Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3. Procesy ve farmaceutických výrobách.  Řada procesů – jednotkových procesů- které jsou předmětem Chemického inženýrství jsou ve farmaceutické výrobě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3. Procesy ve farmaceutických výrobách.  Řada procesů – jednotkových procesů- které jsou předmětem Chemického inženýrství jsou ve farmaceutické výrobě."— Transkript prezentace:

1 3. Procesy ve farmaceutických výrobách

2  Řada procesů – jednotkových procesů- které jsou předmětem Chemického inženýrství jsou ve farmaceutické výrobě aplikované ve vlastní výrobě. Jde vedle navažování o granulace, rozpouštění, sušení, mletí, homogenizace atd.

3  Procesy ve farmaceutických výrobách  Základy výrob lékových forem  Procesy a zařízení PLF  Ukázky zařízení  Témata a otázky

4  Výrobní procesy probíhají na zařízeních, které přímo nebo nepřímo ovlivňují nebo mohou ovlivnit kvalitu produktu resp. meziproduktu. Máme na mysli veškeré operace na surovinách a materiálech, které jsou postupně zpracovávány účinkem těchto procesů.  Rozhodující vliv na kvalitu procesu a tím i na kvalitu produktu jsou tedy prvky zařízení a systémů, které do výrobku vstupují nebo proces ovlivňují.  Kvalitu produktu ovlivnění rovněž prostředí ve kterém je materiál opracováván resp. krátkodobě nebo dlouhodobě uložen.

5  Prostory a jeho parametry jsou z tohoto hlediska nedílnou součástí výrobních procesů  Počítačové systémy hrají ve výrobě podobnou roli jako člověk se svými výhodami i nevýhodami.  Čím dál více operací probíhá automaticky a řízeně.  Počítačové systémy nahrazují nejen lidskou sílu, ale rovněž zastávají úlohu kontrolní.

6  Každá operace nebo její fáze, která je součástí procesního stupně má být nastavena tak, aby celý proces bylo možno parametricky řídit.  To znamená, že každá operace musí být definována vstupními parametry materiálu a procesními parametry. Je samozřejmé, že pokud technologie opracování materiálu, to je parametrické hodnoty vstupní nejsou dostatečně dobře stanovené a prověřené, že veškerá snaha kontrolovaní procesu je neúspěšná.  Stejně tak musí být významný stupeň jistoty, že nastavené hodnoty veličin odpovídají skutečnosti ( metrologické ověření ), že nastavené hodnoty parametrů jsou správné  Následně se budeme zejména zabývat těmi parametry, které hodnotí a jistí kvalitu zařízení a systémů ve výrobě a podpůrných oblastech. ( Kvalifikace a validace )

7  Prvky, které mohou přímo nebo nepřímo ovlivnit procesy výrobní technologie – výrobu :  Materiál  Zařízení  Prostory  Řídící prvky ( člověk, počítačový systém ) VŠCHT JKTP pd 2011

8 MateriálZařízeníProstory Řídící prvky ( člověk, počítačový systém )

9  Řídící prvky  Proces je ovlivňován ( řízen ) zpravidla souhrou člověka a automatu  Optimální je dobře vymyšlený a odladěný řídící sw  Optimální je dobře proškolený pracovník VŠCHT JKTP pd 2011

10  Operace nebo její fáze, která je součástí procesního stupně má být nastavena tak, aby celý proces bylo možno parametricky řídit.(výrobní technologie (procesy) a výrobní zařízení pod kontrolou )  Operace ( někdy označována jako jednotkový proces ) je např. homogenizace.  Její fáze je nasypání správného ( parametricky popsaného) materiálu do kvalifikovaného homogenizačního zařízení, které je parametricky popsané např. frekvencí otáčení. VŠCHT JKTP pd 2011

11 Operace ( součástí operačního listu )musí být tedy definována parametry  Materiálu (vstupní parametry surovin)  Zařízení ( druh zařízení, objem nádoby, druh míchadla )  Procesů technologie výroby ( velikost vsádky, doba míchání, frekvence otáčení míchadla, teplota procesu apod. ) VŠCHT JKTP pd 2011

12  Validace  Systematické dokumentované ověření ( zkoušení ) procesů a jejich parametrů  Prokázání toho, že nastavené hodnoty procesních parametrů vedou s vysokou pravděpodobností a reprodukovatelně k očekávaným výsledkům. ( pojem standard, pojem zaregisrovaný poždavek ) VŠCHT JKTP pd 2011

13  Tok materiálu výrobou musí být sledován.  při přípravě výroby produktu ( nová nebo modifikovaná technologie )  při navažování materiálů  při procesech opracování  při změnách (jakýmkoliv řízeným procesem např. na zařízení)  dokonalým přehled o stupních pohybu a zpracování materiálu a všech stupňů meziproduktů ( Operační list ) VŠCHT JKTP pd 2011

14  Základy výrob lékových forem  Základní lékové formy (definice, pojmy, názvy forem, technologická schémata )

15  Gastrointestinální – perorální léky  Léky aplikované zažívacím systémem, týkající se trávící soustavy - kapalné a tuhé dispersní systémy  Pevné (PLF Pevné lékové formy – SDF Solid dosage forms ): ( hrubé disperzní systémy - tuhé fáze ve fázi plynné): prášky, granulované prášky, granuláty, pelety, želatinových tobolky tvrdé nebo měkké, želatinové perly, tablety, obdukované - potahované tablety  Kapalné a polotekuté (TLF -LDF Liquid dosage forms, PTLF - SSDF Semi-solid dosage forms ) : (roztoky,kapky, emulze, suspenze) ve formě kapek, sirupů apod.

16  Parenterální léky  léky aplikované vpichem  Injekce, infúze  Tekuté lékové formy sterilní  TLF ( LDF Liquid dosage forms )

17  Topické léky  Léky aplikovatelné povrchově  Masti, krémy - emulze, suspenze, čípky, sterilní masti a krémy  Polotuhé lékové formy nesterilní i sterilní  PTLF ( SSDF Semi-solid dosage forms )

18  Tablety  Tuhé pevné tvarově definované výlisky práškových směsí připravených mísením, granulací a smísením ( příprava směsi pro tabletování )  Tablety např. ploché válcovité, čočkovité, čtverce apod.

19  Želatinové tobolky  s pevným, kapalným nebo pastovitým obsahem  Tvrdé tobolky  Tvoří je dva duté válcové části, které do sebe zapadají. Do užší části se naplní léčivo, které se uzavře širší částí. Aplikace těchto tobolek je výhradně perorální.  Měkké tobolky  Jsou lékové formy různého tvaru a pevností želatinové stěny, která tvoří obal ze želatinové hmoty, ve chvíli kdy dochází k plnění dávkovaného léčiva. Podávají se rektálně nebo orálně.

20 Navažování Granulace Sušení Mletí, sítování Homogenizace Tabletovina TabletováníObdukce Adjustace Schéma výroby tablet

21  Injekce ( sterilní roztoky,emulze, suspenze )  Intravenozní infúze (vodné roztoky nebo emulze o/v )  Sterilní lék : lék ve kterém se odstranily nebo zničily živé a životaschopné mikroorganismy  Bezpyrogenost parenterálií: nepřítomnost bakteriálních endotoxinů ( pyrogennost roztoků kontaminovaných gram- negativními mikroorganismy - lipopolysacharidy )

22 Navažování Rozpouštění Roztok Sterilizace Filtrace RozplňováníInjekce Adjustace Schéma výroby injekcí Suspendace

23  Nejčastější formou je forma aplikovatelná topicky nebo-li na určitém místě povrchu organismu  Formy jsou založeny na aplikacích  Mastí  Gelů  Pěn  Emulzí - krémů (hydrofilní o/v, hydrofobní v/o),  Suspenzí Ve formě :  balených mastí a krémů a gelů  tekutých suspenzí  Čípků  ………

24 Navažování Směšování Suspendace Emulgace Tubování Tvarování Plnění Naplněný obal Adjustace Schéma výroby topických léků (Sterilizace) Homogenizace

25  Ve vybraných případech se seznámíme s výrobními procesy pro výrobu pevných lékových forem, které jsou specifické pro výrobu ve farmacii. Vycházíme ze znalosti základních procesů z chemického inženýrství.  Specifická zařízení,budou stručně popsána.

26  Navažování je prvním procesním krokem při výrobě lékových forem. Je nutné vnímat ho  z pohledu tokového, tedy materiálového (tok materálu – vstup materiálu, logistický pohled, materiálový pohyb ),  z pohledu technologického - procesního kroku spojeného s farmaceutickými zásadami SVP (kvalita, druh, množství ). (o vahách a systémech navažování viz dále spec. Přednášky)  Navažovací - vzorkovací box Ro.jpg Navažovací - vzorkovací box Ro.jpg  Navažovny doprava sudů.jpg Navažovny doprava sudů.jpg  Navažování zkoušky.jpg Navažování zkoušky.jpg

27  Granulace  Spojování částic do větších shluků za účelem rovnoměrnější distribuce částic. Granulát je zpravidla směsí účinné látky s látkami pomocnými a plnícími.  Granulát pak po prosítování případném smísení s dalšími látkami, homogenizaci směsi a vytvoření tabletoviny umožňuje tabletování nebo briketování nebo jinou formu kompaktace

28  Mokrá granulace  Směs účinných a pomocných látek se důkladně promíchá a následně zvlhčí vlhčidlem např. vodou. Významnou roli hraje druh pojiva (želatina, upravený škrob apod.).  Doba granulace, kompaktnost granulátu – „odpor“ odpovídající nárustu příkonu míchadla  Vliv fyzikálních vlastností účinné látky a pomocných látek, vlastností vlhčiva vč, teploty a rychlosti dávkování 

29  Suchá granulace  Granulace např. lisováním, briketováním  Bez použití vlhčiva  Vhodná pro látky citlivé na vlhkost  Vliv tepla při vysokých lisovacích tlacích na účinnosu látku Zařízení : válcové kompaktory

30

31

32  Vlhkost materiálu  Celková vlhkost, volná vlhkost, vázaná vlhkost  Odstraňování vlhkosti mechanicky – odstředění, lisování, filtrace  Odstraňování vlhkosti tepelně – obvykle sušící prostředí je vzduch  Odstraňování vlhkosti FCH např. adsorpcí

33  Absolutní vlhkost vzduchu (též hustota vodní páry nebo měrná hmotnost vodní páry) vyjadřuje hmotnost vodní páry obsažené v jednotce objemu vzduchu. V meteorologii se vyjadřuje nejčastěji v gramech vodní páry na metr krychlový vzduchu. Je-li m hmotnost vodní páry v daném objemu V, pak absolutní vlhkost vzduchu lze vyjádřit jako podíl  Φ= m/V [g.m-3]  Relativní vlhkost vzduchu udává poměr mezi okamžitým množstvím vodních par ve vzduchu m a množstvím par, které by měl vzduch o stejném tlaku a teplotě při plném nasycení M. Udává se v procentech (%).  Ψ = m/M [%]

34  Přetržité a nepřetržité – Diskontinuální - kontinuální  Kontaktní ( skříňové, lískové, vakuové )  Konvekční (fluidní, rozprašovací)  Fluidní sušárny – kombinace sušení a granulace ( přestup tepla konvekcí a difuzí )  Teplota materiálu  Teplota výstupního vzduchu  Průtok vzduchu  Teplota vlhkého teploměru

35  Sítovačka FREWITT.jpg Sítovačka FREWITT.jpg  Velikost – definice dle Lékopisu - viz dáledále  Zhotoveny z tkanin a materiálů odolávajících korozi ( mosazná pletiva, nerez, polyamid)  Prosévací plocha rovinná,válcová, hranolová, kuželová

36  Nehybná ( prosévání proudem vzduchu )  Pohyblivá síta ( horizontálně: vratný posun, otáčení, vertikální : kolmo k prosévací ploše: chvění, vibrace )

37  Kolíkový mlýn  Kulový mlýn  Fluidní mikromlýn  Mletí hrubé, jemné, velmi jemné

38  Homogenizace je proces, který vede ke vzniku homogenní ( stejnorodé ) soustavy.  Např. Směs pro výrobu před granulací, po granulaci, prosté mísení, tabletovina, triturace

39  Homogenizátor Scholl.jpg Homogenizátor Scholl.jpg  Kontejner.png Kontejner.png  Homogenizační / mísící zařízení : možnost „expanze“ materiálu - dostatečný prostor  Vliv vlastností míseného materiálu  Nízký poměr účinné látky vyžaduje postupné mísení – triturace

40  Stupeň promísení  Segregace částic ( velikost, měrná hustota, elektrostatické síly, proudění vzduchu )  Velikost částic a granulometrické složení směsi  Sypná hustota a setřesná hustota

41  Mísící krychle  Dvojkužel, V mísič, válcový mísič  Hruška ( rotační homogenizátor )  Kontejnery – rotace na tamblerech – překlopných stolicích  Verikální homogenizátory

42

43  Tabletování je tvarování lisováním. Lisovatelnost resp. stlačitelnost sypkého materiálu je vlastností sypkého materiálu.  Elastická a plastická deformace - překročení meze toku (zhutňování a uspořádávání částic, únik vzduchu ze sloupce tabletoviny)  Vliv tvaru a velikosti částic, pórovitost, teplota tání, lepení na matrice a razidla, vliv vlhkosti tabletoviny

44  Matrice a razidla, plnící botka  Tabletovací zařízení  Excentrické lisovací stroje  Rotační tabletovací stroje ( 6 až 60 matric ), výkon okolo 50 – 150 tis. tablet za hodinu  Fáze lisování:  Naplnění matrice  Lisování  Vysunutí hotové tablety

45

46  Balící linka 2.JPG Balící linka 2.JPG  Balící linka1.JPG Balící linka1.JPG  Granulátor_ Granulátor_  Gral.jpg Gral.jpg  IMA obr..JPG IMA obr..JPG  Kontejner.png Kontejner.png  Tabletovačka Synthesis.png Tabletovačka Synthesis.png  Sušárna Glatt.JPG Sušárna Glatt.JPG  Navažovny doprava sudů.jpg Navažovny doprava sudů.jpg

47  Vyberte si běžnou denní činnost (navrhněte ji ) a popište které procesy a nástroje + zařízení se uplatní při této činnosti

48  Výroba potahovaných tablet : co je to za produkt, popište ho a které činnosti – procesy a jaká zařízení – považujete za stěžejní při této výrobě

49  Výroba emulzní masti : co je to za produkt, popište ho a které činnosti – procesy a jaká zařízení – považujete za stěžejní při této výrobě


Stáhnout ppt "3. Procesy ve farmaceutických výrobách.  Řada procesů – jednotkových procesů- které jsou předmětem Chemického inženýrství jsou ve farmaceutické výrobě."

Podobné prezentace


Reklamy Google