudního jednání mohly být přehlédnuty

7 Výhody mediace Dobrovolnost Rychlost Nízké finanční náklady Důvěrnost
Vstřícnost

8 Cíl mediace Jasně formulovaná, srozumitelná
prakticky uskutečnitelná dohoda, která je společně přijatelná pro všechny zúčastněné. ( podílí se na ní všichni účastníci mediačního procesu) Dohoda se písemně zaznamenává, stvrzuje podpisy = smlouva ( závazkové právo)

9 Kdo je mediátor ? Školený odborník (právník, psycholog, sociolog, sociální pracovník apod.) se specifickými dovednostmi a zkušenostmi, které využívá k usnadnění komunikace mezi stranami sporu, k efektivnímu vedení a strukturování procesu jednání. Usiluje , aby jednání bylo pro všechny účastníky přehledné, užitečné a také příjemné.

10 Mediátor Nezasahuje do rozhodování a výběru řešení účastníků
Dbá na vyvážené rozdělení komunikačního prostoru Podporuje strany při zvažování variant řešení a tvorbě dohody přijatelné pro všechny Usnadňuje proces jednání mezi stranami Není posuzovatelem ani kritikem Neradí, nesoudí ani nehledá viníka

11 Mezi hlavní úkoly mediátora patří :
Shromáždění informací o daném případu – seznámení se s charakterem sporu, dostupnými materiály a stanovisky jednotlivých stran Ulehčení – usnadnění komunikace- facilitace celého jednání Analýza informací – definování sporných bodů, rozlišení jejich závažnosti Zprostředkování dohody – zvažování jednotlivých návrhů, sepsání společné dohody

12 Jaké spory lze mediací řešit ?
Vyjednávání o smlouvách, vzájemných podmínkách spolupráce ( firmy, uvnitř firmy, úprava pracovních vztahů ) Mezilidské spory ( nájemník x majitel nemovitosti, manželé v rozvodovém řízení) Komunitní spory ( rodič x škola, stížnosti pacientů nemocnice,) Trestní ( odklony v trestním řízení)

13 Mediace v trestních věcech - účel
Materiální i morální satisfakce poškozeného Uvědomění si dopadů jednání pachatele ( tváří v tvář oběti) Omezení stigmatizace pachatele i oběti ze soudního jednání Urovnání konfliktního stavu

14 Mediace v trestních věcech-zásady
Nestrannost ( stejný prostor pro vyjádření pocitů, zájmů a představ obou stran) Vyváženost ( vzájemný respekt stran) Objektivita kritérií Pozvolné nenásilné tempo ( čas na rozmyšlenou, nenutíme k dohodě) Dobrovolnost ( strany mohou kdykoli skončit) Diskrétnost ( nikdo se nedozví co zde bylo řečeno, pokud k tomu nedáte vaše svolení) Slušnost ( nepřerušujeme se, neurážíme se, nevyhrožujeme, nekřičíme)

15 Mediace v trestních věcech - cíl
Pomoci účastníkům mediace dosáhnout nejlepší dosažitelné řešení

16 Mediace - kroky 1. Fáze: ÚVOD - dohoda na pravidlech, poučení o důvěrnosti 2. Fáze: NASLOUCHÁNÍ A DOTAZOVÁNÍ Ptej se nejdříve nejvíce rozzlobené osoby Co se stalo a jak se účastníci konfliktu cítí Mediátor reformuluje vše co slyšel Připomenutí pravidel, je-li to třeba Ptát se ! 3. Fáze : PŘÁNÍ Nezapomenout, co je problém, reformulace, ptát se 4. Fáze : ŘEŠENÍ Co může každý z účastníků konfliktu udělat pro vyřešení problému „Co když…“ Ujisti se, že řešení je spravedlivé ( aby mohlo fungovat) a specifické „..jak se zachováte…) Buďte konkrétní ohledně problému

17 Výsledek mediace Dohoda Nedohoda

18 Kazuistiky : Dopravní nehoda Krádež u Cyrila a Metoděje
Poškozování cizí věci Dvojitá fraktura dolní čelisti Fotbalová branka


Stáhnout ppt "Způsob řešení mezilidských konfliktů"

Podobné prezentace


Reklamy Google