Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Motocykly Zde ň ka Tr č ková, 4.B. 2 Pro č d ě lám tuto prezentaci Tato prezentace slouží k praktické maturit ě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Motocykly Zde ň ka Tr č ková, 4.B. 2 Pro č d ě lám tuto prezentaci Tato prezentace slouží k praktické maturit ě."— Transkript prezentace:

1 Motocykly Zde ň ka Tr č ková, 4.B

2 2 Pro č d ě lám tuto prezentaci Tato prezentace slouží k praktické maturit ě

3 3 Odkazy  Hlavní téma Hlavní téma Hlavní téma  Chopper Chopper  Enduro Enduro  Veterán Veterán  Silni č ní Silni č ní Silni č ní  Cross Cross  Nahá č Nahá č Nahá č  Srazy a akce Srazy a akce Srazy a akce  Záv ě r Záv ě r Záv ě r

4 4 Hlavní téma práce Mezi mé záliby pat ř í krom ě jiného také motocykly a proto bych vás zde cht ě la seznámit se základními typy, které m ů žete potkat nejen na našich silnicích. Kdo m ě l d ř íve n ě jaký motocykl, byl " N Ě KDO". Dnes je již jiná doba a tento druh dopravního prost ř edku je velice rozší ř ený a hlavn ě oblíbený mezi mladými lidmi. Avšak s rostoucím po č tem t ě chto stroj ů roste po č et dopravních nehod, dost č asto i s tragickými následky. Kdo m ě l d ř íve n ě jaký motocykl, byl " N Ě KDO". Dnes je již jiná doba a tento druh dopravního prost ř edku je velice rozší ř ený a hlavn ě oblíbený mezi mladými lidmi. Avšak s rostoucím po č tem t ě chto stroj ů roste po č et dopravních nehod, dost č asto i s tragickými následky. Tyto stroje k nám pronikly hlavn ě ze zahrani č í, i když v Č eské republice byli také významní výrobci motocykl ů jako nap ř.: JAWA, Č Z, BLATA a ur č it ě by se našly ješt ě další zna č ky. V sou č asnosti nás na motocyklech reprezentují velice dob ř e závodníci jako jsou na okruzích nap ř.: Lukáš Pešek, Jakub Smrž, v sidecarcrossu brat ř i Č ermákové a Rozehnalové, ve freestylu máme šampióna Libora Podmola, který získal dokonce tytul mistra sv ě ta. Motocykly se rozd ě lují na r ů zné druhy a s t ě mi bych vás cht ě la seznámit. Motocykly se rozd ě lují na r ů zné druhy a s t ě mi bych vás cht ě la seznámit.

5 5 Chopper Motocykl vycházející z cruiseru, avšak s výraznými vzhledovými úpravami. Podstatn ě jší než jízdní výkony je jeho vzhled. Typicky je vybaven dvouválcovým vidlicovým motorem o zdvihovém objemu kolem 1 000 cm³. V p ů vodním smyslu slova byl choper osekaný (choped) motocykl, bez nepodstatných sou č ástí. Choppery se proslavily p ř edevším filmem Easy Rider. V 90. letech se chopery staly exkluzivním zbožím, k n ě muž pat ř í ř ada dopl ň k ů. Na rozdíl od splývavé zádi cruiseru má správný Chopper zadní blatník jakoby ust ř ižený a zvednutý k nebi, ř ídítka jsou bu ď „vlaštovky“ vytaženy vysoko nad jezdcova ramena nebo jej nutí dlouhou rovnou ty č í být v p ř edklonu a s roztaženýma rukama. Na Chopperu se č asto jezdí s takzvanými highway p ř edkopy. Jedná se o systém stupa č ek posunutých daleko dop ř edu, nahoru a do stran. Pro tuto úpravu je nutné p ř epákování pedál ů ř azení a zadní brzdy. Jezdec pak jede na motocyklu s pohodln ě roztaženýma nohama.

6 Chopper foto 6

7 7 Enduro Motocykl univerzální konstrukce kompromisn ě sestaven na jízdu po všech typech terénu. Enduro závody se podobají automobilové rallye. Vždy se v nich odn ě kud-n ě kam na etapy putuje. Tra ť vede rozmanitými terény a obsahuje jak technické tak rychlostní pasáže. Motocykly jsou b ě žn ě vybaveny osv ě tlením, jsou stav ě ny na výdrž a odolnost po celý závod.

8 8 Enduro foto

9 9 Veterán Jedná se o motocykly starší 20. let. Jsou velice cen ě né. Mají i své p ř íznivce, kte ř í je dávají leckdy dohromady z vrak ů a schán ě jí je po burzách.

10 10 Veterán foto

11 11 Silni č ní Silný, aerodynamicky tvarovaný stroj, ur č ený primárn ě k dosahování vysokých rychlostí na závodních okruzích. Silni č ní závodní motocykly jsou za ř azeny do t ř íd podle objemu motoru mezi 50 a 1 000 cm³. Siln ě jší z nich dosahují dnes již rychlostí p ř es 300 km/h.

12 12 Silni č ní foto

13 13 Cross N ě kdy též ozna č ovaný jako kros (cross). Konstrukcí je ur č en pro zdolávání náro č ného terénu mimo zpevn ě né cesty. Zde je t ř eba rozlišovat konstrukce pro amatérské použití a pro závody / sout ě že. Kros se jezdí na uzav ř ených okruzích v ur č eném po č tu kol č i rozjezd ů. Motocykly nemají osv ě tlení a jsou stav ě ny na vysoký výkon a krátkodobé zatížení.

14 14 Cross foto

15 15 Nahá č Jedná se o motocykl bez kapotáže, nebo pouze s malou aerodynamickou kapotáží, který se od supersportovních motocykl ů liší i svou ergonomií. Jezdec zde má obvykle vzp ř ímen ě jší pozici, která je pohodln ě jší i na delší trasy a je dána p ř edevším vyšším umíst ě ním ř idítek. Motorizace bývá podobná jako u ostatních typ ů motocykl ů. Nej č ast ě ji to jsou ř adové č ty ř válcové motory, nebo dvouválcové motory do V. Č asté je p ř ejímání motor ů ze supersportovních motocykl ů, kdy se obvykle sníží výkon a dosáhne vyššího kroutícího momentu. Stejn ě tak se i zkrátí jednotlivé p ř evodové stupn ě.

16 16 Nahá č foto

17 17 Srazy a akce

18 18 Další srazy a akce

19 19 Záv ě r Záv ě rem mé prezentace bych Vám cht ě la pod ě kovat za Vaši pozornost. Doufám, že se Vám moje prezentace velmi líbila.


Stáhnout ppt "Motocykly Zde ň ka Tr č ková, 4.B. 2 Pro č d ě lám tuto prezentaci Tato prezentace slouží k praktické maturit ě."

Podobné prezentace


Reklamy Google