Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti studia a výzkumu v USA Fulbrightova komise v České republice Táboritská 23, 130 87 Praha 3 Tel.: 222 718 452, 222 729 987

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti studia a výzkumu v USA Fulbrightova komise v České republice Táboritská 23, 130 87 Praha 3 Tel.: 222 718 452, 222 729 987"— Transkript prezentace:

1 Možnosti studia a výzkumu v USA Fulbrightova komise v České republice Táboritská 23, 130 87 Praha 3 Tel.: 222 718 452, 222 729 987 E-mail: fulbright@fulbright.czfulbright@fulbright.cz www.fulbright.cz

2 Přehled možností  Meziuniverzitní dohody  Letní kurzy nabízené přímo americkými školami  Stáže v oboru – během či po ukončení studia Lze pouze přes agentury či studentské organizace (např. AIESEC, IAESTE), ale obvykle třeba předem samostatně najít zaměstnavatele  Individuální postgraduální studium Nejschůdnější, jednotlivé kroky popsány dále

3 Jak na postgraduální studium v USA?  Ujasněte si své vzdělávací, profesní a osobní cíle. Jak Vám studium v USA pomůže je dosáhnout?  Seznamte se s možnostmi ve Vašem oboru  Vyberte si školy, které by odpovídaly Vašim požadavkům, zjistěte jejich požadavky  Prozkoumejte možnosti financování  Dejte dohromady požadované dokumenty, připravte se a složte požadované testy  Zaříďte si vízum a připravte se na život v USA

4 Rozdíly v systému vysokoškolského vzdělání Spojené státy  Master a Ph.D. (graduate) navazují na bakaláře. Právo a medicínu nelze studovat ihned po střední škole.  Bakalář trvá 4 roky Česká republika  „Dlouhý“ magisterský program  Český bakalář trvá pouze 3 roky, třeba zjistit na konkrétní škole, jak jej akceptuje  S Mgr., Ing. do Master programů či Ph.D.

5 Výběr školy  Nabídka podle oborů a užšího zaměření  Kvalita studia, výzkumu, vyučujících  Náročnost přijímacího řízení, výběrovost školy  Finanční nároky, finanční pomoc  Životní podmínky, služby pro zahraniční studenty  Jiné podmínky  Vyhledávač: www.petersons.com/educationusawww.petersons.com/educationusa

6 Přijímací řízení  Školy vybírají uchazeče na základě jejich akademických výsledků a schopností, osobnostních předpokladů a motivace. Tyto faktory student prokazuje v dodaných dokumentech.  Přihláška, výpis absolovaných kurzů a jejich výsledky (transcript), výsledky standardizovaných testů (TOEFL, GRE resp. GMAT), doporučení, motivační esej (personal statement), poplatek  Financial statement  Začněte brzy! Pozor na uzávěrky!

7 Financování  Vysoká investice (školné + životní náklady)  Náklady se výrazně liší (10-40 tisíc USD)  Finanční pomoc existuje, je však omezená  Může být kritériem pro výběr školy  Záleží na oboru, stupni studia, kvalitě studenta

8 Kde hledat pomoc? Přímo na školách  Fellowships  Grants  Assistanships (placená asistenská práce)  Práce na campusu Další zdroje  Nadace, sponzoři  Velmi různorodé požadavky a podmínky  Půjčky s americkým občanem jako ručitelem  Obvykle vlastní výdaje

9 Několik tipů týkající se stipendií  Fulbrightova stipendia www.fulbright.cz www.fulbright.cz  VIZE 97 www.vize.cz www.vize.cz  Nadace Charty 77 www.bariery.cz  Hlávkova nadace www.hlavkovanadace.cz www.hlavkovanadace.cz  Study-X groups.yahoo.com/ group/study-x groups.yahoo.com/ group/study-x  Rotary Foundation www.rotary.org www.rotary.cz www.rotary.org www.rotary.cz  AAUW www.aauw.org www.aauw.org  Cornell Graduate Fellowship Notebook cuinfo.cornell.edu/ Student/GRFN cuinfo.cornell.edu/ Student/GRFN  International Education Financial Aid Center www.iefa.org www.iefa.org

10 Standardizované vstupní testy  Test of English as a Foreign Language (TOEFL)  Graduate Record Examination (GRE)  Graduate Management Admission Tests (GMAT)  Testy lze skládat v ČR  Pouze několikrát do roka  Nezbytná intenzivní příprava  Začněte včas a plánujte hodně dopředu!

11 Kde hledat informace?  Zahraniční oddělení škol  Poradenské centrum Fulbrightovy komise  U.S. State Department website: educationUSA.state.gov educationUSA.state.gov  Internet: odkazy na www.fulbright.cz  Webovské stránky, brožury a katalogy škol

12 Načasování  Začít minimálně rok a půl plánovaným zahájením studia ve Spojených státech (předposlední ročník)  Jaro, léto: výběr školy, kontaktování, příprava na standardizované testy  Podzim: skládání testů a příprava dokumentů, jejich odeslání na školy  Zima, jaro: Uzávěrky přihlášek  Jaro, léto: Potvrdit přijetí, zařídit finance, víza a detaily pobytu

13 Studentská víza  F-1, M-1, J-1  Uchazeč musí být přijat a doložit finance  Škola vystaví formulář pro žádost o vízum  Student si požádá standardní procedurou o vystavení víza na velvyslanectví  Třeba počítat s dostatkem času  Žádost může být zamítnuta

14 Fulbrightův program  1946 - americký senátor J. William Fulbright  140 partnerských zemí  1991 - Fulbrightova komise v České republice  2002 – nová dohoda o Fulbrightově komisi  Poslání: „Podporovat vzájemné porozumění mezinárody prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání a kultury“

15 Přehled programů  Fulbrightovo stipendium pro postgraduální studia  Cestovní granty  Fulbrightův grant pro pobyty vědců a přednášející v USA  Masarykovo-Fulbrightovo stipendium  Proshekovo-Fulbrightovo stipendium pro lékaře  Fulbright American Studies Institutes  Fulbrightův program výměny středoškolských učitelů  Program výměn středoškolských administrátorů  Stipendijní program Huberta Humphreyho  Některé další vypisované vyjímečně

16 Základní předpoklady  České občanství  Trvalý pobyt v ČR  Dobrá znalost angličtiny

17 Prioritní obory Hrají roli pouze v případě porovnatelných kvalit uchazečů  Čeští studenti a výzkumní pracovníci  Přednášející z USA americká studia (včetně ekonomie, historie, kultury, literatury, vlády), ekonomie, filozofie, management neziskového sektoru, management umění, pedagogika (zejména speciální pedagogika a občanská výchova), politologie, právo, sociologie, veřejná správa, životní prostředí, žurnalistika  Čeští přednášející  Studenti a vědečtí pracovníci z USA česká studia (včetně ekonomie, filologie, historie, kultury, literatury, sociologie), umění

18 Stipendium pro postgraduální studium  Dokončená vysoká škola (minimálně bakalářský titul)  Výborné studijní výsledky  Testy požadované americkými univerzitami (TOEFL, GRE)  CV, motivační esej  4 doporučující dopisy  Přihlášky odevzdávány elektronicky  Term í n odevzdání přihlášek 1. září pro studium v následujícím školním roce  Všechny obory (s výjimkou klinického lékařstv í a MBA)  Stipendium na jeden školn í rok (školné, životní náklady, cestovné, zdravotní pojištění)  Hodnost Master's, Ph.D. nebo “ non-degree ” (visiting research student)  Předběžné kontakty s americkými univerzitami  Přednost pro uchazeče bez dlouhodobé zkušenosti z USA

19 Cestovní granty  Pro pobyt delší než 3 měsíce hrazený z jiného finančního, kompetičně získaného zdroje  Přednost mají studenti  Termín odevzdání je 1. června pro výjezd od července daného kalendářního roku do června následujícího roku

20 Grant pro pobyty vědců a přednášejících v USA  Úspěšná vědecká nebo pedagogická práce  Dosažený titul Ph.D. (nebo ekvivalent)  Velmi kvalitní výzkumný projekt  Pozvání instituce v USA  Termín odevzdání přihlášek 1. října pro pobyt v následujícím akademickém roce  Všechny obory (s výjimkou klinické lékařství), kvalita předloženého projektu (výuka českého jazyka, literatury, lingvistiky vítána)  3 až 10 měsíců (životní náklady, cestovné, zdravotní pojištění)  Přednost pro uchazeče bez dlouhodobé zkušenosti z USA

21 Grant pro pobyt vědců a přednášejících z USA v ČR  Výběr v USA – Council for International Exchange of Scholars  Termín odevzdání přihlášek 1. srpen na následující akademický rok  Všechny obory – výzkumné granty, granty k výuce na univerzitě  3 až 9 měsíců, jeden či dva semestry  „Request for Appointment“ na www.fulbright.cz v části věnované americkým stipendistům v ČR

22 Program krátkodobého hostování specialistů z USA  Krátkodobé hostování (2 až 6 týdnů) amerického odborníka, vyžádaného univerzitním pracovištěm v ČR  Obory: americká studia (např. divadlo, ekonomie, historie, historie umění, hudba, literatura, tanec, umění, vládní systém), antropologie/archeologie, ekonomie, informační technologie, knihovnictví, komunikace a žurnalistika, politologie/veřejná správa, pop kultura, právo, sociologie a sociální práce, vzdělávání, životní prostředí  Formulář „Call for Appointment“ na webové stránce Fulbrightovy komise, možno podávat průběžně  Zvouci instituce pokrývá ubytování, stravování a cestovné v hostitelské zemi

23 Fulbright-Masarykovo stipendium  Úspěšná vědecká a/nebo pedagogická práce  Uchazeči z univerzitních či vědeckovýzkumných pracovišť (včetně aplikovaného výzkumu) ve dvou kategoriích: - pro mladé vědecké pracovníky před dosažením Ph.D. - pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D.  Aktivita mimo vlastní obor (v akademickém životě instituce, v místní komunitě, neziskovém sektoru apod.)  Všechny obory (s výjimkou klinického lékařství)  Pozvání instituce v USA  Termín odevzdání přihlášek 1. prosince pro pobyt v následujícím akademickém roce  3 až 10 měsíců (životní náklady, cestovné, zdravotní pojištění)  Přednost pro uchazeče bez dlouhodobé zkušenosti z USA


Stáhnout ppt "Možnosti studia a výzkumu v USA Fulbrightova komise v České republice Táboritská 23, 130 87 Praha 3 Tel.: 222 718 452, 222 729 987"

Podobné prezentace


Reklamy Google