Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3. Má náš život nějaký cíl? cíl jako motivace jednání eudaimonismus (blaženost) hédonismus (slast) evoluční etika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3. Má náš život nějaký cíl? cíl jako motivace jednání eudaimonismus (blaženost) hédonismus (slast) evoluční etika."— Transkript prezentace:

1 3. Má náš život nějaký cíl? cíl jako motivace jednání eudaimonismus (blaženost) hédonismus (slast) evoluční etika

2 Dobro jako primární cíl cílem našeho jednání je vždy dobro dobra: – instrumentální – nejvyšší postupné odůvodňování – přes dobra instrumentální k dobru nejvyššímu

3 Eudaimonismus Aristotelés (Etika Nikomachova) všechno chceme v posledku kvůli blaženosti, ale pouze blaženost pro ni samotnou blaženost (eudaimonia) – situace, kdy člověk prožívá svůj život jako dobrý (tzn. že i dobře jedná)

4 Rozum schopnost specifická pro člověka nejdokonalejší činnost člověka Ergo: blaženost spočívá v činnosti vedené rozumem Předmět rozumu: 1. nazřená pravda (theoria) 2. Dobrý život ve společnosti (praxis)

5 Způsoby života a) uspokojení („život pasoucího se dobytka“) – poživačný člověk b) politický (polis = obec, tj. společenský, etický život) – společensky angažovaný člověk c) studijní (pro Aristotela nejvyšší ideál) – vědec

6 Blaženost podle Aristotela potřebný určitý životní standard křesťanská etika toto pojetí reviduje

7 Hédonismus cílem života je slast (hédoné) opakem slasti je strast – té je třeba se vyhnout člověk je motivován především smyslovou libostí a nelibostí Aristippos (4. stol. př. Kr.) Epikúros (3. stol. př. Kr.) utilitarismus (novověk)

8 Hierarchie motivací (Anzenbacher) víra láska k bližnímu osobní posvěcení humanita blaho druhých vlastní dokonalost animalita zprostředkovaný hédonismus nezprostředkovaný hédonismus

9 Hédonismus zprostředkovaný – zobecnění: smíření se s dočasnou nelibostí v zájmu dlouhodobé libosti nezprostředkovaný – bezprostřední motivace libostí: každá slast je pouze epizodická

10 Epikúros to, že mnoho věcí neděláme kvůli slasti, ale bereme ji jako příjemný vedlejší efekt je dáno odcizením dobro není ve věcech, ale v potěšení z nich umírněnost ve slasti – mnoho potřeb, mnoho slasti (ale obtížně dosažitelné)

11 Myšlenkové experimenty (Spaemann) člověk v narkóze napojený na přístroje s drogou euforie chceme žít věčně tento život, ale bez bolesti a stárnutí?

12 Evoluční etika Vychází z evoluční teorie Evoluční teorie: Přírodní výběr Ne-teleologický vývoj Schopnost přežít a pomnožit se De facto se nejedná o etiku (hledání správného jednání), ale o hledání důvodů pro pozorovaný altruismus Ontologický redukcionismus

13 Evoluční etika 1. Evoluční tlak – co je úspěšné, to se pomnoží a geneticky přetrvá 2. Klíč k úspěchu – sobectví nebo altruismus? 3. Jak lze schématicky vyjádřit danou situaci? – Teorie her

14 Teorie her Teorie her (1944) Nash (1951) – Nobelova cena r. 1994 Hledání algoritmu pro ideální jednání, kdy výsledek závisí nejen na mně, ale i na okolí – snaha najít dlouhodobě stabilní úspěšnou strategii

15 Vězňovo dilema Vězeň 1Vězeň 2 Oba mlčí1 rok Oba se přiznají5 let 1 práskač, 2 mlčíamnestie10 let 2 práskač, 1 mlčí10 letamnestie

16 Vlčí dilema 20 lidí, tlačítko před sebou Všichni vydrží 10 minut nezmáčknout – všichni 1000 $ Někdo zmáčkne dřív – on 100 $, ostatní nic Dilema: Čekat nebo rychle zmáčknout (neboť vždy se najde blbec, kdo nevydrží – a proto je lépe být první a mít aspoň 100 $)

17 Příklad ze života Rybáři loví v jedné oblasti. Kdyby všichni lovili přiměřeně, měli by všichni dlouhodobě dost. Kdyby všichni lovili moc, za chvíli nebude co lovit a všichni zchudnou. Pokud předpokládám, že všichni nehrají fér a pokud nechci být za hlupáka, lovím víc, než je únosné.

18 Evoluční etika Aplikace teorie her Je lépe pomáhat druhým, aby mi pomohli. Ale okolo jsi ti, kdo pomůžou, i ti, kdo se jen sobecky vezou. Hledání strategie – jak kooperovat, ale dlouhodobě udržitelně (nedělat ze sebe hlupáka).


Stáhnout ppt "3. Má náš život nějaký cíl? cíl jako motivace jednání eudaimonismus (blaženost) hédonismus (slast) evoluční etika."

Podobné prezentace


Reklamy Google