Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace"— Transkript prezentace:

1 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace
PRAKTICKÉ ČINNOSTI Rezistory, kondenzátory, cívky Ing. Pavel Chmiel, Ph.D.

2 OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU
Rezistory - využití, druhy a konstrukce, schématické značky - katalogové údaje Kondenzátory - využití, druhy a konstrukce, schématické značky - katalogové údaje Cívky - využití, druhy a konstrukce, schématické značky - katalogové údaje

3 REZISTORY Funkce součástky:
snížení el. proudu tekoucího obvodem (resp. obvodovou větví), snížení elektrického napětí (předřadný rezistor, dělič napětí), přeměna elektrické energie na tepelnou (topné rezistory).

4 REZISTORY Příklad použití rezistorů:
Děliče proudu – snížení (resp. regulace) el. proudu: 𝐼= 𝐼 1 + 𝐼 2 Zapojení reostatu

5 REZISTORY Příklad použití rezistorů:
Děliče napětí – snížení (resp. regulace) vstupního el. napětí: Zapojení potenciometru

6 REZISTORY Příklad použití rezistorů:
Využití: předřadný rezistor pro nastavení ULED a ILED R Uzdroj 𝑅= 𝑈 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗 − 𝑈 𝐿𝐸𝐷 𝐼 𝐿𝐸𝐷

7 REZISTORY Příklad použití rezistorů:
Topné rezistory – přeměna energie el. proudu na teplo:

8 REZISTORY Schématické značky rezistorů:
Neproměnný rezistor - obecná značka (IEC) Neproměnný rezistor - obecná značka (ANSI) Proměnný rezistor (IEC) - potenciometr, reostat Proměnný rezistor (ANSI) - potenciometr, reostat Nastavitelný rezistor (Trimr) Topný rezistor Nelineární proměnný rezistor - např. termistor, varistor Fotorezistor

9 REZISTORY Rozdělení rezistorů:
Neproměnné (pevné) rezistory: Mají od výroby pevně danou jmenovitou hodnotu elektrického odporu, kterou nelze změnit. Obvykle se jedná o dvojpólovou součástku (jednobran).

10 REZISTORY Rozdělení rezistorů:
Proměnné (nastavitelné) rezistory: Jejich hodnotu lze plynule měnit až do max. jmenovité hodnoty el. odporu uvedenou na pouzdře rezistoru. Třípólová součástka. Proměnný rezistor (Potenciometr) Proměnný rezistor s pohyblivým jezdcem Nastavitelný rezistor (Trimr)

11 REZISTORY Rozdělení rezistorů:
Nelineární rezistory: Jejich hodnota el. odporu se nelineárně mění v závislosti na teplotě, světle, napětí, tlaku a mag. poli. Dvojpólové součástky. Termistor Fotorezistor Varistor Tenzometr

12 REZISTORY Základní katalogové parametry rezistorů
Jmenovitá hodnota elektrického odporu (Ω) Tolerance (± číslo %) - dovolená odchylka od jmenovité hodnoty odporu. Jmenovité zatížení neboli ztrátový výkon (W) - trvalé výkonové zatížení rezistoru při kterém ještě nedojde k jeho přehřátí a zničení. Jmenovité napětí (V) - trvalé max. napětí mezi vývody při jmenovité okolní teplotě

13 REZISTORY Základní katalogové parametry rezistorů
Jmenovitá teplota v okolí (C) - nejvyšší trvalá teplota okolo rezistoru, při které může rezistor bez poškození pracovat i při jmenovitém výkonu. Teplotní koeficient (součinitel) odporu (ppm/C nebo ppm/K) (ppm = part per milion, tzn. 1ppm = 10-6) - vyjadřuje změnu hodnoty odporu při změně teploty o 1C (1K) Rozsah pracovních teplot (rozmezí hodnot ve C) - rozsah teplot, ve kterém výrobce garantuje parametry.

14 REZISTORY Základní katalogové parametry rezistorů
Trvanlivost (± hodnota odporu Ω nebo číslo %) - vyjadřuje změnu el. odporu při určité teplotě a způsobu zatížení za 1000 hodin provozu. Rozměrové parametry pouzdra a vývodů

15 REZISTORY Konstrukce neproměnných rezistorů Drátové rezistory
Zhotovují se obvykle vinutím odporového drátu (konstantan, manganin, chromnikl) na nosné keramické tělísko. Vývody jsou přivařeny ke koncům odporového drátu, případně jsou tvořeny páskovými objímkami.

16 REZISTORY Konstrukce neproměnných rezistorů Drátové rezistory
Jsou určeny pro větší výkonové zatížení, pro výkony na 30 W se jako pouzdra používají hliníkové profily pro lepší odvod tepla s možností montáže na chladič (max. teplota až do 350 C). Nevhodné pro obvody střídavého proudu s vyšší frekvencí (projeví se nežádoucí indukčnost a mezizávitová kapacita). Náhradní schéma drátového rezistoru

17 REZISTORY Konstrukce neproměnných rezistorů
Vrstvové rezistory uhlíkové Konstrukce je tvořena keramickým nosným tělesem (izolant), na kterém je napařena nebo máčením nanesena vrstva krystalického uhlíku. Hodnota odporu se při výrobě nastavuje frézováním nebo laserovým vypalováním drážky do vrstvy uhlíku na povrchu. Celé těleso je opatřeno vrstvou ochranného laku.

18 REZISTORY Konstrukce neproměnných rezistorů
Vrstvové rezistory uhlíkové Snadná výroba, levné, vhodné pro vysokofrekvenční (vf) obvody. Malá stabilita elektrického odporu, vyšší teplotní koeficient. Nízký dovolený ztrátový výkon (resp. jmenovité zatížení).

19 REZISTORY Konstrukce neproměnných rezistorů
Vrstvové rezistory metal oxidové (vrstva oxidu kovu) Konstrukce je stejná jako u rezistorů uhlíkových, s tím rozdílem, že místo vrstvy uhlíku je napařena na keramickém tělese vrstva oxidu kovu nejčastěji SnO, SbO a nitridu tantalu.

20 REZISTORY Konstrukce neproměnných rezistorů
Vrstvové rezistory metal oxidové (vrstva oxidu kovu) Cenově téměř srovnatelné s uhlíkovými rezistory. Výrazně vyšší stabilita elektrického odporu než uhlíkové. Možnost vyššího výkonového zatížení oproti uhlíkovým. Snesou vyšší povrchovou teplotu (až kolem 250 °C). Postupně vytlačují uhlíkové rezistory.

21 REZISTORY Konstrukce neproměnných rezistorů
Vrstvové rezistory metalizované Kovová vrstva (typicky slitiny Ni-Cr a Si-Fe-Cr) se vakuově napaří na keramické tělísko a opatří ochranným lakem. Nízký teplotní koeficient, dlouhá životnost a stálost parametrů, bezindukční (velmi vhodné pro vf obvody). Vyšší výkonová zatížitelnost než u uhlíkových rezistorů. Vhodné např. pro bočníky/předřadníky měřících přístrojů.

22 REZISTORY Konstrukce proměnných rezistorů
Jsou tvořeny odporovou dráhou a jezdcem. Pohyb jezdce: - rotační (otočné typy), - posuvný (posuvné typy). Otočný typ Posuvné typy Vyrábějí se jako vrstvové, drátové nebo z vodivých plastů.

23 REZISTORY Konstrukce proměnných rezistorů
U vrstvových potenciometru je na podkladovém materiálu (tvrzený papír, keramika) nanesena vodivá vrstva z polovodivého laku nebo cementu). Požadovaného průběhu odporové dráhy se dosahuje vhodným tvarem odporové vrstvy: N (resp. A) el. odpor se mění lineárně G (resp. B) el. odpor se mění logaritmicky E (resp. C) el. odpor se mění exponenciálně

24 REZISTORY Konstrukce proměnných rezistorů
Konstrukčně jsou provedeny jako: - jednoduché (s jedním systémem), - tandemové (2 systémy souběžně ovládanými 1 osou) - dvojité (2 samostatné systémy)

25 REZISTORY Konstrukce nastavitelných rezistorů (trimry)
Odporové trimry mají odporovou dráhu stejného složení jako vrstvové proměnné rezistory. Nejsou určeny k mnohonásobnému přestavování polohy běžce (změna polohy jezdce obvykle pomocí nástroje - šroubováku). Keramický Víceotáčkový cementový

26 REZISTORY Nelineární odpory Termistor (NTC termistor)
Polovodičová součástka, jejíž odpor s teplotou klesá. S rostoucí teplotou se v polovodiči uvolňuje stále více volných nosičů, proud roste a odpor termistoru se snižuje o několik řádů. NTC = Negative Temperature Coefficient Rychlé a přesné snímání teploty.

27 REZISTORY Nelineární odpory Pozistor (PTC termistor)
Polovodičová součástka, jejíž odpor s teplotou roste. Se zvyšující se teplotou se v polovodiči uvolňuje stále více volných nosičů a hodnota odporu jen mírně klesá až do okamžiku, kdy je volných nosičů tolik, že do sebe začnou chaoticky narážet a navzájem si překážet, takže proud prudce klesne a hodnota odporu se o několik řádů zvýší. PTC = Positive Temperature Coefficient Používá se jako teplotní ochrana (po překročení ϑ naroste R).

28 REZISTORY Nelineární odpory
Závislost elektrického odporu na teplotě (NTC a PTC termistor)

29 REZISTORY Nelineární odpory Fotorezistor
Polovodičová součástka, jejíž odpor s intenzitou dopadajícího světla řádově klesá z MΩ na stovky Ω. Z polovodičového materiálu je na keramické destičce vytvořena meandrová cestička, na kterou dopadá světlo. Energie světla uvolňuje elektrony z vazeb, proud roste a hodnota odporu klesá.

30 REZISTORY Nelineární odpory Závislost elektrického odporu na osvětlení

31 REZISTORY Nelineární odpory Magnetorezistor
V magnetickém poli dochází k ovlivňování toku nosičů náboje a prodlužování jejich dráhy, což se projeví zvětšením odporu magnetorezistoru.

32 REZISTORY Nelineární odpory Varistor (Variable resistor)
Elektrický odpor varistoru klesá s rostoucím napětím. Při zvětšování napětí mezi vývody varistoru dochází nejprve k pomalému nárůstu proudu (velký R, téměř konst.). Po dosažení napětí Un prudce poklesne vnitřní odpor. Napětí na varistoru se dále zvětšuje málo, dochází však k velkému nárůstu proudu. Používá se ke stabilizaci a omezení napětí.

33 REZISTORY Nelineární odpory VA charakteristika varistoru

34 KONDENZÁTORY Funkce součástky:
Kondenzátor je elektrotechnická součástka, která má schopnost dočasně akumulovat elektrický náboj. Umožňuje regulovat procházející proud v závislosti na frekvenci vstupního napětí. Snižuje svou reaktanci XC (zdánlivý odpor) při zvyšování frekvence el. napětí (resp. el. proudu).

35 KONDENZÁTORY Využití kondenzátorů:
Filtrační, ladící, oddělovací, blokovací kondenzátor Dočasný akumulátor elektrického náboje „Časovací“ kondenzátor Kompenzace jalového výkonu (PFC obvody)

36 KONDENZÁTORY Schématické značky:
Neproměnný, nepolarizovaný kondenzátor, obecná značka Neproměnný, polarizovaný kondenzátor, elektrolytický kondenzátor Proměnný (ladící) kondenzátor Nastavitelný kondenzátor, kapacitní trimr

37 KONDENZÁTORY Schématické značky:

38 KONDENZÁTORY Základní konstrukce kondenzátoru:
Kondenzátor tvoří dvě elektrody mezi nimiž je izolační vrstva zvaná dielektrikum. Prakticky musí být plocha elektrod co největší, avšak rozměry kondenzátoru zůstat co nejmenší.

39 KONDENZÁTORY Nabíjení kondenzátoru:
Doba, za kterou se kondenzátor nabije přibližně na 63% své kapacity: 𝜏=𝑅∙𝐶 Doba nabití na 100% kapacity: 𝜏≈5∙𝑅∙𝐶

40 KONDENZÁTORY Nabíjení kondenzátoru:
Po připojení k ss zdroji napětí prochází proud vlivem rozdílu potenciálů mezi elektrodami kondenzátoru a póly zdroje. Z elektrody připojené na (+) pól zdroje jsou elektrody odváděny, nabíjí se tedy kladně. Na elektrodu připojenou k (-) pólu zdroje jsou elektrony dodávány, nabíjí se záporně. Mezi elektrodami narůstá napětí Uc. Proud teče do vyrovnání potenciálů: poté Uc = U, Ic = 0.

41 KONDENZÁTORY Nabíjení kondenzátoru:
V okamžiku připojení ke zdroji teče maximální IC, napětí UC je nulové. Za čtvrt periody je mezi elektrodami UC maximální (napětí zdroje), IC již neteče. U kondenzátoru tedy el. proud předbíhá napětí o čtvrt periody, dochází k fázovému posunu o 90 (/2). Po připojení k střídavému zdroji napětí prochází el. proud obvodem neustále, kondenzátor se střídavě nabíjí a vybíjí.

42 KONDENZÁTORY Reaktance kondenzátoru (kapacitance):
Zdánlivý odpor kondenzátoru, který klade střídavému proudu. Značí se XC, jednotkou je ohm (Ω): 𝑋 𝐶 = 1 2∙𝜋∙𝑓∙𝐶 Čím větší je frekvence střídavého napětí, na které je kondenzátor připojen, tím menší je reaktance XC a tím větší teče el. proud obvodem. Celkový odpor kondenzátoru závisí na frekvenci.

43 KONDENZÁTORY Základní katalogové parametry kondenzátorů
Jmenovitá hodnota kapacity C (F, Farad) - množství uchovávaného náboje - 1 Farad je velká hodnota, v praxi požíváme řádově: µF, nF, pF - Kapacita závisí na konstrukci kondenzátoru: C – kapacita kondenzátoru (F) S – účinná plocha desek (m2) d – vzdálenost elektrod, tloušťka dielektrika (m) 𝐶= 𝜀 0 ∙ 𝜀 𝑟 ∙ 𝑆 𝑑 ε0 – permitivita vakua = 8,85 × F/m εr – relativní permitivita (-) udává, kolikrát více materiál dielektrika zeslabuje el. pole oproti vakuu (resp. kolikrát se zvětší kapacita).

44 KONDENZÁTORY Základní katalogové parametry kondenzátorů
Maximální provozní napětí (V) - maximální, trvale připojené, stejnosměrné napětí elektrod. Tolerance (± číslo %) - dovolená odchylka od jmenovité hodnoty kapacity. Izolační odpor dielektrika (MΩ), zbytkový proud (μA) Rozsah pracovních teplot (rozmezí hodnot ve C) - rozsah teplot, ve kterém výrobce garantuje parametry. Rozměrové parametry pouzdra a vývodů (mm)

45 KONDENZÁTORY Základní katalogové parametry kondenzátorů
Ztrátový činitel tg δ (-) - Ztrátový úhel δ je úhel, o který se liší fázový posun mezi průběhem okamžité hodnoty napětí a proudu reálného kondenzátoru od fázového posunu na ideálním kondenzátoru, který je π/2 (el. proud předbíhá napětí o čtvrt periody: ϕ = 90°) Představuje konečný el. odpor dielektrika Zjednodušené náhradní schéma reálného kondenzátoru

46 KONDENZÁTORY Základní katalogové parametry kondenzátorů
Ztrátový činitel tg δ (-) - ideální kondenzátor má dielektrikum s nekonečným R. - uvádí se vždy pro určité kmitočty (např. 50 Hz a 100 Hz) Fázorový diagram náhradního schématu reálné součástky: 𝑡𝑔 𝛿= 𝐼 𝑅 𝐼 𝐶 Pro ideální kondenzátor platí že IR=0 (R → ∞), ztrátový úhel tg δ je tedy roven nule. Čím bude číslo menší, tím kvalitnější součástka.

47 KONDENZÁTORY Druhy kondenzátorů: Svitkové kondenzátory
Dielektrikum tvoří kondenzátorový papír nebo speciální plast (polyetylén, polypropylén, polykarbonát) Elektrody jsou tvořeny hliníkovou folií s vývody. Dielektrikum včetně elektrod je svinuto do válce.

48 KONDENZÁTORY Metalizované kondenzátory
Hliníková fólie může být nahrazena kovovou vrstvou napařenou na dielektrikum. Odolné proti průrazu napěťovými špičkami. Dochází k obnovení funkčnosti po průrazu vypálením poškozeného místa na fólii.

49 KONDENZÁTORY Fóliové kondenzátory
V jednom pouzdře je několik paralelně spojených kovových elektrod oddělených dielektrikem z plastu. Kapacity foliových kondenzátorů se pohybují řádově v rozmezí nF až µF. Jmenovité napětí foliových kondenzátorů se pohybují v rozmezí desítek až stovek voltů.

50 KONDENZÁTORY Keramické kondenzátory
Dielektrikum tvoří speciální keramika s velkou permitivitou a malým ztrátovým činitelem. Vyznačují se malými rozměry (vývodové i SMD) a malou kapacitou (řádově pF, nF).

51 KONDENZÁTORY Elektrolytické kondenzátory (hliníkové, tantalové)
Jsou polarizované (kladná a záporná elektroda), přepólování znamená zničení kondenzátoru. Velká kapacita (řádově µF, mF). Maximální provozní napětí je nízké (jednotky až desítky voltů). Konstrukce kondenzátoru:

52 KONDENZÁTORY Elektrolytické kondenzátory (hliníkové, tantalové)
Kladná elektroda je tvořena kovovou fólií (hliník, tantal), jejíž povrch je naleptán, čímž se nepravidelným zhrbolatěním zvětší její plocha. Povrch kladné elektrody je pokryt velmi tenkou vrstvou oxidu (<1µm), který tvoří dielektrikum. Zápornou elektrodu tvoří elektrolyt (pasta, kapalný, pevný), který vyplní nepravidelné hrbolky na povrchu kladné elektrody. Připojení k "záporné elektrodě" obstará další kovová fólie.

53 CÍVKY Funkce součástky:
Zdroj el. napětí: je-li cívka vystavena proměnnému magnetickému poli (průchodem střídavého proudu závity cívky, pohybem cívky v mag. poli), indukuje se v jejich závitech elektrické napětí. Elektromagnet: prochází-li závity cívky el. proud, vytváří se uvnitř i vně cívky magnetické pole. Proměnný odpor: Změnou frekvence připojeného střídavého napětí se mění zdánlivý odpor cívky (regulace proudu).

54 CÍVKY Schématické značky: Cívka se vzduchovým jádrem, obecná značka
Cívka s feromagnetickým (železným) jádrem Cívka s feritovým jádrem

55 CÍVKYY Základní konstrukce cívky:
Základem cívky je vinutí, které tvoří vodič (typicky měděný) navinutý na nosné kostře z nevodivého materiálu. Je-li vodič většího průřezu, nemusí cívka kostru obsahovat (samonosné vinutí). Uvnitř cívky se nachází jádro (vzduch, feromagnetický materiál), které zesiluje účinky magnetického pole cívky (resp. zvětšuje indukované napětí).

56 CÍVKY Obecný princip cívky:
Prochází-li vodičem el. proud, vytváří se kolem něj magnetické pole, jehož indukční čáry mají tvar kružnic. Cívka je záměrně tvořena závity okolo jádra, aby se silové účinky magnetického pole sčítaly uvnitř jádra cívky.

57 CÍVKYY Druhy cívek: 1. Válcová cívka (solenoid)
Cívka má vinutí umístěné na podélném jádře (kostře), které má typicky průřez tvaru čtverce, obdélníku nebo kružnice.

58 CÍVKYY Druhy cívek: 2. prstencová cívka (toroid)
Cívka má vinutí umístěné na kruhovém jádře, které zároveň tvoří kostru cívky. Indukční čáry jsou soustředěny převážně v jádře.

59 CÍVKY Základní katalogové parametry cívek 𝐿= 𝜇 0 ∙ 𝜇 𝑟 ∙ 𝑁 2 ∙ 𝑆 𝑑
Vlastní indukčnost cívky L (H, Henry) - vyjadřuje schopnost cívky indukovat ve svých závitech napětí, resp. vytvářet mag. pole průchodem el. proudu závity cívky. - Vlastní indukčnost závisí na konstrukci cívky: L – vlastní indukčnost cívky (H) N – počet závitů S – průřez jádra (m2) d – délka jádra (m) 𝐿= 𝜇 0 ∙ 𝜇 𝑟 ∙ 𝑁 2 ∙ 𝑆 𝑑 μ0 – permeabilita vakua = 1,257 × 10-6 H/m μr – relativní permeabilita (-) materiálová konstanta, udává, kolikrát se zesílí magnetické pole (zvětší indukované napětí) oproti vakuovému jádru.

60 CÍVKY Základní katalogové parametry cívek
Maximální, trvale procházející proud (A) Tolerance (± číslo %) - dovolená odchylka od jmenovité hodnoty indukčnosti. Skutečný odpor vinutí R (Ω) Počet závitů cívky Materiál (permeabilita) jádra, materiál vodiče vinutí Činitel jakosti Q = XL / R Rozměrové parametry cívky (m)

61 CÍVKY Náhradní schéma cívky:
Zjednodušené náhradní schéma uvažuje pouze ideální indukčnost LS a skutečný odpor vinutí RS. Vhodné pouze pro obvody s nízkým kmitočtem. Pro vysokofrekvenční obvody se navíc uvažuje mezizávitová kapacita.

62 CÍVKY Indukce elektrického napětí 1. Pohybem cívky v magnetickém poli
Je-li cívka vystavena časově proměnnému mag. poli, působí toto pole na volné elektrony ve vodiči a uvede je do pohybu. V každém závitu cívky vzniká rozdíl potenciálů, tzv. indukované napětí. Velikost napětí závisí na počtu závitů a časové změně mag. toku. 𝑢 𝑖 =−𝑁∙ ∆𝜙 Δ𝑡

63 CÍVKY 𝑢 𝑖 =−𝐿∙ ∆𝐼 Δ𝑡 Indukce elektrického napětí
1. Průchodem časově proměnného (střídavého) proudu Prochází-li závity cívky časově proměnný proud, vytvoří se časově proměnné magnetické pole. V každém závitu cívky dojde k indukci napětí, které působí proti svorkovému napětí zdroje! 𝑢 𝑖 =−𝐿∙ ∆𝐼 Δ𝑡

64 CÍVKY 𝑢 𝑖 =−𝐿∙ ∆𝐼 Δ𝑡 𝑋 𝐿 =2∙𝜋∙𝑓∙𝐿 Reaktance (zdánlivý odpor) cívky
Jelikož indukované napětí působí proti napětí zdroje, dojde k celkovému snížení proudu, tekoucího obvodem. Čím větší bude indukované napětí, tím menší poteče proud obvodem. Civka se chová jako proměnný odpor – reaktance XL 𝑢 𝑖 =−𝐿∙ ∆𝐼 Δ𝑡 𝑋 𝐿 =2∙𝜋∙𝑓∙𝐿

65 CÍVKY Cívka v obvodu stejnosměrného proudu
V okamžiku připojení cívky ke zdroji dojde k velké časové změně proudu, indukuje se napětí, které v okamžiku připojení potlačí proud v obvodu (opačný směr vůči napětí zdroje). Po ustálení (nulová časová změna proudu) se napětí neindukuje a neklade tedy odpor proudu (pouze odpor vinutí cívky R).

66 CÍVKY Cívka v obvodu střídavého proudu
U cívky se el. proud zpožďuje za napětím o čtvrt periody, dochází k fázovému posunu o 90 (/2).

67 KONEC PREZENTACE Děkuji za pozornost…


Stáhnout ppt "Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google