Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvěrová dynamika, ceny aktiv a finanční stabilita v ČR Jan Frait prosinec 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvěrová dynamika, ceny aktiv a finanční stabilita v ČR Jan Frait prosinec 2007."— Transkript prezentace:

1 Úvěrová dynamika, ceny aktiv a finanční stabilita v ČR Jan Frait prosinec 2007

2 I. Současné finanční turbulence a jejich dopad na český finanční sektor

3 From boom to bust? 2006 - excess global liquidity, credit boom 2007 - liquidity crisis, credit crunch úvěrový boom vede často k bublině na trzích aktiv a po jejím splasknutí následuje silné omezení úvěrové dynamiky - to občas přeroste v zadření úvěrů a následně v deflaci v cenách aktiv tentokrát to opět nebylo jiné …. 3

4 Světové reálné úrokové sazby až do roku 2006 klesaly 4

5 Úvěrová kreace vybočila z historických trendů Pramen: OECD 5

6 Kořeny současné situace Mix finančních inovací a změněného makroekonomického prostředí se obvykle projeví v dynamické reakci finančních trhů. Na konci 80. let tak začalo období uvolnění kapitálových toků do rozvíjejících se ekonomik udržujících fixní měnové kurzy. Současné události nastartovala kombinace „nové“ ekonomiky a technologické bubliny v 90. letech, integrace mezinárodního trhu zboží a služeb v důsledku globalizace a stabilizace světové inflace v první polovině této dekády vedoucí k výraznému poklesu úrokových sazeb. 6

7 Překvapení není namístě Ekonomové již delší dobu diskutovali otázku, kde skončilo riziko, které se banky snažily ze svých bilancí odstranit prostřednictvím sekuritizace  nyní vidíme, že částečně zpět v bankách,  očekávaně část rizika se přenesla na pojišťovny Bylo rovněž evidentní, že obecný pokles úrokových spreadů musí znamenat podcenění rizik některých segmentů trhu. Není rovněž překvapením, že problémy přišly ze strany hypoték a trhu nemovitostí. Růst cen nemovitostí v USA v posledních deseti letech byl označován za potenciální zdroj potíží již několik let. 7

8 Prognózovat finanční turbulence je obtížné Řada krizí byla v minulosti tušena, nicméně nepředvídána - málo pravděpodobné události, u nichž je velmi obtížné odhadnout načasování, iniciační segment finančního trhu, způsob projevu a reakci centrálních bank, dohledových autorit a vlád. Centrální banky v posledních letech kladou zvýšený důraz na analýzy finanční stability, které se kromě jiných aspektů zabývají právě extrémními událostmi s poměrně malou pravděpodobností výskytu. Tvorba metodologie a nástrojů v této oblasti je však stále v počátcích. 8

9 Finanční turbulence jsou příležitostí ke změnám Současná lekce změní přístup finančních institucí a jejich regulátorů k sekuritizaci, strukturovaným produktům a jejich oceňování. V současnosti zaváděný nový kapitálový akord Basel 2 reaguje právě na ty typy finančních inovací, které jsou v pozadí současných rizik. Dobrou zprávou je, že růst světové ekonomiky v současnosti nezávisí tak jako v minulosti pouze na USA, Japonsku a západní Evropě, ale je podporován i rozvíjejícími se ekonomikami. 9

10 Výhled hospodářského růstu Světová ekonomika by měla nadále růst, ale ne zásluhou velkých vyspělých ekonomik 10

11 Evropská ekonomika jako globální lokomotiva? Překážkou je vysoká zadluženost domácností a firem eurozóny:  V eurozóně vzrostla zadluženost korporací k úrovni 80 % HDP, zatímco na počátku dekády činila dvě třetiny HDP.  Podobně se vyvíjela zadluženost domácností Eurozóny, která nyní dosahuje 90 % disponibilního důchodu (60 % HDP), zatímco ve druhé polovině 90. let se pohybovala kolem jeho dvou třetin disponibilního důchodu (mírně přes dvě pětiny HDP).  Úrokové splátky domácností se v současnosti blíží 4,5 % disponibilního důchodu - v ČR např. tento ukazatel v roce 2007 stále nedosáhne ani 2 %. 11

12 Dopad aktuálních turbulencí na ČR byl doposud zanedbatelný Žádná z českých finančních institucí nemá přímé expozice vůči US subprime hypotékám. Některé subjekty vykazují ve svých portfoliích nepřímé pozice v rámci produktů obsahujících sekuritizované subprime hypotéky (CDO produkty nebo fondy).  expozice vůči americkým subprime hypotékám pohybuje pouze mezi 5-15 % těchto nepřímých pozic;  velikost těchto expozic v rámci jednotlivých subjektů je nízká;  v součtu vzhledem k celému finančnímu sektoru je zanedbatelná. V bankovním sektoru činí nepřímé pozice zhruba 0,30 % aktiv, u pojišťoven zhruba 0,15 % aktiv a v případě penzijních fondů asi 0,45 % aktiv. 12

13 Dopad aktuálních turbulencí na ČR byl doposud zanedbatelný Vzhledem ke struktuře vlastnictví by dopad aktuálních problémů mohl nastat prostřednictvím ztrát zahraničních vlastníků z operací v zahraničí  doposud však žádná z mateřských bank nereportovala ztráty na CDO trzích spojené s krizí amerického sub-prime trhu. Dobrou finanční situaci českých bank potvrzuje i vývoj v ziskovosti, který je znám za první tři čtvrtletí. Čistý zisk činil 33 mld. Kč (+ 9,7 % meziročně). 13

14 Dopad na finanční trhy Finanční instituce zaznamenávají nepřímé dopady v důsledku zvýšené volatility trhu, snížené důvěry na trzích a přesunu k bezpečnějším investicím.  To má za následek pokles akciových trhů, nárůst kreditních spreadů bankovních a korporátních titulů (i těch, které se objevují v portfoliích českých subjektů).  České akcie reagovaly poklesem jako v ostatních zemích, zatímco výnosy dlouhodobých obligací poklesly (v Maďarsku nebo Polsku naopak vždy vzrostly). 14

15 Dopad na finanční trhy 15

16 Dopad na finanční trhy Úrokové sazby z úvěrů zatím vzrostly jen mírně. 16

17 Dopad na finanční trhy Finanční turbulence se projevily výrazně v pohybech měnového kurzu koruny. Účastníci obchodování na finančních trzích indikují, že koruna byla od loňského roku v rostoucí míře používána k financování carry trades (podobně jako CHF nebo JPY). Než k tomu došlo, koruna setrvale zhodnocovala, ke konci loňského roku začala naopak znehodnocovat, jak rozsah carry trades narůstal. Nicméně v prostředí rostoucí averze k riziku v létě 2007 zřejmě investoři začali pozice v carry trades likvidovat, což se projevilo v obnovení apreciace koruny. To opět kontrastuje s vývojem měn jiných zemí ve střední a východní Evropě. 17

18 Dopad na finanční trhy 18

19 Dopad na finanční trhy Následně byla situace na devizových trzích zřejmě ovlivněna přehodnocením očekávané trajektorie světových úrokových sazeb - pokles sazeb FEDu a ukončení očekávání růstu sazeb ECB se mohly podílet zhodnocování koruny od října. 19

20 Dopad na finanční trhy Stabilita koruny do značné míry souvisí s negativním úrokových diferenciálem – funguje jako ochrana proti externím šokům (typu stávající krize vyvolaného problémy amerického subprime trhu hypoték) a částečně i proti negativním aspektům honby za výnosem. Nicméně změněná trajektorie klíčových světových úrokových sazeb může zastavit zpřísňování měnové politiky v rozvíjejících se ekonomikách (např. prostřednictvím tlaků na zhodnocování jejich měn). To by mohlo dále podpořit úvěrovou dynamiku a růst cen nemovitostí. 20

21 II. Rizika pro finanční stabilitu

22 Rizika v ZFS 2006 Zpráva o finanční stabilitě identifikovala několik potenciálních rizik:  růst cen nemovitostí spojený s rychlým růstem úvěrů na bydlení  úvěrování developerů a jejich projektů  příliš krátké splatnosti u nových úvěrů (zejména podnikům)  obnovení tlaků na nadměrně rychlé zhodnocování koruny;  vznik nadměrně optimistických očekávání ohledně dlouhodobého vývoje ekonomiky na základě vnímání aktuální příznivé fáze hospodářského cyklu s dopadem do poptávky domácností po úvěrech a spotřebitelské poptávky  růst zadlužení nízkopříjmových skupin a zvýšení počtu domácností, které nejsou schopné splácet své závazky 22

23 Pokračuje rychlý růst úvěrů Pokračuje rychlý růst úvěrů domácnostem i podnikům. 23

24 Dynamika bankovních úvěrů Meziroční tempo růstu klientských úvěrů se v průběhu roku 2006 zrychlilo z lednových 16,6 % na 19,9 % na konci roku, kdy byla zaznamenána nejvyšší hodnota dynamiky růstu od roku 1996. V roce 2007 dynamický růst úvěrů pokračuje. Celkové úvěry vzrostly v 1. pol. 2007 o 12.6 % (23.3 % mezir.), úvěry domácnostem o 14.2 % (32.3 % mezir.) a podnikové úvěry o 9.7% (19.8 % mezir.). Navzdory dynamickému růstu se zatím neobjevují indikátory zhoršené kvality úvěrového portfolia. 24

25 Splatnostní struktura úvěrů Rizikovým prvkem byl v ZFS 2006 spatřován podíl nových úvěrů poskytnutých s plovoucí sazbou nebo fixní sazbou do jednoho roku na úrovni kolem 90 % (v oblasti nových úvěrů domácnostem na bydlení asi 50 %). 25

26 Splatnostní struktura úvěrů Celkově se však splatnostní struktura posunuje směrem k delšímu konci. 26

27 Splatnostní struktura úvěrů Domácnosti by měly reagovat na sbližování dlouhých a krátkých sazeb …. a skutečně reagovaly 27

28 Splatnostní struktura úvěrů domácnostem 28

29 Kreditní riziko u bank 29 Podíl ohrožených úvěrů na konci roku 2006 - 3.6 % celkem, mezir. pokles o 0.5 p.b. - 4.5 % pro podniky, mezir. pokles o 0.6 p.b. - 3.0 % pro domácnosti, mezir. pokles o 0.3 p.b.

30 Kreditní riziko u bank Podíl ohrožených úvěrů na celkových úvěrech obyvatelstvu poprvé od konce roku 2000 klesl pod 3 %: Úvěry na bydlení uzavřely rok 2006 s 1,6% podílem ohrožených úvěrů:  zhruba 64 % hypotečních úvěrů je plně zajištěno nemovitostí,  ukazatele LTV (loan-to-value) vykazoval na konci roku 2006 hodnotou necelých 53 %, v polovině 2007 pak necelý 57 %. 30

31 Sektor domácností Celkové úvěry domácnostem rostou stále o více než 30 %. Pokračuje zejména rychlý růst úvěrů obyvatelstvu:  obyvatelstvo přispělo k celkovému ročnímu růstu bankovních úvěrů více než 50% podílem,  dynamicky rostou zejména úvěry na bydlení (75 % celkových úvěrů). S růstem úvěrů domácnostem nad 600 mld. Kč se začíná ztrácet efekt nízké základny. Pro srovnání lze uvést, že nárůst o 10 % v roce 2004 představoval 21 mld. Kč, v roce 2006 pak již 38 mld. Kč, v roce 2007 pak 55 mld. Kč. 31

32 Sektor domácností 32

33 Trh nemovitostí Po období cenové stagnace v letech 2003-2005 došlo v roce 2006 k obnovení růstu cen nemovitostí:  v Praze rostly nabídkové ceny bytů ke konci roku 2006 téměř 25% meziročním tempem (36 % v květnu 2007). 33

34 Trh nemovitostí 34 Od léta 2007 růst nabídkových cen mírně zpomaluje.

35 Trh nemovitostí Současný rychlý růst cen nemovitostí je poměrně dobře vysvětlitelný doháněním cenové úrovně v ČR v porovnání s ostatními zeměmi EU. Růst cen nemovitostí v ČR poměrně zaostával za růstem v zemích s vyššími růsty HDP (Irsko, Řecko, Španělsko). Ale v rámci eurozóny rostou ceny nemovitostí nejpomaleji u sousedů a významných obchodních partnerů ČR, tj. Německa a Rakouska (pokles cen za období 1997-2005 celkem o 2,7 % resp. 2,8 %). Podle výroční zprávy European Council of Real Estate Professions činila cena bytů v Praze ke konci roku 2005 87,3 % ceny v Berlíně, 70,8 % ceny v Hamburku, 81,9 % ceny ve Vídni, 45,5 % ceny v Římě, 26,2 % v Madridu a 23,5 % v Paříži. 35

36 Trh nemovitostí Podíl cen bytu v Praze k ročním mzdám se ke konci roku 2006 přiblížil úrovni z konce roku 2003, kdy vrcholily spekulace o růstu cen bytů v souvislosti se vstupem ČR do EU. Absolutní ceny nemovitostí v Německu a Rakousku jsou sice stále mírně vyšší než v ČR, podíl cen bytů a mezd je však pro Prahu již 2,5-3 krát vyšší než pro Berlín, Vídeň či Hamburg. 36

37 Trh nemovitostí Vzhledem k možnosti nákupu nemovitostí pro spekulativní účely je třeba také analyzovat vztah mezi vývojem cen nemovitostí, tržním nájemným a vývojem výnosů alternativních aktiv. V posledních letech dochází k systematicky nižšímu růstu tržního nájemného oproti růstu cen, což se projevuje v poklesu „výnosu z nájemného“. 37

38 Trh nemovitostí K „rozevření nůžek“ mezi vývojem nájmů a nabídkových cen nemovitostí přitom došlo i v situaci, kdy výnosy dlouhodobých dluhopisů vzrostly. Srovnání výnosů z nájemného a jiných aktiv tak indikuje, že ceny nemovitostí jsou poměrně vysoké. Závislost výnosu z nájemného na absolutní úrovni cen naznačuje, že spekulační motiv není při investicích domácností do nemovitostí dominantní. 38

39 Trh nemovitostí Určitá rizika spojená s trhem nemovitostí v sobě skrývá i kombinace rostoucí rozestavěnosti bytů, prodlužování doby jejich prodeje a zvyšující se míry financování jejich výstavby na úvěr:  při zachování současného počtu dokončených bytů by dostavění rozestavěných bytů trvalo 5,6 roku. 39

40 Trh nemovitostí Úvěry poskytované společnostem podnikajícím s nemovitostmi rostou vysokým tempem již čtvrtým rokem a od konce roku 2002 vzrostl jejich objem třikrát:  v průběhu celého roku 2006 vykazovaly průběžně dynamiku 35-40 %,  v případě poklesu cen bytů stavěných developery by se splácení některých úvěrů mohlo stát problematickým. 40

41 Jan Frait E-mail: jan.frait@cnb.cz Samostatný odbor ekonomického výzkumu a finanční stability: E-mail: financial.stability@cnb.cz


Stáhnout ppt "Úvěrová dynamika, ceny aktiv a finanční stabilita v ČR Jan Frait prosinec 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google