Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Genderová rovnost jako odpovědnost institucí Marcela Linková, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR Národní kontaktní centrum – ženy a věda.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Genderová rovnost jako odpovědnost institucí Marcela Linková, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR Národní kontaktní centrum – ženy a věda."— Transkript prezentace:

1 Genderová rovnost jako odpovědnost institucí Marcela Linková, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR Národní kontaktní centrum – ženy a věda

2 OBSAH PREZENTACE Statistické zastoupení žen v české vědě Tři roviny řešení Osobní Symbolická Institucionální Programy změny Příklady opatření ze zahraničí

3 STATISTICKÝ PŘEHLED I. Zdroj: Tenglerová, H. 2014. Monitorovací zpráva o postavení žen v české vědě za rok 2012. Praha: Sociologický ústav AV ČR.Tenglerová, H. 2014. Monitorovací zpráva o postavení žen v české vědě za rok 2012. Praha: Sociologický ústav AV ČR. Zastoupení žen mezi výzkumníky je nejnižší od roku 2001. –V české vědě v roce 2012 mezi výzkumníky pracovalo jen 27,4 % žen. Přepočteno na celé úvazky věnované výzkumné činnosti představují ženy jen 24,7 % výzkumníků v ČR. Nárůst zastoupení žen mezi studujícími nevede ke zvýšení podílu žen mezi výzkumníky. –Zatímco od roku 2001 zastoupení žen výrazně rostlo mezi studenty a absolventy magisterského i doktorského studia a značně se zvýšil také celkový počet výzkumníků v ČR (o 61,2 %), podíl žen a mužů mezi výzkumníky zůstává neměnný. Zastoupení žen a mužů se výrazně liší dle výzkumných oborů a disciplín. –V technických vědách představují ženy 12,8 % výzkumníků. Od roku 2001 se jejich zastoupení snížilo o 4 procentní body. Zastoupení žen mezi studentkami technických věd se od roku 2001 zvýšilo o 11,1 procentního bodu v případě magisterského studia a o 5,2 procentního bodu mezi doktorandy. –Zastoupení žen v přírodních vědách stagnuje kolem hodnoty 28 %. V roce 2012 tu tvořily ženy 28,2 % výzkumníků, o 2 procentní body méně než v roce 2001. Za stejné období podíl doktorandek v přírodních vědách narostl o 7,3 procentního bodu. Předpoklad tzv. přirozeného vývoje neplatí

4 STATISTICKÝ PŘEHLED II. Zdroj: Tenglerová, H. 2014. Monitorovací zpráva o postavení žen v české vědě za rok 2012. Praha: Sociologický ústav AV ČR.Tenglerová, H. 2014. Monitorovací zpráva o postavení žen v české vědě za rok 2012. Praha: Sociologický ústav AV ČR. Zastoupení žen ve vedoucích pozicích výzkumu a vysokého školství je mizivé. –Podíl žen v radách, komisích a dalších významných grémiích výzkumu byl v ČR v roce 2010 suverénně nejnižší ze všech zemí EU (She Figures 2012). –Mezi profesory na vysokých školách bylo v roce 2012 14,9 % žen a mezi docenty 25,7 % žen. Ve srovnání s rokem 2002 se podíl profesorek zvýšil o 6,2 procentního bodu a v případě docentek o 4,6 procentního bodu. Publikace She Figures 2012 ukazuje, že se z hlediska zastoupení žen ve výzkumu v Evropě řadíme ve většině indikátorů mezi podprůměr, u řady z nich dokonce mezi ty nejhorší.She Figures 2012

5 ŘEŠENÍ NA POLITICKÉ ÚROVNI Pozornost na politické úrovni v ČR je dlouhodobě nízká, na rozdíl od EU a řady západních členských států EU. –Stát, veřejné vysokoškolské a výzkumné a soukromé výzkumné instituce nepodnikají kroky k řešení stavu i přes to, že rovné příležitosti jsou jednou z pěti priorit Evropského výzkumného prostoru a hrají důležitou roli v Horizontu 2020. 2014: Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 –Specifický cíl 5: Pozitivní opatření na podporu vyššího zastoupení žen ve vědě a výzkumu a v orgánech odpovědných za tvorbu národních politik vědy, výzkumu a inovací. Začlenění tématu genderové rovnosti do strategických dokumentů týkajících se vědy, výzkumu a inovací a zahrnutí genderové perspektivy do tvorby vědecké znalosti a inovací. –Specifický cíl 6: Nastavení preventivních opatření a vypracování postupů a jejich implementace do interních předpisů pro řešení případů obtěžování a sexuálního obtěžování v prostředí školských zařízení.

6 OSOBNÍ ROVINA Opt out: jak se z malých krtinců stane Mt. Everest Nižší profesní aspirace z důvodu budoucího rodičovství Nižší sebevědomí Dvojí směna – vědecká práce, mateřská práce, domácí práce, další pečovatelské práce (rodiče, širší rodina, emocionální vazby) Prioritizace kariérního uplatnění muže Omezená mobilita Podceňování ženského výkonu –Fenomén „dokaž to znovu“ aneb ženy musejí pracovat dvojnásobek, aby dostaly polovinu Zeď mateřství: matky jsou považovány za nekompetentní a nedostatečně angažované Buď, a nebo: ženy si musí vybrat, zda být respektované, nebo oblíbené - „penalty success“ Joan C. Williams (2014) What Works for Women at Work. NYU Press. Prioritizace osobního života Nevyváženost profese – rodina – osobní život –Důležitost kariérního / životního plánování

7 SYMBOLICKÁ ROVINA Společnost je uspořádána na základě představy duální a komplementární dělby práce, dovedností a schopností mezi muži a ženami Často se předpokládá, že tato dělba vychází z biologické dělby práce – těhotenství a porodu Představa excelence a špičkového vědeckého pracovníka Představa dobré, odpovědné matky příroda ženy pasivita subjektivita iracionalita zaujatost vřelá reprodukce tělo a tělesnost divokost soukromá sféra věda / kultura muži aktivita objektivita racionalita nezaujatost chladný produkce mysl disciplína a kontrola veřejná sféra

8 INSTITUCIONÁLNÍ ROVINA Kulturní a institucionální změna –Symbolická změna Přihlášení se k hodnotě rovnosti a nediskriminace Monitoring a analýzy (sběr, zveřejňování a analýza statistik) Grantové agentury a odborné časopisy: analýza na základě genderu a pohlaví –Změna pravidel a procesů Přezkum pravidel a procesů z hlediska genderové rovnosti pravidla účasti, hodnocení, kombinace práce a rodiny, časování schůzek a jednání, přístup ke zdrojům (prostor, lidské zdroje, materiální a finanční zdroje) Formalizace pravidel Transparentnost –Individuální změna Budování kompetencí, odpovědnosti a dovedností Budování leadershipu

9 PROGRAMY ZMĚNY NSF Advance program National Institutes of Health European Research Council Evropská komise Strukturální změna Norská výzkumná rada Irská výzkumná rada UK Athena Swan Award Swiss National Science Foundation Rakouské ministerstvo pro výzkum Deutche Forschungsgemeinschaft Nadace Billa a Melindy Gatesových

10 OPATŘENÍ I. Deklarace podpory genderové rovnosti jako hodnoty – sekce „o organizaci“ (FWF, SNF) Studie a analýzy opatření (NSF, FWF, BMBF) Zastoupení žen v grémiích a hodnotících panelech (40 % Švédsko, Norsko, pro ERC cíl, 30 % Rakousko) Férové, transparentní a genderově nepředpojaté hodnocení (berou v potaz životní podmínky žen i mužů) −Eliminace nevědomých předsudků – tréninky, informace pro hodnotitele −Jasná, předem známá a veřejná hodnotící kritéria −Hodnocení skutečného času −Pravidla účasti: požadavky na mobilitu, věkové limity −Eliminace sebehodnocení (ERC – genderové rozdíly) Integrace analýzy na základě pohlaví a genderu mezi hodnocené aspekty vědecké kvality projektu (Norsko, NIH, RCI)

11 OPATŘENÍ II. Programy podpory kombinace práce a rodičovství a návratu po rodičovské (EMBO, Polsko, SNF, Německo) Asistence rodičům-vědcům řešícím granty SNF 120% grant120% grant Asistence mladým vědkyním SNF Gender Equality GrantGender Equality Grant Práce na dobu určitou – německý zákon o akademických smlouvách na dobu určitou

12 DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ Národní kontaktní centrum – ženy a věda na zenyaveda.czzenyaveda.cz www.nkc.cz – webový portál věnovaný kulturní a institucionální změně a genderu v H2020www.nkc.cz Manuál Jak a proč na genderovou rovnost ve věděJak a proč na genderovou rovnost ve vědě KLUB NKC – pro všechny, které zajímá genderová rovnost ve věděKLUB NKC ERC Scientific Council Gender Equality Plan 2014-2020 Zpráva EK Structural change in research organizations reportStructural change in research organizations report Gendered Innovations: report EK a webová stránkareport EK webová stránka She Figures 2012 genderSTE COST Action Horizont 2020: Factsheet on gender in H2020Factsheet on gender in H2020 Gender bias bingo genPORT informační portál – online komunita „practitioners“ pro sdílení znalostí a spoluprácigenPORT

13 DĚKUJI ZA POZORNOST Marcela Linková, Ph.D. Národní kontaktní centrum – ženy a věda Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1 110 00 Praha 1 Tel: 222 222 322 marcela.linkova@soc.cas.cz www.zenyaveda.cz www.nkc.cz http://www.facebook.com/NKCzenyaveda http://www.linkedin.com/in/nkczenyaveda http://twitter.com/NKC_CZ


Stáhnout ppt "Genderová rovnost jako odpovědnost institucí Marcela Linková, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR Národní kontaktní centrum – ženy a věda."

Podobné prezentace


Reklamy Google