Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KONTROLA A MĚŘENÍ Nedestruktivní zkoušky materiálu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KONTROLA A MĚŘENÍ Nedestruktivní zkoušky materiálu"— Transkript prezentace:

1 KONTROLA A MĚŘENÍ Nedestruktivní zkoušky materiálu
Projekt „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“, reg.číslo projektu: CZ.1.07/3.2.05/ Inovace vzdělávacího modulu v nových trendech ve strojírenství KONTROLA A MĚŘENÍ Nedestruktivní zkoušky materiálu Ing. Věra Kozáková Střední průmyslová škola strojnická Tř. 17. listopadu 49 Olomouc

2 NDT zkoušky zkoušky chemického složení zkoušky metalografické
ultrazvukové zkoušky ( paří sem i měření tloušťky stěny ultrazvukovým defektoskopem, není v textu) Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“ , který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

3 NDT zkoušky RTG prozařováním do tloušťky materiálu 50 mm
RTG prozařování do tloušťky materiálu 40 mm (s výstupem na TV obrazovku a s možností záznamu) magnetická polévací kontrola penetrační neboli kapilární kontrola Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“ , který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

4 Nedestruktivní testování materiálů
nedestruktivní testování materiálů provádí zkušený personál, jehož kvalifikace je pravidelně ověřována nezávislou certifikační organizací podle EN 473 ve stupni Level II. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“ , který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

5 Spektrometrie Každý spektrometr se skládá z budícího zdroje + jiskřiště, optického systému -polychromátoru, řídící a vyhodnocovací elektrotechniky. Optická spektrometrie je založena na registrování fotonů vzniklých přechody valenčních elektronů z vyšších energetických stavů na nižší stavy, měří se záření emitované atomy v excitovaném (vybuzeném) stavu. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“ , který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

6 Spektrometrie K vybuzení spekter se používá elektrických výbojů:
a) obloukový výboj AD(Arc-Discharges), b) jiskrový výboj SD(Spark-Discharges), c) řízený el.oblouk, difuzní výboj Výboje mohou být na vzduchu, nebo v ochranné atmosféře (argon) Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“ , který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

7 [1] Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“ , který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

8 [1] Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“ , který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

9 Rozdělení zkoušek Makroskopické
zjišťujeme makrostrukturu pouhým okem nebo lupou do max. zvětšení 30x (50x) b) Mikroskopické zjišťujeme mikrostrukturu metalografickými mikroskopy se zvětšením 100x a výše (max.1500x) Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“ , který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

10 A) Makroskopické zkoušky
Můžeme sledovat: lom - jestli je houževnatý nebo křehký vady - pokud jsou větších rozměrů průběh vláken - po tváření, nýtování, kování atd. vrstvy - např. cementované, nitridované a povrchově kalené hloubku provaření svaru při svařování Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“ , který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

11 [4] Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“ , který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

12 B) Mikroskopické zkoušky
Mikroskopy: světelné (optické):-jejich nevýhoda spočívá v tom, že musí mít perfektně připravený vzorek, protože optika nerozliší různé výšky. Rozdělení: - s vrchním osvětlením vzorku - se spodním osvětlením vzorku Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“ , který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

13 [2] [3] [4] Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“ , který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

14 [5] [6] Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“ , který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

15 [2] Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“ , který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

16 [vlastní] Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“ , který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

17 Zkouška magnetická polévací
používá se pouze u feromagnetických materiálů pro zjištění trhlin a podobných vad, které sahají až na povrch materiálu. podstata zkoušky je v tom, že ve zkoušeném předmětu vytvoříme magnetické pole. siločáry jsou pak vytlačeny na povrch v těch místech, kde jsou trhliny, a vytvoří se na materiálu magnetické póly Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“ , který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

18 Postup zkoušky zkoušený předmět se poleje detekční kapalinou, v níž je rozptýleno jemné práškové železo (metalizovaný olej). železné částečky se uchytí na povrchu součásti v místech, kde se vytvořily magnetické póly. z ostatních míst jsou železné částečky odplaveny olejem. tím vznikne obraz vady dříve prostým okem neviditelné. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“ , který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

19 [5] Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“ , který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

20 [5] Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“ , který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

21 [8] Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“ , který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

22 Zkouška kapilární-penetrační
používáme ji převážně u materiálů nemagnetických zkoušený předmět natřeme nebo ponoříme na určitou dobu do indikační tekutiny (petrolej, fluorescenční kapalina aj.) potom jej opláchneme, osušíme a posypeme detekční látkou (např. plavenou křídou) má-li zkoumaný předmět trhliny, vystupuje po nějaké době vlivem vzlínavosti tekutina z trhliny k povrchu a na vrstvě plavené křídy vznikne zvýrazněný obraz trhliny. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“ , který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

23 [8] Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“ , který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

24 [8] [vlastní] Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“ , který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

25 Zkouška prozařováním je založena na schopnosti krátkovlnného záření pronikat materiálem, na jeho zeslabení absorpcí v materiálu a na jeho působení na citlivou vrstvu fotografického filmu zeslabení intenzity záření závisí na hustotě zkoušeného předmětu a na jeho tloušťce je-li v předmětu vnitřní vada (póry, staženiny a nečistoty v odlitcích, výkovcích, svarech apod.), je v tomto místě skutečná tloušťka kovu menší o rozměr vady ve směru záření hustota materiálu v místě vady je také menší, a proto je intenzita záření v místě vady zeslabována méně než v jejím okolí. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“ , který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

26 Zkouška prozařováním na film umístěný na opačné straně předmětu dopadne v místě vady záření o větší intenzitě. vada se tedy projeví na vyvolaném snímku (rentgenogram, gamagram) jako tmavá vrstva na světlejším pozadí. na pracovištích s rentgenovými přístroji a radioaktivními látkami je nutno zachovávat bezpečnostní předpisy, aby pracovníci i pomocný personál neutrpěli újmy na zdraví. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“ , který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

27 [5] Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“ , který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

28 [9] Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“ , který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

29 Zkouška ultrazvukem při těchto zkouškách používáme impulsní defektoskopy. mají buď jednu sondu (pracuje střídavě jako vysílač i jako přijímač- metoda odrazová), nebo dvě sondy (sonda vysílací a přijímací- metoda průchozí). Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“ , který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

30 [8] Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“ , který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

31 Metoda odrazová krátkodobý ultrazvukový impuls se vysílá do zkoušeného materiálu v něm se odráží od protilehlé stěny nebo od možné vady a na téže straně, na níž je vysíláno, se opět přijímá působením řídicího impulsu se rozkmitá oscilační obvod generátoru jeho kmity se přenesou na křemenný krystal umístěny ve vysílači, který vyšle do zkoušeného materiálu svazek uv Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“ , který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

32 Metoda odrazová část budicího impulsu se při tom zavede přes zesilovač do oscilografu, na jehož stínítku se objeví kmit – základní echo svazek ultrazvukových vln prostupuje materiálem, narazí na protější stěnu, tam se odrazí a vrátí se zpět do přijímače, kde rozkmitá jeho krystal vzniklé elektrické kmity se vedou přes zesilovač do oscilografu, na jehož stínítku se objeví koncové echo je-li v materiálu vada, odrazí se od ní část ultrazvukových vln ty dospějí do přijímače dříve a na stínítku oscilografu se projeví jako poruchové echo. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“ , který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

33 [5] Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“ , který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

34 [5] Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“ , který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

35 [8] Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“ , který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

36 [4] Maturitní práce SPŠS Olomouc 2012-13 – interní dokument
LITERATURA: [1 ] [online]. [cit ] Dostupné z [2] [online]. [cit ] Dostupné z [3] [online]. [cit ] Dostupné z [4] Maturitní práce SPŠS Olomouc – interní dokument [5]HLUCHÝ, Miroslav. Strojírenská technologie: učebnice pro 1. a 4. roč. střední průmyslové školy. 2. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1978, 356, s. [6] [online]. [cit ] Dostupné z [7] [online]. [cit ] Dostupné z [8] [online]. [cit ] Dostupné z [8] [online]. [cit ] Dostupné z Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“ , který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.


Stáhnout ppt "KONTROLA A MĚŘENÍ Nedestruktivní zkoušky materiálu"

Podobné prezentace


Reklamy Google