Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

hormony – dělení I dělení hormonů je mnoho a kriteria se liší

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "hormony – dělení I dělení hormonů je mnoho a kriteria se liší"— Transkript prezentace:

1 hormony – dělení I dělení hormonů je mnoho a kriteria se liší
většinou se používá dělení biologické podle chemického složení hormonů podle žláz, které je vylučují rozdělení však může být i jiné podle způsobu vylučování pak se nám sem vejdou i hormony, ke kterým nemáme příslušné "žlázy"

2 hormony – dělení II podle způsobu vylučování dělíme žlázy s vnitřní sekrecí: autokrinní parakrinní endokrinní neurokrinní

3 vylučování autokrinní
ovlivňují tu buňku, která je vypustila řadíme sem např: interleukiny - stimulují množení T-lymfocytů je známa i jejich sekvence působí zánětlivé reakce horečky atd. působení přes receptory- nejsou statickými strukturami , jejich počet a vlastnosti se mění v odpovědi na různé podněty

4 vylučování parakrinní
působí v bezprostřední blízkosti svého vzniku prostaglandiny - jiným názvem eikosanoidy deriváty aminokyselin tvořené ve všech tkáních mají silný účinek na cévy dilatace, konstrikce, permeabilita svaly hl.svalstva leukocyty syntéza vychází z mastných kyselin o 20 uhlících přes fosfolipidy arachidonová linolová linolenová . .

5 vylučování parakrinní
srdeční hormon - má asi 28 aminokyselin tvořen v srdečních síních při jejich roztažení ovlivňuje vylučování sodíku řízení hypotenze inhibici reninu a aldosteronu NO - nejmenší hormon tvořen ve  stěnách cév z argininu vasodilatans podílí se na vzniku paměti

6 vylučování parakrinní
CO-neuromediátor erytropoetin tvoří se při hypoxii v ledvinách stimuluje tvorbu erytrocytů

7 homeostatické mechanismy vlivy z vnějšího prostředí
psychické vlivy homeostatické mechanismy vlivy z vnějšího prostředí Mezimozek hypothalamus statin liberin hypofýza glandotropní hormon ukončení sekrece periferní endokrinní žláza hormon nadbytek nedostatek receptor, cílový orgán

8 hypothalamus klíčová žláza kmene mozku
ukládají se zde podrobné informace o: stavu všech tělesných orgánů stavu vnějšího prostředí v součinnosti s dalšími mozkovými žlázami zajišťuje samořízení celého organismu krátké peptidové hormony vylučované buňkami hypothalamu patří mezi neurohormony

9 hypothalamus liberiny -řídí synthesu a vylučování jednotlivých hormonů adenohypofysy statiny – mají opačný efekt, vylučování hormonů blokují

10 hypothalamus hormony spouštěcí - liberíny thyreoliberín - TRH
kortikoliberín - CRH gonadoliberín - GnRH tyto hormony mají vliv na hypofýzu - podvěsek mozkový zvyšují tvorbu a vyměšování příslušných hormonů, které ovlivňují periferní žlázy s vnitřní sekrecí

11 hypothalamus hormony inhibiční - statiny prolaktostatin – PIH
somatostatin – SIH přesně opačný účinek oproti liberínům oxytocin a vasopresín - ADH z hypotalamu jsou transportovány do zadního laloku hypofýzy a odtud se teprve dostávají do krevního oběhu

12 hypothalamus ale to není všechno
vasopressin - antidiuretický hormon - ADH ovlivňuje propustnost ledvinových kanálků pro vodu její zpětné vstřebávání z moči do krve řídí rovnováhu mezi množstvím vody a solí v organismu z nedostatku vzniká: žíznivka - diabetes insipidus člověk vyloučí denně 10 – 20 l vody ale to není všechno

13 vasopressin překvapení američtí vědci odhalili při pokusech s hraboši jeho nečekanou schopnost: být zárukou monogamního chování zajišťovat pozornost koncentraci paměť vybavování usnadňuje učení a je dobrý se při zkouškách produkci vasopressinu snižují látky jako kokain, LSD a amfetaminy

14 oxytocin oxytocin stahy hladkého svalstva dělohy při porodu
stahy hladkého svalstva ve vývodech mléčné žlázy při sání kojence stahy dělohy při porodu sexuální chování

15 hypofýza – přední lalok
tropiny – hormony regulující činnost periferních endokrinních žláz kortikotropin - peptidový hormon tyreotropin - glykoprotein folitropin - glykoprotein lutropin - glykoprotein hormony s přímým tkáňovým účinkem somatotropin prolaktin - oba chemicky proteiny

16 hypofýza – přední lalok
ACTH - adrenokortikotropní hormon ovlivněn denní periodicitou – cirkadiální stimuluje sekreci kortisolu Cushingův syndrom – nedostatek ACTH SH - somatotropní hormon AK vylučován v pulsech ovlivněn námahou, stresem, hladem působí na růst organismu buď přímo nebo přes somatomediny - produkce v játrech pod vlivem STH

17

18

19 přední lalok - SH proteoanabolický účinek
v tkáních vyvolává vzestup obsahu bílkovin pokles obsahu tuků pokles hladiny aminokyselin pokles hladiny urey pozitivní dusíková bilance urychlený transport aminokyselin do tkání stimulace tvorby rRNA útlum proteokatabolismu

20 přední lalok - SH lipolýza - stimulace aktivity hormonsenzitivní lipázy ketogenní vliv - zvýšení volných MK v plazmě hyperglykemizující efekt tlumí utilizaci glukózy na periferii snižuje počet receptorů pro inzulín diabetogenní působení - pituitární diabetes retence sodíku, draslíku, chloridu, hořčíku a fosfátů vliv na růst dlouhých kostí- zprostředkovaně přes somatomediny poruchy sekrece hypersekrece- gigantismus , akromegalie hyposekrece – nanismus

21 přední lalok - PRL PRL - prolaktin regulován dopaminem
při nadbytku PRL jde o nádory s následkem neplodnosti

22 hypofýza – přední lalok
TH – thyreotropní hormon stimuluje T3 a T4 LH u muže –stimulace intersticiálních bb. k produkci testosteronu u ženy luteinizace ovariálních folikulů a sekreci estrogenů a progesteronu FH u muže – stimuluje spermatogenezi u ženy- stimuluje zrání Graffových folikulů a sekreci estrogenů

23 pars intermedia hormony nejsou zcela objasněny
např.melaninstimulační hormon lipotropní hormon endorfiny

24 štítná žláza thyreoglobulin tyrosylové zbytky, které vychytávají jod
působením TSH se uvolňuje T3 a T4 zvyšuje metabolismus všude mimo mozku, sleziny a varlat, a to hlavně glycidů, lipidů a bílkovin účastní se syntézy a degradace cholesterolu patří sem také parathormon, kalcitonin, dihydroxycholecalciferol z příštitných tělísek

25

26 tyrosin

27 štítná žláza onemocnění ve vyspělých zemích postihuje 5 –30 % obyvatel
ženy onemocní 5-10x častěji typy onemocnění: změna velikosti žlázy - útlak okolí, kosmetická vada,  mechanický syndrom porucha funkce žlázy - zvýšená nebo snížená tvorba hormonů záněty žlázy vznik nádorů

28 nadledviny – kůra I glukokortikoidy kortisol, stresový hormon
cirkadiální rytmus - ráno více citlivý na stres zvyšuje celkovou pohotovost organismu aktivuje katabolismus inhibuje proteosyntesu urychluje přeměnu aminokyselin uvolňuje tuky ze zásobních tkání řídí syntézu glukózy z aminokyselin využití v lécích

29 nadledviny – kůra II mineralokortikoidy aldosteron
regulován systémem renin – angiotensin v ledvinách vzniká renin, dostává se do krve, kde je angiotensin I ten se změní na angiotensin II který zvyšuje TK stažením periferních cév aldosteron reguluje sodík a draslík v plasmě

30 nadledviny – kůra III androgeny, estrogeny
vylučovány v nepatrných množstvích v důsledku genetických vad se vytváří maskulinní znaky u žen a feminní znaky u mužů androgeny - testostron asi v 5% androsteron-užití jako marker rakoviny nadledvin

31 nadledviny – dřeň I sympatický nervový system prekursor – dopamin
působí jako mediátor a inhibuje prolaktin vliv např. na krevní tlak adrenalin rozšíření cév podporuje srdeční činnost zvyšuje sílu srdečního svalu rozšiřuje průsvit průdušek zlepšuje ventilaci plic

32 nadledviny – dřeň II noradrenalin vyvolává celkové zúžení cév
zvyšuje se krevní tlak oba hormony: zvyšují odbourávání tuků a glykogenu zvyšují obsah glukózy v krvi zvyšují pohotovost organismu a metabolismus při zátěžových situacích

33

34

35 pohlavní žlázy – ženské I
vaječníky - ovaria Graafův folikul produkuje ženské pohlavní hormony – estrogeny estradiol – řídí menstruační cyklus žen podmiňují vývoj ženských sekundárních pohlavních znaků žluté tělísko - corpus luteum přeměnou Graafova folikulu produkuje gestageny progesteron – působí na děložní sliznici brání zrání dalších G. folikulů. jestliže došlo k oplození ovlivňuje buňky mléčných žláz

36 pohlavní žlázy – ženské II
relaxin polypeptid, podobný insulinu. Relaxace svalstva a stydkých kostí při porodu

37 pohlavní žlázy – ženské II
placenta choriongonadotropin - vytváří v těhotenství působí na žluté tělísko, které udržuje v činnosti produkuje estrogeny a gestageny

38

39

40 pancreas – slinivka břišní
pankreas - smíšená žláza produkuje: insulin vychází z proinsulinu má tvar spirály propojení 2 disulfidickými můstky, po odštěpení peptidu C vzniká účinný hormon působí na receptory buněk diabetes mellitus I a II typu somatostatin tvořen v D buňkách po stejných podnětech jako insulin zpomaluje sekreci glukagonu, průchod živin atd. pankreatický polypeptid inhibuje sekreci pankreatické šťávy a žluči

41 nádory pancreatu z pozorovaných 826 pacientů s rakovinou pankreatu jich bylo 30 dědičných - s rodinným výskytem ty  představovaly 3,6% všech případů ukázalo se, že u této dědičné formy rakoviny závisel její časný nástup na kouření průměrný věk pacientů,  při kterém byl nádor diagnostikován, byl u dědičné formy rakoviny  okolo 57 let u skupiny se sporadickým výskytem to bylo 61 let

42

43 hormony trávicího ústojí
působí hlavně na receptory v buněčných membránách gastrin - ve třech formách: velký - 34 AK malý - 17 AK mini - 14 AK tvořen v žaludku a v dvanáctníku stimulace sekrece žal.štávy cholecystokinin uplatňuje se při tučné stravě regulace stahů žlučníku a pankreatu

44 hormony trávicího ústojí
sekretin sekrece vody ve dvanáctníku enkefaliny 5 AK vznikají ve střevech, ale i v mozku v mozku působí sedaci a analgezii ve střevech mají vedlejší účinky jako morfin, tj.zácpa motilin urychluje pohyb střev

45 hormony trávicího ústojí
somatostatin vliv na pankreas, žaludek inhibice předchozí látky motilinu bombesin vylučován kůží žab, inhibuje činnost žlučníku a pankreatu

46 hormony - nové objevy leptin – leptos = hubený
produkovaný tukovými buňkami omezuje v mozku pocit hladu spolu s insulinem brzdí produkci ghrelinu ghrelin - hindské slovo pro růst – objeven r.1999 hlavní spouštěč chuti k jídlu - hormon hladu jeho hladina závisí na druhu potravy, po tucích klesá ménš, po glycidech a bílkovinách je pokles ryhclejší střevní hormon PYY – tlumič hladu

47 a to je úplný konec hormonů ?


Stáhnout ppt "hormony – dělení I dělení hormonů je mnoho a kriteria se liší"

Podobné prezentace


Reklamy Google