Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hormony – dělení I  dělení hormonů je mnoho a kriteria se liší  většinou se používá dělení biologické podle chemického složení hormonů podle žláz, které.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hormony – dělení I  dělení hormonů je mnoho a kriteria se liší  většinou se používá dělení biologické podle chemického složení hormonů podle žláz, které."— Transkript prezentace:

1 hormony – dělení I  dělení hormonů je mnoho a kriteria se liší  většinou se používá dělení biologické podle chemického složení hormonů podle žláz, které je vylučují  rozdělení však může být i jiné podle způsobu vylučování  pak se nám sem vejdou i hormony, ke kterým nemáme příslušné "žlázy"

2 hormony – dělení II  podle způsobu vylučování dělíme žlázy s vnitřní sekrecí: autokrinní parakrinní endokrinní neurokrinní

3 vylučování autokrinní  ovlivňují tu buňku, která je vypustila  řadíme sem např: interleukiny - stimulují množení T-lymfocytů  je známa i jejich sekvence  působí zánětlivé reakce  horečky atd.  působení přes receptory- nejsou statickými strukturami, jejich počet a vlastnosti se mění v odpovědi na různé podněty

4 vylučování parakrinní  působí v bezprostřední blízkosti svého vzniku  prostaglandiny - jiným názvem eikosanoidy deriváty aminokyselin tvořené ve všech tkáních mají silný účinek na cévy  dilatace, konstrikce, permeabilita svaly hl.svalstva leukocyty  syntéza vychází z mastných kyselin o 20 uhlících přes fosfolipidy arachidonová linolová linolenová.

5 vylučování parakrinní  srdeční hormon - má asi 28 aminokyselin  tvořen v srdečních síních při jejich roztažení  ovlivňuje vylučování sodíku řízení hypotenze inhibici reninu a aldosteronu  NO - nejmenší hormon  tvořen ve stěnách cév z argininu vasodilatans podílí se na vzniku paměti

6 vylučování parakrinní  CO-neuromediátor  erytropoetin  tvoří se při hypoxii v ledvinách stimuluje tvorbu erytrocytů

7 Mezimozek hypothalamus psychické vlivy vlivy z vnějšího prostředí homeostatické mechanismy hypofýza periferní endokrinní žláza glandotropní hormon receptor, cílový orgán liberin statin nadbyteknedostatek ukončení sekrece

8 hypothalamus  klíčová žláza kmene mozku  ukládají se zde podrobné informace o: stavu všech tělesných orgánů stavu vnějšího prostředí  v součinnosti s dalšími mozkovými žlázami zajišťuje samořízení celého organismu  krátké peptidové hormony vylučované buňkami hypothalamu patří mezi neurohormony

9 hypothalamus  liberiny -řídí synthesu a vylučování jednotlivých hormonů adenohypofysy  statiny – mají opačný efekt, vylučování hormonů blokují

10 hypothalamus  hormony spouštěcí - liberíny thyreoliberín - TRH kortikoliberín - CRH gonadoliberín - GnRH  tyto hormony mají vliv na hypofýzu - podvěsek mozkový zvyšují tvorbu a vyměšování příslušných hormonů, které ovlivňují periferní žlázy s vnitřní sekrecí

11 hypothalamus  hormony inhibiční - statiny prolaktostatin – PIH somatostatin – SIH přesně opačný účinek oproti liberínům  oxytocin a vasopresín - ADH z hypotalamu jsou transportovány do zadního laloku hypofýzy a odtud se teprve dostávají do krevního oběhu

12 hypothalamus  vasopressin - antidiuretický hormon - ADH  ovlivňuje propustnost ledvinových kanálků pro vodu  její zpětné vstřebávání z moči do krve  řídí rovnováhu mezi množstvím vody a solí v organismu  z nedostatku vzniká: žíznivka - diabetes insipidus člověk vyloučí denně 10 – 20 l vody ale to není všechno

13 vasopressin  překvapení američtí vědci odhalili při pokusech s hraboši jeho nečekanou schopnost: být zárukou monogamního chování zajišťovat pozornost koncentraci paměť vybavování usnadňuje učení a je dobrý se při zkouškách  produkci vasopressinu snižují látky jako kokain, LSD a amfetaminy

14 oxytocin  oxytocin stahy hladkého svalstva dělohy při porodu stahy hladkého svalstva ve vývodech mléčné žlázy při sání kojence stahy dělohy při porodu sexuální chování

15 hypofýza – přední lalok  tropiny – hormony regulující činnost periferních endokrinních žláz kortikotropin - peptidový hormon tyreotropin - glykoprotein folitropin - glykoprotein lutropin - glykoprotein  hormony s přímým tkáňovým účinkem somatotropin prolaktin - oba chemicky proteiny

16 hypofýza – přední lalok  ACTH - adrenokortikotropní hormon ovlivněn denní periodicitou – cirkadiální stimuluje sekreci kortisolu  Cushingův syndrom – nedostatek ACTH  SH - somatotropní hormon - 181 AK vylučován v pulsech ovlivněn námahou, stresem, hladem působí na růst organismu buď přímo nebo přes  somatomediny - produkce v játrech pod vlivem STH

17

18

19 přední lalok - SH  proteoanabolický účinek v tkáních vyvolává vzestup obsahu bílkovin pokles obsahu tuků pokles hladiny aminokyselin pokles hladiny urey pozitivní dusíková bilance urychlený transport aminokyselin do tkání stimulace tvorby rRNA útlum proteokatabolismu

20 přední lalok - SH  lipolýza - stimulace aktivity hormonsenzitivní lipázy ketogenní vliv - zvýšení volných MK v plazmě hyperglykemizující efekt tlumí utilizaci glukózy na periferii snižuje počet receptorů pro inzulín diabetogenní působení - pituitární diabetes retence sodíku, draslíku, chloridu, hořčíku a fosfátů vliv na růst dlouhých kostí- zprostředkovaně přes somatomediny  poruchy sekrece hypersekrece- gigantismus, akromegalie hyposekrece – nanismus

21 přední lalok - PRL  PRL - prolaktin regulován dopaminem při nadbytku PRL jde o nádory s následkem neplodnosti

22 hypofýza – přední lalok  TH – thyreotropní hormon stimuluje T3 a T4  LH u muže –stimulace intersticiálních bb. k produkci testosteronu u ženy luteinizace ovariálních folikulů a sekreci estrogenů a progesteronu FH u muže – stimuluje spermatogenezi u ženy- stimuluje zrání Graffových folikulů a sekreci estrogenů

23 pars intermedia hormony nejsou zcela objasněny např.melaninstimulační hormon lipotropní hormon endorfiny

24 štítná žláza  thyreoglobulin tyrosylové zbytky, které vychytávají jod působením TSH se uvolňuje T3 a T4 zvyšuje metabolismus všude mimo mozku, sleziny a varlat, a to hlavně glycidů, lipidů a bílkovin účastní se syntézy a degradace cholesterolu patří sem také parathormon, kalcitonin, dihydroxycholecalciferol z příštitných tělísek

25

26 tyrosin

27 štítná žláza  onemocnění ve vyspělých zemích postihuje 5 –30 % obyvatel  ženy onemocní 5-10x častěji  typy onemocnění: změna velikosti žlázy - útlak okolí, kosmetická vada, mechanický syndrom porucha funkce žlázy - zvýšená nebo snížená tvorba hormonů záněty žlázy vznik nádorů

28 nadledviny – kůra I  glukokortikoidy kortisol, stresový hormon  cirkadiální rytmus - ráno více  citlivý na stres  zvyšuje celkovou pohotovost organismu  aktivuje katabolismus  inhibuje proteosyntesu  urychluje přeměnu aminokyselin  uvolňuje tuky ze zásobních tkání  řídí syntézu glukózy z aminokyselin  využití v lécích

29 nadledviny – kůra II  mineralokortikoidy aldosteron  regulován systémem renin – angiotensin  v ledvinách vzniká renin, dostává se do krve, kde je angiotensin I  ten se změní na angiotensin II  který zvyšuje TK stažením periferních cév  aldosteron reguluje sodík a draslík v plasmě

30 nadledviny – kůra III  androgeny, estrogeny vylučovány v nepatrných množstvích v důsledku genetických vad se vytváří maskulinní znaky u žen a feminní znaky u mužů  androgeny - testostron asi v 5%  androsteron-užití jako marker rakoviny nadledvin

31 nadledviny – dřeň I  sympatický nervový system  prekursor – dopamin působí jako mediátor a inhibuje prolaktin vliv např. na krevní tlak  adrenalin rozšíření cév podporuje srdeční činnost zvyšuje sílu srdečního svalu rozšiřuje průsvit průdušek zlepšuje ventilaci plic

32 nadledviny – dřeň II  noradrenalin vyvolává celkové zúžení cév zvyšuje se krevní tlak  oba hormony:  zvyšují odbourávání tuků a glykogenu  zvyšují obsah glukózy v krvi  zvyšují pohotovost organismu a metabolismus při zátěžových situacích

33

34

35 pohlavní žlázy – ženské I  vaječníky - ovaria Graafův folikul  produkuje ženské pohlavní hormony – estrogeny  estradiol – řídí menstruační cyklus žen  podmiňují vývoj ženských sekundárních pohlavních znaků žluté tělísko - corpus luteum  přeměnou Graafova folikulu  produkuje gestageny  progesteron – působí na děložní sliznici  brání zrání dalších G. folikulů. jestliže došlo k oplození  ovlivňuje buňky mléčných žláz

36 pohlavní žlázy – ženské II relaxin  polypeptid, podobný insulinu. Relaxace svalstva a stydkých kostí při porodu

37 pohlavní žlázy – ženské II  placenta choriongonadotropin - vytváří v těhotenství  působí na žluté tělísko, které udržuje v činnosti  produkuje estrogeny a gestageny

38

39

40 pancreas – slinivka břišní  pankreas - smíšená žláza produkuje:  insulin vychází z proinsulinu má tvar spirály propojení 2 disulfidickými můstky, po odštěpení peptidu C vzniká účinný hormon působí na receptory buněk diabetes mellitus I a II typu  somatostatin tvořen v D buňkách po stejných podnětech jako insulin zpomaluje sekreci glukagonu, průchod živin atd.  pankreatický polypeptid inhibuje sekreci pankreatické šťávy a žluči

41 nádory pancreatu z pozorovaných 826 pacientů s rakovinou pankreatu jich bylo 30 dědičných - s rodinným výskytem ty představovaly 3,6% všech případů ukázalo se, že u této dědičné formy rakoviny závisel její časný nástup na kouření průměrný věk pacientů, při kterém byl nádor diagnostikován, byl u dědičné formy rakoviny okolo 57 let u skupiny se sporadickým výskytem to bylo 61 let

42

43 hormony trávicího ústojí  působí hlavně na receptory v buněčných membránách  gastrin - ve třech formách: velký - 34 AK malý - 17 AK mini - 14 AK tvořen v žaludku a v dvanáctníku stimulace sekrece žal.štávy  cholecystokinin uplatňuje se při tučné stravě regulace stahů žlučníku a pankreatu

44 hormony trávicího ústojí  sekretin sekrece vody ve dvanáctníku  enkefaliny 5 AK vznikají ve střevech, ale i v mozku v mozku působí sedaci a analgezii ve střevech mají vedlejší účinky jako morfin, tj.zácpa  motilin urychluje pohyb střev

45 hormony trávicího ústojí  somatostatin vliv na pankreas, žaludek inhibice předchozí látky motilinu  bombesin vylučován kůží žab, inhibuje činnost žlučníku a pankreatu

46 hormony - nové objevy  leptin – leptos = hubený produkovaný tukovými buňkami omezuje v mozku pocit hladu spolu s insulinem brzdí produkci ghrelinu  ghrelin - hindské slovo pro růst – objeven r.1999 hlavní spouštěč chuti k jídlu - hormon hladu jeho hladina závisí na druhu potravy, po tucích klesá ménš, po glycidech a bílkovinách je pokles ryhclejší  střevní hormon PYY – tlumič hladu

47 a to je úplný konec hormonů ?


Stáhnout ppt "Hormony – dělení I  dělení hormonů je mnoho a kriteria se liší  většinou se používá dělení biologické podle chemického složení hormonů podle žláz, které."

Podobné prezentace


Reklamy Google